summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authormadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-08-20 23:28:37 +0000
committermadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-08-20 23:28:37 +0000
commit27292b7d768c6594f5ce81a8c981fab647a9ad3f (patch)
treec889b283a3c8c86e8f2bf8754e52c901567acdd6 /debian/po/cs.po
parente14ee2d1c71cbbce12423eeeb9dad5e8e765b1b7 (diff)
debconf template updates
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po193
1 files changed, 117 insertions, 76 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 79f93c35..58b4001a 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mdadm-devel@lists.alioth.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-02 18:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-08-21 00:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-01 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
@@ -23,59 +23,38 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#. Type: note
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:1001
-msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
-msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"
-
-#. Type: note
+#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:1001
-msgid ""
-"WARNING! If you are using hard disks which have RAID superblocks from "
-"earlier installations in different RAID arrays, you MUST zero each "
-"superblock *before* activating the autostart feature."
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ! Používáte-li pevné disky, které obsahují RAID superbloky z "
-"dřívější instalace v jiném RAID poli, MUSÍTE všechny superbloky před "
-"použitím automatického spouštění vynulovat."
+#, fuzzy
+msgid "MD arrays needed for the root filesystem:"
+msgstr "RAID pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
-#. Type: note
+#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:1001
-msgid ""
-"To do this, do not start the RAID devices automatically. First, zero the "
-"superblock (mdadm --zero-superblock /dev/mdX). Next, use `dpkg-reconfigure "
-"mdadm` to reactivate the autostart feature."
+msgid "${msg}"
msgstr ""
-"Chcete-li to provést, nespouštějte RAID zařízení automaticky. Nejprve "
-"vynulujte superblok příkazem 'mdadm --zero-superblock /dev/mdX' a teprve "
-"poté můžete povolit automatické spouštění RAIDu příkazem 'dpkg-reconfigure "
-"mdadm'."
-#. Type: note
+#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:1001
+#, fuzzy
msgid ""
-"If you manage your RAIDs otherwise (e.g. EVMS), either disable autostart, or "
-"ensure that /etc/mdadm/mdadm.conf only lists those arrays you want to start "
-"by mdadm."
+"Please enter a space-separated list of devices, 'all', or 'none'. You may "
+"omit the leading '/dev/' and just enter e.g. \"md0 md1\", or \"md/1 md/d0\"."
msgstr ""
+"Zařízení zadejte jako mezerami oddělený seznam, případně 'all'. Počáteční '/"
+"dev/' můžete vynechat a zadat jen např. \"md0 md1\"."
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid "RAID arrays needed for the root filesystem:"
-msgstr "RAID pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
-
-#. Type: string
+#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
+#, fuzzy
msgid ""
-"If your system has its root filesystem on a RAID volume, it needs to be "
+"If your system has its root filesystem on a MD volume, it needs to be "
"started early during the boot sequence. If your root filesystem is on a "
-"logical volume (LVM), which is on RAID, all constituent arrays need to be "
+"logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
"started."
msgstr ""
"Pokud má váš systém svůj kořenový souborový systém umístěn na RAID svazku, "
@@ -83,14 +62,16 @@ msgstr ""
"kořenový souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen "
"nad RAIDem, musí se spustit všechna související pole."
-#. Type: string
+#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
+#, fuzzy
msgid ""
"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root filesystem, "
-"enter them here. Alternatively, enter 'all' to simply start all available "
-"arrays. If you do not need or want to start any arrays for the root "
-"filesystem, leave the answer blank (or enter 'none')."
+"and you want to postpone starting all other arrays to a later point in the "
+"boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter 'all' to "
+"simply start all available arrays. If you do not need or want to start any "
+"arrays for the root filesystem, leave the answer blank (or enter 'none')."
msgstr ""
"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
"souborového systému, zadejte je prosím zde. Alternativně můžete spustit "
@@ -98,44 +79,68 @@ msgstr ""
"spouštět pole pro kořenový souborový systém, ponechte odpověď prázdnou, "
"případně zadejte 'none'."
-#. Type: string
+#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr ""
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr ""
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a MD array"
+msgstr ""
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "Proceed with starting arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
-"You have the option to start all other arrays (those not needed for the root "
-"filesystem) later in the boot sequence. Doing so will give you greater "
-"control over the arrays with the mdadm configuration file. Starting all "
-"arrays at boot-time may be safer though."
+"The array you have specified (${array}) is not listed in the configuration "
+"file ${config}. Therefore it cannot be started during boot, unless you "
+"correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
-"Všechna ostatní pole (ta, která nejsou potřeba pro kořenový souborový "
-"systém) můžete spustit později. Pokud tak učiníte, budete mít v "
-"konfiguračním souboru mdadm nad poli větší kontrolu. Na druhou stranu je "
-"spouštění všech polí hned na začátku zavádění o něco jistější volbou."
