summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/man/po4a/po/debhelper.pot
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/po4a/po/debhelper.pot')
-rw-r--r--man/po4a/po/debhelper.pot30
1 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/man/po4a/po/debhelper.pot b/man/po4a/po/debhelper.pot
index e2b7421..9a11ced 100644
--- a/man/po4a/po/debhelper.pot
+++ b/man/po4a/po/debhelper.pot
@@ -7,7 +7,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-09 11:26-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-03 15:16-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgid "debhelper - the debhelper tool suite"
msgstr ""
#. type: =head1
-#: debhelper.pod:5 dh:12 dh_auto_build:12 dh_auto_clean:13 dh_auto_configure:12 dh_auto_install:15 dh_auto_test:13 dh_bugfiles:12 dh_builddeb:12 dh_clean:12 dh_compress:13 dh_desktop:12 dh_fixperms:12 dh_gconf:12 dh_gencontrol:12 dh_icons:13 dh_install:13 dh_installcatalogs:14 dh_installchangelogs:12 dh_installcron:12 dh_installdeb:12 dh_installdebconf:12 dh_installdirs:12 dh_installdocs:12 dh_installemacsen:12 dh_installexamples:12 dh_installifupdown:12 dh_installinfo:12 dh_installinit:13 dh_installlogcheck:12 dh_installlogrotate:12 dh_installman:13 dh_installmanpages:13 dh_installmenu:12 dh_installmime:12 dh_installmodules:13 dh_installpam:12 dh_installppp:12 dh_installudev:13 dh_installwm:12 dh_installxfonts:12 dh_link:13 dh_lintian:12 dh_listpackages:12 dh_makeshlibs:12 dh_md5sums:13 dh_movefiles:12 dh_perl:14 dh_prep:12 dh_scrollkeeper:12 dh_shlibdeps:13 dh_strip:13 dh_suidregister:7 dh_testdir:12 dh_testroot:7 dh_undocumented:12 dh_usrlocal:15
+#: debhelper.pod:5 dh:12 dh_auto_build:12 dh_auto_clean:13 dh_auto_configure:12 dh_auto_install:15 dh_auto_test:13 dh_bugfiles:12 dh_builddeb:12 dh_clean:12 dh_compress:13 dh_desktop:12 dh_fixperms:13 dh_gconf:12 dh_gencontrol:12 dh_icons:13 dh_install:13 dh_installcatalogs:14 dh_installchangelogs:12 dh_installcron:12 dh_installdeb:12 dh_installdebconf:12 dh_installdirs:12 dh_installdocs:12 dh_installemacsen:12 dh_installexamples:12 dh_installifupdown:12 dh_installinfo:12 dh_installinit:13 dh_installlogcheck:12 dh_installlogrotate:12 dh_installman:13 dh_installmanpages:13 dh_installmenu:12 dh_installmime:12 dh_installmodules:13 dh_installpam:12 dh_installppp:12 dh_installudev:13 dh_installwm:12 dh_installxfonts:12 dh_link:13 dh_lintian:12 dh_listpackages:12 dh_makeshlibs:12 dh_md5sums:13 dh_movefiles:12 dh_perl:14 dh_prep:12 dh_scrollkeeper:12 dh_shlibdeps:13 dh_strip:13 dh_suidregister:7 dh_testdir:12 dh_testroot:7 dh_undocumented:12 dh_usrlocal:15
msgid "SYNOPSIS"
msgstr ""
@@ -39,7 +39,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: =head1
