summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/sk.po')
-rw-r--r--debian/po/sk.po222
1 files changed, 93 insertions, 129 deletions
diff --git a/debian/po/sk.po b/debian/po/sk.po
index 5d6d5a50..c84247ba 100644
--- a/debian/po/sk.po
+++ b/debian/po/sk.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm 3.2.2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-07-05 14:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
@@ -19,135 +19,15 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid "MD arrays needed for the root file system:"
-msgstr "Polia MD, potrebné pre koreň súborového systému:"
-
-#. Type: string
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
-"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
-msgstr ""
-"Prosím, zadajte „all”, „none” alebo medzerou oddelený zoznam zariadení, "
-"napr. „md0 md1” alebo „md/1 md/d0” (počiatočné „/dev/” môže byť vynechané)."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid "for internal use - only the long description is needed."
-msgstr "na interné použitie – potrebný je len dlhý popis."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
-"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
-"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
-msgstr ""
-"Ak je koreň súborového systému umiestnený na poli MD (RAID), musí byť "
-"spustený počas zavádzania systému. Ak je koreň umiestnený na logickom zväzku "
-"(LVM), ktorý je na MD, musia byť spustené všetky súvisiace polia."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
-"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
-"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
-"'all' to simply start all available arrays."
-msgstr ""
-"Ak viete presne, ktoré polia sú potrebné na pripojenie koreňa súborového "
-"systému a chcete odložiť štart všetkých ostatných polí na neskorší okamih "
-"zavádzania, zadajte tu polia, ktoré majú byť spustené. Alebo zadajte „all”, "
-"čím budú jednoducho spustené všetky dostupné polia."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:3001
-msgid ""
-"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
-"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
-"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
-msgstr ""
-"Ak pre koreň súborového systému nepotrebujete alebo nechcete spúšťať žiadne "
-"polia, nechajte odpoveď prázdnu (alebo zadajte „none”). Tento prípad môže "
-"nastať, ak používate automatický štart polí priamo v jadre alebo "
-"nepotrebujete pri zavádzaní žiadne polia."
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:4001
-msgid "An error occurred: device node does not exist"
-msgstr "Nastala chyba: uzol zariadenia neexistuje"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:5001
-msgid "An error occurred: not a block device"
-msgstr "Nastala chyba: nie je blokové zariadenie"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:6001
-msgid "An error occurred: not an MD array"
-msgstr "Nastala chyba: nie je pole MD"
-
-#. Type: text
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:7001
-msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
-msgstr "Nastala chyba: pole nie je uvedené v súbore mdadm.conf"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
-msgstr "Spustiť polia, ktoré nie sú uvedené v mdadm.conf?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
-"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
-"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Zadané pole (${array}) nie je uvedené v konfiguračnom súbore (${config}), a "
-"preto nemôže byť spustené počas zavádzania, až kým neopravíte konfiguračný "
-"súbor a nevytvoríte nový počiatočný ramdisk (initrd)."
-
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:8001
-msgid ""
-"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
-"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
-"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
-"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
-"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
-msgstr ""
-"Toto varovanie je dôležité, len ak potrebujete aby boli polia spúšťané z "
-"počiatočného ramdisku, aby boli dostupné počas zavádzania. Ak používate "
-"automatické spúšťanie polí priamo z jadra, alebo ak nepotrebujte aby boli "
-"polia spúšťané tak skoro (z počiatočného ramdisku), môžete prosto "
-"pokračovať. Alebo môžete zvoliť nepokračovať a odpovedať „none” na otázku, "
-"ktoré polia majú byť spúšťané z počiatočného ramdisku."
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spúšťať mesačnú kontrolu redundancie polí MD?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
@@ -165,7 +45,7 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:10001
+#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
@@ -175,13 +55,13 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustiť démona monitorovania MD?"
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
@@ -191,22 +71,106 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
-#: ../mdadm.templates:11001
+#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Povolenie tejto možnosti je odporúčané."
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Príjemca emailových upozornení:"
#. Type: string
#. Description
-#: ../mdadm.templates:12001
+#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Prosím, zadajte emailovú adresu používateľa, ktorý má dostávať emailové "
"upozornenia na dôležité udalosti MD."
+
+#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+#~ msgstr "Polia MD, potrebné pre koreň súborového systému:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadajte „all”, „none” alebo medzerou oddelený zoznam zariadení, "
+#~ "napr. „md0 md1” alebo „md/1 md/d0” (počiatočné „/dev/” môže byť "
+#~ "vynechané)."
+
+#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
+#~ msgstr "na interné použitie – potrebný je len dlhý popis."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
+#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
+#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
+#~ "started."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je koreň súborového systému umiestnený na poli MD (RAID), musí byť "
+#~ "spustený počas zavádzania systému. Ak je koreň umiestnený na logickom "
+#~ "zväzku (LVM), ktorý je na MD, musia byť spustené všetky súvisiace polia."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
+#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
+#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak viete presne, ktoré polia sú potrebné na pripojenie koreňa súborového "
+#~ "systému a chcete odložiť štart všetkých ostatných polí na neskorší okamih "
+#~ "zavádzania, zadajte tu polia, ktoré majú byť spustené. Alebo zadajte "
+#~ "„all”, čím budú jednoducho spustené všetky dostupné polia."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak pre koreň súborového systému nepotrebujete alebo nechcete spúšťať "
+#~ "žiadne polia, nechajte odpoveď prázdnu (alebo zadajte „none”). Tento "
+#~ "prípad môže nastať, ak používate automatický štart polí priamo v jadre "
+#~ "alebo nepotrebujete pri zavádzaní žiadne polia."
+
+#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
+#~ msgstr "Nastala chyba: uzol zariadenia neexistuje"
+
+#~ msgid "An error occurred: not a block device"
+#~ msgstr "Nastala chyba: nie je blokové zariadenie"
+
+#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
+#~ msgstr "Nastala chyba: nie je pole MD"
+
+#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+#~ msgstr "Nastala chyba: pole nie je uvedené v súbore mdadm.conf"
+
+#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+#~ msgstr "Spustiť polia, ktoré nie sú uvedené v mdadm.conf?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
+#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadané pole (${array}) nie je uvedené v konfiguračnom súbore (${config}), "
+#~ "a preto nemôže byť spustené počas zavádzania, až kým neopravíte "
+#~ "konfiguračný súbor a nevytvoríte nový počiatočný ramdisk (initrd)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
+#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
+#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
+#~ "ramdisk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto varovanie je dôležité, len ak potrebujete aby boli polia spúšťané z "
+#~ "počiatočného ramdisku, aby boli dostupné počas zavádzania. Ak používate "
+#~ "automatické spúšťanie polí priamo z jadra, alebo ak nepotrebujte aby boli "
+#~ "polia spúšťané tak skoro (z počiatočného ramdisku), môžete prosto "
+#~ "pokračovať. Alebo môžete zvoliť nepokračovať a odpovedať „none” na "
+#~ "otázku, ktoré polia majú byť spúšťané z počiatočného ramdisku."