summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/FYBA/FYLB.cpp14
-rw-r--r--src/FYBA/FYLI.cpp12
-rw-r--r--src/FYBA/FYLO.cpp24
-rw-r--r--src/FYBA/FYLR.cpp36
-rw-r--r--src/FYBA/FYLS.cpp14
-rw-r--r--src/FYBA/FYLU.cpp14
-rw-r--r--src/FYBA/FYLX.cpp24
-rw-r--r--src/GM/GM.cpp194
-rw-r--r--src/UT/UT3.cpp2
-rw-r--r--src/UT/fyut.h4
10 files changed, 171 insertions, 167 deletions
diff --git a/src/FYBA/FYLB.cpp b/src/FYBA/FYLB.cpp
index 3b9fc72..f4e99df 100644
--- a/src/FYBA/FYLB.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLB.cpp
@@ -710,8 +710,8 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_WsGrPart(LC_FILADM *pFil,long fra_punkt,long antall)
/* OK ==> Skriv */
} else{
/* Sjekker at punktnummer er lovlig */
- fra_punkt = min( max(1,fra_punkt), max(1,Sys.pGrInfo->nko) );
- antall = min( max(antall,0), (Sys.pGrInfo->nko-fra_punkt+1) );
+ fra_punkt = fymin( fymax(1,fra_punkt), fymax(1,Sys.pGrInfo->nko) );
+ antall = fymin( fymax(antall,0), (Sys.pGrInfo->nko-fra_punkt+1) );
/* Skriver */
LB_WGru(SKRIV_SISTE,fra_punkt,antall,pFil,pFil->n64AktPos,&neste);
@@ -2738,7 +2738,7 @@ CD LB_FormaterEnhet(streng,sStrengMaxLen,"..ENHET",enhet);
char *LB_FormaterEnhet(char *streng,short sStrengMaxLen,char *SosiNavn,double enhet)
{
char enhet_buffer[20],*cp;
- short sAntDes = max(1,UT_RoundDS(fabs(min(1.0,log10(enhet)))));
+ short sAntDes = fymax(1,UT_RoundDS(fabs(fymin(1.0,log10(enhet)))));
UT_StrCopy(streng,SosiNavn,sStrengMaxLen);
UT_StrCat(streng," ",sStrengMaxLen);
@@ -3014,11 +3014,11 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_DelGiL(short linje, short antall)
if (antall > 0) {
Sys.sGrEndra = (short)END_ENDRA;
- start = max(linje,2); /* 2 er første lovlige linje */
+ start = fymax(linje,2); /* 2 er første lovlige linje */
antall -= (start-linje); /* Juster antall tilsvarende */
/* Max antall er resten av GINFO */
- antall = min(start+antall-1,Sys.pGrInfo->ngi) - start + 1;
+ antall = fymin(start+antall-1,Sys.pGrInfo->ngi) - start + 1;
if (start+antall <= Sys.pGrInfo->ngi) {
/* Beregn forflytting */
@@ -3116,11 +3116,11 @@ SK_EntPnt_FYBA long LC_DelKoL(long linje, long antall)
Sys.sGrEndra = (short)END_ENDRA;
if (linje <= Sys.lPibufPnr) Sys.sPibufStatus = LC_PIBUF_TOM;
- start = max(linje,1); /* 1 er første lovlige linje */
+ start = fymax(linje,1); /* 1 er første lovlige linje */
antall -= (start-linje); /* Juster antall tilsvarende */
/* Max antall er resten av punktene */
- antall = min(start+antall-1,Sys.pGrInfo->nko) - start + 1;
+ antall = fymin(start+antall-1,Sys.pGrInfo->nko) - start + 1;
/* UT_FPRINTF(stderr," %hd - %hd\n",start,antall); */
diff --git a/src/FYBA/FYLI.cpp b/src/FYBA/FYLI.cpp
index bbc169f..b441551 100644
--- a/src/FYBA/FYLI.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLI.cpp
@@ -1141,8 +1141,8 @@ CD LC_EraseBt(fra_kol,til_kol);
SK_EntPnt_FYBA void LC_EraseBt(short fra_kol,short til_kol)
{
/* Beregner lovlige kolonner */
- fra_kol = max(fra_kol,BT_MIN_USER);
- til_kol = min(til_kol,BT_MAX_USER);
+ fra_kol = fymax(fra_kol,BT_MIN_USER);
+ til_kol = fymin(til_kol,BT_MAX_USER);
LI_EraseBt(fra_kol,til_kol);
}
@@ -1248,8 +1248,8 @@ void LI_EraseBt(short fra_kol,short til_kol)
LC_FILADM *pFil;
/* Beregner lovlige områder */
- fra_kol = max(fra_kol,BT_MIN_BT);
- til_kol = min(til_kol,BT_MAX_BT);
+ fra_kol = fymax(fra_kol,BT_MIN_BT);
+ til_kol = fymin(til_kol,BT_MAX_BT);
maske = 0x0000; /* Lager slettemaske */
for ( ; fra_kol <= til_kol; fra_kol++){
@@ -1302,8 +1302,8 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_CopyBt(short fra_kol,short til_kol,short operasjon)
unsigned long ul;
/* Beregner lovlige områder */
- fra_kol = min(max(fra_kol,0),BT_MAX_BT);
- til_kol = min(max(til_kol,0),BT_MAX_USER);
+ fra_kol = fymin(fymax(fra_kol,0),BT_MAX_BT);
+ til_kol = fymin(fymax(til_kol,0),BT_MAX_USER);
/* Returner verdi */
maske_fra = 0x00000001UL << fra_kol;
diff --git a/src/FYBA/FYLO.cpp b/src/FYBA/FYLO.cpp
index 21291d7..45fc58b 100644
