summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po412
1 files changed, 224 insertions, 188 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f940b5f..bb51298 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,52 +7,52 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.36\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-22 20:48-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-06 10:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-02 18:15+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
-#: buf.c:78
+#: src/buf.c:79
msgid "Allocation of buffer to print string failed"
msgstr "Przydzielenie bufora do wypisania łańcucha nie powiodło się"
-#: buf.c:100
+#: src/buf.c:107
msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
msgstr "Przydzielenie bufora dla dyrektywy linii nie powiodło się"
-#: buf.c:177
+#: src/buf.c:177
msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
msgstr "Przydzielenie bufora dla polecenia m4 def powiodło się"
-#: buf.c:197
+#: src/buf.c:198
msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
msgstr "Przydzielenie bufora dla polecenia m4 undef powiodło się"
-#: dfa.c:61
+#: src/dfa.c:59
#, c-format
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Stan #%d jest nieakceptujący -\n"
-#: dfa.c:124
+#: src/dfa.c:119
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "niebezpieczny kontekst końcowy"
-#: dfa.c:166
+#: src/dfa.c:159
#, c-format
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " numery linii powiązanych reguł:"
-#: dfa.c:202
+#: src/dfa.c:193
#, c-format
msgid " out-transitions: "
msgstr " przejścia-wyjściowe: "
-#: dfa.c:210
+#: src/dfa.c:201
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -61,11 +61,11 @@ msgstr ""
"\n"
" przejścia-zapętlające: EOF "
-#: dfa.c:341
+#: src/dfa.c:331
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "kontrola spójności nie powiodła się w epsclosure()"
-#: dfa.c:429
+#: src/dfa.c:419
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -77,24 +77,24 @@ msgstr ""
"Zrzut DFA:\n"
"\n"
-#: dfa.c:604
+#: src/dfa.c:587
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "nie można utworzyć unikalnego stanu końca bufora"
-#: dfa.c:625
+#: src/dfa.c:608
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "stan # %d:\n"
-#: dfa.c:785
+#: src/dfa.c:768
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "Nie można zapisać yynxt_tbl[][]"
-#: dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1028
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "wykryto błędny znak przejścia w sympartition()"
-#: gen.c:478
+#: src/gen.c:480
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -106,29 +106,29 @@ msgstr ""
"Klasy równoważności:\n"
"\n"
-#: gen.c:662 gen.c:691 gen.c:1215
+#: src/gen.c:669 src/gen.c:698 src/gen.c:1218
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "stan # %d akceptuje: [%d]\n"
-#: gen.c:1110
+#: src/gen.c:1115
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "stan # %d akceptuje: "
-#: gen.c:1157
+#: src/gen.c:1162
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yyacclist_tbl"
-#: gen.c:1233
+#: src/gen.c:1236
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yyacc_tbl"
-#: gen.c:1248 gen.c:1633 gen.c:1656
+#: src/gen.c:1251 src/gen.c:1623 src/gen.c:1646
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "Nie można zapisać ecstbl"
-#: gen.c:1271
+#: src/gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
@@ -138,392 +138,402 @@ msgstr ""
"\n"
"Klasy meta-równoważności:\n"
-#: gen.c:1293
+#: src/gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yymeta_tbl"
-#: gen.c:1354
+#: src/gen.c:1352
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yybase_tbl"
-#: gen.c:1388
+#: src/gen.c:1384
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yydef_tbl"
-#: gen.c:1428
+#: src/gen.c:1422
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yynxt_tbl"
-#: gen.c:1464
+#: src/gen.c:1456
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yychk_tbl"
-#: gen.c:1618 gen.c:1647
+#: src/gen.c:1608 src/gen.c:1637
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "Nie można zapisać ftbl"
-#: gen.c:1624
+#: src/gen.c:1614
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "Nie można zapisać ssltbl"
-#: gen.c:1675
+#: src/gen.c:1665
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "Nie można zapisać eoltbl"
-#: gen.c:1735
+#: src/gen.c:1722
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "Nie można zapisać yynultrans_tbl"
-#: main.c:189
+#: src/main.c:178
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "nie można dopasować reguły"
-#: main.c:194
+#: src/main.c:183
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "podano opcję -s, ale domyślna reguła może być dopasowana"
-#: main.c:234
+#: src/main.c:221
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "Nie można użyć -+ z opcją -l"
-#: main.c:237
+#: src/main.c:224
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "Nie można użyć -f ani -F z opcją -l"
-#: main.c:241
+#: src/main.c:228
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
msgstr "Nie można użyć --reentrant ani --bison-bridge z opcją -l"
-#: main.c:278
+#: src/main.c:260
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "-Cf/-CF i -Cm razem nie mają sensu"
-#: main.c:281
+#: src/main.c:263
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF i -I są niekompatybilne"
-#: main.c:285
+#: src/main.c:267
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "-Cf/-CF są niekompatybilne z trybem kompatybilności z leksem"
-#: main.c:290
+#: src/main.c:272
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "-Cf i -CF wykluczają się wzajemnie"
-#: main.c:294
+#: src/main.c:276
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "Nie można użyć -+ z opcją -CF"
-#: main.c:297
+#: src/main.c:279
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "%array jest niekompatybilne z opcją -+"
-#: main.c:302
+#: src/main.c:284
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Opcje -+ i --reentrant wykluczają się wzajemnie."
