summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/fi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/fi.po')
-rw-r--r--po/fi.po433
1 files changed, 238 insertions, 195 deletions
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 4992a7c..7132566 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -8,54 +8,54 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.36\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-22 20:48-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-06 10:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-02 21:16+0200\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: buf.c:78
+#: src/buf.c:79
msgid "Allocation of buffer to print string failed"
msgstr "Puskurin varaaminen merkkijonon tulostamiseen epäonnistui"
-#: buf.c:100
+#: src/buf.c:107
msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
msgstr "Puskurin varaaminen rividirektiiville epäonnistui"
-#: buf.c:177
+#: src/buf.c:177
msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
msgstr "Puskurin varaaminen m4 def -määrittelylle epäonnistui"
-#: buf.c:197
+#: src/buf.c:198
msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
msgstr "Puskurin varaaminen m4 undef -määrittelylle epäonnistui"
-#: dfa.c:61
+#: src/dfa.c:59
#, c-format
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Tila #%d on ei-hyväksyvä -\n"
# Sanastollisessa analyysissä (lexical analysis) esimerkiksi kauttaviivalla ilmoitetaan, että viivan jälkeinen teksti kuuluu "trailing context"-tekstiin
-#: dfa.c:124
+#: src/dfa.c:119
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "vaarallinen jättökonteksti"
-#: dfa.c:166
+#: src/dfa.c:159
#, c-format
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " yhdistetyt sääntörivinumerot:"
-#: dfa.c:202
+#: src/dfa.c:193
#, c-format
msgid " out-transitions: "
msgstr " ulossiirtymät: "
-#: dfa.c:210
+#: src/dfa.c:201
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -64,12 +64,12 @@ msgstr ""
"\n"
" ruuhkasiirtymät: TIEDOSTONLOPPUMERKKI "
-#: dfa.c:341
+#: src/dfa.c:331
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "yhtenäisyystarkistus epäonnistui epsclosure()-funktiossa"
# DFA on akronyymi käsitteelle "deterministic finite automaton" eli deterministinen äärellinen automaatti.
-#: dfa.c:429
+#: src/dfa.c:419
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -81,24 +81,24 @@ msgstr ""
"Deterministisen äärellisen automaatin vedos:\n"
"\n"
-#: dfa.c:604
+#: src/dfa.c:587
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "ei voitu luoda uniikkia puskurinlopputilaa"
-#: dfa.c:625
+#: src/dfa.c:608
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "tila numero %d:\n"
-#: dfa.c:785
+#: src/dfa.c:768
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa yynxt_tbl[][]"
-#: dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1028
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "väärä siirtymämerkki havaittu funktiossa sympartition()"
-#: gen.c:478
+#: src/gen.c:480
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -110,29 +110,29 @@ msgstr ""
"Ekvivalenssiluokat:\n"
"\n"
-#: gen.c:662 gen.c:691 gen.c:1215
+#: src/gen.c:669 src/gen.c:698 src/gen.c:1218
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "tila numero %d hyväksyy: [%d]\n"
-#: gen.c:1110
+#: src/gen.c:1115
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "tila numero %d hyväksyy: "
-#: gen.c:1157
+#: src/gen.c:1162
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yyacclist_tbl"
-#: gen.c:1233
+#: src/gen.c:1236
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yyacc_tbl"
-#: gen.c:1248 gen.c:1633 gen.c:1656
+#: src/gen.c:1251 src/gen.c:1623 src/gen.c:1646
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "Ei voitu kirjoitaa ecstbl"
-#: gen.c:1271
+#: src/gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -142,394 +142,409 @@ msgstr ""
"\n"
"Meta-ekvivalenssiluokkia:\n"
-#: gen.c:1293
+#: src/gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yymeta_tbl"
-#: gen.c:1354
+#: src/gen.c:1352
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yybase_tbl"
-#: gen.c:1388
+#: src/gen.c:1384
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yydef_tbl"
