summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/print-tree.c
blob: 86fccd5699b1c1a6f59b2de586a49284ec43659f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "kerncompat.h"
#include "radix-tree.h"
#include "ctree.h"
#include "disk-io.h"

static int print_dir_item(struct btrfs_item *item,
			 struct btrfs_dir_item *di)
{
	u32 total;
	u32 cur = 0;
	u32 len;
	total = btrfs_item_size(item);
	while(cur < total) {
		printf("\t\tdir index %Lu flags %u type %u\n",
			btrfs_disk_key_objectid(&di->location),
			btrfs_dir_flags(di),
			btrfs_dir_type(di));
		printf("\t\tname %.*s\n",
		    btrfs_dir_name_len(di),(char *)(di + 1));
		len = sizeof(*di) + btrfs_dir_name_len(di);
		di = (struct btrfs_dir_item *)((char *)di + len);
		cur += len;
	}
	return 0;
}
void btrfs_print_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_leaf *l)
{
	int i;
	u32 nr = btrfs_header_nritems(&l->header);
	struct btrfs_item *item;
	struct btrfs_extent_item *ei;
	struct btrfs_root_item *ri;
	struct btrfs_dir_item *di;
	struct btrfs_device_item *devi;
	struct btrfs_inode_item *ii;
	struct btrfs_file_extent_item *fi;
	struct btrfs_csum_item *ci;
	char *p;
	u32 type;

	printf("leaf %Lu ptrs %d free space %d generation %Lu owner %Lu\n",
		btrfs_header_blocknr(&l->header), nr,
		btrfs_leaf_free_space(root, l),
		btrfs_header_generation(&l->header),
		btrfs_header_owner(&l->header));
	fflush(stdout);
	for (i = 0 ; i < nr ; i++) {
		item = l->items + i;
		type = btrfs_disk_key_type(&item->key);
		printf("\titem %d key (%Lu %x %Lu) itemoff %d itemsize %d\n",
			i,
			btrfs_disk_key_objectid(&item->key),
			btrfs_disk_key_flags(&item->key),
			btrfs_disk_key_offset(&item->key),
			btrfs_item_offset(item),
			btrfs_item_size(item));
		switch (type) {
		case BTRFS_INODE_ITEM_KEY:
			ii = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_inode_item);
			printf("\t\tinode generation %Lu size %Lu mode %o\n",
			    btrfs_inode_generation(ii),
			    btrfs_inode_size(ii),
			    btrfs_inode_mode(ii));
			break;
		case BTRFS_INLINE_DATA_KEY:
			p = btrfs_item_ptr(l, i, char);
			printf("\t\tinline data %.*s\n", 10, p);
			break;
		case BTRFS_DIR_ITEM_KEY:
			di = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_dir_item);
			print_dir_item(l->items + i, di);
			break;
		case BTRFS_DIR_INDEX_KEY:
			di = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_dir_item);
			print_dir_item(l->items + i, di);
			break;
		case BTRFS_ROOT_ITEM_KEY:
			ri = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_root_item);
			printf("\t\troot data blocknr %Lu dirid %Lu refs %u\n",
				btrfs_root_blocknr(ri),
				btrfs_root_dirid(ri),
				btrfs_root_refs(ri));
			break;
		case BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY:
			ei = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_extent_item);
			printf("\t\textent data refs %u type %d owner %Lu\n",
				btrfs_extent_refs(ei),
				btrfs_extent_type(ei),
				btrfs_extent_owner(ei));
			break;
		case BTRFS_CSUM_ITEM_KEY:
			ci = btrfs_item_ptr(l, i,
					  struct btrfs_csum_item);
			printf("\t\tcsum item\n");
			break;
		case BTRFS_EXTENT_DATA_KEY:
			fi = btrfs_item_ptr(l, i,
					  struct btrfs_file_extent_item);
			if (btrfs_file_extent_type(fi) ==
			  BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE) {
				printf("\t\tinline extent data size %u\n",
			      btrfs_file_extent_inline_len(l->items + i));
				break;
			}
			printf("\t\textent data disk block %Lu nr %Lu\n",
			    btrfs_file_extent_disk_blocknr(fi),
			    btrfs_file_extent_disk_num_blocks(fi));
			printf("\t\textent data offset %Lu nr %Lu\n",
			    btrfs_file_extent_offset(fi),
			    btrfs_file_extent_num_blocks(fi));
			break;
		case BTRFS_DEV_ITEM_KEY:
			devi = btrfs_item_ptr(l, i, struct btrfs_device_item);
			printf("\t\tdev id %Lu namelen %u name %.*s\n",
			    btrfs_device_id(devi),
				btrfs_device_pathlen(devi),
				btrfs_device_pathlen(devi),
				(char *)(devi + 1));
			break;
		case BTRFS_STRING_ITEM_KEY:
			printf("\t\titem data %.*s\n", btrfs_item_size(item),
				btrfs_leaf_data(l) + btrfs_item_offset(item));
			break;
		};
		fflush(stdout);
	}
}
void btrfs_print_tree(struct btrfs_root *root, struct btrfs_buffer *t)
{
	int i;
	u32 nr;
	struct btrfs_node *c;

	if (!t)
		return;
	c = &t->node;
	nr = btrfs_header_nritems(&c->header);
	if (btrfs_is_leaf(c)) {
		btrfs_print_leaf(root, (struct btrfs_leaf *)c);
		return;
	}
	printf("node %Lu level %d ptrs %d free %u generation %Lu owner %Lu\n",
	    t->blocknr,
	    btrfs_header_level(&c->header), nr,
		(u32)BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(root) - nr,
		btrfs_header_generation(&c->header),
		btrfs_header_owner(&c->header));
	fflush(stdout);
	for (i = 0; i < nr; i++) {
		printf("\tkey %d (%Lu %x %Lu) block %Lu\n",
		    i,
		    c->ptrs[i].key.objectid,
		    c->ptrs[i].key.flags,
		    c->ptrs[i].key.offset,
		    btrfs_node_blockptr(c, i));
		fflush(stdout);
	}
	for (i = 0; i < nr; i++) {
		struct btrfs_buffer *next_buf = read_tree_block(root,
						btrfs_node_blockptr(c, i));
		struct btrfs_node *next = &next_buf->node;
		if (btrfs_is_leaf(next) &&
		  btrfs_header_level(&c->header) != 1)
			BUG();
		if (btrfs_header_level(&next->header) !=
			btrfs_header_level(&c->header) - 1)
			BUG();
		btrfs_print_tree(root, next_buf);
		btrfs_block_release(root, next_buf);
	}
}