-#: main.c:305
+#: src/main.c:287
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "pomost dla bisona nie jest obsługiwany dla skanera C++."
-#: main.c:360 main.c:406
+#: src/main.c:336 src/main.c:419
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "nie można utworzyć %s"
-#: main.c:419
+#: src/main.c:431
msgid "could not write tables header"
msgstr "nie można zapisać nagłówka tablic"
-#: main.c:423
+#: src/main.c:435
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "nie można otworzyć pliku szablonu %s"
-#: main.c:459
+#: src/main.c:450
+msgid "Prefix cannot include '[' or ']'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:474
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "przydzielenie pamięci dla definicji makra nie powiodło się"
-#: main.c:507
+#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "błąd wejścia podczas odczytu pliku szablonu %s"
-#: main.c:511
+#: src/main.c:525
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "błąd podczas zamykania pliku szablonu %s"
-#: main.c:696
+#: src/main.c:709
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "błąd podczas tworzenia pliku nagłówkowego %s"
-#: main.c:704
+#: src/main.c:717
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "błąd podczas zapisu pliku wyjściowego %s"
-#: main.c:708
+#: src/main.c:721
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "błąd podczas zamykania pliku wyjściowego %s"
-#: main.c:712
+#: src/main.c:725
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "błąd podczas usuwania pliku wyjściowego %s"
-#: main.c:719
+#: src/main.c:732
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Bez zapamiętywania.\n"
-#: main.c:723
+#: src/main.c:736
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d zapamiętywanych stanów (nie akceptujących).\n"
-#: main.c:727
+#: src/main.c:740
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Skompresowane tablice zawsze zapamiętują.\n"
-#: main.c:730
+#: src/main.c:743
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "błąd podczas zapisu pliku raportu z zapamiętywania %s"
-#: main.c:734
+#: src/main.c:747
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "błąd podczas zamykania pliku raportu z zapamiętywania %s"
-#: main.c:739
+#: src/main.c:752
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "%s w wersji %s - statystyka użycia:\n"
-#: main.c:742
+#: src/main.c:755
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " opcje skanera: -"
-#: main.c:821
+#: src/main.c:834
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d stanów NFA\n"
-#: main.c:823
+#: src/main.c:836
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d stanów DFA (%d słów)\n"
-#: main.c:825
+#: src/main.c:838
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d reguł\n"
-#: main.c:830
+#: src/main.c:843
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Bez zapamiętywania\n"
-#: main.c:834
+#: src/main.c:847
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d zapamiętywanych stanów (nie akceptujących)\n"
-#: main.c:839
+#: src/main.c:852
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Skompresowane tablice zawsze zapamiętują\n"
-#: main.c:843
+#: src/main.c:856
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Użytych wzorców początek-linii\n"
-#: main.c:845
+#: src/main.c:858
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d warunków początkowych\n"
-#: main.c:849
+#: src/main.c:862
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d stanów epsilonowych, %d stanów podwójnie epsilonowych\n"
-#: main.c:853
+#: src/main.c:866
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " bez klas znaków\n"
-#: main.c:857
+#: src/main.c:870
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
-msgstr " %d/%d klas znaków potrzebuje %d/%d słów pamięci, %d ponownie użytych\n"
+msgstr ""
+" %d/%d klas znaków potrzebuje %d/%d słów pamięci, %d ponownie użytych\n"
-#: main.c:862
+#: src/main.c:875
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d utworzonych par stan/następny-stan\n"
-#: main.c:865
+#: src/main.c:878
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d przejść unikalny/duplikat\n"