-#: gen.c:1428
+#: src/gen.c:1422
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yynxt_tbl"
-#: gen.c:1464
+#: src/gen.c:1456
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yychk_tbl"
-#: gen.c:1618 gen.c:1647
+#: src/gen.c:1608 src/gen.c:1637
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: ftbl"
-#: gen.c:1624
+#: src/gen.c:1614
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: ssltbl"
-#: gen.c:1675
+#: src/gen.c:1665
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: eoltbl"
-#: gen.c:1735
+#: src/gen.c:1722
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "Ei voitu kirjoittaa: yynultrans_tbl"
-#: main.c:189
+#: src/main.c:178
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "sääntö ei voinut täsmätä"
-#: main.c:194
+#: src/main.c:183
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "valitsin -s annettu mutta oletussääntö ei voinut täsmätä"
-#: main.c:234
+#: src/main.c:221
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "Ei voi käyttää -+ valitsimen -l kanssa"
-#: main.c:237
+#: src/main.c:224
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "Ei voi käyttää valitsinta -f tai -F valitsimen -l kanssa"
-#: main.c:241
+#: src/main.c:228
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
-msgstr "Ei voi käyttää valitsinta --reentrant tai --bison-bridge valitsimen -l kanssa"
+msgstr ""
+"Ei voi käyttää valitsinta --reentrant tai --bison-bridge valitsimen -l kanssa"
-#: main.c:278
+#: src/main.c:260
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "-Cf/-CF ja -Cm eivät ole järkeviä yhdessä"
-#: main.c:281
+#: src/main.c:263
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF ja -I ovat yhteensopimattomia"
-#: main.c:285
+#: src/main.c:267
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "-Cf/-CF ovat yhteensopimattomia lex-yhteensopivuustilassa"
-#: main.c:290
+#: src/main.c:272
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "-Cf ja -CF ovat toisensa poissulkevia"
-#: main.c:294
+#: src/main.c:276
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "Ei voi käyttää valitsinta -+ valitsimen -CF kanssa"
-#: main.c:297
+#: src/main.c:279
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "%array on yhteensopimaton valitsimen -+ kanssa"
-#: main.c:302
+#: src/main.c:284
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Valitsimen -+ ja --reentrant ovat toisensa poissulkevia."
# bison bridge tarkoittaa, että flex käyttää bison-ohjelmaa analyysissä
-#: main.c:305
+#: src/main.c:287
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "”bison bridge”-menettelyä ei tueta C++-skannerille."
-#: main.c:360 main.c:406
+#: src/main.c:336 src/main.c:419
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "ei voitu luoda %s"
-#: main.c:419
+#: src/main.c:431
msgid "could not write tables header"
msgstr "ei voitu kirjoittaa tauluotsaketta"
-#: main.c:423
+#: src/main.c:435
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "ei voi avata kehystiedostoa %s"
-#: main.c:459
+#: src/main.c:450
+msgid "Prefix cannot include '[' or ']'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:474
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "Makromäärityksen varaaminen epäonnistui"
-#: main.c:507
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "syötevirhe luettaessa kehystiedostoa %s"
-#: main.c:511
+#: src/main.c:525
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "virhe suljettaessa kehystiedostoa %s"
-#: main.c:696
+#: src/main.c:709
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "virhe luotaessa otsaketiedostoa %s"
-#: main.c:704
+#: src/main.c:717
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "virhe kirjoitettaessa tulostetiedostoa %s"
-#: main.c:708
+#: src/main.c:721
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "virhe suljettaessa tulostetiedostoa %s"
-#: main.c:712
+#: src/main.c:725
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "virhe poistettaessa tulostetiedostoa %s"
-#: main.c:719
+#: src/main.c:732
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Ei varmuuskopiointia.\n"
-#: main.c:723
+#: src/main.c:736
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d (ei-hyväksyvää) varmuuskopiointitilaa.\n"