--- a/src/FYBA/FYLO.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLO.cpp
@@ -1598,10 +1598,10 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_CloseSos(LC_FILADM *pFil,short s_stat)
if (pFil->usLag & (LC_FRAMGR | LC_BAKGR)) {
/* Filen inneholder data */
if (pFil->pGeoRN != NULL) {
- pB->dMinAust = min(pB->dMinAust,pFil->Omraade.dMinAust);
- pB->dMinNord = min(pB->dMinNord,pFil->Omraade.dMinNord);
- pB->dMaxAust = max(pB->dMaxAust,pFil->Omraade.dMaxAust);
- pB->dMaxNord = max(pB->dMaxNord,pFil->Omraade.dMaxNord);
+ pB->dMinAust = fymin(pB->dMinAust,pFil->Omraade.dMinAust);
+ pB->dMinNord = fymin(pB->dMinNord,pFil->Omraade.dMinNord);
+ pB->dMaxAust = fymax(pB->dMaxAust,pFil->Omraade.dMaxAust);
+ pB->dMaxNord = fymax(pB->dMaxNord,pFil->Omraade.dMaxNord);
}
}
pFil = pFil->pNesteFil;
@@ -1789,10 +1789,10 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_GetBaOm(unsigned short usLag,double *nva,double *nvn,dou
while (LC_NextFil(&pFil,usLag)) {
sAntall++;
if (LC_GetFiOm(pFil,&na,&nn,&oa,&on)) {
- *nva = min (*nva, na);
- *nvn = min (*nvn, nn);
- *oha = max (*oha, oa);
- *ohn = max (*ohn, on);
+ *nva = fymin(*nva, na);
+ *nvn = fymin(*nvn, nn);
+ *oha = fymax(*oha, oa);
+ *ohn = fymax(*ohn, on);
}
}
@@ -2034,10 +2034,10 @@ static short LO_InklSos(LC_FILADM *pFil,short sVisStatus)
if (pFil->usLag & (LC_FRAMGR | LC_BAKGR)) {
/* Filen inneholder data */
if (pFil->pGeoRN != NULL) {
- pB->dMinAust = min(pB->dMinAust,pFil->Omraade.dMinAust);
- pB->dMinNord = min(pB->dMinNord,pFil->Omraade.dMinNord);
- pB->dMaxAust = max(pB->dMaxAust,pFil->Omraade.dMaxAust);
- pB->dMaxNord = max(pB->dMaxNord,pFil->Omraade.dMaxNord);
+ pB->dMinAust = fymin(pB->dMinAust,pFil->Omraade.dMinAust);
+ pB->dMinNord = fymin(pB->dMinNord,pFil->Omraade.dMinNord);
+ pB->dMaxAust = fymax(pB->dMaxAust,pFil->Omraade.dMaxAust);
+ pB->dMaxNord = fymax(pB->dMaxNord,pFil->Omraade.dMaxNord);
}
}
pFil = pFil->pNesteFil;
diff --git a/src/FYBA/FYLR.cpp b/src/FYBA/FYLR.cpp
index a56879e..fc5de96 100644
--- a/src/FYBA/FYLR.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLR.cpp
@@ -141,10 +141,10 @@ void LR_Indx(void)
// Spesialhandtering av ulogiske sirkler og buer. Håndteres som KURVE
for (pt=0; pt<Sys.pGrInfo->nko; pt++) {
- min_a = min(min_a,*(Sys.pdAust + pt));
- min_n = min(min_n,*(Sys.pdNord + pt));
- max_a = max(max_a,*(Sys.pdAust + pt));
- max_n = max(max_n,*(Sys.pdNord + pt));
+ min_a = fymin(min_a,*(Sys.pdAust + pt));
+ min_n = fymin(min_n,*(Sys.pdNord + pt));
+ max_a = fymax(max_a,*(Sys.pdAust + pt));
+ max_n = fymax(max_n,*(Sys.pdNord + pt));
}
}
@@ -152,10 +152,10 @@ void LR_Indx(void)
} else {
/* Omskreven firkant */
for (pt=0; pt<Sys.pGrInfo->nko; pt++) {
- min_a = min(min_a,*(Sys.pdAust + pt));
- min_n = min(min_n,*(Sys.pdNord + pt));
- max_a = max(max_a,*(Sys.pdAust + pt));
- max_n = max(max_n,*(Sys.pdNord + pt));
+ min_a = fymin(min_a,*(Sys.pdAust + pt));
+ min_n = fymin(min_n,*(Sys.pdNord + pt));
+ max_a = fymax(max_a,*(Sys.pdAust + pt));
+ max_n = fymax(max_n,*(Sys.pdNord + pt));
}
}
@@ -412,10 +412,10 @@ void LR_IndxFlate(void)
for (s=0; s<ant_ref; s++) {
pRL = LI_GetGeo(pFi,ref_arr[s]);
if (pRL != NULL) {
- min_a = min(min_a, pRL->Boks.dMinAust);
- min_n = min(min_n, pRL->Boks.dMinNord);
- max_a = max(max_a, pRL->Boks.dMaxAust);
- max_n = max(max_n, pRL->Boks.dMaxNord);
+ min_a = fymin(min_a, pRL->Boks.dMinAust);
+ min_n = fymin(min_n, pRL->Boks.dMinNord);
+ max_a = fymax(max_a, pRL->Boks.dMaxAust);
+ max_n = fymax(max_n, pRL->Boks.dMaxNord);
}
}
@@ -1857,10 +1857,10 @@ CD =======================================================================
*/
static void LR_R_BoksSum(LC_BOKS * pB1,LC_BOKS * pB2)
{
- pB1->dMinAust = min(pB1->dMinAust,pB2->dMinAust);
- pB1->dMinNord = min(pB1->dMinNord,pB2->dMinNord);
- pB1->dMaxAust = max(pB1->dMaxAust,pB2->dMaxAust);
- pB1->dMaxNord = max(pB1->dMaxNord,pB2->dMaxNord);
+ pB1->dMinAust = fymin(pB1->dMinAust,pB2->dMinAust);
+ pB1->dMinNord = fymin(pB1->dMinNord,pB2->dMinNord);
