summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Perrier <bubulle@debian.org>2008-04-11 10:54:05 +0200
committermartin f. krafft <madduck@madduck.net>2008-04-11 15:03:58 +0200
commitdc3af5617a4bf0ef069960c7c0e34fb996563864 (patch)
tree5cc77fb9adccf785cacab5f9e01dd0f143db34d8 /debian/po/cs.po
parentdd2b6fd8e8298aa99eef0ae77516fa9e55150a1e (diff)
Debconf templates and debian/control updates
Thanks to the Smith review project. Closes: #463673 Debconf translation updates (thanks to Christian Perrier for compiling them): * Japanese. Closes: #464438 * Galician. Closes: #464454 * French. Closes: #465984 * Czech. Closes: #466306 * Dutch. Closes: #466543 * Russian. Closes: #466577 * Portuguese. Closes: #466794 * German. Closes: #466989 * Vietnamese. Closes: #467118
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po165
1 files changed, 82 insertions, 83 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 387b9975..0f4b4566 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -14,9 +14,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mdadm-devel@lists.alioth.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-16 13:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-23 20:45+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-11 15:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-17 21:10+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,111 +25,104 @@ msgstr ""
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:1001
-msgid "MD arrays needed for the root filesystem:"
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:1001
-msgid "${msg}"
-msgstr "${msg}"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:1001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
-"Please enter a space-separated list of devices, 'all', or 'none'. You may "
-"omit the leading '/dev/' and just enter e.g. \"md0 md1\", or \"md/1 md/d0\"."
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
-"Zařízení zadejte jako mezerami oddělený seznam, případně 'all' nebo 'none'. "
-"Počáteční '/dev/' můžete vynechat a zadat jen např. \"md0 md1\" nebo \"md/1 "
-"md/d0\"."
+"Zadejte prosím mezerami oddělený seznam zařízení, případně „all“ nebo "
+"„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ nebo "
+"„md/1 md/d0“."
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "for internal use - only the long description is needed."
msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
-"If your system has its root filesystem on an MD array (RAID), it needs to be "
-"started early during the boot sequence. If your root filesystem is on a "
-"logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
-"started."
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
msgstr ""
-"Pokud má váš systém svůj kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) "
-"svazku, musí být tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se "
-"váš kořenový souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je "
-"vytvořen nad MD polem, musí se spustit všechna související pole."
+"Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
+"tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
+"souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
+"polem, musí se spustit všechna související pole."
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
-"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root filesystem, "
-"and you want to postpone starting all other arrays to a later point in the "
-"boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter 'all' to "
-"simply start all available arrays."
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
msgstr ""
"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
"souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
"pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
-"spustit všechna dostupná pole, můžete zadat 'all'."
+"spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
-"If you do not need or want to start any arrays for the root filesystem, "
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
msgstr ""
"Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
-"systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte 'none'. To může nastat "
+"systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může nastat "
"třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, nebo pokud k "
"zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid "An error occurred: device node does not exist"
msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
+#: ../mdadm.templates:5001
msgid "An error occurred: not a block device"
msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
+#: ../mdadm.templates:6001
msgid "An error occurred: not an MD array"
msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
#. Type: text
#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
+#: ../mdadm.templates:7001
msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
-msgid "Proceed with starting arrays not listed in mdadm.conf?"
-msgstr "Pokračovat ve spouštění polí neuvedených v mdadm.conf?"
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
-"The array you have specified (${array}) is not listed in the configuration "
-"file ${config}. Therefore it cannot be started during boot, unless you "
-"correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Zadané pole (${array}) není uvedeno v konfiguračním souboru ${config} a tím "
"pádem nemůže být spuštěno při zavádění systému. Napravit to můžete opravou "
@@ -137,7 +130,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you intend "
"to continue."
@@ -147,7 +140,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
+#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
@@ -164,88 +157,94 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Chcete spouštět MD pole automaticky?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
+#: ../mdadm.templates:9001
msgid ""
-"Once the base system has come up, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
-"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf, which have not yet been started. Unless "
-"you have compiled multiple device (MD) support into the kernel and marked "
-"all partitions part of MD arrays with type 0xfd (as those and only those "
-"will be started automatically by the kernel), this is probably what you want."
+"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
+"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
+"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
+"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
+"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Po zavedení základního systému může mdadm spustit všechna dosud nespuštěná "
"MD (RAID) pole uvedená v souboru /etc/mdadm/mdadm.conf. Pokud nemáte "
-"zakompilovanou podporu multiple device (MD) přímo v jádře (kdy se všechna "
-"MD pole označená typem oblasti 0xfd spustí zcela automaticky), pravděpodobně "
+"zakompilovanou podporu multiple device (MD) přímo v jádře (kdy se všechna MD "
+"pole označená typem oblasti 0xfd spustí zcela automaticky), pravděpodobně "
"budete chtít tuto možnost povolit."
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:9001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly redundance MD polí?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:9001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
-"If your kernel supports it (>> 2.6.14), mdadm can periodically check the "
-"redundancy of your MD arrays (RAIDs). This may be a resource-intensive "
-"process, depending on your setup, but it could help prevent rare cases of "
-"data loss. Note that this is a read-only check unless errors are found; if "
-"errors are found, mdadm will try to correct them, which may result in write "
-"access to the media."
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
msgstr ""
-"Pokud to vaše jádro podporuje (>> 2.6.14), může mdadm pravidelně kontrolovat "
-"redundanci MD polí (RAIDů). Podle konfigurace počítače to může být proces "
-"velmi náročný na prostředky, ovšem může předejít vzácným případům ztráty dat. "
-"Pokud nejsou nalezeny chyby, používá tato kontrola v zásadě jen čtecí "
-"operace. Při nalezení chyb se je mdadm pokusí opravit, což může znamenat "
-"zápis na médium."
+"Pokud to vaše jádro podporuje (verze větší než 2.6.14), může mdadm "
+"pravidelně kontrolovat redundanci MD polí (RAIDů). Podle konfigurace "
+"počítače to může být proces velmi náročný na prostředky, ovšem může předejít "
+"vzácným případům ztráty dat. Pokud nejsou nalezeny chyby, používá tato "
+"kontrola v zásadě jen čtecí operace. Při nalezení chyb se je mdadm pokusí "
+"opravit, což může znamenat zápis na médium."
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:9001
+#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
-"The default, if turned on, is to run the checks on the first Sunday of every "
-"month at 01:06 o'clock."
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
msgstr ""
-"Pokud kontroly povolíte, budou se dle výchozího nastavení spouštět každou "
+"Pokud kontrolu povolíte, bude se dle výchozího nastavení spouštět každou "
"první neděli v měsíci v 01:06 ráno."
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:11001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
-"important MD events (such as a disk failure). You probably want to enable it."
+"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"Daemon pro monitorování MD (RAIDu) zasílá emailová upozornění na významné MD "
-"události, jako je selhání disku. Je rozumné tuto možnost povolit."
+"události, jako je selhání disku."
-#. Type: string
+#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Povolení této možnosti je doporučeno."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:12001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
-"notification for important MD events."
+"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Zadejte prosím emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová "
"upozornění při výskytu významných MD událostí."