-#: main.c:727
+#: src/main.c:740
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Tiivistetyt taulut varmuuskopioidaan aina.\n"
-#: main.c:730
+#: src/main.c:743
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "virhe kirjoitettaessa varmuuskopiotiedostoa %s"
-#: main.c:734
+#: src/main.c:747
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "virhe suljettaessa varmuuskopiotiedostoa %s"
-#: main.c:739
+#: src/main.c:752
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "%s-version %s käyttötilastot:\n"
-#: main.c:742
+#: src/main.c:755
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " skannerivalitsimet: -"
# Epädeterministinen äärellinen automaatti, lyh. NFA (engl. non-deterministic finite-state automaton)
-#: main.c:821
+#: src/main.c:834
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d Epädeterministisen äärellisen automaatin tilaa\n"
-#: main.c:823
+#: src/main.c:836
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d Deterministisen äärellisen automaatin tilaa (%d sanaa)\n"
-#: main.c:825
+#: src/main.c:838
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d sääntöä\n"
-#: main.c:830
+#: src/main.c:843
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Ei varmuuskopiointia\n"
-#: main.c:834
+#: src/main.c:847
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d (ei-hyväksyvää) varmuuskopiotilaa\n"
-#: main.c:839
+#: src/main.c:852
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Tiivistetyt taulut varmuuskopioidaan aina\n"
-#: main.c:843
+#: src/main.c:856
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Rivin-alku-malleja käytetään\n"
-#: main.c:845
+#: src/main.c:858
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d-käynnistysehtoja\n"
-#: main.c:849
+#: src/main.c:862
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d epsilon-tilaa, %d double epsilon-tilaa\n"
-#: main.c:853
+#: src/main.c:866
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " ei merkkiluokkia\n"
-#: main.c:857
+#: src/main.c:870
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
-msgstr " %d/%d merkkiluokkaa tarvittu %d/%d tallennussanaan, %d käytetty uudelleen\n"
+msgstr ""
+" %d/%d merkkiluokkaa tarvittu %d/%d tallennussanaan, %d käytetty uudelleen\n"
-#: main.c:862
+#: src/main.c:875
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d tila/seuraavatila-paria luotu\n"
-#: main.c:865
+#: src/main.c:878
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d uniikkia/kaksoiskappelsiirtymää\n"
-#: main.c:870
+#: src/main.c:883
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d-tauluriviä\n"
-#: main.c:878
+#: src/main.c:891
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d base-def-alkiota luotu\n"
-#: main.c:882
+#: src/main.c:895
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (huippu %d) nxt-chk-alkiota luotu\n"
-#: main.c:886
+#: src/main.c:899
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (huippu %d) malline nxt-chk-alkiota luotu\n"
-#: main.c:890
+#: src/main.c:903
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d tyhjää taulualkiota\n"
-#: main.c:892
+#: src/main.c:905
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d protoa luotu\n"
-#: main.c:895
+#: src/main.c:908
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d mallinetta luotu, %d käytetään\n"
-#: main.c:903
+#: src/main.c:916
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d ekvivalenssiluokkaa luotu\n"
-#: main.c:911
+#: src/main.c:924
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d meta-ekvivalenssiluokkaa luotu\n"
-#: main.c:917
+#: src/main.c:930
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
-msgstr " %d (%d tallennettu) hash-törmäykset, yhtäsuuri kuin %d Deterministisen äärellisen automaatin törmäystä\n"
+msgstr ""
+" %d (%d tallennettu) hash-törmäykset, yhtäsuuri kuin %d Deterministisen "
+"äärellisen automaatin törmäystä\n"
-#: main.c:919
+#: src/main.c:932
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " %d uudelleenvarausjoukkoa tarvittu\n"
-#: main.c:921
+#: src/main.c:934
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " %d taulukkoalkiota tarvittu yhteensä\n"