+ pB1->dMaxAust = fymax(pB1->dMaxAust,pB2->dMaxAust);
+ pB1->dMaxNord = fymax(pB1->dMaxNord,pB2->dMaxNord);
}
@@ -1886,8 +1886,8 @@ static double LR_BoksDeltaArealSum(LC_BOKS * pB1,LC_BOKS * pB2)
//lGml = (pB1->dMaxAust - pB1->dMinAust) * (pB1->dMaxNord - pB1->dMinNord);
//return (lNy - lGml);
- double dDeltaAreal = (max(pB1->dMaxAust,pB2->dMaxAust) - min(pB1->dMinAust,pB2->dMinAust)) *
- (max(pB1->dMaxNord,pB2->dMaxNord) - min(pB1->dMinNord,pB2->dMinNord));
+ double dDeltaAreal = (fymax(pB1->dMaxAust,pB2->dMaxAust) - fymin(pB1->dMinAust,pB2->dMinAust)) *
+ (fymax(pB1->dMaxNord,pB2->dMaxNord) - fymin(pB1->dMinNord,pB2->dMinNord));
return dDeltaAreal;
}
diff --git a/src/FYBA/FYLS.cpp b/src/FYBA/FYLS.cpp
index e4261fc..22d898c 100644
--- a/src/FYBA/FYLS.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLS.cpp
@@ -207,7 +207,7 @@ SK_EntPnt_FYBA long LC_FASn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm)
LC_BGR AktBgr,Bgr;
long lSnr,lGrNr;
long lAntall = 0;
- long lMaxSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ long lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FASn"); */
@@ -269,7 +269,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FFSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FFSn"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FFSn");
- lMaxSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra starten av søkeområdet */
for (lSnr=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
@@ -314,7 +314,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FFSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FFSnBt"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FFSnBt");
- lMaxSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra starten av søkeområdet */
for (lSnr=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
@@ -361,7 +361,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FNSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FNSn"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FNSn");
- lMaxSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra aktuellt serienummer */
for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr+1L; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
@@ -406,7 +406,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FNSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FNSnBt"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FNSnBt");
- lMaxSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra aktuellt serienummer */
for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr+1L; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
@@ -540,7 +540,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FLSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FLSn"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FLSn");
- lSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra slutten av tabellen */
for (; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
@@ -586,7 +586,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_FLSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
/* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FLSnBt"); */
LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FLSnBt");
- lSnr = min(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
+ lSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);
/* Sjekker fra slutten av tabellen */
for (; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
diff --git a/src/FYBA/FYLU.cpp b/src/FYBA/FYLU.cpp
index d14fa7a..f6ab917 100644
--- a/src/FYBA/FYLU.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLU.cpp
@@ -8,12 +8,16 @@
#include <ctype.h>
#include <math.h>
-#include <locale>
+
+#define fymin(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
+#define fymax(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
+
using namespace std;
#define U_PARA_LEN 128 /* Max lengde av parameterstreng */
+#include <locale>
/* Felles variabler for hele FYBA */
