summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/da.po
blob: d1bf69c6693f14a6311d6b0b67c599106ada4ef1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
# Danish translation mdadm.
# Copyright (C) 2011 mdadm & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the mdadm package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-22 00:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "MD arrays krævet for rodfilsystemet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
"Indtast venligst »all«, »none« eller en mellemrumsadskilt liste af enheder "
"såsom »md0 md1« eller »md/1 md/d0« (det foranstillede »/dev/« kan udelades)."

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "for internal use - only the long description is needed."
msgstr "for intern brug - kun den lange beskrivelse er krævet."

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it needs "
"to be started early during the boot sequence. If it is located on a logical "
"volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be started."
msgstr ""
"Hvis systemets rodfilsystem er placeret på en MD-array (RAID), skal det "
"startes tidligt under opstartssekvensen. Hvis den er placeret på en logisk "
"diskenhed (LVM), som er på MD, skal alle indgående arrays startes."

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
"system, and you want to postpone starting all other arrays to a later point "
"in the boot sequence, enter the arrays to start here. Alternatively, enter "
"'all' to simply start all available arrays."
msgstr ""
"Hvis du ved præcis hvilke arrays som er krævet, for at få rodfilsystemet op, "
"og du ønsker at udsætte start af alle andre arrays til et senere tidspunkt i "
"opstartssekvensen, så indtast her de arrays som skal startes. Alternativt "
"kan du indtaste »all« for at starte alle tilgængelige arrays."

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
"leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
"using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
msgstr ""
"Hvis du ikke har brug for eller ønsker at starte nogen arrays for "
"rodfilsystemet, så efterlad svaret tomt (eller indtast »none«). Dette kan "
"være tilfældet, hvis du bruger automatisk start af kernen eller ikke skal "
"bruge arrays til at starte op med."

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "An error occurred: device node does not exist"
msgstr "Der opstod en fejl: Enhedsknude findes ikke"

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "An error occurred: not a block device"
msgstr "Der opstod en fejl: Ikke en blokenhed"

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "An error occurred: not an MD array"
msgstr "Der opstod en fejl: Ikke en MD array"

#. Type: text
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
msgstr "Der opstod en fejl: Array er ikke anført i mdadm.conf-filen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:8001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr "Start arrays er ikke anført i mdadm.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Den angivne array (${array}) er ikke anført i konfigurationsfilen "
"(${config}). Den kan derfor ikke startes under opstarten, med mindre du "
"retter i konfigurationsfilen og gendanner den oprindleige ramdisk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:8001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
msgstr ""
"Denne advarsel er kun relevant hvis du skal have arrays til at blive startet "
"fra den oprindelige ramdisk for at kunne starte op. Hvis du bruger den "
"automatiske opstart i kernen, eller ikke skal bruge at arrays startes så "
"tidligt som den oprindelige ramdisk indlæses, så kan du bare fortsætte. "
"Alternativt så vælg at fortsætte og indtaste »none« når du bliver spurgt om "
"hvilke arrays, der skal startes fra den oprindelige ramdisk."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:9001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Ønsker du at starte MD arrays automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:9001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Når først basissystemet er startet op, kan mdadm starte alle MD arrays "
"(RAID'er) angivet i /etc/mdadm/mdadm.conf, som endnu ikke er blevet startet. "
"Dette anbefales med mindre understøttelse af flere enheder (MD) er "
"kompileret ind i kernen og alle partitioner er markeret som tilhørende MD "
"arrays, med type 0xfd (da disse og kun disse vil blive startet op automatisk "
"af kernen)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:10001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Skal mdadm køre månedlig redundanskontrol af MD arrays?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Hvis kernen understøtter det (versioner større end 2.6.14), kan mdadm "
"periodisk kontrollere redundansen på MD arrays (RAID'er). Det kan være en "
"ressourcekrævende proces, afhængig af den lokale opsætning, men det kan "
"hjælpe med at forhindre at du i sjældne tilfælde får datatab. Bemærk at "
"dette er en skrivebeskyttet kontrol med mindre at der findes fejl; hvis der "
"registreres fejl vil mdadm forsøge at rette dem, hvilket kan medføre "
"skriveadgang til mediet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:10001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Standarden - hvis aktiveret - er at kontrollere på den første søndag i hver "
"måned klokken 01:06."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Ønsker du at starte MD-overvågningsdæmonen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:11001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"MD-overvågningsdæmonem (RAID) sender e-post-påmindelser udløst af vigtige MD-"
"hændelser (såsom en diskfejl)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:11001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Aktivering af denne indstilling anbefales."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:12001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Modtager af e-post-påmindelser:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:12001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen på brugeren, som skal modtage e-post-"
"påmindelser for vigtige MD-hændelser."

#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Referer venligst til /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz hvis "
#~ "du agter at fortsætte."