summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/man/po4a/po/debhelper.pot
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/po4a/po/debhelper.pot')
-rw-r--r--man/po4a/po/debhelper.pot44
1 files changed, 21 insertions, 23 deletions
diff --git a/man/po4a/po/debhelper.pot b/man/po4a/po/debhelper.pot
index 7894efe..0b3f5e3 100644
--- a/man/po4a/po/debhelper.pot
+++ b/man/po4a/po/debhelper.pot
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-05-10 20:20-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-06-09 17:10-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -54,12 +54,12 @@ msgid ""
msgstr ""
# type: =head1
-#: dh_installpam:24 dh_installemacsen:34 dh_installinfo:36 dh_strip:35 dh_installppp:26 dh_compress:38 dh_md5sums:28 dh_installexamples:29 dh_installcron:24 dh_installinit:33 dh_usrlocal:38 dh_gconf:34 dh_installmodules:35 dh_installmenu:33 dh_installlogrotate:22 dh_clean:25 dh_testversion:34 dh_testdir:23 dh_shlibdeps:26 dh_scrollkeeper:31 dh_installdirs:32 dh_link:48 dh_installdebconf:49 dh_installmime:30 dh_installwm:30 dh_builddeb:21 dh_gencontrol:26 dh_install:43 dh_makeshlibs:24 dh_perl:28 dh_fixperms:31 dh_installman:53 dh_movefiles:32 dh_installchangelogs:40 dh_python:35 dh_installdocs:51 dh_installcatalogs:42 dh_installmanpages:40
+#: dh_installpam:24 dh_installemacsen:34 dh_installinfo:36 dh_strip:35 dh_installppp:26 dh_compress:38 dh_md5sums:28 dh_installexamples:29 dh_installcron:24 dh_installinit:33 dh_usrlocal:38 dh_gconf:34 dh_installmodules:34 dh_installmenu:33 dh_installlogrotate:22 dh_clean:25 dh_testversion:34 dh_testdir:23 dh_shlibdeps:26 dh_scrollkeeper:31 dh_installdirs:32 dh_link:48 dh_installdebconf:49 dh_installmime:30 dh_installwm:30 dh_builddeb:21 dh_gencontrol:26 dh_install:43 dh_makeshlibs:24 dh_perl:28 dh_fixperms:31 dh_installman:53 dh_movefiles:32 dh_installchangelogs:40 dh_python:35 dh_installdocs:51 dh_installcatalogs:42 dh_installmanpages:40
msgid "OPTIONS"
msgstr ""
# type: =item
-#: dh_installpam:28 dh_installppp:30 dh_installcron:28 dh_installinit:72 dh_installmodules:43 dh_installlogrotate:26
+#: dh_installpam:28 dh_installppp:30 dh_installcron:28 dh_installinit:72 dh_installmodules:42 dh_installlogrotate:26
msgid "B<--name=>I<name>"
msgstr ""
@@ -72,27 +72,27 @@ msgid ""
msgstr ""
# type: =head1
-#: dh_installpam:52 dh_installemacsen:108 dh_installinfo:122 dh_strip:215 dh_installppp:56 dh_compress:189 dh_md5sums:86 dh_installexamples:102 dh_installcron:61 dh_installinit:197 dh_usrlocal:113 dh_gconf:90 dh_installmodules:102 dh_installmenu:79 dh_installlogrotate:50 debhelper.pod:437 dh_clean:106 dh_undocumented:28 dh_testversion:74 dh_testdir:43 dh_shlibdeps:150 dh_scrollkeeper:75 dh_installdirs:87 dh_link:212 dh_installdebconf:117 dh_installmime:84 dh_installwm:94 dh_installdeb:93 dh_builddeb:78 dh_gencontrol:73 dh_install:251 dh_makeshlibs:200 dh_perl:140 dh_fixperms:107 dh_listpackages:28 dh_installman:229 dh_testroot:26 dh_movefiles:162 dh_desktop:43 dh_suidregister:117 dh_installchangelogs:125 dh_python:266 dh_installdocs:233 dh_installcatalogs:109 dh_installmanpages:197 dh_installxfonts:85 dh_installlogcheck:51
+#: dh_installpam:52 dh_installemacsen:108 dh_installinfo:122 dh_strip:215 dh_installppp:56 dh_compress:189 dh_md5sums:86 dh_installexamples:102 dh_installcron:61 dh_installinit:197 dh_usrlocal:113 dh_gconf:90 dh_installmodules:114 dh_installmenu:79 dh_installlogrotate:50 debhelper.pod:437 dh_clean:106 dh_undocumented:28 dh_testversion:74 dh_testdir:43 dh_shlibdeps:150 dh_scrollkeeper:75 dh_installdirs:87 dh_link:212 dh_installdebconf:117 dh_installmime:84 dh_installwm:94 dh_installdeb:93 dh_builddeb:78 dh_gencontrol:73 dh_install:251 dh_makeshlibs:200 dh_perl:140 dh_fixperms:107 dh_listpackages:28 dh_installman:229 dh_testroot:26 dh_movefiles:162 dh_desktop:43 dh_suidregister:117 dh_installchangelogs:125 dh_python:266 dh_installdocs:233 dh_installcatalogs:109 dh_installmanpages:197 dh_installxfonts:85 dh_installlogcheck:51