extern LC_SYSTEMADM Sys;
@@ -1232,7 +1236,7 @@ static short LU_PiTestLinje(LC_UTVALG_ELEMENT * pUE,long lPnr)
} else if (metode == LC_U_IKKEFLERE) { /* Metode "!FL" */
/* Teller opp antall av dette SOSI-navnet */
- lMaxAntall = max(atol(pUE->min),1l);
+ lMaxAntall = fymax(atol(pUE->min),1l);
tilslag = 0;
while (LC_GetPiVerdi(pUE->sosi,lPnr,&sSett) != NULL) {
@@ -1831,7 +1835,7 @@ static short LU_GiTestLinje(LC_UT_ADM * pUtAdm,LC_UTVALG_ELEMENT * pUE,
/* Metode "!FL" */
} else if (metode == LC_U_IKKEFLERE) {
/* Teller opp antall av dette SOSI-navnet */
- lMaxAntall = max(atol(pUE->min),1l);
+ lMaxAntall = fymax(atol(pUE->min),1l);
tilslag = 0;
while ((*apara = LC_GetGP(pUE->sosi,gilin,9999)) != NULL) {
tilslag++;
@@ -2097,10 +2101,10 @@ static void LU_JustPara(char *para,short ledd,short start,short slutt,
if (cp != NULL){
if (start != 0){
if (slutt != 0){
- slutt = min(slutt,((short)strlen(cp)));
+ slutt = fymin(slutt,((short)strlen(cp)));
*(cp+slutt) = '\0';
}
- start = min(start,((short)strlen(cp)));
+ start = fymin(start,((short)strlen(cp)));
cp += (start-1);
}
UT_StrCopy(akt_para,cp,max_len);
diff --git a/src/FYBA/FYLX.cpp b/src/FYBA/FYLX.cpp
index 7d2418a..fef6528 100644
--- a/src/FYBA/FYLX.cpp
+++ b/src/FYBA/FYLX.cpp
@@ -2086,7 +2086,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetGP(const char *sosi_navn,short *forste_linje,short si
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2279,7 +2279,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPiVerdi(const char *pszSosiNavn,long lPnr,short *sSet
/* Hent enhet og formater høyden */
niv = 2;
LC_GetCurEnhet(Sys.GrId.pFil,&niv,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
- sAntDes = UT_RoundDS(fabs(min(0.0,log10(enhet_h))));
+ sAntDes = UT_RoundDS(fabs(fymin(0.0,log10(enhet_h))));
UT_SNPRINTF(format,20,"%%.%dlf",sAntDes);
UT_SNPRINTF(retur_str,LC_MAX_SOSI_LINJE_LEN,format,h);
funnet = UT_TRUE;
@@ -2329,7 +2329,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPiVerdi(const char *pszSosiNavn,long lPnr,short *sSet
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2600,7 +2600,7 @@ SK_EntPnt_FYBA short LC_PutGP(const char *sosi_navn,const char *verdi,short *lin
if (sSlutt != 0 && sSlutt < (short)strlen(rp)) {
*(rp+sSlutt) = '\0';
}
- sStart = min(sStart,((short)strlen(rp)));
+ sStart = fymin(sStart,((short)strlen(rp)));
rp += (sStart-1);
}
@@ -2783,28 +2783,28 @@ SK_EntPnt_FYBA void LC_InitPP(char *sosi_navn,long forste_punkt,long siste_punkt
UT_StrToken(sosi_navn,0,&itxu,LC_MAX_SOSINAVN_LEN,pp_stat->pinfo_navn); /* SOSI-navnet */
UT_StrUpper(pp_stat->pinfo_navn);
- pp_stat->slutt_punkt = min(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko) + 1;
+ pp_stat->slutt_punkt = fymin(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko) + 1;
/* -------- Knutepunkt */
if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"...KP") == 0){
pp_stat->type = LC_GETPP_KP;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Høyde */
} else if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"HØYDE") == 0) {
pp_stat->type = LC_GETPP_HOYDE;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Kvalitet */
} else if (strcmp(pp_stat->pinfo_navn,"KVALITET") == 0) {
pp_stat->type = LC_GETPP_KVALITET;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1) -1; /* Sjekk punktnummer */
/* -------- Annen PINFO */
} else {
pp_stat->type = LC_GETPP_VANLIG;
pp_stat->neste_tegn = 0;
- pp_stat->curr_punkt = max(forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
+ pp_stat->curr_punkt = fymax(forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
}
}
}
@@ -2874,7 +2874,7 @@ SK_EntPnt_FYBA char *LC_GetPP(long *punkt,LC_GETPP_STATUS *pp_stat)
niv = 2;
LC_GetCurEnhet(Sys.GrId.pFil,&niv,&enhet,&enhet_h,&enhet_d);
- sAntDes = UT_RoundDS(fabs(min(0.0,log10(enhet_h))));
+ sAntDes = UT_RoundDS(fabs(fymin(0.0,log10(enhet_h))));
UT_SNPRINTF(format,20,"%%.%dlf",sAntDes);
UT_SNPRINTF(retur_str,LC_MAX_SOSI_LINJE_LEN,format,h);