-#: main.c:870
+#: src/main.c:883
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d elementów tablicy\n"
-#: main.c:878
+#: src/main.c:891
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d utworzonych elementów base-def\n"
-#: main.c:882
+#: src/main.c:895
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (maksymalnie %d) utworzonych elementów nxt-chk\n"
-#: main.c:886
+#: src/main.c:899
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (maksymalnie %d) utworzonych szablonowych elementów nxt-chk\n"
-#: main.c:890
+#: src/main.c:903
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d pustych elementów tablicy\n"
-#: main.c:892
+#: src/main.c:905
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d utworzonych prototypów\n"
-#: main.c:895
+#: src/main.c:908
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d utworzonych szablonów, %d użyć\n"
-#: main.c:903
+#: src/main.c:916
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d utworzonych klas równoważności\n"
-#: main.c:911
+#: src/main.c:924
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d utworzonych klas meta-równoważności\n"
-#: main.c:917
+#: src/main.c:930
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d zachowanych) kolizji haszy, %d jednakowych DFA\n"
-#: main.c:919
+#: src/main.c:932
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " %d potrzebnych zbiorów realokacji\n"
-#: main.c:921
+#: src/main.c:934
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " %d potrzebnych ogółem elementów tablicy\n"
-#: main.c:998
+#: src/main.c:1008
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Błąd wewnętrzny. Źle sformułowane flexopts.\n"
-#: main.c:1008
+#: src/main.c:1018
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "`%s --help' poda więcej informacji.\n"
-#: main.c:1065
+#: src/main.c:1075
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "nieznana opcja -C '%c'"
-#: main.c:1194
+#: src/main.c:1204
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"
-#: main.c:1469
+#: src/main.c:1476
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd analizy składni"
-#: main.c:1501
+#: src/main.c:1508
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "nie można utworzyć pliku informacji o zapamiętywaniu %s"
-#: main.c:1522
+#: src/main.c:1529
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr "opcja -l zgodności z leksem AT&T powoduje dużą stratę wydajności\n"
-#: main.c:1525
+#: src/main.c:1532
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " i może być przyczyną innych zgłaszanych strat wydajności\n"
-#: main.c:1531
+#: src/main.c:1538
#, c-format
-msgid "%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match newline characters\n"
-msgstr "%%option yylineno powoduje straty wydajności TYLKO dla reguł dopasowujących znak końca linii\n"
+msgid ""
+"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
+"newline characters\n"
+msgstr ""
+"%%option yylineno powoduje straty wydajności TYLKO dla reguł dopasowujących "
+"znak końca linii\n"
-#: main.c:1538
+#: src/main.c:1545
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "-I (interaktywny) powoduje małą stratę wydajności\n"
-#: main.c:1543
+#: src/main.c:1550
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() powoduje małą stratę wydajności\n"
-#: main.c:1549
+#: src/main.c:1556
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT powoduje dużą stratę wydajności\n"
-#: main.c:1554
+#: src/main.c:1561
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
-msgstr "Reguły ze zmiennym końcowym kontekstem powodują dużą stratę wydajności\n"
+msgstr ""
+"Reguły ze zmiennym końcowym kontekstem powodują dużą stratę wydajności\n"
-#: main.c:1566
+#: src/main.c:1573
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "REJECT nie może być użyte z -f ani -F"
-#: main.c:1569
+#: src/main.c:1576
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
msgstr "%option yylineno nie może być użyte z REJECT"
-#: main.c:1572
+#: src/main.c:1579
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr "reguły ze zmiennym końcowym kontekstem nie mogą być użyte z -f ani -F"
