summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po265
1 files changed, 265 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
new file mode 100644
index 00000000..40e8668c
--- /dev/null
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -0,0 +1,265 @@
+#
+# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+# this format, e.g. by running:
+# info -n '(gettext)PO Files'
+# info -n '(gettext)Header Entry'
+#
+# Some information specific to po-debconf are available at
+# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+#
+# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-17 21:10+0100\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím mezerami oddělený seznam zařízení, případně „all“ nebo "
+"„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ nebo "
+"„md/1 md/d0“."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
+"tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
+"souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
+"polem, musí se spustit všechna související pole."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
+"souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
+"pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
+"spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
+"systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může nastat "
+"třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, nebo pokud k "
+"zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Zadané pole (${array}) není uvedeno v konfiguračním souboru ${config} a tím "
+"pádem nemůže být spuštěno při zavádění systému. Napravit to můžete opravou "
+"konfiguračního souboru a znovuvytvořením počátečního ramdisku."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Toto varování je relevantní pouze pokud k zavedení systému potřebujete, aby "
+"se pole spustila z počátečního ramdisku. Používáte-li automatické spouštění "
+"přímo v jádře, nebo pokud nepotřebujete pouštět žádná pole ještě z "
+"počátečního ramdisku, můžete jednoduše pokračovat. Jinou možností je "
+"nepokračovat dále a při dotazu na seznam polí, která se mají spouštět z "
+"počátečního ramdisku, zadat 'none'."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly redundance MD polí?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Pokud to vaše jádro podporuje (verze větší než 2.6.14), může mdadm "
+"pravidelně kontrolovat redundanci MD polí (RAIDů). Podle konfigurace "
+"počítače to může být proces velmi náročný na prostředky, ovšem může předejít "
+"vzácným případům ztráty dat. Pokud nejsou nalezeny chyby, používá tato "
+"kontrola v zásadě jen čtecí operace. Při nalezení chyb se je mdadm pokusí "
+"opravit, což může znamenat zápis na médium."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Pokud kontrolu povolíte, bude se dle výchozího nastavení spouštět každou "
+"první neděli v měsíci v 01:06 ráno."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"Daemon pro monitorování MD (RAIDu) zasílá emailová upozornění na významné MD "
+"události, jako je selhání disku."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Povolení této možnosti je doporučeno."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová "
+"upozornění při výskytu významných MD událostí."
+
+#~ msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
+#~ msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING! If you are using hard disks which have RAID superblocks from "
+#~ "earlier installations in different RAID arrays, you MUST zero each "
+#~ "superblock *before* activating the autostart feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ! Používáte-li pevné disky, které obsahují RAID superbloky z "
+#~ "dřívější instalace v jiném RAID poli, MUSÍTE všechny superbloky před "
+#~ "použitím automatického spouštění vynulovat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To do this, do not start the RAID devices automatically. First, zero the "
+#~ "superblock (mdadm --zero-superblock /dev/mdX). Next, use `dpkg-"
+#~ "reconfigure mdadm` to reactivate the autostart feature."
+#~ msgstr ""
+#~ "Chcete-li to provést, nespouštějte RAID zařízení automaticky. Nejprve "
+#~ "vynulujte superblok příkazem 'mdadm --zero-superblock /dev/mdX' a teprve "
+#~ "poté můžete povolit automatické spouštění RAIDu příkazem 'dpkg-"
+#~ "reconfigure mdadm'."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have the option to start all other arrays (those not needed for the "
+#~ "root filesystem) later in the boot sequence. Doing so will give you "
+#~ "greater control over the arrays with the mdadm configuration file. "
+#~ "Starting all arrays at boot-time may be safer though."
+#~ msgstr ""
+#~ "Všechna ostatní pole (ta, která nejsou potřeba pro kořenový souborový "
+#~ "systém) můžete spustit později. Pokud tak učiníte, budete mít v "
+#~ "konfiguračním souboru mdadm nad poli větší kontrolu. Na druhou stranu je "
+#~ "spouštění všech polí hned na začátku zavádění o něco jistější volbou."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If RAID devices are started automatically, all RAID devices are "
+#~ "discovered and assembled automatically at system startup. This option "
+#~ "should only be used if the md driver is compiled as a module. If it is "
+#~ "compiled into your kernel, the automatic startup will be performed at "
+#~ "boot time by the kernel and therefore you should not choose this option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jestliže jsou RAID zařízení spouštěna automaticky, jsou všechna RAID "
+#~ "zařízení rozpoznána a poskládána automaticky při zavádění systému. Tuto "
+#~ "volbu byste měli použít pouze v případě, že jste ovladač md zakompilovali "
+#~ "jako modul. Pokud jste jej zakompilovali přímo do jádra, o automatické "
+#~ "spuštění se postará samotné jádro a tedy tuto možnost nepotřebujete."