@@ -3001,8 +3001,8 @@ short LC_FinnKp(long *forste_punkt,long siste_punkt,short *kp)
if (Sys.GrId.lNr != INGEN_GRUPPE){ /* Aktuell gruppe OK */
if(Sys.pGrInfo->info & GI_KP){ /* Gruppen har knutepunkt */
- punkt = max(*forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
- siste_punkt = min(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko);
+ punkt = fymax(*forste_punkt,1); /* Sjekk punktnummer */
+ siste_punkt = fymin(siste_punkt,Sys.pGrInfo->nko);
/* Skann gruppen */
for (punkt--; punkt<siste_punkt; ++punkt) {
diff --git a/src/GM/GM.cpp b/src/GM/GM.cpp
index fabb976..f8a9036 100644
--- a/src/GM/GM.cpp
+++ b/src/GM/GM.cpp
@@ -20,8 +20,8 @@
#define GM_ACCY 1.0E-8
/* --- Makroer -- */
-#define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
-#define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
+#define fymax(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
+#define fymin(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
/*
@@ -214,10 +214,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_wtstPunkt(double PktA, double PktN, double wa1, double wn1
short sAntSkjaer;
// Sjekk 1: Ligger punktet utenfor omskrevet rektangel - så ligger det utenfor vinduet
- dPolyMaxA=max(wa1,wa2); dPolyMaxA=max(dPolyMaxA,wa3); dPolyMaxA=max(dPolyMaxA,wa4);
- dPolyMaxN=max(wn1,wn2); dPolyMaxN=max(dPolyMaxN,wn3); dPolyMaxN=max(dPolyMaxN,wn4);
- dPolyMinA=min(wa1,wa2); dPolyMinA=min(dPolyMinA,wa3); dPolyMinA=min(dPolyMinA,wa4);
- dPolyMinN=min(wn1,wn2); dPolyMinN=min(dPolyMinN,wn3); dPolyMinN=min(dPolyMinN,wn4);
+ dPolyMaxA=fymax(wa1,wa2); dPolyMaxA=fymax(dPolyMaxA,wa3); dPolyMaxA=fymax(dPolyMaxA,wa4);
+ dPolyMaxN=fymax(wn1,wn2); dPolyMaxN=fymax(dPolyMaxN,wn3); dPolyMaxN=fymax(dPolyMaxN,wn4);
+ dPolyMinA=fymin(wa1,wa2); dPolyMinA=fymin(dPolyMinA,wa3); dPolyMinA=fymin(dPolyMinA,wa4);
+ dPolyMinN=fymin(wn1,wn2); dPolyMinN=fymin(dPolyMinN,wn3); dPolyMinN=fymin(dPolyMinN,wn4);
if((PktA>dPolyMaxA) || (PktA<dPolyMinA) || (PktN>dPolyMaxN) || (PktN<dPolyMinN))
return 0;
@@ -276,16 +276,16 @@ SK_EntPnt_GM short GM_sver(double ka,double kn,double la,double ln,double na,dou
unsigned int kryss = 0;
double mini,maxi;
- mini = min(ka,la);
- maxi = max(ka,la);
+ mini = fymin(ka,la);
+ maxi = fymax(ka,la);
if (na >= mini && ma <= maxi){ /* (ma er lik na) */
if (fabs(la-ka) > 0.0001){
/* Beregn skjæringspunktet */
*sa = ma;
*sn = kn + ((*sa-ka)*(ln-kn))/(la-ka);
- mini = min(mn,nn) - ACCY;
- maxi = max(mn,nn) + ACCY;
+ mini = fymin(mn,nn) - ACCY;
+ maxi = fymax(mn,nn) + ACCY;
/* Sjekk om det er skjæring */
kryss = (unsigned int)(*sn >= mini && *sn <= maxi);
}
@@ -335,16 +335,16 @@ SK_EntPnt_GM short GM_shor(double ka,double kn,double la,double ln,double na,dou
unsigned int kryss = 0;
double mini,maxi;
- mini = min(kn,ln);
- maxi = max(kn,ln);
+ mini = fymin(kn,ln);
+ maxi = fymax(kn,ln);
if (mn >= mini && nn <= maxi){ /* (mn er lik nn) */
if (fabs(ln-kn) > 0.0001){
/* Beregn skjæringspunktet */
*sn = mn;
*sa = ka + ((*sn-kn)*(la-ka))/(ln-kn);
- mini = min(ma,na) - ACCY;
- maxi = max(ma,na) + ACCY;
+ mini = fymin(ma,na) - ACCY;
+ maxi = fymax(ma,na) + ACCY;
/* Sjekk om det er skjæring */
kryss = (unsigned int)(*sa >= mini && *sa <= maxi);
}
@@ -401,10 +401,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_sLinLin(double ka,double kn,double la,double ln,double ma,
/* Sorterer først ut åpenbare tilfeller der det ikke er skjæring */
- if (max(ka,la) < min(ma,na)) return 0;
- if (min(ka,la) > max(ma,na)) return 0;
- if (max(kn,ln) < min(mn,nn)) return 0;
- if (min(kn,ln) > max(mn,nn)) return 0;
+ if (fymax(ka,la) < fymin(ma,na)) return 0;
+ if (fymin(ka,la) > fymax(ma,na)) return 0;
+ if (fymax(kn,ln) < fymin(mn,nn)) return 0;
+ if (fymin(kn,ln) > fymax(mn,nn)) return 0;
det = anm * nlk - nnm * alk;
@@ -429,10 +429,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_sLinLin(double ka,double kn,double la,double ln,double ma,
* Sjekker etterpå om skjæringspunktet ligger på linjebitene.