-#: main.c:1695
+#: src/main.c:1704
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option yyclass ma znaczenie tylko dla skanerów C++"
-#: main.c:1802
+#: src/main.c:1791
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Składnia: %s [OPCJE] [PLIK]...\n"
-#: main.c:1805
-#, c-format
+#: src/main.c:1794
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
"\n"
@@ -546,13 +556,16 @@ msgid ""
" -T, --trace %s should run in trace mode\n"
" -w, --nowarn do not generate warnings\n"
" -v, --verbose write summary of scanner statistics to stdout\n"
+" --hex use hexadecimal numbers instead of octal in debug "
+"outputs\n"
"\n"
"Files:\n"
" -o, --outfile=FILE specify output filename\n"
" -S, --skel=FILE specify skeleton file\n"
" -t, --stdout write scanner on stdout instead of %s\n"
" --yyclass=NAME name of C++ class\n"
-" --header-file=FILE create a C header file in addition to the scanner\n"
+" --header-file=FILE create a C header file in addition to the "
+"scanner\n"
" --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
"\n"
"Scanner behavior:\n"
@@ -574,8 +587,6 @@ msgid ""
" --bison-bridge scanner for bison pure parser.\n"
" --bison-locations include yylloc support.\n"
" --stdinit initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
-" --noansi-definitions old-style function definitions\n"
-" --noansi-prototypes empty parameter list in prototypes\n"
" --nounistd do not include <unistd.h>\n"
" --noFUNCTION do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
@@ -595,19 +606,24 @@ msgstr ""
" -CF nie kompresowanie tablic; użycie reprezentacji -F\n"
" -Cm, --meta-ecs konstruowanie klas meta-równoważności\n"
" -Cr, --read użycie read() zamiast stdio dla wejścia skanera\n"
-" -f, --full wygenerowanie szybkiego, wielkiego skanera. To samo co -Cfr\n"
-" -F, --fast użycie alternatywnej reprezentacji tablic. To samo co -CFr\n"
+" -f, --full wygenerowanie szybkiego, wielkiego skanera. To samo co -"
+"Cfr\n"
+" -F, --fast użycie alternatywnej reprezentacji tablic. To samo co -"
+"CFr\n"
" -Cem domyślne kompresowanie (to samo co --ecs --meta-ecs)\n"
"\n"
"Diagnostyka:\n"
-" -d, --debug włączenie trybu diagnostycznego (debug) w skanerze\n"
+" -d, --debug włączenie trybu diagnostycznego (debug) w "
+"skanerze\n"
" -b, --backup zapisanie informacji o zapamiętywaniu do %s\n"
" -p, --perf-report wypisanie raportu o wydajności na stderr\n"
-" -s, --nodefault pominięcie domyślnej reguły ECHO dla niedopasowanego\n"
+" -s, --nodefault pominięcie domyślnej reguły ECHO dla "
+"niedopasowanego\n"
" tekstu\n"
" -T, --trace %s powinien działać w trybie śledzenia\n"
" -w, --nowarn nie generowanie ostrzeżeń\n"
-" -v, --verbose wypisanie podsumowania statystyk skanera na stdout\n"
+" -v, --verbose wypisanie podsumowania statystyk skanera na "
+"stdout\n"
"\n"
"Pliki:\n"
" -o, --outfile=PLIK podanie nazwy pliku wyjściowego\n"
@@ -620,11 +636,13 @@ msgstr ""
"Zachowanie skanera:\n"
" -7, --7bit wygenerowanie skanera 7-bitowego\n"
" -8, --8bit wygenerowanie skanera 8-bitowego\n"
-" -B, --batch wygenerowanie skanera wsadowego (przeciwieństwo -I)\n"
+" -B, --batch wygenerowanie skanera wsadowego (przeciwieństwo -"
+"I)\n"
" -i, --case-insensitive ignorowanie wielkości liter we wzorcach\n"
" -l, --lex-compat maksymalna kompatybilność z oryginalnym leksem\n"
" -X, --posix-compat maksymalna kompatybilność z leksem POSIX\n"
-" -I, --interactive wygenerowanie skanera interaktywnego (przeciw. -B)\n"
+" -I, --interactive wygenerowanie skanera interaktywnego (przeciw. -"
+"B)\n"
" --yylineno śledzenie liczby linii w yylineno\n"
"\n"
"Generowany kod:\n"
@@ -648,51 +666,52 @@ msgstr ""
" -h, --help wyświetlenie tego pomocnego opisu\n"
" -V, --version podanie wersji programu %s\n"
-#: misc.c:65
+#: src/misc.c:64
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "przydzielenie sko_stack nie powiodło się"
-#: misc.c:102 misc.c:128
+#: src/misc.c:100
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "nazwa \"%s\" jest śmiesznie długa"
-#: misc.c:177
+#: src/misc.c:155
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "nie udało się przydzielić pamięci w allocate_array()"