msgid "SEE ALSO"
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installpam:54 dh_installemacsen:110 dh_installinfo:124 dh_strip:217 dh_installppp:58 dh_compress:191 dh_md5sums:88 dh_installexamples:104 dh_installcron:63 dh_installinit:199 dh_usrlocal:115 dh_gconf:92 dh_installmodules:104 dh_installlogrotate:52 dh_clean:108 dh_undocumented:30 dh_testversion:76 dh_testdir:45 dh_installdirs:89 dh_link:214 dh_installdebconf:119 dh_installmime:86 dh_installwm:96 dh_installdeb:95 dh_builddeb:80 dh_gencontrol:75 dh_install:253 dh_makeshlibs:202 dh_perl:142 dh_fixperms:109 dh_listpackages:30 dh_installman:231 dh_testroot:28 dh_movefiles:164 dh_suidregister:119 dh_installchangelogs:127 dh_python:268 dh_installdocs:235 dh_installcatalogs:111 dh_installmanpages:199 dh_installxfonts:87 dh_installlogcheck:53
+#: dh_installpam:54 dh_installemacsen:110 dh_installinfo:124 dh_strip:217 dh_installppp:58 dh_compress:191 dh_md5sums:88 dh_installexamples:104 dh_installcron:63 dh_installinit:199 dh_usrlocal:115 dh_gconf:92 dh_installmodules:116 dh_installlogrotate:52 dh_clean:108 dh_undocumented:30 dh_testversion:76 dh_testdir:45 dh_installdirs:89 dh_link:214 dh_installdebconf:119 dh_installmime:86 dh_installwm:96 dh_installdeb:95 dh_builddeb:80 dh_gencontrol:75 dh_install:253 dh_makeshlibs:202 dh_perl:142 dh_fixperms:109 dh_listpackages:30 dh_installman:231 dh_testroot:28 dh_movefiles:164 dh_suidregister:119 dh_installchangelogs:127 dh_python:268 dh_installdocs:235 dh_installcatalogs:111 dh_installmanpages:199 dh_installxfonts:87 dh_installlogcheck:53
msgid "L<debhelper(7)>"
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installpam:56 dh_installemacsen:112 dh_installinfo:126 dh_strip:219 dh_installppp:60 dh_compress:193 dh_md5sums:90 dh_installexamples:106 dh_installcron:65 dh_installinit:201 dh_usrlocal:117 dh_gconf:94 dh_installmodules:106 dh_installmenu:85 dh_installlogrotate:54 dh_clean:110 dh_undocumented:32 dh_testversion:78 dh_testdir:47 dh_shlibdeps:154 dh_scrollkeeper:79 dh_installdirs:91 dh_link:216 dh_installdebconf:121 dh_installmime:88 dh_installwm:98 dh_installdeb:97 dh_builddeb:82 dh_gencontrol:77 dh_install:255 dh_makeshlibs:204 dh_perl:144 dh_fixperms:111 dh_listpackages:32 dh_installman:233 dh_testroot:30 dh_movefiles:166 dh_desktop:47 dh_suidregister:121 dh_installchangelogs:129 dh_python:270 dh_installdocs:237 dh_installmanpages:201 dh_installxfonts:89
+#: dh_installpam:56 dh_installemacsen:112 dh_installinfo:126 dh_strip:219 dh_installppp:60 dh_compress:193 dh_md5sums:90 dh_installexamples:106 dh_installcron:65 dh_installinit:201 dh_usrlocal:117 dh_gconf:94 dh_installmodules:118 dh_installmenu:85 dh_installlogrotate:54 dh_clean:110 dh_undocumented:32 dh_testversion:78 dh_testdir:47 dh_shlibdeps:154 dh_scrollkeeper:79 dh_installdirs:91 dh_link:216 dh_installdebconf:121 dh_installmime:88 dh_installwm:98 dh_installdeb:97 dh_builddeb:82 dh_gencontrol:77 dh_install:255 dh_makeshlibs:204 dh_perl:144 dh_fixperms:111 dh_listpackages:32 dh_installman:233 dh_testroot:30 dh_movefiles:166 dh_desktop:47 dh_suidregister:121 dh_installchangelogs:129 dh_python:270 dh_installdocs:237 dh_installmanpages:201 dh_installxfonts:89
msgid "This program is a part of debhelper."
