summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Tokarev <mjt@tls.msk.ru>2012-08-25 22:54:02 +0400
committerMichael Tokarev <mjt@tls.msk.ru>2012-08-25 23:28:49 +0400
commit594e2c25629729aeb731ff520e33a8d8a5d1e172 (patch)
tree17751341d1fae496efdc8d34eba13fd3394a945f /debian/po/cs.po
parent5455b3390d5ac92fd3ded858757163fb2a2a8110 (diff)
Revert "Drop unused debconf templates"
This reverts commit 5c41e36e7b006fed8fd547526b8f68ef05fd7294. The templates are actually used in debian/mdadm.config. Restore debian/po files.
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po145
1 files changed, 84 insertions, 61 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 9f1c4f82..4f3d0a6f 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-17 21:10+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
@@ -41,15 +41,85 @@ msgstr ""
"„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ nebo "
"„md/1 md/d0“."
-#. Type: boolean
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
+
+#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
+"tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
+"souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
+"polem, musí se spustit všechna související pole."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
+"souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
+"pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
+"spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
+"systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může nastat "
+"třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, nebo pokud k "
+"zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
@@ -61,7 +131,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
@@ -78,13 +148,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Chcete spouštět MD pole automaticky?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
@@ -100,13 +170,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly redundance MD polí?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
@@ -124,7 +194,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
@@ -134,13 +204,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
@@ -150,19 +220,19 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Povolení této možnosti je doporučeno."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
+#: ../mdadm.templates:12001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
+#: ../mdadm.templates:12001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
@@ -170,53 +240,6 @@ msgstr ""
"Zadejte prosím emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová "
"upozornění při výskytu významných MD událostí."
-#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
-#~ msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
-#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
-#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
-#~ "started."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
-#~ "tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
-#~ "souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
-#~ "polem, musí se spustit všechna související pole."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
-#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
-#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
-#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
-#~ "souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
-#~ "pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
-#~ "spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
-#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
-#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
-#~ "systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může "
-#~ "nastat třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, "
-#~ "nebo pokud k zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
-
-#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
-#~ msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
-
-#~ msgid "An error occurred: not a block device"
-#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
-
-#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
-#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
-
-#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
-#~ msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
-
#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."