-#: debhelper.pod:9 dh:16 dh_auto_build:16 dh_auto_clean:17 dh_auto_configure:16 dh_auto_install:19 dh_auto_test:17 dh_bugfiles:16 dh_builddeb:16 dh_clean:16 dh_compress:17 dh_desktop:16 dh_fixperms:16 dh_gconf:16 dh_gencontrol:16 dh_icons:17 dh_install:17 dh_installcatalogs:18 dh_installchangelogs:16 dh_installcron:16 dh_installdeb:16 dh_installdebconf:16 dh_installdirs:16 dh_installdocs:16 dh_installemacsen:16 dh_installexamples:16 dh_installifupdown:16 dh_installinfo:16 dh_installinit:17 dh_installlogcheck:16 dh_installlogrotate:16 dh_installman:17 dh_installmanpages:17 dh_installmenu:16 dh_installmime:16 dh_installmodules:17 dh_installpam:16 dh_installppp:16 dh_installudev:17 dh_installwm:16 dh_installxfonts:16 dh_link:17 dh_lintian:16 dh_listpackages:16 dh_makeshlibs:16 dh_md5sums:17 dh_movefiles:16 dh_perl:18 dh_prep:16 dh_scrollkeeper:16 dh_shlibdeps:17 dh_strip:17 dh_suidregister:11 dh_testdir:16 dh_testroot:11 dh_undocumented:16 dh_usrlocal:19
+#: debhelper.pod:9 dh:16 dh_auto_build:16 dh_auto_clean:17 dh_auto_configure:16 dh_auto_install:19 dh_auto_test:17 dh_bugfiles:16 dh_builddeb:16 dh_clean:16 dh_compress:17 dh_desktop:16 dh_fixperms:17 dh_gconf:16 dh_gencontrol:16 dh_icons:17 dh_install:17 dh_installcatalogs:18 dh_installchangelogs:16 dh_installcron:16 dh_installdeb:16 dh_installdebconf:16 dh_installdirs:16 dh_installdocs:16 dh_installemacsen:16 dh_installexamples:16 dh_installifupdown:16 dh_installinfo:16 dh_installinit:17 dh_installlogcheck:16 dh_installlogrotate:16 dh_installman:17 dh_installmanpages:17 dh_installmenu:16 dh_installmime:16 dh_installmodules:17 dh_installpam:16 dh_installppp:16 dh_installudev:17 dh_installwm:16 dh_installxfonts:16 dh_link:17 dh_lintian:16 dh_listpackages:16 dh_makeshlibs:16 dh_md5sums:17 dh_movefiles:16 dh_perl:18 dh_prep:16 dh_scrollkeeper:16 dh_shlibdeps:17 dh_strip:17 dh_suidregister:11 dh_testdir:16 dh_testroot:11 dh_undocumented:16 dh_usrlocal:19
msgid "DESCRIPTION"
msgstr ""
@@ -1209,7 +1209,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: =head1
-#: debhelper.pod:692 dh:972 dh_auto_build:47 dh_auto_clean:50 dh_auto_configure:52 dh_auto_install:92 dh_auto_test:63 dh_bugfiles:124 dh_builddeb:124 dh_clean:142 dh_compress:210 dh_desktop:31 dh_fixperms:127 dh_gconf:101 dh_gencontrol:78 dh_icons:71 dh_install:260 dh_installcatalogs:122 dh_installchangelogs:241 dh_installcron:79 dh_installdeb:142 dh_installdebconf:128 dh_installdirs:88 dh_installdocs:337 dh_installemacsen:141 dh_installexamples:108 dh_installifupdown:71 dh_installinfo:77 dh_installinit:324 dh_installlogcheck:80 dh_installlogrotate:52 dh_installman:263 dh_installmanpages:197 dh_installmenu:89 dh_installmime:63 dh_installmodules:115 dh_installpam:61 dh_installppp:67 dh_installudev:117 dh_installwm:110 dh_installxfonts:89 dh_link:228 dh_lintian:59 dh_listpackages:30 dh_makeshlibs:264 dh_md5sums:90 dh_movefiles:170 dh_perl:152 dh_prep:60 dh_scrollkeeper:28 dh_shlibdeps:152 dh_strip:242 dh_suidregister:117 dh_testdir:53 dh_testroot:27 dh_undocumented:28 dh_usrlocal:116
