summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sv.po
blob: 05cf2143d7792b4081af75b3031f546206b89f47 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
# Swedish messages for flex.
# Copyright (C) 2014 The Flex Project (msgids)
# This file is distributed under the same license as the flex package.
#
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2004.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2016
#
# $Revision: 1.5 $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.38\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-06 10:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-06 19:10+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"

#: src/buf.c:79
msgid "Allocation of buffer to print string failed"
msgstr "Allokeringen av buffert för utskriftssträng misslyckades"

#: src/buf.c:107
msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
msgstr "Allokeringen av buffert för raddirektiv misslyckades"

#: src/buf.c:177
msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
msgstr "Allokeringen av buffert för m4-def misslyckades"

#: src/buf.c:198
msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
msgstr "Allokering av buffert för m4-undef misslyckades"

#: src/dfa.c:59
#, c-format
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Tillstånd %d är icke-accepterande -\n"

#: src/dfa.c:119
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "farlig efterföljande kontext"

#: src/dfa.c:159
#, c-format
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " radnummer för associerad regel:"

#: src/dfa.c:193
#, c-format
msgid " out-transitions: "
msgstr " utövergångar: "

#: src/dfa.c:201
#, c-format
msgid ""
"\n"
" jam-transitions: EOF "
msgstr ""
"\n"
" stoppövergångar: filslut "

#: src/dfa.c:331
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "konsekvenskontrollen misslyckades i epsclosure()"

#: src/dfa.c:419
msgid ""
"\n"
"\n"
"DFA Dump:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"DFA-utskrift:\n"
"\n"

#: src/dfa.c:587
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "kunde inte skapa ett unikt buffertsluttillstånd"

#: src/dfa.c:608
#, c-format
msgid "state # %d:\n"
msgstr "tillstånd %d:\n"

# Det här är ju helt sjukt. Har buggrapporterat detta att det bör
# ersättas med %s
#: src/dfa.c:768
msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
msgstr "Kunde inte skriva yynxt_tbl[][]"

#: src/dfa.c:1028
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "otillåtet övergångstecken funnet i sympartition()"

#: src/gen.c:480
msgid ""
"\n"
"\n"
"Equivalence Classes:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Ekvivalensklasser:\n"
"\n"

#: src/gen.c:669 src/gen.c:698 src/gen.c:1218
#, c-format
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "tillstånd %d accepterar: [%d]\n"

#: src/gen.c:1115
#, c-format
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "tillstånd %d accepterar: "

#: src/gen.c:1162
msgid "Could not write yyacclist_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yyacclist_tbl"

#: src/gen.c:1236
msgid "Could not write yyacc_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yyacc_tbl"

#: src/gen.c:1251 src/gen.c:1623 src/gen.c:1646
msgid "Could not write ecstbl"
msgstr "Kunde inte skriva ecstbl"

#: src/gen.c:1271
msgid ""
"\n"
"\n"
"Meta-Equivalence Classes:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Metaekvivalensklasser:\n"

#: src/gen.c:1293
msgid "Could not write yymeta_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yymeta_tbl"

#: src/gen.c:1352
msgid "Could not write yybase_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yybase_tbl"

#: src/gen.c:1384
msgid "Could not write yydef_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yydef_tbl"

#: src/gen.c:1422
msgid "Could not write yynxt_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yynxt_tbl"

#: src/gen.c:1456
msgid "Could not write yychk_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yychk_tbl"

#: src/gen.c:1608 src/gen.c:1637
msgid "Could not write ftbl"
msgstr "Kunde inte skriva ftbl"

#: src/gen.c:1614
msgid "Could not write ssltbl"
msgstr "Kunde inte skriva ssltbl"

#: src/gen.c:1665
msgid "Could not write eoltbl"
msgstr "Kunde inte skriva eoltbl"

#: src/gen.c:1722
msgid "Could not write yynultrans_tbl"
msgstr "Kunde inte skriva yynultrans_tbl"

#: src/main.c:178
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "regeln kan inte matchas"

#: src/main.c:183
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "flaggan -s angiven men standardregeln kan följas"

