summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/FYBA/FYLX.cpp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/FYBA/FYLX.cpp')
-rw-r--r--src/FYBA/FYLX.cpp24
1 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/src/FYBA/FYLX.cpp b/src/FYBA/FYLX.cpp
index 7d2418a..fef6528 100644
--- a/src/FYBA/FYLX.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLX.cpp
@@ -2086,7 +2086,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetGP(const char *sosi_navn,short *forste_linje,short si
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2279,7 +2279,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPiVerdi(const char *pszSosiNavn,long lPnr,short *sSet
/* Hent enhet og formater høyden */
niv = 2;
LC_GetCurEnhet(Sys.GrId.pFil,&niv,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
- sAntDes = UT_RoundDS(fabs(min(0.0,log10(enhet_h))));
+ sAntDes = UT_RoundDS(fabs(fymin(0.0,log10(enhet_h))));
UT_SNPRINTF(format,20,"%%.%dlf",sAntDes);
UT_SNPRINTF(retur_str,LC_MAX_SOSI_LINJE_LEN,format,h);
funnet = UT_TRUE;
@@ -2329,7 +2329,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPiVerdi(const char *pszSosiNavn,long lPnr,short *sSet
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2600,7 +2600,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_PutGP(const char *sosi_navn,const char *verdi,short *lin
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2783,28 +2783,28 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_InitPP(char *sosi_navn,long forste_punkt,long siste_punkt
UT_StrToken(sosi_navn,0,&itxu,LC_MAX_SOSINAVN_LEN,pp_stat->pinfo_navn); /* SOSI-navnet */
UT_StrUpper(pp_stat->pinfo_navn);
- pp_stat->slutt_punkt = min(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko) + 1;
+ pp_stat->slutt_punkt = fymin(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko) + 1;
/* -------- Knutepunkt */
if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"...KP") == 0){
pp_stat->type = LC_GETPP_KP;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Høyde */
} else if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"HØYDE") == 0) {
pp_stat->type = LC_GETPP_HOYDE;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Kvalitet */
} else if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"KVALITET") == 0) {
pp_stat->type = LC_GETPP_KVALITET;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Annen PINFO */
} else {
pp_stat->type = LC_GETPP_VANLIG;
pp_stat->neste_tegn = 0;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
}
}
}
@@ -2874,7 +2874,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPP(long *punkt,LC_GETPP_STATUS *pp_stat)
niv = 2;
LC_GetCurEnhet(Sys.GrId.pFil,&niv,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
- sAntDes = UT_RoundDS(fabs(min(0.0,log10(enhet_h))));
+ sAntDes = UT_RoundDS(fabs(fymin(0.0,log10(enhet_h))));
UT_SNPRINTF(format,20,"%%.%dlf",sAntDes);
UT_SNPRINTF(retur_str,LC_MAX_SOSI_LINJE_LEN,format,h);
@@ -3001,8 +3001,8 @@ short LC_FinnKp(long *forste_punkt,long siste_punkt,short *kp)
if (Sys.GrId.lNr != INGEN_GRUPPE){ /* Aktuell gruppe OK */
if(Sys.pGrInfo->info & GI_KP){ /* Gruppen har knutepunkt */
- punkt = max(*forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
- siste_punkt = min(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko);
+ punkt = fymax(*forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
+ siste_punkt = fymin(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko);
/* Skann gruppen */
for (punkt--; punkt<siste_punkt; ++punkt) {