-#: misc.c:230
+#: src/misc.c:205
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "błędny znak '%s' usunięty w check_char()"
-#: misc.c:235
+#: src/misc.c:210
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "skaner wymaga flagi -8 aby użyć znaku %s"
-#: misc.c:268
-msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
-msgstr "niepowodzenie dynamicznej pamięci w copy_string()"
+#: src/misc.c:229
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation failure in xstrdup()"
+msgstr "nie udało się przydzielić pamięci w allocate_array()"
-#: misc.c:367
+#: src/misc.c:303
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: krytyczny błąd wewnętrzny: %s\n"
-#: misc.c:803
+#: src/misc.c:671
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "próba zwiększenia rozmiaru tablicy nie powiodła się"
-#: misc.c:930
+#: src/misc.c:795
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "błędna linia w pliku szablonu"
-#: misc.c:979
+#: src/misc.c:845
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "nie udało się przydzielić pamięci w yy_flex_xmalloc()"
-#: nfa.c:104
+#: src/nfa.c:100
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -703,226 +722,243 @@ msgstr ""
"\n"
"********** początek zrzutu NFA ze stanem początkowym %d\n"
-#: nfa.c:115
+#: src/nfa.c:111
#, c-format
msgid "state # %4d\t"
msgstr "stan # %4d\t"
-#: nfa.c:130
+#: src/nfa.c:126
#, c-format
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** koniec zrzutu\n"
-#: nfa.c:174
+#: src/nfa.c:169
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "pusty automat w dupmachine()"
-#: nfa.c:240
+#: src/nfa.c:234
#, c-format
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Reguła ze zmiennym końcowym kontekstem w linii %d\n"
-#: nfa.c:353
+#: src/nfa.c:357
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "błędny typ stanu w mark_beginning_as_normal()"
-#: nfa.c:598
+#: src/nfa.c:595
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "reguły wejściowe są zbyt skomplikowane (>= %d stanów NFA)"
-#: nfa.c:677
+#: src/nfa.c:673
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "znaleziono zbyt dużo przejść w mkxtion()"
-#: nfa.c:703
+#: src/nfa.c:699
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "zbyt dużo reguł (> %d)!"
-#: parse.y:159
+#: src/parse.y:159
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "nieznany błąd podczas przetwarzania sekcji 1"
-#: parse.y:184 parse.y:351
+#: src/parse.y:184 src/parse.y:353
msgid "bad start condition list"
msgstr "błędna lista warunków początkowych"
-#: parse.y:315
+#: src/parse.y:204
+msgid "Prefix must not contain [ or ]"
+msgstr ""
+
+#: src/parse.y:317
msgid "unrecognized rule"
msgstr "nierozpoznana reguła"
-#: parse.y:434 parse.y:447 parse.y:516
+#: src/parse.y:436 src/parse.y:449 src/parse.y:518
msgid "trailing context used twice"
msgstr "końcowy kontekst użyty dwukrotnie"
-#: parse.y:552 parse.y:562 parse.y:635 parse.y:645
+#: src/parse.y:554 src/parse.y:564 src/parse.y:637 src/parse.y:647
msgid "bad iteration values"
msgstr "błędne wartości iteracji"
-#: parse.y:580 parse.y:598 parse.y:663 parse.y:681
+#: src/parse.y:582 src/parse.y:600 src/parse.y:665 src/parse.y:683
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "wartość iteracji musi być dodatnia"
-#: parse.y:804 parse.y:814
+#: src/parse.y:806 src/parse.y:816
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
-msgstr "przedział znaków [%c-%c] jest niejednoznaczny w skanerze ignorującym wielkość liter"
+msgstr ""
+"przedział znaków [%c-%c] jest niejednoznaczny w skanerze ignorującym "
+"wielkość liter"
-#: parse.y:819
+#: src/parse.y:821
msgid "negative range in character class"
msgstr "ujemny przedział w klasie znaków"
-#: parse.y:916
+#: src/parse.y:918
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
-msgstr "[:^lower:] jest niejednoznaczne w przypadku skanera ignorującego wielkość liter"
+msgstr ""
+"[:^lower:] jest niejednoznaczne w przypadku skanera ignorującego wielkość "
+"liter"
-#: parse.y:922
+#: src/parse.y:924
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