*/
if (GM_sVektVekt(ka,kn,la,ln,ma,mn,na,nn,sa,sn)){
- if (*sn <= max(kn,ln)+ACCY && *sn >= min(kn,ln)-ACCY &&
- *sa <= max(ka,la)+ACCY && *sa >= min(ka,la)-ACCY &&
- *sn <= max(mn,nn)+ACCY && *sn >= min(mn,nn)-ACCY &&
- *sa <= max(ma,na)+ACCY && *sa >= min(ma,na)-ACCY) {
+ if (*sn <= fymax(kn,ln)+ACCY && *sn >= fymin(kn,ln)-ACCY &&
+ *sa <= fymax(ka,la)+ACCY && *sa >= fymin(ka,la)-ACCY &&
+ *sn <= fymax(mn,nn)+ACCY && *sn >= fymin(mn,nn)-ACCY &&
+ *sa <= fymax(ma,na)+ACCY && *sa >= fymin(ma,na)-ACCY) {
return 1; /* Skjæring funnet ==> returnerer */
}
@@ -486,17 +486,17 @@ CD kryss = GM_Overlapp(ka,kn,la,ln,ma,mn,na,nn);
SK_EntPnt_GM short GM_Overlapp(double ka,double kn,double la,double ln,double ma,double mn,double na,double nn)
{
// Sorterer først ut åpenbare tilfeller der det ikke er skjæring
- if (max(ka,la) < min(ma,na)) return 0;
- if (min(ka,la) > max(ma,na)) return 0;
- if (max(kn,ln) < min(mn,nn)) return 0;
- if (min(kn,ln) > max(mn,nn)) return 0;
+ if (fymax(ka,la) < fymin(ma,na)) return 0;
+ if (fymin(ka,la) > fymax(ma,na)) return 0;
+ if (fymax(kn,ln) < fymin(mn,nn)) return 0;
+ if (fymin(kn,ln) > fymax(mn,nn)) return 0;
// Linjene er like
- if (fabs((min(ka,la) - min(ma,na))) < GM_ACCY &&
- fabs((max(ka,la) - max(ma,na))) < GM_ACCY &&
- fabs((min(kn,ln) - min(mn,nn))) < GM_ACCY &&
- fabs((max(kn,ln) - max(mn,nn))) < GM_ACCY)
+ if (fabs((fymin(ka,la) - fymin(ma,na))) < GM_ACCY &&
+ fabs((fymax(ka,la) - fymax(ma,na))) < GM_ACCY &&
+ fabs((fymin(kn,ln) - fymin(mn,nn))) < GM_ACCY &&
+ fabs((fymax(kn,ln) - fymax(mn,nn))) < GM_ACCY)
{
return 3;
}
@@ -594,10 +594,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_sVektVekt(double ka,double kn,double la,double ln,double m
/* Sorterer først ut åpenbare tilfeller der det ikke er skjæring */
- //if (max(ka,la) < min(ma,na)) return 0;
- //if (min(ka,la) > max(ma,na)) return 0;
- //if (max(kn,ln) < min(mn,nn)) return 0;
- //if (min(kn,ln) > max(mn,nn)) return 0;
+ //if (fymax(ka,la) < fymin(ma,na)) return 0;
+ //if (fymin(ka,la) > fymax(ma,na)) return 0;
+ //if (fymax(kn,ln) < fymin(mn,nn)) return 0;
+ //if (fymin(kn,ln) > fymax(mn,nn)) return 0;
det = anm * nlk - nnm * alk;
@@ -679,10 +679,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_sLinBue(double sa,double sn,double radius,double fi,double
/* Sjekk om punktene ligger på linjen */
if (kryss > 0){
- minn = min(kn,ln) - ACCY;
- mina = min(ka,la) - ACCY;
- maxn = max(kn,ln) + ACCY;
- maxa = max(ka,la) + ACCY;
+ minn = fymin(kn,ln) - ACCY;
+ mina = fymin(ka,la) - ACCY;
+ maxn = fymax(kn,ln) + ACCY;
+ maxa = fymax(ka,la) + ACCY;
if (kryss == 2){
if (! (*a2 <= maxa && *a2 >= mina &&
