summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/fi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Tokarev <mjt@tls.msk.ru>2014-12-20 08:48:44 +0000
committerMichael Tokarev <mjt@tls.msk.ru>2014-12-20 08:48:44 +0000
commit489bea7ee8e1dbecfa517b8415568044ab57c73a (patch)
tree44d4878d4c7da3f4908ea9a765ef9b8f9c141756 /debian/po/fi.po
mdadm (3.3.2-5) unstable; urgency=medium
* use-tempnode-not-devnode.patch: change udev rules file to use $tempnode which works both on wheezy and jessie udev, instead of $devnode which only works in jessie. At this stage it is better to make rules file compatible with old version instead of adding versioned dependency. Should be removed for jessie+1. (Closes: #770883) * fix Closes: list in previous entry (Closes: #771852) # imported from the archive
Diffstat (limited to 'debian/po/fi.po')
-rw-r--r--debian/po/fi.po208
1 files changed, 208 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/fi.po b/debian/po/fi.po
new file mode 100644
index 00000000..688baef0
--- /dev/null
+++ b/debian/po/fi.po
@@ -0,0 +1,208 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-14 11:24+0200\n"
+"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
+"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
+"Language: fi\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Finnish\n"
+"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "Juuritiedostojärjestelmän tarvitsemat MD-pakat:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Syötä ”all” (kaikki), ”none” (ei mitään) tai välilyönnein eroteltu lista "
+"laitteista, esimerkiksi ”md0 md1” tai ”md/1 md/d0” (edeltävä /dev/ voidaan "
+"jättää pois)."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "vain sisäiseen käyttöön - vain pitkä kuvaus on tarpeellinen."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Jos järjestelmän juuritiedostojärjestelmä sijaitsee MD-levypakassa (RAID), "
+"pakka tulee käynnistää aikaisessa vaiheessa käynnistettäessä järjestelmää. "
+"Jos se sijaitsee loogisella taltiolla (LVM), joka on MD-pakassa, kaikki "
+"taltioon liittyvät pakat tulee käynnistää."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Jos tiedät tarkalleen mitä pakkoja tarvitaan juuritiedostojärjestelmän "
+"käynnistämiseen ja haluat viivästyttää muiden pakkojen käynnistystä, syötä "
+"käynnistettävät pakat tähän. Vaihtoehtoisesti voit käynnistää kaikki pakat "
+"syöttämällä ”all”."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Jos mitään pakkoja ei tarvitse käynnistää juuritiedostojärjestelmän "
+"käyttämiseksi, jätä kenttä tyhjäksi (tai syötä ”none”). Tämä voi olla "
+"tilanne, jos käytät ytimen autokäynnistystä tai et tarvitse mitään pakkoja "
+"käynnistykseen."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Tapahtui virhe: laitetiedostoa ei ole olemassa"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Tapahtui virhe: ei lohkolaite"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Tapahtui virhe: ei MD-pakka"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Tapahtui virhe: pakkaa ei ole listattu tiedostossa mdadm.conf"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Käynnistetäänkö pakat, joita ei ole listattu tiedostossa mdadm.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Annettua pakkaa (${array}) ei ole listattu asetustiedostossa (${config}). "
+"Niinpä sitä ei voida käynnistää käynnistettäessä järjestelmä, ellei "
+"asetustiedostoa korjata ja käynnistysmuistilevyä (initrd) luoda uudelleen."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Tämä varoitus on aiheellinen vain, jos järjestelmän käynnistäminen vaatii "
+"pakkojen käynnistämistä käynnistysmuistilevyltä. Jos ytimen autokäynnistys "
+"on käytössä tai pakkoja ei tarvita siinä vaiheessa, kun käynnistysmuistilevy "
+"ladataan, voit jatkaa. Vaihtoehtoisesti voit olla jatkamatta ja syöttää "
+"”none” kysyttäessä käynnistysmuistilevyltä käynnistettäviä pakkoja."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Tulisiko mdadm:n tarkistaa kuukausittain MD-pakkojen eheys?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Ohjelma mdadm voi säännöllisesti tarkistaa MD-pakkojen (RAIDien) tietojen "
+"monistuksen, jos ydin tukee tätä (versiosta 2.6.14 eteenpäin). Tämä prosessi "
+"voi paikallisesta kokoonpanosta riippuen kuluttaa paljon resursseja, mutta "
+"saattaa ehkäistä tietojen menetyksiä tietyissä harvinaisissa tapauksissa. "
+"Tarkistus vaatii vain tietojen lukemista, jos virheitä ei löyty. Jos "
+"virheitä löytyy, mdadm yrittää korjata ne, jolloin levylle saatetaan myös "
+"kirjoittaa."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Oletuksena, jos tarkistus on käytössä, se tehdään kuukauden ensimmäisenä "
+"sunnuntaina kello 01.06."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Haluatko käynnistää MD-seurannan?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"MD-pakkoja (RAIDeja) seuraava taustaohjelma lähettää tietoja sähköpostiin "
+"tärkeiden MD-tapahtumien (kuten levyrikon) sattuessa."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Tämän valitseminen on suositeltavaa."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Sähköpostiviestien vastaanottaja:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Anna sähköpostiosoite, johon sähköpostitiedotteet tärkeistä MD-tapahtumista "
+"lähetetään."