#: src/main.c:221
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -l"

#: src/main.c:224
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "-f eller -F kan inte användas tillsammans med flaggan -l"

#: src/main.c:228
msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
msgstr ""
"--reentrant eller --bison-bridge kan inte användas tillsammans med flaggan -l"

#: src/main.c:260
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "-Cf/-CF och -Cm kan inte användas tillsammans"

#: src/main.c:263
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF och -I kan inte användas tillsammans"

#: src/main.c:267
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "-Cf/-CF kan inte användas i lex-kompatibilitetsläge"

#: src/main.c:272
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "-Cf och -CF är ömsesidigt uteslutande"

#: src/main.c:276
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -CF"

#: src/main.c:279
#, c-format
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "%array kan inte användas tillsammans med flaggan -+"

#: src/main.c:284
msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
msgstr "Flaggorna -+ och --reentrant är ömsesidigt uteslutande."

#: src/main.c:287
msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
msgstr "bisonbrygga stöds inte för C++-inläsaren."

#: src/main.c:336 src/main.c:419
#, c-format
msgid "could not create %s"
msgstr "kunde inte skapa %s"

#: src/main.c:431
msgid "could not write tables header"
msgstr "kunde inte skriva tabellhuvud"

#: src/main.c:435
#, c-format
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "kan inte öppna mallfilen %s"

#: src/main.c:450
msgid "Prefix cannot include '[' or ']'"
msgstr ""

#: src/main.c:474
msgid "allocation of macro definition failed"
msgstr "allokering av makrodefinitioner misslyckades"

#: src/main.c:521
#, c-format
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "indatafel vid läsande av mallfilen %s"

#: src/main.c:525
#, c-format
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "fel vid stängande av mallfilen %s"

#: src/main.c:709
#, c-format
msgid "error creating header file %s"
msgstr "fel vid skapande av huvudfilen %s"

#: src/main.c:717
#, c-format
msgid "error writing output file %s"
msgstr "fel vid skrivande av utfilen %s"

#: src/main.c:721
#, c-format
msgid "error closing output file %s"
msgstr "fel vid stängande av utfilen %s"

#: src/main.c:725
#, c-format
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "fel vid borttagning av utfilen %s"

# "Back up" i det här sammanhanget handlar om att flexmaskinen backar.
#: src/main.c:732
#, c-format
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Backar inte.\n"

#: src/main.c:736
#, c-format
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d backar (icke-accepterande) tillstånd.\n"

#: src/main.c:740
#, c-format
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Komprimerade tabeller backar alltid.\n"

#: src/main.c:743
#, c-format
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "fel när backningsfilen %s skrevs"

#: src/main.c:747
#, c-format
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "fel när backningsfilen %s stängdes"

#: src/main.c:752
#, c-format
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "Statistik över användning av %s version %s:\n"

#: src/main.c:755
#, c-format
msgid " scanner options: -"
msgstr " inläsarflaggor: -"

#: src/main.c:834
#, c-format
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d NFA-tillstånd\n"

#: src/main.c:836
#, c-format
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d DFA-tillstånd (%d ord)\n"

#: src/main.c:838
#, c-format
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d regler\n"

#: src/main.c:843
#, c-format
msgid " No backing up\n"
msgstr " Inget backande\n"

#: src/main.c:847
#, c-format
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d backande (icke-accepterande) tillstånd\n"

#: src/main.c:852
#, c-format
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Komprimerade tabeller backar alltid\n"

#: src/main.c:856
#, c-format
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Början-av-rad-mönster använda\n"

#: src/main.c:858
#, c-format
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d startvillkor\n"

#: src/main.c:862
#, c-format
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d epsilontillstånd, %d dubbla epsilontillstånd\n"

#: src/main.c:866
#, c-format
msgid " no character classes\n"
msgstr " inga teckenklasser\n"

#: src/main.c:870
#, c-format
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d teckenklasser behövde %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"

#: src/main.c:875
#, c-format
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d par med tillstånd/nästa-tillstånd skapade\n"

