summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/cs.po')
-rw-r--r--debian/po/cs.po225
1 files changed, 94 insertions, 131 deletions
diff --git a/debian/po/cs.po b/debian/po/cs.po
index 40e8668c..d44601d3 100644
--- a/debian/po/cs.po
+++ b/debian/po/cs.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-05 14:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-17 21:10+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
@@ -24,137 +24,15 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid "MD arrays needed for the root file system:"
-msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
-"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím mezerami oddělený seznam zařízení, případně „all“ nebo "
-"„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ nebo "
-"„md/1 md/d0“."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid "for internal use - only the long description is needed."
-msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
-"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
-"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
-msgstr ""
-"Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
-"tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
-"souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
-"polem, musí se spustit všechna související pole."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
-"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
-"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
-"'all' to simply start all available arrays."
-msgstr ""
-"Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
-"souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
-"pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
-"spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
-"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
-"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
-msgstr ""
-"Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
-"systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může nastat "
-"třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, nebo pokud k "
-"zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
-msgid "An error occurred: device node does not exist"
-msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
-msgid "An error occurred: not a block device"
-msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
-msgid "An error occurred: not an MD array"
-msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
-msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
-msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
-
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
-msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
-"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
-"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Zadané pole (${array}) není uvedeno v konfiguračním souboru ${config} a tím "
-"pádem nemůže být spuštěno při zavádění systému. Napravit to můžete opravou "
-"konfiguračního souboru a znovuvytvořením počátečního ramdisku."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
-"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
-"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
-"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
-"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Toto varování je relevantní pouze pokud k zavedení systému potřebujete, aby "
-"se pole spustila z počátečního ramdisku. Používáte-li automatické spouštění "
-"přímo v jádře, nebo pokud nepotřebujete pouštět žádná pole ještě z "
-"počátečního ramdisku, můžete jednoduše pokračovat. Jinou možností je "
-"nepokračovat dále a při dotazu na seznam polí, která se mají spouštět z "
-"počátečního ramdisku, zadat 'none'."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly redundance MD polí?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
@@ -172,7 +50,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
@@ -182,13 +60,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
@@ -198,19 +76,19 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Povolení této možnosti je doporučeno."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Příjemce emailových upozornění:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
@@ -218,6 +96,91 @@ msgstr ""
"Zadejte prosím emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová "
"upozornění při výskytu významných MD událostí."
+#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+#~ msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadejte prosím mezerami oddělený seznam zařízení, případně „all“ nebo "
+#~ "„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ "
+#~ "nebo „md/1 md/d0“."
+
+#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
+#~ msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
+#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
+#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
+#~ "started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
+#~ "tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
+#~ "souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
+#~ "polem, musí se spustit všechna související pole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
+#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
+#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
+#~ "souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
+#~ "pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
+#~ "spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
+#~ "systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může "
+#~ "nastat třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, "
+#~ "nebo pokud k zavedení systému žádná pole nepotřebujete."
+
+#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"
+
+#~ msgid "An error occurred: not a block device"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"
+
+#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"
+
+#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"
+
+#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+#~ msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
+#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadané pole (${array}) není uvedeno v konfiguračním souboru ${config} a "
+#~ "tím pádem nemůže být spuštěno při zavádění systému. Napravit to můžete "
+#~ "opravou konfiguračního souboru a znovuvytvořením počátečního ramdisku."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
+#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
+#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
+#~ "ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto varování je relevantní pouze pokud k zavedení systému potřebujete, "
+#~ "aby se pole spustila z počátečního ramdisku. Používáte-li automatické "
+#~ "spouštění přímo v jádře, nebo pokud nepotřebujete pouštět žádná pole "
+#~ "ještě z počátečního ramdisku, můžete jednoduše pokračovat. Jinou možností "
+#~ "je nepokračovat dále a při dotazu na seznam polí, která se mají spouštět "
+#~ "z počátečního ramdisku, zadat 'none'."
+
#~ msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
#~ msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"