summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po/fi.po
blob: da7c11bf4718aea22df605151a4186445f38d08d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-22 12:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-14 11:24+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "MD arrays needed for the root file system:"
msgstr "Juuritiedostojärjestelmän tarvitsemat MD-pakat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
"'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
msgstr ""
"Syötä ”all” (kaikki), ”none” (ei mitään) tai välilyönnein eroteltu lista "
"laitteista, esimerkiksi ”md0 md1” tai ”md/1 md/d0” (edeltävä /dev/ voidaan "
"jättää pois)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
msgstr "Käynnistetäänkö pakat, joita ei ole listattu tiedostossa mdadm.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
"(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you correct "
"the configuration file and recreate the initial ramdisk."
msgstr ""
"Annettua pakkaa (${array}) ei ole listattu asetustiedostossa (${config}). "
"Niinpä sitä ei voida käynnistää käynnistettäessä järjestelmä, ellei "
"asetustiedostoa korjata ja käynnistysmuistilevyä (initrd) luoda uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
"initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
"not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is loaded, "
"you can simply continue. Alternatively, choose not to continue and enter "
"'none' when prompted which arrays to start from the initial ramdisk."
msgstr ""
"Tämä varoitus on aiheellinen vain, jos järjestelmän käynnistäminen vaatii "
"pakkojen käynnistämistä käynnistysmuistilevyltä. Jos ytimen autokäynnistys "
"on käytössä tai pakkoja ei tarvita siinä vaiheessa, kun käynnistysmuistilevy "
"ladataan, voit jatkaa. Vaihtoehtoisesti voit olla jatkamatta ja syöttää "
"”none” kysyttäessä käynnistysmuistilevyltä käynnistettäviä pakkoja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start MD arrays automatically?"
msgstr "Tulisiko MD-pakat käynnistää automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"Once the base system has booted, mdadm can start all MD arrays (RAIDs) "
"specified in /etc/mdadm/mdadm.conf which have not yet been started. This is "
"recommended unless multiple device (MD) support is compiled into the kernel "
"and all partitions are marked as belonging to MD arrays, with type 0xfd (as "
"those and only those will be started automatically by the kernel)."
msgstr ""
"Kun perusjärjestelmä on käynnistynyt, mdadm voi käynnistää kaikki "
"tiedostossa /etc/mdadm/mdadm.conf luetellut MD-pakat (RAIDit), joita ei ole "
"vielä käynnistetty. Tämä on suositeltavaa, paitsi jos MD-tuki on käännetty "
"ytimeen ja kaikki osiot on merkitty kuulumaan MD-pakkoihin tyypillä 0xfd "
"(koska ydin käynnistää automaattisesti nämä ja vain nämä)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr "Tulisiko mdadm:n tarkistaa kuukausittain MD-pakkojen eheys?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Ohjelma mdadm voi säännöllisesti tarkistaa MD-pakkojen (RAIDien) tietojen "
"monistuksen, jos ydin tukee tätä (versiosta 2.6.14 eteenpäin). Tämä prosessi "
"voi paikallisesta kokoonpanosta riippuen kuluttaa paljon resursseja, mutta "
"saattaa ehkäistä tietojen menetyksiä tietyissä harvinaisissa tapauksissa. "
"Tarkistus vaatii vain tietojen lukemista, jos virheitä ei löyty. Jos "
"virheitä löytyy, mdadm yrittää korjata ne, jolloin levylle saatetaan myös "
"kirjoittaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Oletuksena, jos tarkistus on käytössä, se tehdään kuukauden ensimmäisenä "
"sunnuntaina kello 01.06."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "Haluatko käynnistää MD-seurannan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"MD-pakkoja (RAIDeja) seuraava taustaohjelma lähettää tietoja sähköpostiin "
"tärkeiden MD-tapahtumien (kuten levyrikon) sattuessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:6001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Tämän valitseminen on suositeltavaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Sähköpostiviestien vastaanottaja:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:7001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Anna sähköpostiosoite, johon sähköpostitiedotteet tärkeistä MD-tapahtumista "
"lähetetään."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "vain sisäiseen käyttöön - vain pitkä kuvaus on tarpeellinen."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Jos järjestelmän juuritiedostojärjestelmä sijaitsee MD-levypakassa "
#~ "(RAID), pakka tulee käynnistää aikaisessa vaiheessa käynnistettäessä "
#~ "järjestelmää. Jos se sijaitsee loogisella taltiolla (LVM), joka on MD-"
#~ "pakassa, kaikki taltioon liittyvät pakat tulee käynnistää."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tiedät tarkalleen mitä pakkoja tarvitaan juuritiedostojärjestelmän "
#~ "käynnistämiseen ja haluat viivästyttää muiden pakkojen käynnistystä, "
#~ "syötä käynnistettävät pakat tähän. Vaihtoehtoisesti voit käynnistää "
#~ "kaikki pakat syöttämällä ”all”."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Jos mitään pakkoja ei tarvitse käynnistää juuritiedostojärjestelmän "
#~ "käyttämiseksi, jätä kenttä tyhjäksi (tai syötä ”none”). Tämä voi olla "
#~ "tilanne, jos käytät ytimen autokäynnistystä tai et tarvitse mitään "
#~ "pakkoja käynnistykseen."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Tapahtui virhe: laitetiedostoa ei ole olemassa"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Tapahtui virhe: ei lohkolaite"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Tapahtui virhe: ei MD-pakka"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr "Tapahtui virhe: pakkaa ei ole listattu tiedostossa mdadm.conf"

#~ msgid ""
#~ "Please refer to /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz if you "
#~ "intend to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Lue /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz, jos aiot jatkaa."