+#: debhelper.pod:692 dh:972 dh_auto_build:47 dh_auto_clean:50 dh_auto_configure:52 dh_auto_install:92 dh_auto_test:63 dh_bugfiles:124 dh_builddeb:124 dh_clean:147 dh_compress:210 dh_desktop:31 dh_fixperms:131 dh_gconf:101 dh_gencontrol:78 dh_icons:71 dh_install:260 dh_installcatalogs:122 dh_installchangelogs:241 dh_installcron:79 dh_installdeb:142 dh_installdebconf:128 dh_installdirs:88 dh_installdocs:337 dh_installemacsen:141 dh_installexamples:108 dh_installifupdown:71 dh_installinfo:77 dh_installinit:324 dh_installlogcheck:80 dh_installlogrotate:52 dh_installman:263 dh_installmanpages:197 dh_installmenu:89 dh_installmime:63 dh_installmodules:115 dh_installpam:61 dh_installppp:67 dh_installudev:117 dh_installwm:110 dh_installxfonts:89 dh_link:228 dh_lintian:59 dh_listpackages:30 dh_makeshlibs:264 dh_md5sums:90 dh_movefiles:170 dh_perl:152 dh_prep:60 dh_scrollkeeper:28 dh_shlibdeps:152 dh_strip:242 dh_suidregister:117 dh_testdir:53 dh_testroot:27 dh_undocumented:28 dh_usrlocal:116
msgid "SEE ALSO"
msgstr ""
@@ -1225,7 +1225,7 @@ msgstr ""
#. type: =item
#: debhelper.pod:700
-msgid "L<http://kitenet.net/~joey/code/debhelper/>"
+msgid "L<http://joeyh.name/code/debhelper/>"
msgstr ""
#. type: textblock
@@ -1234,12 +1234,12 @@ msgid "Debhelper web site."
msgstr ""
#. type: =head1
-#: debhelper.pod:706 dh:978 dh_auto_build:53 dh_auto_clean:56 dh_auto_configure:58 dh_auto_install:98 dh_auto_test:69 dh_bugfiles:132 dh_builddeb:130 dh_clean:148 dh_compress:216 dh_desktop:37 dh_fixperms:133 dh_gconf:107 dh_gencontrol:84 dh_icons:77 dh_install:266 dh_installcatalogs:128 dh_installchangelogs:247 dh_installcron:85 dh_installdeb:148 dh_installdebconf:134 dh_installdirs:94 dh_installdocs:343 dh_installemacsen:148 dh_installexamples:114 dh_installifupdown:77 dh_installinfo:83 dh_installlogcheck:86 dh_installlogrotate:58 dh_installman:269 dh_installmanpages:203 dh_installmenu:97 dh_installmime:69 dh_installmodules:121 dh_installpam:67 dh_installppp:73 dh_installudev:123 dh_installwm:116 dh_installxfonts:95 dh_link:234 dh_lintian:67 dh_listpackages:36 dh_makeshlibs:270 dh_md5sums:96 dh_movefiles:176 dh_perl:158 dh_prep:66 dh_scrollkeeper:34 dh_shlibdeps:158 dh_strip:248 dh_suidregister:123 dh_testdir:59 dh_testroot:33 dh_undocumented:34 dh_usrlocal:122
+#: debhelper.pod:706 dh:978 dh_auto_build:53 dh_auto_clean:56 dh_auto_configure:58 dh_auto_install:98 dh_auto_test:69 dh_bugfiles:132 dh_builddeb:130 dh_clean:153 dh_compress:216 dh_desktop:37 dh_fixperms:137 dh_gconf:107 dh_gencontrol:84 dh_icons:77 dh_install:266 dh_installcatalogs:128 dh_installchangelogs:247 dh_installcron:85 dh_installdeb:148 dh_installdebconf:134 dh_installdirs:94 dh_installdocs:343 dh_installemacsen:148 dh_installexamples:114 dh_installifupdown:77 dh_installinfo:83 dh_installlogcheck:86 dh_installlogrotate:58 dh_installman:269 dh_installmanpages:203 dh_installmenu:97 dh_installmime:69 dh_installmodules:121 dh_installpam:67 dh_installppp:73 dh_installudev:123 dh_installwm:116 dh_installxfonts:95 dh_link:234 dh_lintian:67 dh_listpackages:36 dh_makeshlibs:270 dh_md5sums:96 dh_movefiles:176 dh_perl:158 dh_prep:66 dh_scrollkeeper:34 dh_shlibdeps:158 dh_strip:248 dh_suidregister:123 dh_testdir:59 dh_testroot:33 dh_undocumented:34 dh_usrlocal:122
