summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authormadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-09-13 08:36:26 +0000
committermadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-09-13 08:36:26 +0000
commit2cab92271530d600fe02383277f91830138ede4b (patch)
tree8b583e62038ae544d0dc5cf26db86517dedca2ea /debian/po/cs.po
parentf76f67b278bd7b086570f9ad8dd3dcaec659a06c (diff)
* Reworked the documentation with respect to the use of "MD" and "RAID", and
added a FAQ entry on the meaning of "MD". Thanks to Frans Pop for his help!
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po52
1 files changed, 39 insertions, 13 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 0e29cf0f..618128da 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mdadm-devel@lists.alioth.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-11 18:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-09-13 10:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-26 13:58+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../mdadm.templates:1001
#, fuzzy
-msgid "MD arrays (RAIDs) needed for the root filesystem:"
+msgid "MD arrays needed for the root filesystem:"
msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
#. Type: string
@@ -50,9 +50,15 @@ msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr ""
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
-"If your system has its root filesystem on a MD array (RAID), it needs to be "
+"If your system has its root filesystem on an MD array (RAID), it needs to be "
"started early during the boot sequence. If your root filesystem is on a "
"logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
"started."
@@ -65,12 +71,12 @@ msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
+#, fuzzy
msgid ""
"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root filesystem, "
"and you want to postpone starting all other arrays to a later point in the "
"boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter 'all' to "
-"simply start all available arrays. If you do not need or want to start any "
-"arrays for the root filesystem, leave the answer blank (or enter 'none')."
+"simply start all available arrays."
msgstr ""
"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
"souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
@@ -81,6 +87,15 @@ msgstr ""
#. Type: text
#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root filesystem, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+
+#. Type: text
+#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "An error occurred: device node does not exist"
msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
@@ -95,7 +110,7 @@ msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
#, fuzzy
-msgid "An error occurred: not a MD array (RAID)"
+msgid "An error occurred: not an MD array"
msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
#. Type: text
@@ -134,9 +149,20 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
#: ../mdadm.templates:8001
#, fuzzy
-msgid "Do you want to start MD arrays (RAIDs) automatically?"
+msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Chcete spouštět MD zařízení automaticky?"
#. Type: boolean
@@ -146,9 +172,9 @@ msgstr "Chcete spouštět MD zařízení automaticky?"
msgid ""
"Once the base system has come up, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf, which have not yet been started. Unless "
-"you have compiled MD support into the kernel (in which case all MD arrays "
-"with partitions of type 0xfd (and only those) are started automatically "
-"anyway), this is probably what you want."
+"you have compiled multi-device (MD) support into the kernel and marked all "
+"partitions part of MD arrays with type 0xfd (as those and only those will be "
+"started automatically by the kernel), this is probably what you want."
msgstr ""
"Po zavedení základního systému může mdadm spustit všechna dosud nespuštěná "
"MD zařízení uvedená v souboru /etc/mdadm/mdadm.conf. Pokud nemáte "
@@ -160,7 +186,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../mdadm.templates:9001
#, fuzzy
-msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays (RAIDs)?"
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly MD polí?"
#. Type: boolean
@@ -196,7 +222,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../mdadm.templates:10001
#, fuzzy
-msgid "Do you want to start the MD (RAID) monitoring daemon?"
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"
#. Type: boolean
@@ -222,7 +248,7 @@ msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
-"notification for important MD (RAID) events."
+"notification for important MD events."
msgstr ""
"Zadejte emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová upozornění "
"při výskytu významných MD událostí."