summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/FYBA/FYLS.cpp
blob: 22d898c250ba0fcd2d568a114701035105af9b1c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
/* == AR 891104 ========================================== */
/* STATENS KARTVERK - FYSAK-PC             */
/* Fil: fyls.c                      */
/* Innhold: Serienummer system for fysak-pc        */
/* ======================================================= */

#include "stdafx.h"

#include <ctype.h>


/* Globale variabler */
extern LC_SYSTEMADM  Sys;


/*
AR-910930
CH LS_Indx                       Oppdater indekstabellen
CD =============================================================================
CD Form�l:
CD Oppdater s�ketabellen for serienummer.
CD
CD Parametre: ingen
CD
CD Bruk:
CD LS_Indx();
================================================================================
*/
void LS_Indx(void)
{
  long lSnr = LC_GetSn();

  /* Legg inn snr i tabellen og oppdaterer max snr for filen */
  LS_PutSn(Sys.GrId.pFil,Sys.GrId.lNr,lSnr);
}


/*
AR-910930
CH LC_SBSn                  Sett s�kegrense for serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Setter s�kegrenser for serienummers�k.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD --------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD LC_FILADM * pFil   i   Peker til FilAdm
CD long    lMinSnr i   Fra og med serienummer
CD long    lMaxSnr i   Til og med serienummer
CD
CD Bruk:
CD LC_SNR_ADM SnrAdm;
CD LC_SBSn(&SnrAdm,pFil,lMinSnr,lMaxSnr);
=============================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA void LC_SBSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_FILADM *pFil,long lMinSnr,long lMaxSnr)
{
  /* LO_TestFilpeker(pFil,"LC_SBSn"); */
  LO_TestFilpeker(pFil,"SBSn");

  pSnrAdm->pFil = pFil;
  pSnrAdm->lMinSnr = lMinSnr;
  pSnrAdm->lMaxSnr = lMaxSnr;
}


/*
AR-911118
CH LC_FiSn               Finn gruppenummer for et serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finn gruppenummer for et gitt serienummer i s�keomr�det for serienummer.
CD Endrer IKKE "current gruppe".
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn  I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_FILADM * pFil   i   Peker til FilAdm
CD long    lSnr   i   Serienummer som skal finnes
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer i basen
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FiSn(pFil,lSnr,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FiSn(LC_FILADM *pFil,long lSnr,LC_BGR * pBgr)
{
  /* LO_TestFilpeker(pFil,"LC_FiSn"); */
  LO_TestFilpeker(pFil,"FiSn");

  pBgr->pFil = pFil;
  pBgr->lNr = LI_GetSnr(pFil,lSnr);

  /* Ukjent serienummer ==> */
  if (pBgr->lNr == INGEN_GRUPPE) return UT_FALSE;

  return UT_TRUE;
}


/*
AR-91118
CH LC_MoveSn            Flytt til gruppenummer for et serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finn gruppenummer for et gitt serienummer i s�keomr�det for serienummer.
CD Intern "aktuellt serienummer" blir endret, slik at videre s�k med
CD neste/forrige n� tar utgangspunkt i dette serienummer.
CD (Bare hvis snr er funnet).
CD
CD Parametre:
CD Type   Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD long    lSnr   i   Serienummer som skal finnes
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer i basen
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_MoveSn(pSnrAdm,snr,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_MoveSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,long lSnr,LC_BGR * pBgr)
{
  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_MoveSn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"MoveSn");

  pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
  pBgr->lNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr);