msgid "AUTHOR"
msgstr ""
#. type: textblock
-#: debhelper.pod:708 dh:980 dh_auto_build:55 dh_auto_clean:58 dh_auto_configure:60 dh_auto_install:100 dh_auto_test:71 dh_builddeb:132 dh_clean:150 dh_compress:218 dh_fixperms:135 dh_gencontrol:86 dh_install:268 dh_installchangelogs:249 dh_installcron:87 dh_installdeb:150 dh_installdebconf:136 dh_installdirs:96 dh_installdocs:345 dh_installemacsen:150 dh_installexamples:116 dh_installifupdown:79 dh_installinfo:85 dh_installinit:332 dh_installlogrotate:60 dh_installman:271 dh_installmanpages:205 dh_installmenu:99 dh_installmime:71 dh_installmodules:123 dh_installpam:69 dh_installppp:75 dh_installudev:125 dh_installwm:118 dh_installxfonts:97 dh_link:236 dh_listpackages:38 dh_makeshlibs:272 dh_md5sums:98 dh_movefiles:178 dh_prep:68 dh_shlibdeps:160 dh_strip:250 dh_suidregister:125 dh_testdir:61 dh_testroot:35 dh_undocumented:36
+#: debhelper.pod:708 dh:980 dh_auto_build:55 dh_auto_clean:58 dh_auto_configure:60 dh_auto_install:100 dh_auto_test:71 dh_builddeb:132 dh_clean:155 dh_compress:218 dh_fixperms:139 dh_gencontrol:86 dh_install:268 dh_installchangelogs:249 dh_installcron:87 dh_installdeb:150 dh_installdebconf:136 dh_installdirs:96 dh_installdocs:345 dh_installemacsen:150 dh_installexamples:116 dh_installifupdown:79 dh_installinfo:85 dh_installinit:332 dh_installlogrotate:60 dh_installman:271 dh_installmanpages:205 dh_installmenu:99 dh_installmime:71 dh_installmodules:123 dh_installpam:69 dh_installppp:75 dh_installudev:125 dh_installwm:118 dh_installxfonts:97 dh_link:236 dh_listpackages:38 dh_makeshlibs:272 dh_md5sums:98 dh_movefiles:178 dh_prep:68 dh_shlibdeps:160 dh_strip:250 dh_suidregister:125 dh_testdir:61 dh_testroot:35 dh_undocumented:36
msgid "Joey Hess <joeyh@debian.org>"
msgstr ""
@@ -1297,7 +1297,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: =head1
-#: dh:41 dh_auto_build:28 dh_auto_clean:30 dh_auto_configure:31 dh_auto_install:43 dh_auto_test:31 dh_bugfiles:50 dh_builddeb:24 dh_clean:41 dh_compress:48 dh_fixperms:31 dh_gconf:39 dh_gencontrol:26 dh_icons:30 dh_install:59 dh_installcatalogs:49 dh_installchangelogs:59 dh_installcron:40 dh_installdebconf:61 dh_installdirs:31 dh_installdocs:71 dh_installemacsen:53 dh_installexamples:32 dh_installifupdown:39 dh_installinfo:31 dh_installinit:59 dh_installlogcheck:42 dh_installlogrotate:22 dh_installman:61 dh_installmanpages:40 dh_installmenu:41 dh_installmodules:38 dh_installpam:31 dh_installppp:35 dh_installudev:35 dh_installwm:34 dh_link:53 dh_makeshlibs:43 dh_md5sums:28 dh_movefiles:38 dh_perl:31 dh_prep:26 dh_shlibdeps:26 dh_strip:35 dh_testdir:23 dh_usrlocal:39