#: src/main.c:878
#, c-format
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d unika/duplicerade övergångar\n"

#: src/main.c:883
#, c-format
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d tabellposter\n"

#: src/main.c:891
#, c-format
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d basstandardposter skapade\n"

#: src/main.c:895
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) poster för nästa kontroll skapade\n"

#: src/main.c:899
#, c-format
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) mallposter för nästa kontroll skapade\n"

#: src/main.c:903
#, c-format
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d tomma tabellposter\n"

#: src/main.c:905
#, c-format
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d prototyper skapade\n"

#: src/main.c:908
#, c-format
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d mallar skapade, %d användningar\n"

#: src/main.c:916
#, c-format
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d ekvivalensklasser skapade\n"

#: src/main.c:924
#, c-format
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d metaekvivalensklasser skapade\n"

#: src/main.c:930
#, c-format
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d sparade) hashkollisioner, %d DFA lika\n"

#: src/main.c:932
#, c-format
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " %d uppsättningar med omallokeringar krävdes\n"

#: src/main.c:934
#, c-format
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " %d tabellposter krävs totalt\n"

#: src/main.c:1008
#, c-format
msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
msgstr "Internt fel. flexopts är felaktiga.\n"

#: src/main.c:1018
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prova \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/main.c:1075
#, c-format
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "okänd flagga till -C \"%c\""

#: src/main.c:1204
#, c-format
msgid "%s %s\n"
msgstr "%s %s\n"

#: src/main.c:1476
msgid "fatal parse error"
msgstr "allvarligt fel vid tolkningen"

#: src/main.c:1508
#, c-format
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "kunde inte skapa filen %s med backningsinformation"

#: src/main.c:1529
#, c-format
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr ""
"flaggan -l för beteende som AT&T:s lex medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: src/main.c:1532
#, c-format
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " och kan vara den egentliga orsaken till andra rapporter om detta\n"

#: src/main.c:1538
#, c-format
msgid ""
"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
"newline characters\n"
msgstr ""
"%%option yylineno medför en prestandaförlust ENDAST på regler som kan matcha "
"nyradstecken\n"

#: src/main.c:1545
#, c-format
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "-I (interaktiv) medför en mindre prestandaförlust\n"

#: src/main.c:1550
#, c-format
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() medför en mindre prestandaförlust\n"

#: src/main.c:1556
#, c-format
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: src/main.c:1561
#, c-format
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr ""
"Regler för varierbar efterföljande kontext medför en väsentlig "
"prestandaförlust\n"

#: src/main.c:1573
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "REJECT kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: src/main.c:1576
#, c-format
msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
msgstr "%option yylineno kan inte användas tillsammans med REJECT"

#: src/main.c:1579
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr ""
"regler för varierbar efterföljande kontext kan inte användas\n"
"tillsammans med -f eller -F"

#: src/main.c:1704
#, c-format
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option yyclass är bara meningsfull för C++-inläsare"

#: src/main.c:1791
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] [FIL]...\n"