msgstr ""
# type: =head1
-#: dh_installpam:58 dh_installemacsen:114 dh_installinfo:128 dh_strip:221 dh_installppp:62 dh_compress:195 dh_md5sums:92 dh_installexamples:108 dh_installcron:67 dh_installinit:203 dh_usrlocal:119 dh_gconf:96 dh_installmodules:108 dh_installmenu:87 dh_installlogrotate:56 debhelper.pod:451 dh_clean:112 dh_undocumented:34 dh_testversion:80 dh_testdir:49 dh_shlibdeps:156 dh_scrollkeeper:81 dh_installdirs:93 dh_link:218 dh_installdebconf:123 dh_installmime:90 dh_installwm:100 dh_installdeb:99 dh_builddeb:84 dh_gencontrol:79 dh_install:257 dh_makeshlibs:206 dh_perl:146 dh_fixperms:113 dh_listpackages:34 dh_installman:235 dh_testroot:32 dh_movefiles:168 dh_desktop:49 dh_suidregister:123 dh_installchangelogs:131 dh_python:272 dh_installdocs:239 dh_installcatalogs:115 dh_installmanpages:203 dh_installxfonts:91 dh_installlogcheck:57
+#: dh_installpam:58 dh_installemacsen:114 dh_installinfo:128 dh_strip:221 dh_installppp:62 dh_compress:195 dh_md5sums:92 dh_installexamples:108 dh_installcron:67 dh_installinit:203 dh_usrlocal:119 dh_gconf:96 dh_installmodules:120 dh_installmenu:87 dh_installlogrotate:56 debhelper.pod:451 dh_clean:112 dh_undocumented:34 dh_testversion:80 dh_testdir:49 dh_shlibdeps:156 dh_scrollkeeper:81 dh_installdirs:93 dh_link:218 dh_installdebconf:123 dh_installmime:90 dh_installwm:100 dh_installdeb:99 dh_builddeb:84 dh_gencontrol:79 dh_install:257 dh_makeshlibs:206 dh_perl:146 dh_fixperms:113 dh_listpackages:34 dh_installman:235 dh_testroot:32 dh_movefiles:168 dh_desktop:49 dh_suidregister:123 dh_installchangelogs:131 dh_python:272 dh_installdocs:239 dh_installcatalogs:115 dh_installmanpages:203 dh_installxfonts:91 dh_installlogcheck:57
msgid "AUTHOR"
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installpam:60 dh_installemacsen:116 dh_installinfo:130 dh_strip:223 dh_installppp:64 dh_compress:197 dh_md5sums:94 dh_installexamples:110 dh_installcron:69 dh_installinit:205 dh_installmodules:110 dh_installmenu:89 dh_installlogrotate:58 debhelper.pod:453 dh_clean:114 dh_undocumented:36 dh_testversion:82 dh_testdir:51 dh_shlibdeps:158 dh_installdirs:95 dh_link:220 dh_installdebconf:125 dh_installmime:92 dh_installwm:102 dh_installdeb:101 dh_builddeb:86 dh_gencontrol:81 dh_install:259 dh_makeshlibs:208 dh_fixperms:115 dh_listpackages:36 dh_installman:237 dh_testroot:34 dh_movefiles:170 dh_suidregister:125 dh_installchangelogs:133 dh_installdocs:241 dh_installmanpages:205 dh_installxfonts:93
+#: dh_installpam:60 dh_installemacsen:116 dh_installinfo:130 dh_strip:223 dh_installppp:64 dh_compress:197 dh_md5sums:94 dh_installexamples:110 dh_installcron:69 dh_installinit:205 dh_installmodules:122 dh_installmenu:89 dh_installlogrotate:58 debhelper.pod:453 dh_clean:114 dh_undocumented:36 dh_testversion:82 dh_testdir:51 dh_shlibdeps:158 dh_installdirs:95 dh_link:220 dh_installdebconf:125 dh_installmime:92 dh_installwm:102 dh_installdeb:101 dh_builddeb:86 dh_gencontrol:81 dh_install:259 dh_makeshlibs:208 dh_fixperms:115 dh_listpackages:36 dh_installman:237 dh_testroot:34 dh_movefiles:170 dh_suidregister:125 dh_installchangelogs:133 dh_installdocs:241 dh_installmanpages:205 dh_installxfonts:93
msgid "Joey Hess <joeyh@debian.org>"
msgstr ""
@@ -136,7 +136,7 @@ msgid ""
msgstr ""
# type: =item
-#: dh_installemacsen:38 dh_installinfo:45 dh_installinit:37 dh_usrlocal:42 dh_installmodules:39 dh_installmenu:37 dh_scrollkeeper:35 dh_installdebconf:53 dh_installmime:34 dh_installwm:40 dh_makeshlibs:58 dh_python:56 dh_installdocs:60 dh_installcatalogs:46