+#: dh:41 dh_auto_build:28 dh_auto_clean:30 dh_auto_configure:31 dh_auto_install:43 dh_auto_test:31 dh_bugfiles:50 dh_builddeb:24 dh_clean:41 dh_compress:48 dh_fixperms:32 dh_gconf:39 dh_gencontrol:26 dh_icons:30 dh_install:59 dh_installcatalogs:49 dh_installchangelogs:59 dh_installcron:40 dh_installdebconf:61 dh_installdirs:31 dh_installdocs:71 dh_installemacsen:53 dh_installexamples:32 dh_installifupdown:39 dh_installinfo:31 dh_installinit:59 dh_installlogcheck:42 dh_installlogrotate:22 dh_installman:61 dh_installmanpages:40 dh_installmenu:41 dh_installmodules:38 dh_installpam:31 dh_installppp:35 dh_installudev:35 dh_installwm:34 dh_link:53 dh_makeshlibs:43 dh_md5sums:28 dh_movefiles:38 dh_perl:31 dh_prep:26 dh_shlibdeps:26 dh_strip:35 dh_testdir:23 dh_usrlocal:39
msgid "OPTIONS"
msgstr ""
@@ -1763,12 +1763,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh:974 dh_auto_build:49 dh_auto_clean:52 dh_auto_configure:54 dh_auto_install:94 dh_auto_test:65 dh_builddeb:126 dh_clean:144 dh_compress:212 dh_fixperms:129 dh_gconf:103 dh_gencontrol:80 dh_install:262 dh_installcatalogs:124 dh_installchangelogs:243 dh_installcron:81 dh_installdeb:144 dh_installdebconf:130 dh_installdirs:90 dh_installdocs:339 dh_installexamples:110 dh_installifupdown:73 dh_installinfo:79 dh_installinit:326 dh_installlogcheck:82 dh_installlogrotate:54 dh_installman:265 dh_installmanpages:199 dh_installmime:65 dh_installmodules:117 dh_installpam:63 dh_installppp:69 dh_installudev:119 dh_installwm:112 dh_installxfonts:91 dh_link:230 dh_listpackages:32 dh_makeshlibs:266 dh_md5sums:92 dh_movefiles:172 dh_perl:154 dh_prep:62 dh_strip:244 dh_suidregister:119 dh_testdir:55 dh_testroot:29 dh_undocumented:30 dh_usrlocal:118
+#: dh:974 dh_auto_build:49 dh_auto_clean:52 dh_auto_configure:54 dh_auto_install:94 dh_auto_test:65 dh_builddeb:126 dh_clean:149 dh_compress:212 dh_fixperms:133 dh_gconf:103 dh_gencontrol:80 dh_install:262 dh_installcatalogs:124 dh_installchangelogs:243 dh_installcron:81 dh_installdeb:144 dh_installdebconf:130 dh_installdirs:90 dh_installdocs:339 dh_installexamples:110 dh_installifupdown:73 dh_installinfo:79 dh_installinit:326 dh_installlogcheck:82 dh_installlogrotate:54 dh_installman:265 dh_installmanpages:199 dh_installmime:65 dh_installmodules:117 dh_installpam:63 dh_installppp:69 dh_installudev:119 dh_installwm:112 dh_installxfonts:91 dh_link:230 dh_listpackages:32 dh_makeshlibs:266 dh_md5sums:92 dh_movefiles:172 dh_perl:154 dh_prep:62 dh_strip:244 dh_suidregister:119 dh_testdir:55 dh_testroot:29 dh_undocumented:30 dh_usrlocal:118
msgid "L<debhelper(7)>"