-msgstr "[:^upper:] jest niejednoznaczne w przypadku skanera ignorującego wielkość liter"
+msgstr ""
+"[:^upper:] jest niejednoznaczne w przypadku skanera ignorującego wielkość "
+"liter"
-#: scan.l:75 scan.l:618 scan.l:676
+#: src/scan.l:82 src/scan.l:644 src/scan.l:702
msgid "Input line too long\n"
msgstr "Linia wejściowa zbyt długa\n"
-#: scan.l:161
+#: src/scan.l:183
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "źle sformułowana dyrektywa '%top'"
-#: scan.l:183
+#: src/scan.l:205
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "nierozpoznana dyrektywa '%'"
-#: scan.l:192
+#: src/scan.l:214
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "Nazwa definizji zbyt długa\n"
-#: scan.l:284
+#: src/scan.l:309
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "Niesparowany '{'"
-#: scan.l:300
+#: src/scan.l:325
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Definicja wartości dla {%s} zbyt długa\n"
-#: scan.l:317
+#: src/scan.l:342
msgid "incomplete name definition"
msgstr "niekompletna definicja nazwy"
-#: scan.l:443
+#: src/scan.l:467
msgid "Option line too long\n"
msgstr "Linia opcji zbyt długa\n"
-#: scan.l:451
+#: src/scan.l:475
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "nierozpoznane %%option: %s"
-#: scan.l:633 scan.l:800
+#: src/scan.l:659 src/scan.l:832
msgid "bad character class"
msgstr "błędna klasa znaków"
-#: scan.l:683
+#: src/scan.l:709
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "niezdefiniowana definicja {%s}"
-#: scan.l:755
+#: src/scan.l:772
+msgid "unbalanced parenthesis"
+msgstr ""
+
+#: src/scan.l:787
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "błędny <warunek początkowy>: %s"
-#: scan.l:768
+#: src/scan.l:800
msgid "missing quote"
msgstr "brak cudzysłowu"
-#: scan.l:834
+#: src/scan.l:866
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "błędne wyrażenie klasy znaków: %s"
-#: scan.l:856
+#: src/scan.l:888
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "błędny znak wewnątrz {}"
-#: scan.l:862
+#: src/scan.l:894
msgid "missing }"
msgstr "brak }"
-#: scan.l:940
+#: src/scan.l:972
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "EOF napotkany wewnątrz akcji"
-#: scan.l:945
+#: src/scan.l:977
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "EOF napotkany wewnątrz wzorca"
-#: scan.l:967
+#: src/scan.l:1010
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "błędny znak: %s"
-#: scan.l:996
+#: src/scan.l:1038
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "nie można otworzyć %s"
-#: scanopt.c:291
+#: src/scanopt.c:259
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
msgstr "Składnia: %s [OPCJE]...\n"
-#: scanopt.c:564
+#: src/scanopt.c:524
#, c-format
msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "opcja `%s' nie przyjmuje argumentu\n"
-#: scanopt.c:569
+#: src/scanopt.c:529
#, c-format
msgid "option `%s' requires an argument\n"
msgstr "opcja `%s' wymaga argumentu\n"
-#: scanopt.c:573
+#: src/scanopt.c:533
#, c-format
msgid "option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
-#: scanopt.c:577
+#: src/scanopt.c:537
#, c-format
msgid "Unrecognized option `%s'\n"
msgstr "Nierozpoznana opcja `%s'\n"
-#: scanopt.c:581
+#: src/scanopt.c:541
#, c-format
msgid "Unknown error=(%d)\n"
msgstr "Nieznany błąd=(%d)\n"
-#: sym.c:100
+#: src/sym.c:92
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "nie udało się przydzielić pamięci dla tablicy symboli"
-#: sym.c:202
+#: src/sym.c:183
msgid "name defined twice"
msgstr "nazwa zdefiniowana dwukrotnie"
-#: sym.c:253
+#: src/sym.c:231
#, c-format
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "warunek początkowy %s zadeklarowany dwukrotnie"
-#: yylex.c:56
+#: src/yylex.c:57
msgid "premature EOF"
msgstr "przedwczesny EOF"
-#: yylex.c:198
+#: src/yylex.c:200
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Znacznik końca\n"
-#: yylex.c:204
+#: src/yylex.c:206
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "*Coś dziwnego* - tok: %d val: %d\n"
+
+#~ msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
+#~ msgstr "niepowodzenie dynamicznej pamięci w copy_string()"