-#: main.c:998
+#: src/main.c:1008
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Sisäinen virhe. flex-valitsimet ovat vääränmuotoisia.\n"
-#: main.c:1008
+#: src/main.c:1018
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Lisätietoja käskyllä ”%s --help”.\n"
-#: main.c:1065
+#: src/main.c:1075
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "tuntematon valitsin -C ”%c”"
-#: main.c:1194
+#: src/main.c:1204
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"
-#: main.c:1469
+#: src/main.c:1476
msgid "fatal parse error"
msgstr "vakava jäsennysvirhe"
-#: main.c:1501
+#: src/main.c:1508
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "ei voitu luoda varmuuskopiotietotiedostoa %s"
-#: main.c:1522
+#: src/main.c:1529
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
-msgstr "-l AT&T lex-yhteensopivuusvalitsin tuo mukanaan ison suorituskykysakon\n"
+msgstr ""
+"-l AT&T lex-yhteensopivuusvalitsin tuo mukanaan ison suorituskykysakon\n"
-#: main.c:1525
+#: src/main.c:1532
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
-msgstr " ja saattaa olla muiden ilmoitettujen suorituskykysakkojen todellinen lähde\n"
+msgstr ""
+" ja saattaa olla muiden ilmoitettujen suorituskykysakkojen todellinen lähde\n"
-#: main.c:1531
+#: src/main.c:1538
#, c-format
-msgid "%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match newline characters\n"
-msgstr "%%option yylineno tuo mukanaan suorituskykysakon VAIN säännöissä, jotka voivat täsmätä rivinvaihtomerkkeihin\n"
+msgid ""
+"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
+"newline characters\n"
+msgstr ""
+"%%option yylineno tuo mukanaan suorituskykysakon VAIN säännöissä, jotka "
+"voivat täsmätä rivinvaihtomerkkeihin\n"
-#: main.c:1538
+#: src/main.c:1545
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "-I (interaktiivinen) tuo mukanaan pienemmän suorituskykysakon\n"
-#: main.c:1543
+#: src/main.c:1550
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() tuo mukanaan pienemmän suorituskykysakon\n"
-#: main.c:1549
+#: src/main.c:1556
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT tuo mukanaan ison suorituskykyrangaistuksen\n"
-#: main.c:1554
+#: src/main.c:1561
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Muuttujajättökontekstisäännöt tuovat mukanaan ison suorityskykysakon\n"
-#: main.c:1566
+#: src/main.c:1573
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "REJECT ei voida käyttää valitsimen -f tai -F kanssa"
-#: main.c:1569
+#: src/main.c:1576
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
msgstr "%option yylineno ei voi käyttää REJECT:n kanssa"
-#: main.c:1572
+#: src/main.c:1579
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
-msgstr "muuttujajättökontekstisääntöjä ei voida käyttää valitsimen -f tai -F kanssa"
+msgstr ""
+"muuttujajättökontekstisääntöjä ei voida käyttää valitsimen -f tai -F kanssa"
-#: main.c:1695
+#: src/main.c:1704
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option yyclass on merkityksellinen vain C++-skannereille"
-#: main.c:1802
+#: src/main.c:1791
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Käyttö: %s [VALITSIMET] [TIEDOSTO]...\n"
-#: main.c:1805
-#, c-format
+#: src/main.c:1794
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
"\n"
@@ -552,13 +567,16 @@ msgid ""
" -T, --trace %s should run in trace mode\n"
" -w, --nowarn do not generate warnings\n"
" -v, --verbose write summary of scanner statistics to stdout\n"
+" --hex use hexadecimal numbers instead of octal in debug "
+"outputs\n"
"\n"
"Files:\n"
" -o, --outfile=FILE specify output filename\n"
" -S, --skel=FILE specify skeleton file\n"
" -t, --stdout write scanner on stdout instead of %s\n"
" --yyclass=NAME name of C++ class\n"
-" --header-file=FILE create a C header file in addition to the scanner\n"
+" --header-file=FILE create a C header file in addition to the "
+"scanner\n"
" --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
"\n"
"Scanner behavior:\n"
@@ -580,8 +598,6 @@ msgid ""
" --bison-bridge scanner for bison pure parser.\n"
" --bison-locations include yylloc support.\n"
" --stdinit initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