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh:976 dh_auto_build:51 dh_auto_clean:54 dh_auto_configure:56 dh_auto_install:96 dh_auto_test:67 dh_bugfiles:130 dh_builddeb:128 dh_clean:146 dh_compress:214 dh_desktop:35 dh_fixperms:131 dh_gconf:105 dh_gencontrol:82 dh_icons:75 dh_install:264 dh_installchangelogs:245 dh_installcron:83 dh_installdeb:146 dh_installdebconf:132 dh_installdirs:92 dh_installdocs:341 dh_installemacsen:146 dh_installexamples:112 dh_installifupdown:75 dh_installinfo:81 dh_installinit:328 dh_installlogrotate:56 dh_installman:267 dh_installmanpages:201 dh_installmenu:95 dh_installmime:67 dh_installmodules:119 dh_installpam:65 dh_installppp:71 dh_installudev:121 dh_installwm:114 dh_installxfonts:93 dh_link:232 dh_lintian:63 dh_listpackages:34 dh_makeshlibs:268 dh_md5sums:94 dh_movefiles:174 dh_perl:156 dh_prep:64 dh_scrollkeeper:32 dh_shlibdeps:156 dh_strip:246 dh_suidregister:121 dh_testdir:57 dh_testroot:31 dh_undocumented:32 dh_usrlocal:120
+#: dh:976 dh_auto_build:51 dh_auto_clean:54 dh_auto_configure:56 dh_auto_install:96 dh_auto_test:67 dh_bugfiles:130 dh_builddeb:128 dh_clean:151 dh_compress:214 dh_desktop:35 dh_fixperms:135 dh_gconf:105 dh_gencontrol:82 dh_icons:75 dh_install:264 dh_installchangelogs:245 dh_installcron:83 dh_installdeb:146 dh_installdebconf:132 dh_installdirs:92 dh_installdocs:341 dh_installemacsen:146 dh_installexamples:112 dh_installifupdown:75 dh_installinfo:81 dh_installinit:328 dh_installlogrotate:56 dh_installman:267 dh_installmanpages:201 dh_installmenu:95 dh_installmime:67 dh_installmodules:119 dh_installpam:65 dh_installppp:71 dh_installudev:121 dh_installwm:114 dh_installxfonts:93 dh_link:232 dh_lintian:63 dh_listpackages:34 dh_makeshlibs:268 dh_md5sums:94 dh_movefiles:174 dh_perl:156 dh_prep:64 dh_scrollkeeper:32 dh_shlibdeps:156 dh_strip:246 dh_suidregister:121 dh_testdir:57 dh_testroot:31 dh_undocumented:32 dh_usrlocal:120
msgid "This program is a part of debhelper."
msgstr ""
@@ -2409,12 +2409,12 @@ msgid "dh_fixperms - fix permissions of files in package build directories"
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh_fixperms:14
+#: dh_fixperms:15
msgid "B<dh_fixperms> [S<I<debhelper options>>] [B<-X>I<item>]"
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh_fixperms:18
+#: dh_fixperms:19
msgid ""
"B<dh_fixperms> is a debhelper program that is responsible for setting the "
"permissions of files and directories in package build directories to a sane "
@@ -2422,7 +2422,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh_fixperms:22
+#: dh_fixperms:23
msgid ""
"B<dh_fixperms> makes all files in F<usr/share/doc> in the package build "
"directory (excluding files in the F<examples/> directory) be mode 644. It "
@@ -2436,12 +2436,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#. type: =item
-#: dh_fixperms:35
+#: dh_fixperms:36
msgid "B<-X>I<item>, B<--exclude> I<item>"
msgstr ""
#. type: textblock
-#: dh_fixperms:37
+#: dh_fixperms:38
msgid ""
"Exclude files that contain I<item> anywhere in their filename from having "
"their permissions changed. You may use this option multiple times to build "