summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/da.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/da.po')
-rw-r--r--debian/po/da.po210
1 files changed, 210 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/da.po b/debian/po/da.po
new file mode 100644
index 00000000..47294504
--- /dev/null
+++ b/debian/po/da.po
@@ -0,0 +1,210 @@
+# Danish translation mdadm.
+# Copyright (C) 2011 mdadm & nedenstående oversættere.
+# This file is distributed under the same license as the mdadm package.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-03 17:30+01:00\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "MD arrays krævet for rodfilsystemet:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Indtast venligst »all«, »none« eller en mellemrumsadskilt liste af enheder "
+"såsom »md0 md1« eller »md/1 md/d0« (det foranstillede »/dev/« kan udelades)."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "for intern brug - kun den lange beskrivelse er krævet."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Hvis systemets rodfilsystem er placeret på en MD-array (RAID), skal det "
+"startes tidligt under opstartssekvensen. Hvis den er placeret på en logisk "
+"diskenhed (LVM), som er på MD, skal alle indgående arrays startes."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Hvis du ved præcis hvilke arrays som er krævet, for at få rodfilsystemet op, "
+"og du ønsker at udsætte start af alle andre arrays til et senere tidspunkt i "
+"opstartssekvensen, så indtast her de arrays som skal startes. Alternativt "
+"kan du indtaste »all« for at starte alle tilgængelige arrays."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Hvis du ikke har brug for eller ønsker at starte nogen arrays for "
+"rodfilsystemet, så efterlad svaret tomt (eller indtast »none«). Dette kan "
+"være tilfældet, hvis du bruger automatisk start af kernen eller ikke skal "
+"bruge arrays til at starte op med."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Der opstod en fejl: Enhedsknude findes ikke"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Der opstod en fejl: Ikke en blokenhed"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Der opstod en fejl: Ikke en MD array"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Der opstod en fejl: Array er ikke anført i mdadm.conf-filen"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Start arrays er ikke anført i mdadm.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Den angivne array (${array}) er ikke anført i konfigurationsfilen "
+"(${config}). Den kan derfor ikke startes under opstarten, med mindre du "
+"retter i konfigurationsfilen og gendanner den oprindleige ramdisk."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Denne advarsel er kun relevant hvis du skal have arrays til at blive startet "
+"fra den oprindelige ramdisk for at kunne starte op. Hvis du bruger den "
+"automatiske opstart i kernen, eller ikke skal bruge at arrays startes så "
+"tidligt som den oprindelige ramdisk indlæses, så kan du bare fortsætte. "
+"Alternativt så vælg at fortsætte og indtaste »none« når du bliver spurgt om "
+"hvilke arrays, der skal startes fra den oprindelige ramdisk."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Skal mdadm køre månedlig redundanskontrol af MD arrays?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Hvis kernen understøtter det (versioner større end 2.6.14), kan mdadm "
+"periodisk kontrollere redundansen på MD arrays (RAID'er). Det kan være en "
+"ressourcekrævende proces, afhængig af den lokale opsætning, men det kan "
+"hjælpe med at forhindre at du i sjældne tilfælde får datatab. Bemærk at "
+"dette er en skrivebeskyttet kontrol med mindre at der findes fejl; hvis der "
+"registreres fejl vil mdadm forsøge at rette dem, hvilket kan medføre "
+"skriveadgang til mediet."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Standarden - hvis aktiveret - er at kontrollere på den første søndag i hver "
+"måned klokken 01:06."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Ønsker du at starte MD-overvågningsdæmonen?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"MD-overvågningsdæmonem (RAID) sender e-post-påmindelser udløst af vigtige MD-"
+"hændelser (såsom en diskfejl)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Aktivering af denne indstilling anbefales."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Modtager af e-post-påmindelser:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Indtast venligst e-post-adressen på brugeren, som skal modtage e-post-"
+"påmindelser for vigtige MD-hændelser."