-" --noansi-definitions old-style function definitions\n"
-" --noansi-prototypes empty parameter list in prototypes\n"
" --nounistd do not include <unistd.h>\n"
" --noFUNCTION do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
@@ -595,12 +611,14 @@ msgstr ""
"Luo ohjelmia, jotka suorittavat tekstin mallintäsmäystä.\n"
"\n"
"Taulutiivistys:\n"
-" -Ca, --align kompromissi laajoissa taulukoissa parempaa muistitasausta varten\n"
+" -Ca, --align kompromissi laajoissa taulukoissa parempaa "
+"muistitasausta varten\n"
" -Ce, --ecs rakenna ekvivalenssiluokkia\n"
" -Cf älä tiivistä tauluja; käytä valitsinta -f esittelyyn\n"
" -CF älä tiivistä tauluja; käytä valitsinta -F esittelyyn\n"
" -Cm, --meta-ecs rakenna meta-ekvivalenssiluokkia\n"
-" -Cr, --read käytä funktiota read() eikä vakiosyötettä skannerisyötteenä\n"
+" -Cr, --read käytä funktiota read() eikä vakiosyötettä "
+"skannerisyötteenä\n"
" -f, --full tuota nopea, laaja skanneri. Sama kuin -Cfr\n"
" -F, --fast käytä vaihtoehtoista tauluesittelyä. Sama kuin -CFr\n"
" -Cem oletustiivistys (sama kuin --ecs --meta-ecs)\n"
@@ -609,15 +627,18 @@ msgstr ""
" -d, --debug ota käyttöön virheenjäljitystila skannerissa\n"
" -b, --backup kirjoita varmuuskopiotietoja osoitteeseen %s\n"
" -p, --perf-report kirjoita suorituskykyraportti vakiovirheeseen\n"
-" -s, --nodefault vaimenna oletussääntö ECHO-täsmäämättömään tekstiin\n"
+" -s, --nodefault vaimenna oletussääntö ECHO-täsmäämättömään "
+"tekstiin\n"
" -T, --trace %s pitäisi suorittaa jäljitystilassa\n"
" -w, --nowarn älä tuota varoituksia\n"
-" -v, --verbose kirjoita yhteenveto skanneritilastoista vakiotulosteeseen\n"
+" -v, --verbose kirjoita yhteenveto skanneritilastoista "
+"vakiotulosteeseen\n"
"\n"
"Tiedostot:\n"
" -o, --outfile=TIEDOSTO määritä tulostetiedostonimi\n"
" -S, --skel=TIEDOSTO määritä runkotiedosto\n"
-" -t, --stdout kirjoita skanneri vakiotulosteeseen eikä kohteeseen %s\n"
+" -t, --stdout kirjoita skanneri vakiotulosteeseen eikä "
+"kohteeseen %s\n"
" --yyclass=NIMI C++-luokan nimi\n"
" --header-file=TIEDOSTO tuota C-otsaketiedosto etsijän lisäksi\n"
" --tables-file[=TIEDOSTO] kirjoita taulut TIEDOSTOon\n"
@@ -627,9 +648,11 @@ msgstr ""
" -8, --8bit tuota 8-bittinen skanneri\n"
" -B, --batch tuota eräajoskanneri (päinvastoin kuin -I)\n"
" -i, --case-insensitive älä välitä kirjainkoosta malleissa\n"
-" -l, --lex-compat maksimiyhteensopivuus alkueräisen lex-ohjelman kanssa\n"
+" -l, --lex-compat maksimiyhteensopivuus alkueräisen lex-ohjelman "
+"kanssa\n"
" -X, --posix-compat maksimiyhteensopivuus POSIX lex-ohjelman kanssa\n"
-" -I, --interactive tuota interaktiivinen skanneri (päinvastoin kuin -B)\n"
+" -I, --interactive tuota interaktiivinen skanneri (päinvastoin kuin -"
+"B)\n"
" --yylineno jäljitä rivilukumäärä yylineno-ohjelmassa\n"
"\n"
"Generoitu koodi:\n"
@@ -640,7 +663,8 @@ msgstr ""
" -R, --reentrant tuota vapaakäyntinen C-skanneri\n"
" --bison-bridge skanneri ”bison pure”-jäsentimelle.\n"
" --bison-locations sisällytä yylloc-tuki.\n"
-" --stdinit alusta yyin/yyout vakiosyötteeseen/vakiotulosteeseen\n"
+" --stdinit alusta yyin/yyout vakiosyötteeseen/"
+"vakiotulosteeseen\n"
" --noansi-definitions vanhantyyliset funktiomäärittelyt\n"
" --noansi-prototypes tyhjä parametriluettelo prototyypeissä\n"
" --nounistd älä sisällytä <unistd.h>-tiedostoa\n"
@@ -653,51 +677,52 @@ msgstr ""
" -h, --help tuota tämä opastesanoma\n"
" -V, --version ilmoita %s-versio\n"
-#: misc.c:65
+#: src/misc.c:64
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "sko_stack-varaaminen epäonnistui"
-#: misc.c:102 misc.c:128
+#: src/misc.c:100
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "nimi ”%s” on naurettavan pitkä"
-#: misc.c:177
+#: src/misc.c:155
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "muistinvaraus epäonnistui funktiossa allocate_array()"
-#: misc.c:230
+#: src/misc.c:205
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "väärä merkki ”%s” havaittu funktiossa check_char()"
-#: misc.c:235
+#: src/misc.c:210
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "skanneri vaatiin lipun -8 käytettäväksi merkille %s"
-#: misc.c:268
-msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
-msgstr "dynaaminen muistivirhe funktiossa copy_string()"
+#: src/misc.c:229
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation failure in xstrdup()"
+msgstr "muistinvaraus epäonnistui funktiossa allocate_array()"
-#: misc.c:367
+#: src/misc.c:303
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: vakava sisäinen virhe, %s\n"
-#: misc.c:803
+#: src/misc.c:671
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "yritys taulukon koon kasvattamiseksi epäonnistui"
-#: misc.c:930
+#: src/misc.c:795
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "väärä rivi kehystiedostossa"
-#: misc.c:979
+#: src/misc.c:845
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "muistinvaraus epäonnistui funktiossa yy_flex_xmalloc()"
-#: nfa.c:104
+#: src/nfa.c:100
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -706,228 +731,246 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"\n"
-"********** Epädeterministisen äärellisen automaatin vedoksen alku aloitustilassa %d\n"
+"********** Epädeterministisen äärellisen automaatin vedoksen alku "
+"aloitustilassa %d\n"
-#: nfa.c:115
+#: src/nfa.c:111
#, c-format
msgid "state # %4d\t"
msgstr "tila numero %4d\t"
-#: nfa.c:130
+#: src/nfa.c:126
#, c-format
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** vedoksen loppu\n"
-#: nfa.c:174
+#: src/nfa.c:169
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "tyhjä kone funktiossa dupmachine()"
-#: nfa.c:240
+#: src/nfa.c:234
#, c-format
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Muuttujajättökontekstisääntö rivillä %d\n"
-#: nfa.c:353
+#: src/nfa.c:357
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "väärä tilatyyppi funktiossa mark_beginning_as_normal()"
-#: nfa.c:598
+#: src/nfa.c:595
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
-msgstr "syötesäännöt ovat liian mutkikkaita (>= %d Epädeterministisen äärellisen automaatin tilaa)"
+msgstr ""
+"syötesäännöt ovat liian mutkikkaita (>= %d Epädeterministisen äärellisen "
+"automaatin tilaa)"
-#: nfa.c:677
+#: src/nfa.c:673
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "löytyi liian monta siirtymää funktiossa mkxtion()"
-#: nfa.c:703
+#: src/nfa.c:699
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "liian moni sääntöjä (> %d)!"
-#: parse.y:159
+#: src/parse.y:159
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "tuntematon virhe käsiteltäessä lohkoa 1"
-#: parse.y:184 parse.y:351
+#: src/parse.y:184 src/parse.y:353
msgid "bad start condition list"
msgstr "väärä alkuehtoluettelo"
-#: parse.y:315
+#: src/parse.y:204
+msgid "Prefix must not contain [ or ]"
+msgstr ""
+
+#: src/parse.y:317
msgid "unrecognized rule"
msgstr "tunnistamaton sääntö"
-#: parse.y:434 parse.y:447 parse.y:516
+#: src/parse.y:436 src/parse.y:449 src/parse.y:518
msgid "trailing context used twice"
msgstr "jättökontekstia käytetty kahdesti"
-#: parse.y:552 parse.y:562 parse.y:635 parse.y:645
+#: src/parse.y:554 src/parse.y:564 src/parse.y:637 src/parse.y:647
msgid "bad iteration values"
msgstr "vääriä iteraatioarvoja"
-#: parse.y:580 parse.y:598 parse.y:663 parse.y:681
+#: src/parse.y:582 src/parse.y:600 src/parse.y:665 src/parse.y:683
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "iteraatioarvon on oltava positiivinen"
-#: parse.y:804 parse.y:814
+#: src/parse.y:806 src/parse.y:816
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
-msgstr "merkkialue [%c-%c] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välitä kirjainkoosta"
+msgstr ""
+"merkkialue [%c-%c] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välitä "
+"kirjainkoosta"
-#: parse.y:819
+#: src/parse.y:821
msgid "negative range in character class"
msgstr "negatiivinen lukualue merkkiluokassa"
-#: parse.y:916
+#: src/parse.y:918
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
-msgstr "[:^lower:] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välitä kirjainkoosta"
+msgstr ""
+"[:^lower:] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välitä kirjainkoosta"
-#: parse.y:922
+#: src/parse.y:924
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
-msgstr "[:^upper:] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välit kirjainkoosta"