  /* Ukjent serienummer ==> */
  if (pBgr->lNr == INGEN_GRUPPE) return UT_FALSE;

  pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;

  return UT_TRUE;
}


/*
AR-910930
CH LC_FiArraySn           Finn gruppenummer for flere serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner gruppenummer for tabell med serienummer.
CD Endrer IKKE "current gruppe".
CD Serienummertabellen kan v�re "r�" slik den kommer fra GetRef. Linjer med
CD start �y og slutt �y overses.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_FILADM *pFil   i   Peker til FilAdm
CD short   antall  i   Antall linjer brukt i serienummertabellen
CD long   *snr   i   Tabell med serienummer som skal finnes
CD long   *bgr   u   Tabell med gruppenummer funnet
CD               (INGEN_GRUPPE = ikke funnet)
CD
CD Bruk:
CD LC_FiArraySn(pFil,antall,snr,bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA void LC_FiArraySn(LC_FILADM *pFil,short antall,long *snr,long *bgr)
{
  short s;

  LO_TestFilpeker(pFil,"LC_FiArraySn");

  /* S�k gjennom hele serienummertabellen */
  for (s=0; s<antall; s++) {
   if (snr[s] == START_OY || snr[s] == SLUTT_OY) {
     bgr[s] = INGEN_GRUPPE;

   } else {
     bgr[s] = LI_GetSnr(pFil,labs(snr[s]));
   } /* endif */
  }
}


/*
AR-911022
CH LC_FASn                       Finn alle serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner alle grupper i fil/serienummer s�keomr�det og merker i kolonne
CD BT_SNRSOK i brukttabellen.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn  I/U  Forklaring
CD --------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm i  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD long    antall  r  Antall grupper funnet.
CD
CD Bruk:
CD antall_funnet = LC_FASn(&SnrAdm);
=============================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA long LC_FASn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm)
{
  short ngi;
  long nko;
  unsigned short info;
  LC_BGR AktBgr,Bgr;
  long lSnr,lGrNr;
  long lAntall = 0;
  long lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);


  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FASn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FASn");

  /* Husk aktuell gruppe */
  AktBgr = Sys.GrId;

  /* Blanker brukttabellen */
  LI_EraseBt(BT_SNRSOK,BT_SNRSOK);

  /* Sjekker alle serienummer i s�keomr�det */
  Bgr.pFil = pSnrAdm->pFil;
  for (lSnr=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     Bgr.lNr = lGrNr;
     LC_RxGr(&Bgr,LES_OPTIMALT,&ngi,&nko,&info);
     lAntall += LC_MerkGr(BT_SNRSOK,1);   /* Tilslag */
   }
  }

  /* Les tilbake aktuell gruppe */
  if (AktBgr.lNr != INGEN_GRUPPE) {
   LC_RxGr(&AktBgr,LES_OPTIMALT,&ngi,&nko,&info);
  }

  return lAntall;
}


/*
AR-911022
CH LC_FFSn                       Finn f�rste serienummer
CD =============================================================================
CD Form�l:
CD Finner f�rste gruppe i fil/serienummer s�keomr�det.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FFSn(&SnrAdm,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FFSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;
  long lMaxSnr;

  if (pSnrAdm->pFil == NULL) {
		LC_Error(5,"(LC_FFSn)","Ingen aktuelt fil.");
		return UT_FALSE;
  }

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FFSn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FFSn");

  lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra starten av s�keomr�det */
  for (lSnr=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     /* Tilslag ==> */
     pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
     pBgr->lNr = lGrNr;
     pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
     return UT_TRUE;
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-911022
CH LC_FFSnBt            Finn f�rste serienummer med tilleggskrav
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner f�rste gruppe som er merka i gitt kolonne i brukttabellen.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD --------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
CD LC_BGR *   pBgr   u  Gruppenummer
CD short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FFSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
=============================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FFSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;
  LC_BGR Bgr;
  long lMaxSnr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FFSnBt"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FFSnBt");

  lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra starten av s�keomr�det */
  for (lSnr=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     Bgr.pFil = pSnrAdm->pFil;
     Bgr.lNr = lGrNr;
     if (LC_GetBt(&Bgr,kolonne)) {     /* Merka? */
      /* Tilslag ==> */
      pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
      pBgr->lNr = lGrNr;
      pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
      return UT_TRUE;
     }
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-911022
CH LC_FNSn                      Finn neste serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner neste gruppe i fil/serienummer s�keomr�det.
CD
CD Parametre:
CD Type   Navn   I/U  Forklaring
CD --------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FNSn(&SnrAdm,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FNSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;
  long lMaxSnr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FNSn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FNSn");

  lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra aktuellt serienummer */
  for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr+1L; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     /* Tilslag ==> */
     pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
     pBgr->lNr = lGrNr;
     pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
     return UT_TRUE;
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-911022
CH LC_FNSnBt             Finn neste serienummer med tilleggskrav
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner neste gruppe ogs� er merka i gitt kolonne i brukttabellen.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
CD LC_BGR *   pBgr   u  Gruppenummer
CD short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FNSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FNSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;
  LC_BGR Bgr;
  long lMaxSnr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FNSnBt"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FNSnBt");

  lMaxSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra aktuellt serienummer */
  for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr+1L; lSnr<=lMaxSnr; lSnr++) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     Bgr.pFil = pSnrAdm->pFil;
     Bgr.lNr = lGrNr;
     if (LC_GetBt(&Bgr,kolonne)) {     /* Merka? */
      /* Tilslag ==> */
      pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
      pBgr->lNr = lGrNr;
      pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
      return UT_TRUE;
     }
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-911022
CH LC_FPSn                       Finn forige serienummer
CD =============================================================================
CD Form�l:
CD Finner forrige gruppe i fil/serienummer s�keomr�det.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FPSn(&SnrAdm,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FPSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FPSn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FPSn");

  /* Sjekker fra aktuellt serienummer */
  for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr-1L; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     /* Tilslag ==> */
     pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
     pBgr->lNr = lGrNr;
     pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
     return UT_TRUE;
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-910930
CH LC_FPSnBt             Finn forige serienummer med tilleggskrav
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner forrige gruppe i fil/serienummer s�keomr�det, som ogs� er merka i
CD gitt kolonne i brukttabellen.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
CD LC_BGR *   pBgr   u  Gruppenummer
CD short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FPSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FPSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
{
  long lSnr,lGrNr;
  LC_BGR Bgr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FPSnBt"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FPSnBt");

  /* Sjekker fra aktuellt serienummer */
  for (lSnr=pSnrAdm->lAktSnr-1L; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     Bgr.pFil = pSnrAdm->pFil;
     Bgr.lNr = lGrNr;
     if (LC_GetBt(&Bgr,kolonne)) {     /* Merka? */
      /* Tilslag ==> */
      pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
      pBgr->lNr = lGrNr;
      pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
      return UT_TRUE;
     }
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-910930
CH LC_FLSn                       Finn siste serienummer
CD =============================================================================
CD Form�l:
CD Finner siste gruppe i fil/serienummer s�keomr�det.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm iu  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD LC_BGR *   pBgr   u   Gruppenummer
CD short    sstat  r   S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FLSn(&SnrAdm,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FLSn(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,LC_BGR * pBgr)
{
  long lGrNr;
  long lSnr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FLSn"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FLSn");

  lSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra slutten av tabellen */
  for (; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     /* Tilslag ==> */
     pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
     pBgr->lNr = lGrNr;
     pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
     return UT_TRUE;
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-910930
CH LC_FLSnBt             Finn siste serienummer med tilleggskrav
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Finner siste gruppe i fil/serienummer s�keomr�det som ogs� er merka i
CD gitt kolonne i brukttabellen.
CD
CD Parametre:
CD Type    Navn   I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_SNR_ADM * pSnrAdm  i  Peker til statusblokk for serienummers�k
CD short    kolonne  i  Kolonne i brukt-tabellen som skal sjekkes
CD LC_BGR *   pBgr   u  Gruppenummer
CD short    sstat   r  S�kestatus (UT_TRUE=Funnet, UT_FALSE=Ingen funnet)
CD
CD Bruk:
CD sstat = LC_FLSnBt(&SnrAdm,BT_GEOSOK,&Bgr);
================================================================================
*/
SK_EntPnt_FYBA short LC_FLSnBt(LC_SNR_ADM * pSnrAdm,short kolonne,LC_BGR * pBgr)
{
  long lGrNr;
  LC_BGR Bgr;
  long lSnr;