+#: dh_installemacsen:38 dh_installinfo:45 dh_installinit:37 dh_usrlocal:42 dh_installmodules:38 dh_installmenu:37 dh_scrollkeeper:35 dh_installdebconf:53 dh_installmime:34 dh_installwm:40 dh_makeshlibs:58 dh_python:56 dh_installdocs:60 dh_installcatalogs:46
msgid "B<-n>, B<--noscripts>"
msgstr ""
@@ -168,12 +168,12 @@ msgid ""
msgstr ""
# type: =head1
-#: dh_installemacsen:53 dh_installinfo:56 dh_strip:68 dh_installexamples:50 dh_installinit:99 dh_usrlocal:48 dh_installmodules:52 debhelper.pod:158 dh_scrollkeeper:41 dh_installmime:40 dh_installwm:49 dh_installman:74 dh_movefiles:58 dh_installdocs:87 dh_installcatalogs:52 dh_installxfonts:36
+#: dh_installemacsen:53 dh_installinfo:56 dh_strip:68 dh_installexamples:50 dh_installinit:99 dh_usrlocal:48 dh_installmodules:51 debhelper.pod:158 dh_scrollkeeper:41 dh_installmime:40 dh_installwm:49 dh_installman:74 dh_movefiles:58 dh_installdocs:87 dh_installcatalogs:52 dh_installxfonts:36
msgid "NOTES"
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installemacsen:55 dh_installinfo:58 dh_installinit:101 dh_usrlocal:50 dh_installmodules:54 dh_scrollkeeper:43 dh_installmime:42 dh_installwm:51 dh_installcatalogs:54
+#: dh_installemacsen:55 dh_installinfo:58 dh_installinit:101 dh_usrlocal:50 dh_installmodules:53 dh_scrollkeeper:43 dh_installmime:42 dh_installwm:51 dh_installcatalogs:54
msgid ""
"Note that this command is not idempotent. \"dh_clean -k\" should be called "
"between invocations of this command. Otherwise, it may cause multiple "
@@ -902,7 +902,7 @@ msgstr ""
#: dh_installmodules:20
msgid ""
"dh_installmodules is a debhelper program that is responsible for registering "
-"kernel modules with modutils."
+"kernel modules."
msgstr ""
# type: textblock
@@ -918,25 +918,23 @@ msgstr ""
# type: textblock
#: dh_installmodules:29
msgid ""
-"Then postinst and postrm commands are automatically generated to register "
-"the modules when the package is installed. See L<dh_installdeb(1)> for an "
-"explanation of how this works. Note that this will be done for any package "
-"this program acts on which has either a package.modules file, or has .o or "
-".ko files in /lib/modules."
+"Kernel modules are searched for in the package build directory and if found, "
+"postinst and postrm commands are automatically generated to run depmod and "
+"register the modules when the package is installed. See L<dh_installdeb(1)> "
+"for an explanation of how this works."
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installmodules:41 dh_installmenu:39 dh_installmime:36 dh_makeshlibs:60 dh_python:58
+#: dh_installmodules:40 dh_installmenu:39 dh_installmime:36 dh_makeshlibs:60 dh_python:58
msgid "Do not modify postinst/postrm scripts."
msgstr ""
# type: textblock
-#: dh_installmodules:45
+#: dh_installmodules:44
msgid ""
-"Use \"name\" as the filename the modules file is installed in "
-"etc/modutils/. When this parameter is used, dh_installmodules looks for and "
-"installs files named debian/package.name.modules instead of the usual "
-"debian/package.modules."
+"When this parameter is used, dh_installmodules looks for and installs files "
+"named debian/package.name.modules and debian/package.name.modprobe instead "
+"of the usual debian/package.modules and debian/package.modprobe"
msgstr ""
# type: textblock