+msgstr ""
+"[:^upper:] ei ole yksiselitteinen skannerissa, joka ei välit kirjainkoosta"
-#: scan.l:75 scan.l:618 scan.l:676
+#: src/scan.l:82 src/scan.l:644 src/scan.l:702
msgid "Input line too long\n"
msgstr "Syöterivi on liian pitkä\n"
-#: scan.l:161
+#: src/scan.l:183
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "vääränmuotoinen ”%top”-direktiivi"
-#: scan.l:183
+#: src/scan.l:205
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "tunnistamaton ”%”-direktiivi"
-#: scan.l:192
+#: src/scan.l:214
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "Määritysnimi on liian pitkä\n"
-#: scan.l:284
+#: src/scan.l:309
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "Pariton ”{”"
-#: scan.l:300
+#: src/scan.l:325
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Määritysarvo kohteelle {%s} on liian pitkä\n"
-#: scan.l:317
+#: src/scan.l:342
msgid "incomplete name definition"
msgstr "epätäydellinen nimimäärittely"
-#: scan.l:443
+#: src/scan.l:467
msgid "Option line too long\n"
msgstr "Valitsinrivi on liian pitkä\n"
-#: scan.l:451
+#: src/scan.l:475
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "tunnistamaton %%valitsin: %s"
-#: scan.l:633 scan.l:800
+#: src/scan.l:659 src/scan.l:832
msgid "bad character class"
msgstr "väärä merkkiluokka"
-#: scan.l:683
+#: src/scan.l:709
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "määrittelemätön määrittely {%s}"
-#: scan.l:755
+#: src/scan.l:772
+msgid "unbalanced parenthesis"
+msgstr ""
+
+#: src/scan.l:787
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "virheellinen <aloitusehto>: %s"
-#: scan.l:768
+#: src/scan.l:800
msgid "missing quote"
msgstr "puuttuva lainausmerkki"
-#: scan.l:834
+#: src/scan.l:866
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "väärä merkkiluokkalauseke: %s"
-#: scan.l:856
+#: src/scan.l:888
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "väärä merkki aaltosulkeiden {} sisällä"
-#: scan.l:862
+#: src/scan.l:894
msgid "missing }"
msgstr "puuttuva }"
-#: scan.l:940
+#: src/scan.l:972
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "Tiedoston loppumerkki EOF tavattu toiminnon sisällä"
-#: scan.l:945
+#: src/scan.l:977
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "Tiedoston loppumerkki EOF tavattu mallin sisällä"
-#: scan.l:967
+#: src/scan.l:1010
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "väärä merkki: %s"
-#: scan.l:996
+#: src/scan.l:1038
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "ei voi avata %s"
-#: scanopt.c:291
+#: src/scanopt.c:259
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
msgstr "Käyttö: %s [VALITSIMET]...\n"
-#: scanopt.c:564
+#: src/scanopt.c:524
#, c-format
msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "valitsin ”%s” ei salli argumenttia\n"
-#: scanopt.c:569
+#: src/scanopt.c:529
#, c-format
msgid "option `%s' requires an argument\n"
msgstr "valitsin ”%s” vaatii argumentin\n"
-#: scanopt.c:573
+#: src/scanopt.c:533
#, c-format
msgid "option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "valitsin ”%s” ei ole yksiselitteinen\n"
-#: scanopt.c:577
+#: src/scanopt.c:537
#, c-format
msgid "Unrecognized option `%s'\n"
msgstr "Tunnistamaton valitsin ”%s”\n"
-#: scanopt.c:581
+#: src/scanopt.c:541
#, c-format
msgid "Unknown error=(%d)\n"
msgstr "Tuntematon virhe=(%d)\n"
-#: sym.c:100
+#: src/sym.c:92
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "symbolitaulun muistinvaraus epäonnistui"
-#: sym.c:202
+#: src/sym.c:183
msgid "name defined twice"
msgstr "nimi määritelty kahdesti"
-#: sym.c:253
+#: src/sym.c:231
#, c-format
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "alkuehto %s esitelty kahdesti"
-#: yylex.c:56
+#: src/yylex.c:57
msgid "premature EOF"
msgstr "ennenaikainen tiedoston loppumerkki EOF"
-#: yylex.c:198
+#: src/yylex.c:200
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Loppumerkki\n"
-#: yylex.c:204
+#: src/yylex.c:206
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "*Jotain outoa - tok: %d arvo: %d\n"
+
+#~ msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
+#~ msgstr "dynaaminen muistivirhe funktiossa copy_string()"