#: src/main.c:1794
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
"\n"
"Table Compression:\n"
" -Ca, --align   trade off larger tables for better memory alignment\n"
" -Ce, --ecs    construct equivalence classes\n"
" -Cf        do not compress tables; use -f representation\n"
" -CF        do not compress tables; use -F representation\n"
" -Cm, --meta-ecs  construct meta-equivalence classes\n"
" -Cr, --read    use read() instead of stdio for scanner input\n"
" -f, --full    generate fast, large scanner. Same as -Cfr\n"
" -F, --fast    use alternate table representation. Same as -CFr\n"
" -Cem       default compression (same as --ecs --meta-ecs)\n"
"\n"
"Debugging:\n"
" -d, --debug       enable debug mode in scanner\n"
" -b, --backup      write backing-up information to %s\n"
" -p, --perf-report    write performance report to stderr\n"
" -s, --nodefault     suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
" -T, --trace       %s should run in trace mode\n"
" -w, --nowarn      do not generate warnings\n"
" -v, --verbose      write summary of scanner statistics to stdout\n"
"   --hex        use hexadecimal numbers instead of octal in debug "
"outputs\n"
"\n"
"Files:\n"
" -o, --outfile=FILE   specify output filename\n"
" -S, --skel=FILE     specify skeleton file\n"
" -t, --stdout      write scanner on stdout instead of %s\n"
"   --yyclass=NAME   name of C++ class\n"
"   --header-file=FILE  create a C header file in addition to the "
"scanner\n"
"   --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
"\n"
"Scanner behavior:\n"
" -7, --7bit       generate 7-bit scanner\n"
" -8, --8bit       generate 8-bit scanner\n"
" -B, --batch       generate batch scanner (opposite of -I)\n"
" -i, --case-insensitive ignore case in patterns\n"
" -l, --lex-compat    maximal compatibility with original lex\n"
" -X, --posix-compat   maximal compatibility with POSIX lex\n"
" -I, --interactive    generate interactive scanner (opposite of -B)\n"
"   --yylineno     track line count in yylineno\n"
"\n"
"Generated code:\n"
" -+, --c++        generate C++ scanner class\n"
" -Dmacro[=defn]      #define macro defn (default defn is '1')\n"
" -L, --noline      suppress #line directives in scanner\n"
" -P, --prefix=STRING   use STRING as prefix instead of \"yy\"\n"
" -R, --reentrant     generate a reentrant C scanner\n"
"    --bison-bridge   scanner for bison pure parser.\n"
"    --bison-locations  include yylloc support.\n"
"    --stdinit      initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
"    --nounistd     do not include <unistd.h>\n"
"    --noFUNCTION    do not generate a particular FUNCTION\n"
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -c           do-nothing POSIX option\n"
" -n           do-nothing POSIX option\n"
" -?\n"
" -h, --help       produce this help message\n"
" -V, --version      report %s version\n"
msgstr ""
"Genererar program som utför mönstermatchning på text.\n"
"\n"
"Tabellkomprimering:\n"
" -Ca, --align   bättre minnesjustering till priset av större tabeller\n"
" -Ce, --ecs    konstruera ekvivalensklasser\n"
" -Cf        komprimera inte tabeller; använd -f-representation\n"
" -CF        komprimera inte tabeller; använd -F-representation\n"
" -Cm, --meta-ecs  konstruera metaekvivalensklasser\n"
" -Cr, --read    använd read() istället för stdio för inläsarindata\n"
" -f, --full    generera snabb, stor inläsare. Samma som -Cfr\n"
" -F, --fast    använd alternativ tabellrepresentation. Samma som -CFr\n"
" -Cem       standardkomprimering (samma som --ecs --meta-ecs)\n"
"\n"
"Felsökning:\n"
" -d, --debug       aktivera felsökningsläge i inläsare\n"
" -b, --backup      skriv backningsinformation till %s\n"
" -p, --perf-report    skriv prestandarapport till standard fel\n"
" -s, --nodefault     undertryck standardregel att använda \"ECHO\" på\n"
"             omatchad text\n"
" -T, --trace       %s ska köra i spårningsläge\n"
" -w, --nowarn      generera inte varningar\n"
" -v, --verbose      skriv sammanfattning av inläsarstatistik till\n"
"             standard ut\n"
"\n"
"Filer:\n"
" -o, --outfile=FIL    ange namn på utfil\n"
" -S, --skel=FIL     ange mallfil\n"
" -t, --stdout      skriv inläsare på standard ut istället för %s\n"
"   --yyclass=NAMN   namn på C++-klass\n"
"   --header-file=FIL  skapa en C-huvudfil förutom inläsaren\n"
"   --tables-file[=FIL] skriv tabeller till FIL\n"
"\n"
"Beteende för inläsare:\n"
" -7, --7bit       generera 7-bitarsinläsare\n"
" -8, --8bit       generera 8-bitarsinläsare\n"
" -B, --batch       generera batchinläsare (motsats till -I)\n"
" -i, --case-insensitive ignorera skiftläge i mönster\n"
" -l, --lex-compat    maximal kompatibilitet med ursprungliga lex\n"
" -X, --posix-compat   maximal kompatibilitet med POSIX lex\n"
" -I, --interactive    generera interaktiv inläsare (motsats till -B)\n"
"   --yylineno     spåra radantal i yylineno\n"
"\n"
"Genererad kod:\n"
" -+, --c++        generera C++-inläsarklass\n"
" -Dmacro[=defn]      definiera makrodefinition (standardefn är \"1\")\n"
" -L, --noline      undertryck #line-direktiv i inläsaren\n"
" -P, --prefix=STRÄNG   använd STRÄNG som prefix istället för \"yy\"\n"
" -R, --reentrant     generera en återanropbar C-inläsare\n"
"    --bison-bridge   inläsare för ren bisontolk.\n"
"    --bison-locations  inkludera stöd för yylloc.\n"
"    --stdinit      initiera yyin/yyout till standard in/ut\n"
"    --noansi-definitions funktionsdefinitioner i gammal stil\n"
"    --noansi-prototypes tom parameterlista i prototyper\n"
"    --nounistd     inkludera inte <unistd.h>\n"
"    --noFUNKTION    generera inte en speciell FUNKTION\n"
"\n"
"Diverse:\n"
" -c           POSIX-flagga som inte gör något\n"
" -n           POSIX-flagga som inte gör något\n"
" -?\n"
" -h, --help       visa detta hjälpmeddelande\n"
" -V, --version      visa versionsinformation för %s\n"