-#. Type: string
+#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
-"Please enter a space-separated list of devices, or 'all'. You may omit the "
-"leading '/dev/' and just enter e.g. \"md0 md1\"."
+"Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you intend "
+"to continue."
msgstr ""
-"Zařízení zadejte jako mezerami oddělený seznam, případně 'all'. Počáteční '/"
-"dev/' můžete vynechat a zadat jen např. \"md0 md1\"."
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid "Do you want to start RAID devices automatically?"
+#: ../mdadm.templates:8001
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to start MD devices automatically?"
msgstr "Chcete spouštět RAID zařízení automaticky?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
+#: ../mdadm.templates:8001
#, fuzzy
msgid ""
-"Once the base system has come up, mdadm can start all RAID devices specified "
+"Once the base system has come up, mdadm can start all MD devices specified "
"in /etc/mdadm/mdadm.conf, which have not yet been started. Unless you have "
-"compiled RAID support into the kernel (in which case all RAID arrays with "
+"compiled MD support into the kernel (in which case all MD arrays with "
"partitions of type 0xfd (and only those) are started automatically anyway), "
"this is probably what you want."
msgstr ""
@@ -146,16 +151,16 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
-msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the RAID arrays?"
+#: ../mdadm.templates:9001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid ""
"If your kernel supports it (>> 2.6.14), mdadm can periodically check the "
-"redundancy of your RAID devices. This may be a resource-intensive process, "
+"redundancy of your MD devices. This may be a resource-intensive process, "
"depending on your setup, but it could help prevent rare cases of data loss. "
"Note that this is a read-only check unless errors are found; if errors are "
"found, mdadm will try to correct them, which may result in write access to "
@@ -164,7 +169,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid ""
"The default, if turned on, is to run the checks on the first Sunday of every "
"month at 01:06 o'clock."
@@ -172,36 +177,72 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
-msgid "Do you want to start the RAID monitoring daemon?"
+#: ../mdadm.templates:10001
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování RAIDu?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
+#: ../mdadm.templates:10001
+#, fuzzy
msgid ""
-"The RAID monitor daemon sends email notifications in response to important "
-"RAID events (such as a disk failure). You probably want to enable it."
+"The MD monitor daemon sends email notifications in response to important MD "
+"events (such as a disk failure). You probably want to enable it."
msgstr ""
"Daemon pro monitorování RAIDu zasílá emailová upozornění na významné RAID "
"události, např. selhání disku. Je rozumné tuto možnost povolit."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:11001
+#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
-"notification for these important RAID events."
+"notification for these important MD events."
msgstr ""
"Zadejte emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová upozornění "
"při výskytu významných RAID událostí."
+#~ msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
+#~ msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING! If you are using hard disks which have RAID superblocks from "
+#~ "earlier installations in different RAID arrays, you MUST zero each "
+#~ "superblock *before* activating the autostart feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ! Používáte-li pevné disky, které obsahují RAID superbloky z "
+#~ "dřívější instalace v jiném RAID poli, MUSÍTE všechny superbloky před "
+#~ "použitím automatického spouštění vynulovat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To do this, do not start the RAID devices automatically. First, zero the "
+#~ "superblock (mdadm --zero-superblock /dev/mdX). Next, use `dpkg-"
+#~ "reconfigure mdadm` to reactivate the autostart feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chcete-li to provést, nespouštějte RAID zařízení automaticky. Nejprve "
+#~ "vynulujte superblok příkazem 'mdadm --zero-superblock /dev/mdX' a teprve "
+#~ "poté můžete povolit automatické spouštění RAIDu příkazem 'dpkg-"
+#~ "reconfigure mdadm'."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have the option to start all other arrays (those not needed for the "
+#~ "root filesystem) later in the boot sequence. Doing so will give you "
+#~ "greater control over the arrays with the mdadm configuration file. "
+#~ "Starting all arrays at boot-time may be safer though."
+#~ msgstr ""
+#~ "Všechna ostatní pole (ta, která nejsou potřeba pro kořenový souborový "
+#~ "systém) můžete spustit později. Pokud tak učiníte, budete mít v "
+#~ "konfiguračním souboru mdadm nad poli větší kontrolu. Na druhou stranu je "
+#~ "spouštění všech polí hned na začátku zavádění o něco jistější volbou."
+
#~ msgid ""
#~ "If RAID devices are started automatically, all RAID devices are "
#~ "discovered and assembled automatically at system startup. This option "