summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'debian/po/sv.po')
-rw-r--r--debian/po/sv.po219
1 files changed, 219 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
new file mode 100644
index 00000000..8257c8dd
--- /dev/null
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -0,0 +1,219 @@
+# translation of mdadm_2.6.7-3_sv.po to Swedish
+# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
+# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
+# this format, e.g. by running:
+# info -n '(gettext)PO Files'
+# info -n '(gettext)Header Entry'
+# Some information specific to po-debconf are available at
+# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
+# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
+# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
+#
+# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: mdadm_2.6.7-3_sv\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-23 18:34+0200\n"
+"Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid "MD arrays needed for the root file system:"
+msgstr "MD-kedjor som behövs för rotfilsystemet:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
+"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
+msgstr ""
+"Ange \"all\", \"none\" eller en blankstegsseparerad lista på enheter, såsom "
+"\"md0 md1\" eller \"md/1 md/0\" (det inledande \"/dev\" kan uteslutas)."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid "for internal use - only the long description is needed."
+msgstr "för intern användning - endast den långa beskrivningen behövs."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
+"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
+"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
+msgstr ""
+"Om ditt system har sitt rotfilsystem på en MD-kedja (RAID) behöver den "
+"startas upp tidigt under uppstartssekvensen. Om ditt rotfilsystem finns på "
+"en logisk volym (LVM), vilket är på MD, behöver alla bestående kedjor "
+"startas."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
+"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
+"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
+"'all' to simply start all available arrays."
+msgstr ""
+"Om du vet exakt vilka kedjor som behövs för att ta upp rotfilsystemet, och "
+"du vill skjuta upp uppstarten för alla andra kedjor till en senare tidspunkt "
+"i uppstartssekvensen, ange vilka kedjor som ska starta här. Alternativt, "
+"ange \"all\" för att helt enkelt starta alla tillgängliga kedjor."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:3001
+msgid ""
+"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
+"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
+"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
+msgstr ""
+"Om du inte behöver eller vill starta några kedjor för rotfilsystemet, lämna "
+"svaret blankt (eller ange \"none\"). Detta kan vara fallet om du använder "
+"kärnans automatstart eller inte behöver några kedjor för att starta upp."
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:4001
+msgid "An error occurred: device node does not exist"
+msgstr "Ett fel inträffade: enhetsnoden finns inte"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:5001
+msgid "An error occurred: not a block device"
+msgstr "Ett fel inträffade: inte en blockenhet"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:6001
+msgid "An error occurred: not an MD array"
+msgstr "Ett fel inträffade: inte en MD-kedja"
+
+#. Type: text
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:7001
+msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
+msgstr "Ett fel inträffade: kedjan är inte listad i filen mdadm.conf"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
+msgstr "Starta kedjor som inte är listade i mdadm.conf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
+"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
+"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Kedjan du har angivit (${array}) är inte listad i konfigurationsfilen "
+"(${config}). Därför kan den inte startas under systemets uppstart, såvida du "
+"inte rättar till konfigurationsfilen och återskapar den initiala ramdisken."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:8001
+msgid ""
+"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
+"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
+"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
+"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
+"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
+msgstr ""
+"Den här varningen är endast relevant om du behöver kedjor som ska startas "
+"från den initiala ramdisken för att kunna starta upp systemet. Om du "
+"använder kärnans automatstart, eller inte behöver starta några kedjor så "
+"tidigt som när de initiala ramdisken läses in, kan du helt enkelt fortsätta. "
+"Alternativt, välj att inte fortsätta och ange \"none\" när frågan om vilka "
+"kedjor som ska startas från den initiala ramdisken ställs."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
+msgstr "Ska mdadm köra månatliga redundanskontroller av MD-kedjorna?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
+"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
+"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
+"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
+"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
+"may result in write access to the media."
+msgstr ""
+"Om din kärna har stöd för det (versioner senare än 2.6.14), kan mdadm "
+"periodvis kontrollera redundansen för dina MD-kedjor (RAID). Det här kan "
+"vara en resurskrävande process, beroende på din konfiguration, men den kan "
+"hjälpa till att förhindra ovanliga fall av dataförluster. Observera att det "
+"är en skrivskyddad kontroll såvida inte fel påträffas; om fel hittas kommer "
+"mdadm försöka att rätta till dem, vilket kan leda till skrivåtkomst till "
+"mediet."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:10001
+msgid ""
+"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
+"01:06."
+msgstr ""
+"Standardvärdet, om påslagen, är att kontrollera på den första söndagen i "
+"varje månad klockan 01.06."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
+msgstr "Vill du starta MD-övervakningsdemonen?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid ""
+"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
+"important MD events (such as a disk failure)."
+msgstr ""
+"MD-övervakningsdemonen (RAID) skickar e-postnotifieringar för viktiga MD-"
+"händelser (såsom ett diskfel)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:11001
+msgid "Enabling this option is recommended."
+msgstr "Att aktivera denna funktion rekommenderas."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid "Recipient for email notifications:"
+msgstr "Mottagare av e-postnotifieringar:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../mdadm.templates:12001
+msgid ""
+"Please enter the email address of the user who should get the email "
+"notifications for important MD events."
+msgstr ""
+"Ange e-postadressen till den användare som ska ta emot e-postnotifieringar "
+"för dessa viktiga MD-händelser."