@@ -1025,8 +1025,8 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp(double a1,double n1,double a2,double n2,double ap,dou
}
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- //if ( (*nf <= max(n1,n2)+ACCY) && (*nf >= min(n1,n2)-ACCY) ) {
- if ( (*nf <= max(n1,n2)) && (*nf >= min(n1,n2)) ) {
+ //if ( (*nf <= fymax(n1,n2)+ACCY) && (*nf >= fymin(n1,n2)-ACCY) ) {
+ if ( (*nf <= fymax(n1,n2)) && (*nf >= fymin(n1,n2)) ) {
beregnet = 2;
} else {
beregnet = 1;
@@ -1038,8 +1038,8 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp(double a1,double n1,double a2,double n2,double ap,dou
*nf = n1;
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- //if ( (*af <= max(a1,a2)+ACCY) && (*af >= min(a1,a2)-ACCY) ) {
- if ( (*af <= max(a1,a2)) && (*af >= min(a1,a2)) ) {
+ //if ( (*af <= fymax(a1,a2)+ACCY) && (*af >= fymin(a1,a2)-ACCY) ) {
+ if ( (*af <= fymax(a1,a2)) && (*af >= fymin(a1,a2)) ) {
beregnet = 2;
} else {
beregnet = 1;
@@ -1073,10 +1073,10 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp(double a1,double n1,double a2,double n2,double ap,dou
*/
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- //if (*nf <= (max(n1,n2)+ACCY) && *nf >= (min(n1,n2)-ACCY) &&
- // *af <= (max(a1,a2)+ACCY) && *af >= (min(a1,a2)-ACCY)){
- if (*nf <= (max(n1,n2)) && *nf >= (min(n1,n2)) &&
- *af <= (max(a1,a2)) && *af >= (min(a1,a2))){
+ //if (*nf <= (fymax(n1,n2)+ACCY) && *nf >= (fymin(n1,n2)-ACCY) &&
+ // *af <= (fymax(a1,a2)+ACCY) && *af >= (fymin(a1,a2)-ACCY)){
+ if (*nf <= (fymax(n1,n2)) && *nf >= (fymin(n1,n2)) &&
+ *af <= (fymax(a1,a2)) && *af >= (fymin(a1,a2))){
beregnet = 2; /* På linjen */
} else {
beregnet = 1; /* Utenfor linjen */
@@ -1186,7 +1186,7 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp_ny(double a1, double n1, double a2, double n2, double
}
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- if ( (*nf <= max(n1,n2)+ACCY) && (*nf >= min(n1,n2)-ACCY) ) {
+ if ( (*nf <= fymax(n1,n2)+ACCY) && (*nf >= fymin(n1,n2)-ACCY) ) {
beregnet = 2;
} else {
beregnet = 1;
@@ -1198,7 +1198,7 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp_ny(double a1, double n1, double a2, double n2, double
*nf = n1;
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- if ( (*af <= max(a1,a2)+ACCY) && (*af >= min(a1,a2)-ACCY) ) {
+ if ( (*af <= fymax(a1,a2)+ACCY) && (*af >= fymin(a1,a2)-ACCY) ) {
beregnet = 2;
} else {
beregnet = 1;
@@ -1212,12 +1212,12 @@ SK_EntPnt_GM short GM_fotp_ny(double a1, double n1, double a2, double n2, double
// Forslag til ny metode for fotpunktberegning. Endrer ikke de opprinnelige punktene,
// og det blir da mulig å gi korrekt tilbakemelding om punktet ligger inne på den gitte linjen.