#: src/misc.c:64
msgid "allocation of sko_stack failed"
msgstr "allokering av sko_stack misslyckades"

#: src/misc.c:100
#, c-format
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "namnet \"%s\" är löjligt långt"

#: src/misc.c:155
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i allocate_array()"

#: src/misc.c:205
#, c-format
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "otillåtet tecken \"%s\" funnet i check_char()"

#: src/misc.c:210
#, c-format
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "inläsaren kräver flaggan -8 för att kunna använda tecknet %s"

#: src/misc.c:229
#, fuzzy
msgid "memory allocation failure in xstrdup()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i allocate_array()"

#: src/misc.c:303
#, c-format
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: allvarligt internt fel, %s\n"

#: src/misc.c:671
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "försök att öka arraystorlek misslyckades"

#: src/misc.c:795
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "otillåten rad i mallfilen"

#: src/misc.c:845
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i yy_flex_xmalloc()"

#: src/nfa.c:100
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"********** beginning dump of nfa with start state %d\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"********** början av utskrift av nfa med starttillstånd %d\n"

#: src/nfa.c:111
#, c-format
msgid "state # %4d\t"
msgstr "tillstånd %4d\t"

#: src/nfa.c:126
#, c-format
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** slut på utskrift\n"

#: src/nfa.c:169
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "tom maskin i dupmachine()"

#: src/nfa.c:234
#, c-format
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Regel för varierbar efterföljande kontext på rad %d\n"

#: src/nfa.c:357
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "otillåten tillståndstyp i mark_beginning_as_normal()"

#: src/nfa.c:595
#, c-format
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "indatareglerna är för komplicerade (>= %d NFA-tillstånd)"

#: src/nfa.c:673
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "fann för många övergångar i mkxtion()"

#: src/nfa.c:699
#, c-format
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "för många regler (> %d)!"

#: src/parse.y:159
msgid "unknown error processing section 1"
msgstr "okänt fel vid tolkning av avsnitt 1"

#: src/parse.y:184 src/parse.y:353
msgid "bad start condition list"
msgstr "felaktig lista med startvillkor"

#: src/parse.y:204
msgid "Prefix must not contain [ or ]"
msgstr ""

#: src/parse.y:317
msgid "unrecognized rule"
msgstr "okänd regel"

#: src/parse.y:436 src/parse.y:449 src/parse.y:518
msgid "trailing context used twice"
msgstr "efterföljande kontext används två gånger"

#: src/parse.y:554 src/parse.y:564 src/parse.y:637 src/parse.y:647
msgid "bad iteration values"
msgstr "felaktiga iterationsvärden"