  /* LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"LC_FLSnBt"); */
  LO_TestFilpeker(pSnrAdm->pFil,"FLSnBt");

  lSnr = fymin(pSnrAdm->pFil->lMaxSnr, pSnrAdm->lMaxSnr);

  /* Sjekker fra slutten av tabellen */
  for (; lSnr>=pSnrAdm->lMinSnr; lSnr--) {
   if ((lGrNr = LI_GetSnr(pSnrAdm->pFil,lSnr)) != INGEN_GRUPPE) {
     Bgr.pFil = pSnrAdm->pFil;
     Bgr.lNr = lGrNr;
     if (LC_GetBt(&Bgr,kolonne)) {     /* Merka? */
      /* Tilslag ==> */
      pBgr->pFil = pSnrAdm->pFil;
      pBgr->lNr = lGrNr;
      pSnrAdm->lAktSnr = lSnr;
      return UT_TRUE;
     }
   }
  }

  return UT_FALSE;
}


/*
AR-910930
CH LS_PutSn                       Legg inn serienummer
CD ==========================================================================
CD Form�l:
CD Legg inn snr i tabellen og oppdaterer max snr for filen
CD
CD Parametre:
CD Type   Navn  I/U Forklaring
CD --------------------------------------------------------------------------
CD LC_FILADM *pFil i  Peker til FilAdm
CD long    lGrNr i  Gruppenummer
CD long    lSnr i  Serienummer
CD
CD Bruk:
CD LS_PutSn(pFil,lGrNr,lSnr);
=============================================================================
*/
void LS_PutSn(LC_FILADM *pFil,long lGrNr,long lSnr)
{
  if (lSnr >= 0L) {
   /* LO_TestFilpeker(pFil,"LC_PutSn"); */
   LO_TestFilpeker(pFil,"PutSn");

   /* Max snr p� filen */
   if (lSnr > pFil->lMaxSnr) {
     pFil->lMaxSnr = lSnr;
   }

   /* Legg inn verdi */
   LI_PutSnr(pFil,lSnr,lGrNr);

  } else {
   UT_SNPRINTF(err().tx,LC_ERR_LEN," %ld ",lSnr);
   LC_Error(61,"(LS_PutSn)",err().tx);
  }
}


/*
AR-891104
CH LS_VisSn                      Vis serienummer-tabellen
CD =============================================================================
CD Form�l:
CD Henter en linje fra serienummer-tabellen som formatert streng.
CD
CD Parametre:
CD Type   Navn  I/U  Forklaring
CD -----------------------------------------------------------------------------
CD LC_FILADM *pFil  i  Peker til FilAdm
CD long    lin  i  Linjenummer i SN-tab som skal hentes
CD char   *tx   r  Peker til streng med formatert SN-linje
CD
CD Bruk:
CD UT_FPRINTF(stderr,"\nSerienummertabell:\n");
CD for (lin=0L; lin<100L; lin++) {
CD   UT_FPRINTF(stderr,"%s\n",LS_VisSn(BlaFile,lin));
CD }
  =============================================================================
*/
char *LS_VisSn(LC_FILADM *pFil,long lin)
{
  if (lin >= 0L && lin < pFil->lMaxSnr){
    UT_SNPRINTF(err().tx,LC_ERR_LEN,"%8ld: %8ld",lin,LI_GetSnr(pFil,lin));
  } else{
    *err().tx = '\0';
  }
  return err().tx;
}