summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authormadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-07-08 22:24:52 +0000
committermadduck <madduck@3cfab66f-1918-0410-86b3-c06b76f9a464>2006-07-08 22:24:52 +0000
commit724cca90e642a6bfbdd212dbf9b838187b27267e (patch)
treeb852ad629769e0c9738f7170eb9c861f4be25bec /debian/po/cs.po
parentc1aba7fa922cc2762f4044efb5fb574981a71703 (diff)
Load newtrunk into mdadm/trunk.
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po213
1 files changed, 213 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
new file mode 100644
index 00000000..0996c70d
--- /dev/null
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -0,0 +1,213 @@
+#
+# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+# this format, e.g. by running:
+# info -n '(gettext)PO Files'
+# info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+# Some information specific to po-debconf are available at
+# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mdadm-devel@lists.alioth.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-07-07 17:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-01 09:24+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:1001
+msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
+msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:1002
+msgid ""
+"WARNING! If you are using hard disks which have RAID superblocks from "
+"earlier installations in different RAID arrays, you MUST zero each "
+"superblock *before* activating the autostart feature."
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ! Používáte-li pevné disky, které obsahují RAID superbloky z "
+"dřívější instalace v jiném RAID poli, MUSÍTE všechny superbloky před "
+"použitím automatického spouštění vynulovat."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:1003
+msgid ""
+"To do this, do not start the RAID devices automatically. First, zero the "
+"superblock (mdadm --zero-superblock /dev/mdX). Next, use `dpkg-reconfigure "
+"mdadm` to reactivate the autostart feature."
+msgstr ""
+"Chcete-li to provést, nespouštějte RAID zařízení automaticky. Nejprve "
+"vynulujte superblok příkazem 'mdadm --zero-superblock /dev/mdX' a teprve "
+"poté můžete povolit automatické spouštění RAIDu příkazem 'dpkg-reconfigure "
+"mdadm'."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:1004
+msgid ""
+"If you manage your RAIDs otherwise (e.g. EVMS), either disable autostart, or "
+"ensure that /etc/mdadm/mdadm.conf only lists those arrays you want to start "
+"by mdadm."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "RAID arrays needed for the root filesystem:"
+msgstr "RAID pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2002
+msgid ""
+"If your system has its root filesystem on a RAID volume, it needs to be "
+"started early during the boot sequence. If your root filesystem is on a "
+"logical volume (LVM), which is on RAID, all constituent arrays need to be "
+"started."
+msgstr ""
+"Pokud má váš systém svůj kořenový souborový systém umístěn na RAID svazku, "
+"musí být tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se váš "
+"kořenový souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen "
+"nad RAIDem, musí se spustit všechna související pole."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2003
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root filesystem, "
+"enter them here. Alternatively, enter 'all' to simply start all available "
+"arrays. If you do not need or want to start any arrays for the root "
+"filesystem, leave the answer blank (or enter 'none')."
+msgstr ""
+"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
+"souborového systému, zadejte je prosím zde. Alternativně můžete spustit "
+"všechna dostupná pole zadáním 'all'. Nepotřebujete-li nebo nechcete-li "
+"spouštět pole pro kořenový souborový systém, ponechte odpověď prázdnou, "
+"případně zadejte 'none'."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2004
+msgid ""
+"You have the option to start all other arrays (those not needed for the root "
+"filesystem) later in the boot sequence. Doing so will give you greater "
+"control over the arrays with the mdadm configuration file. Starting all "
+"arrays at boot-time may be safer though."
+msgstr ""
+"Všechna ostatní pole (ta, která nejsou potřeba pro kořenový souborový "
+"systém) můžete spustit později. Pokud tak učiníte, budete mít v "
+"konfiguračním souboru mdadm nad poli větší kontrolu. Na druhou stranu je "
+"spouštění všech polí hned na začátku zavádění o něco jistější volbou."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2005
+msgid ""
+"Please enter a space-separated list of devices, or 'all'. You may omit the "
+"leading '/dev/' and just enter e.g. \"md0 md1\"."
+msgstr ""
+"Zařízení zadejte jako mezerami oddělený seznam, případně 'all'. Počáteční '/"
+"dev/' můžete vynechat a zadat jen např. \"md0 md1\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "Do you want to start RAID devices automatically?"
+msgstr "Chcete spouštět RAID zařízení automaticky?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3002
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Once the base system has come up, mdadm can start all RAID devices specified "
+"in /etc/mdadm/mdadm.conf, which have not yet been started. Unless you have "
+"compiled RAID support into the kernel (in which case all RAID arrays with "
+"partitions of type 0xfd (and only those) are started automatically anyway), "
+"this is probably what you want."
+msgstr ""
+"Po zavedení základního systému může mdadm spustit všechna dosud nespuštěná "
+"RAID zařízení. Pokud nemáte zakompilovanou podporu RAIDu přímo v jádře (kdy "
+"se všechna RAID pole spustí zcela automaticky), pravděpodobně budete chtít "
+"tuto možnost povolit."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "Should mdadm run monthly parity checks of the RAID arrays?"
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4002
+msgid ""
+"If your kernel supports it (>> 2.6.14), mdadm can periodically check the "
+"parity of your RAID devices. This may be a resource-intensive process, "
+"depending on your setup, but it could help prevent rare cases of data loss."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4003
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to run the checks on the first Sunday of every "
+"month at 01:06 o'clock."
+msgstr ""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "Do you want to start the RAID monitoring daemon?"
+msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování RAIDu?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5002
+msgid ""
+"The RAID monitor daemon sends email notifications in response to important "
+"RAID events (such as a disk failure). You probably want to enable it."
+msgstr ""
+"Daemon pro monitorování RAIDu zasílá emailová upozornění na významné RAID "
+"události, např. selhání disku. Je rozumné tuto možnost povolit."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6002
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notification for these important RAID events."
+msgstr ""
+"Zadejte emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová upozornění "
+"při výskytu významných RAID událostí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If RAID devices are started automatically, all RAID devices are "
+#~ "discovered and assembled automatically at system startup. This option "
+#~ "should only be used if the md driver is compiled as a module. If it is "
+#~ "compiled into your kernel, the automatic startup will be performed at "
+#~ "boot time by the kernel and therefore you should not choose this option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jestliže jsou RAID zařízení spouštěna automaticky, jsou všechna RAID "
+#~ "zařízení rozpoznána a poskládána automaticky při zavádění systému. Tuto "
+#~ "volbu byste měli použít pouze v případě, že jste ovladač md zakompilovali "
+#~ "jako modul. Pokud jste jej zakompilovali přímo do jádra, o automatické "
+#~ "spuštění se postará samotné jádro a tedy tuto možnost nepotřebujete."