#: src/parse.y:582 src/parse.y:600 src/parse.y:665 src/parse.y:683
msgid "iteration value must be positive"
msgstr "iterationsvärde måste vara positivt"

#: src/parse.y:806 src/parse.y:816
#, c-format
msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
msgstr ""
"teckenintervallet [%c-%c] är tvetydigt i en skiftlägesokänslig inläsare"

#: src/parse.y:821
msgid "negative range in character class"
msgstr "negativt intervall i teckenklass"

#: src/parse.y:918
msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^lower:] är tvetydigt i en skiftlägesokänslig inläsare"

#: src/parse.y:924
msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
msgstr "[:^upper:] är tvetydigt i en skiftlägesokänslig inläsare"

#: src/scan.l:82 src/scan.l:644 src/scan.l:702
msgid "Input line too long\n"
msgstr "För lång indatarad\n"

#: src/scan.l:183
#, c-format
msgid "malformed '%top' directive"
msgstr "felaktigt \"%top\"-direktiv"

#: src/scan.l:205
#, no-c-format
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "okänt \"%\"-direktiv"

#: src/scan.l:214
msgid "Definition name too long\n"
msgstr "För långt definitionsnamn\n"

#: src/scan.l:309
msgid "Unmatched '{'"
msgstr "Ensamt \"{\""

#: src/scan.l:325
#, c-format
msgid "Definition value for {%s} too long\n"
msgstr "Definitionsvärdet för {%s} är för långt\n"

#: src/scan.l:342
msgid "incomplete name definition"
msgstr "ofullständig namndefinition"

#: src/scan.l:467
msgid "Option line too long\n"
msgstr "För lång alternativrad\n"

#: src/scan.l:475
#, c-format
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "okänd %%option: %s"

#: src/scan.l:659 src/scan.l:832
msgid "bad character class"
msgstr "otillåten teckenklass"

#: src/scan.l:709
#, c-format
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "odefinierad definition {%s}"

#: src/scan.l:772
msgid "unbalanced parenthesis"
msgstr ""

#: src/scan.l:787
#, c-format
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "otillåtet <startvillkor>: %s"

#: src/scan.l:800
msgid "missing quote"
msgstr "citationstecken saknas"

#: src/scan.l:866
#, c-format
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "otillåtet uttryck för teckenklass: %s"

#: src/scan.l:888
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "otillåtet tecken inom {}"

#: src/scan.l:894
msgid "missing }"
msgstr "} saknas"

#: src/scan.l:972
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "filslut påträffat inuti en handling"

#: src/scan.l:977
msgid "EOF encountered inside pattern"
msgstr "filslut påträffat inuti ett mönster"

#: src/scan.l:1010
#, c-format
msgid "bad character: %s"
msgstr "otillåtet tecken: %s"

#: src/scan.l:1038
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"

#: src/scanopt.c:259
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGOR]...\n"

#: src/scanopt.c:524
#, c-format
msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "flaggan \"%s\" tar inget argument\n"

#: src/scanopt.c:529
#, c-format
msgid "option `%s' requires an argument\n"
msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: src/scanopt.c:533
#, c-format
msgid "option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: src/scanopt.c:537
#, c-format
msgid "Unrecognized option `%s'\n"
msgstr "Okänd flagga \"%s\"\n"

#: src/scanopt.c:541
#, c-format
msgid "Unknown error=(%d)\n"
msgstr "Okänt fel=(%d)\n"

#: src/sym.c:92
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "minnesallokering för symboltabell misslyckades"

#: src/sym.c:183
msgid "name defined twice"
msgstr "namnet definierat två gånger"

#: src/sym.c:231
#, c-format
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "startvillkoret %s deklarerat två gånger"

#: src/yylex.c:57
msgid "premature EOF"
msgstr "för tidigt filslut"

#: src/yylex.c:200
#, c-format
msgid "End Marker\n"
msgstr "Slutmarkering\n"

#: src/yylex.c:206
#, c-format
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "*Något märkligt* - tecken: %d värde: %d\n"

#~ msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
#~ msgstr "dynamiskt minnesfel i copy_string()"