summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorRoozbeh Pournader <roozbeh@google.com>2015-04-29 13:38:19 -0700
committerRoozbeh Pournader <roozbeh@google.com>2015-04-29 13:38:19 -0700
commitddbda1e38054655ad33fcfb3162f6eda473735c9 (patch)
treee480dcee47ccec18c20adb21b692d8632be1249d
parent511cb3adc2c04779bc310dca895d25830c97698a (diff)
Add IPA samples from the Noto repostory.
-rw-r--r--samples/ipa-combinations.txt32
1 files changed, 32 insertions, 0 deletions
diff --git a/samples/ipa-combinations.txt b/samples/ipa-combinations.txt
new file mode 100644
index 0000000..4d49827
--- /dev/null
+++ b/samples/ipa-combinations.txt
@@ -0,0 +1,32 @@
+# From the IPA handbook 1999
+# page ix
+k͡p t͜s ŋ̊
+n̥ d̥ s̬ t̬ tʰ dʰ ɔ̹ ɔ̜ u̟ e̠ e̽ n̩ e̯ ə˞ a˞
+b̤ a̤ b̰ a̰ t̼ d̼ tʷ dʷ tʲ dʲ tˠ dˠ tˤ dˤ
+t̪ d̪ t̺ d̺ t̻ d̻ dⁿ dˡ d̚
+e̝ ɹ̝ e̞ β̞ e̘ e̙
+eː eˑ e̋ e᷄ e᷅ e᷈
+# page 10
+ɓ̥ k͡ǂ g͡ǂ ŋ͡ǂ q͡ǃ
+# page 13
+ë̞
+# page 14
+˥˩ ˩˥ ˦˥˦
+# page 15
+˨˩˧ a᷄ a᷅ i̇́ ɔ̀ ɔ́ eːː ɹ̥ r̥ e̥ k̬ z̥
+# page 16
+u̜ ʉ̠ a̽ ä̝ t̞ x̟ n̠ ɑ˞ n̪
+# page 17
+ɛ̃ ɹ̃ tⁿ tˡ ɫ̩ g̚
+# page 18
+ɑ̃ uː
+# page 19
+àː ɛ̀
+# page 20
+ɐ̃ æː k͡ʘ k͡ǀ k͡ǃ
+# page 21
+k͡ǁʰ ɶː
+# page 22
+g̊ t͡ʃ tː ɑː
+# page 23
+aː aˑ iː iˑ ə̆ t͜a ɛ̋ ɪ́