retning = GM_RetnGon(a1,n1,a2,n2);
- GM_PolRettv(&ap1, &np1, retning+100.0, max(da,dn));
+ GM_PolRettv(&ap1, &np1, retning+100.0, fymax(da,dn));
GM_sVektVekt(a1,n1,a2,n2,ap,np,ap1,np1,af,nf);
/* Sjekk at fotpunktet er på linjen */
- if (*nf <= (max(n1,n2)+ACCY) && *nf >= (min(n1,n2)-ACCY) &&
- *af <= (max(a1,a2)+ACCY) && *af >= (min(a1,a2)-ACCY)){
+ if (*nf <= (fymax(n1,n2)+ACCY) && *nf >= (fymin(n1,n2)-ACCY) &&
+ *af <= (fymax(a1,a2)+ACCY) && *af >= (fymin(a1,a2)-ACCY)){
beregnet = 2; /* På linjen */
} else {
beregnet = 1; /* Utenfor linjen */
@@ -1658,8 +1658,8 @@ SK_EntPnt_GM short GM_bepa(double a1, double n1, double a2, double n2,
if(atmp > ACCY || ntmp > ACCY) {
- dmx = max(atmp,ntmp);
- dmn = min(atmp,ntmp);
+ dmx = fymax(atmp,ntmp);
+ dmn = fymin(atmp,ntmp);
div = dmn / dmx;
rinv = 1.0 / (dmx * sqrt(1.0+div*div));
@@ -2035,10 +2035,10 @@ SK_EntPnt_GM void GM_buebox(double as,double ns,double radius,double fi,double d
a2 = as + r*cos(fi+dfi);
n2 = ns + r*sin(fi+dfi);
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// For hver akse (fra sentrumspunktet) som krysses utvides omskrevet boks
radius = fabs(radius);
@@ -2103,27 +2103,27 @@ SK_EntPnt_GM void GM_buebox(double as,double ns,double radius,double fi,double d
if (fi >= 0.0 && fi < PI/2.0){
// Slutt i 1. kvadrant
if (r2 >= 0.0 && r2 < PI/2.0){
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 2. kvadrant
} else if (r2 >= PI/2.0L && r2 < PI){
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
*ohn = ns + r;
// Slutt i 3. kvadrant
} else if (r2 >=PI && r2 < PI*3.0L/2.0L){
*nva = as - r;
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
*ohn = ns + r;
// Slutt i 4. kvadrant
} else{
*nva = as - r;
*nvn = ns - r;
- *oha = max(a1,a2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
*ohn = ns + r;
}
@@ -2134,82 +2134,82 @@ SK_EntPnt_GM void GM_buebox(double as,double ns,double radius,double fi,double d
*nva = as - r;
*nvn = ns - r;
*oha = as + r;
- *ohn = max(n1,n2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 2. kvadrant
} else if (r2 >= PI/2.0L && r2 < PI){
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 3. kvadrant
} else if (r2 >=PI && r2 < PI*3.0L/2.0L){
*nva = as - r;
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 4. kvadrant
} else{
*nva = as - r;
*nvn = ns - r;
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
}
// Start i 3. kvadrant
} else if (fi >=PI && fi < PI*3.0L/2.0L){
// Slutt i 1. kvadrant
if (r2 >= 0.0 && r2 < PI/2.0){
- *nva = min(a1,a2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
*nvn = ns - r;
*oha = as + r;
- *ohn = max(n1,n2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 2. kvadrant
} else if (r2 >= PI/2.0L && r2 < PI){
- *nva = min(a1,a2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
*nvn = ns - r;
*oha = as + r;
*ohn = ns + r;
// Slutt i 3. kvadrant
} else if (r2 >=PI && r2 < PI*3.0L/2.0L){
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
} else{
// Slutt i 4. kvadrant
- *nva = min(a1,a2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
*nvn = ns - r;
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
}
// Start i 4. kvadrant
} else {
// Slutt i 1. kvadrant
if (r2 >= 0.0 && r2 < PI/2.0) {
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
*oha = as + r;
- *ohn = max(n1,n2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
// Slutt i 2. kvadrant
} else if (r2 >= PI/2.0L && r2 < PI) {
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
*oha = as + r;
*ohn = ns + r;
// Slutt i 3. kvadrant
} else if (r2 >=PI && r2 < PI*3.0L/2.0L) {
*nva = as - r;
- *nvn = min(n1,n2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
*oha = as + r;
*ohn = ns + r;
// Slutt i 4. kvadrant
} else {
- *nva = min(a1,a2);
- *nvn = min(n1,n2);
- *oha = max(a1,a2);
- *ohn = max(n1,n2);
+ *nva = fymin(a1,a2);
+ *nvn = fymin(n1,n2);
+ *oha = fymax(a1,a2);
+ *ohn = fymax(n1,n2);
}
}
}
diff --git a/src/UT/UT3.cpp b/src/UT/UT3.cpp
index 4824168..ec54f7d 100644
--- a/src/UT/UT3.cpp
+++ b/src/UT/UT3.cpp
@@ -68,7 +68,7 @@ SK_EntPnt_UT void UT_Pause (short dur)
UT_InqTime (tid);
t1 = 100*tid[2] + tid[3];
- t2 = t1 + min (dur,6000);
+ t2 = t1 + fymin(dur,6000);
do {
UT_InqTime (tid);
t = 100*tid[2] + tid[3];
diff --git a/src/UT/fyut.h b/src/UT/fyut.h
index abd515e..c1164bd 100644
--- a/src/UT/fyut.h
+++ b/src/UT/fyut.h
@@ -125,8 +125,8 @@
/* ----------------------------------------- Makroer */
-#define max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
-#define min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
+#define fymax(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
+#define fymin(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))