summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/cs.po
blob: 9f1c4f82e87d0abac20989d145a1dc3afa22e6df (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-17 21:10+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "MD pole vyžadovaná pro kořenový souborový systém:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
"Zadejte prosím mezerami oddělený seznam zařízení, případně „all“ nebo "
"„none“. Počáteční „/dev/“ můžete vynechat a zadat jen např. „md0 md1“ nebo "
"„md/1 md/d0“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr "Spustit pole neuvedená v mdadm.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Zadané pole (${array}) není uvedeno v konfiguračním souboru ${config} a tím "
"pádem nemůže být spuštěno při zavádění systému. Napravit to můžete opravou "
"konfiguračního souboru a znovuvytvořením počátečního ramdisku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
msgstr ""
"Toto varování je relevantní pouze pokud k zavedení systému potřebujete, aby "
"se pole spustila z počátečního ramdisku. Používáte-li automatické spouštění "
"přímo v jádře, nebo pokud nepotřebujete pouštět žádná pole ještě z "
"počátečního ramdisku, můžete jednoduše pokračovat. Jinou možností je "
"nepokračovat dále a při dotazu na seznam polí, která se mají spouštět z "
"počátečního ramdisku, zadat 'none'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Chcete spouštět MD pole automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Po zavedení základního systému může mdadm spustit všechna dosud nespuštěná "
"MD (RAID) pole uvedená v souboru /etc/mdadm/mdadm.conf. Pokud nemáte "
"zakompilovanou podporu multiple device (MD) přímo v jádře (kdy se všechna MD "
"pole označená typem oblasti 0xfd spustí zcela automaticky), pravděpodobně "
"budete chtít tuto možnost povolit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Má mdadm spouštět měsíční kontroly redundance MD polí?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Pokud to vaše jádro podporuje (verze větší než 2.6.14), může mdadm "
"pravidelně kontrolovat redundanci MD polí (RAIDů). Podle konfigurace "
"počítače to může být proces velmi náročný na prostředky, ovšem může předejít "
"vzácným případům ztráty dat. Pokud nejsou nalezeny chyby, používá tato "
"kontrola v zásadě jen čtecí operace. Při nalezení chyb se je mdadm pokusí "
"opravit, což může znamenat zápis na médium."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Pokud kontrolu povolíte, bude se dle výchozího nastavení spouštět každou "
"první neděli v měsíci v 01:06 ráno."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Chcete spustit daemon pro monitorování MD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"Daemon pro monitorování MD (RAIDu) zasílá emailová upozornění na významné MD "
"události, jako je selhání disku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Povolení této možnosti je doporučeno."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Příjemce emailových upozornění:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Zadejte prosím emailovou adresu uživatele, který má dostávat emailová "
"upozornění při výskytu významných MD událostí."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "pro vnitřní použití - pouze kvůli zobrazení dlouhého popisu."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je kořenový souborový systém umístěn na MD (RAID) svazku, musí být "
#~ "tento spuštěn během zavádění systému co nejdříve. Pokud se kořenový "
#~ "souborový systém nachází na logickém svazku LVM, který je vytvořen nad MD "
#~ "polem, musí se spustit všechna související pole."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže přesně víte, která pole jsou potřeba pro připojení kořenového "
#~ "souborového systému a zároveň chcete pozdržet spuštění ostatních polí na "
#~ "pozdější dobu, zadejte zde prosím pole, která se mají spustit. Chcete-li "
#~ "spustit všechna dostupná pole, můžete zadat „all“."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Nepotřebujete-li nebo nechcete-li spouštět pole pro kořenový souborový "
#~ "systém, ponechte odpověď prázdnou, případně zadejte „none“. To může "
#~ "nastat třeba v případě, že používáte automatický start přímo v jádře, "
#~ "nebo pokud k zavedení systému žádná pole nepotřebujete."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba: uzel zařízení neexistuje"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není blokovým zařízením"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba: není MD polem"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba: pole není uvedeno v souboru mdadm.conf"

#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Hodláte-li pokračovat, přečtěte si prosím /usr/share/doc/mdadm/README."
#~ "upgrading-2.5.3.gz."

#~ msgid "Initialise the superblock if you reuse hard disks"
#~ msgstr "Při znovupoužití starších disků inicializujte superblok"

#~ msgid ""
#~ "WARNING! If you are using hard disks which have RAID superblocks from "
#~ "earlier installations in different RAID arrays, you MUST zero each "
#~ "superblock *before* activating the autostart feature."
#~ msgstr ""
#~ "VAROVÁNÍ! Používáte-li pevné disky, které obsahují RAID superbloky z "
#~ "dřívější instalace v jiném RAID poli, MUSÍTE všechny superbloky před "
#~ "použitím automatického spouštění vynulovat."

#~ msgid ""
#~ "To do this, do not start the RAID devices automatically. First, zero the "
#~ "superblock (mdadm --zero-superblock /dev/mdX). Next, use `dpkg-"
#~ "reconfigure mdadm` to reactivate the autostart feature."
#~ msgstr ""
#~ "Chcete-li to provést, nespouštějte RAID zařízení automaticky. Nejprve "
#~ "vynulujte superblok příkazem 'mdadm --zero-superblock /dev/mdX' a teprve "
#~ "poté můžete povolit automatické spouštění RAIDu příkazem 'dpkg-"
#~ "reconfigure mdadm'."

#~ msgid ""
#~ "You have the option to start all other arrays (those not needed for the "
#~ "root filesystem) later in the boot sequence. Doing so will give you "
#~ "greater control over the arrays with the mdadm configuration file. "
#~ "Starting all arrays at boot-time may be safer though."
#~ msgstr ""
#~ "Všechna ostatní pole (ta, která nejsou potřeba pro kořenový souborový "
#~ "systém) můžete spustit později. Pokud tak učiníte, budete mít v "
#~ "konfiguračním souboru mdadm nad poli větší kontrolu. Na druhou stranu je "
#~ "spouštění všech polí hned na začátku zavádění o něco jistější volbou."

#~ msgid ""
#~ "If RAID devices are started automatically, all RAID devices are "
#~ "discovered and assembled automatically at system startup. This option "
#~ "should only be used if the md driver is compiled as a module. If it is "
#~ "compiled into your kernel, the automatic startup will be performed at "
#~ "boot time by the kernel and therefore you should not choose this option."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže jsou RAID zařízení spouštěna automaticky, jsou všechna RAID "
#~ "zařízení rozpoznána a poskládána automaticky při zavádění systému. Tuto "
#~ "volbu byste měli použít pouze v případě, že jste ovladač md zakompilovali "
#~ "jako modul. Pokud jste jej zakompilovali přímo do jádra, o automatické "
#~ "spuštění se postará samotné jádro a tedy tuto možnost nepotřebujete."