summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorThorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>2008-01-07 14:48:38 +0000
committerThorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>2008-01-07 14:48:38 +0000
commit0517835c148802d52d06fe5e4c3f771ad5b3fe5f (patch)
tree9e38eaffbb53fb9657b755de26804f893ec63ebf
parenta90d1809cfe2704a04761a601b0b40244a2d7f46 (diff)
Relevant BUGIDs: 1857531
Purpose of commit: cleanup Commit summary: --------------- 2008-01-07 Thorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de> * po/sv.po: Update swedish translation [#1857531]
-rw-r--r--ChangeLog1
-rw-r--r--po/sv.po278
2 files changed, 128 insertions, 151 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index f9aa1b06..6c217aa2 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -7,6 +7,7 @@
* doc/man/pam_xauth_data.3: Likewise.
* modules/pam_tty_audit/README: Likewise.
* modules/pam_tty_audit/pam_tty_audit.8: Likewise.
+ * po/sv.po: Update swedish translation [#1857531]
2007-12-18 Thorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 274a9bc1..9fad3c6d 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,35 +1,33 @@
-# @TITLE@
-# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-# This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
+# Swedish translation of Linux-PAM messages.
+# Copyright (C) 2007 Linux-PAM Project
+# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
+# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-07 15:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-18 19:09+0200\n"
-"Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
-"Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-24 13:39+0100\n"
+"Last-Translator: Christer Andersson <klamm@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n==1 ? 0 : 1;\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Tiden är nästan slut...\n"
+msgstr "...Tiden hller p att ta slut...\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Tiden är ute!\n"
+msgstr "...Ledsen, din tid r ute!\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "felaktigt samtal (%d)\n"
+msgstr "felaktig konversation (%d)\n"
#: libpam/pam_item.c:297
msgid "login:"
@@ -41,20 +39,19 @@ msgstr "Lyckades"
#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Kritiskt fel - omedelbart avbrott"
+msgstr "Kritiskt fel - avbryter omedelbart"
#: libpam/pam_strerror.c:44
-#, fuzzy
msgid "Failed to load module"
-msgstr "Misslyckades med att ladda modulen \"%s\"."
+msgstr "Misslyckades med att ladda modul"
#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
-msgstr "Det gick inte att hitta symbolen"
+msgstr "Symbol hittades inte"
#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
-msgstr "Fel i tjänstmodulen"
+msgstr "Fel i tjnstmodul"
#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
@@ -62,347 +59,340 @@ msgstr "Systemfel"
#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Minnesbuffertfel."
+msgstr "Minnesbuffertfel"
#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
-msgstr "Åtkomst nekas"
+msgstr "tkomst nekad"
#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
-msgstr "Autentiseringen misslyckades"
+msgstr "Misslyckad autentisering"
#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr ""
-"Identifieringsuppgifterna är otillräckliga för åtkomst av autentiseringsdata"
+msgstr "Otillrckliga referenser fr tkomst av autentiseringsdata"
#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta autentiseringsinformation"
+msgstr "Autentiseringstjnst kan inte hmta autentiseringsinformation"
#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Den underliggande autentiseringsmodulen känner inte till användaren"
+msgstr "Anvndaren oknd fr underliggande autentiseringsmodul"
#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Det maximala antalet nya försök för tjänsten har uppnåtts"
+msgstr "Maximalt antal frsk har gjorts fr denna tjnst"
#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Autentiseringstoken är inte längre tillräcklig. En ny token krävs"
+msgstr "Autentiseringselement r inte lngre giltigt. Ett nytt behvs"
#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
-msgstr "Användarkontot har upphört att gälla"
+msgstr "Anvndarkonto har gtt ut"
#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Det går inte att skapa/ta bort en post för den angivna sessionen"
+msgstr "Kan inte skapa/ta bort en post fr angiven session"
#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta användaruppgifter"
+msgstr "Autentiseringstjnst kan inte hmta anvndarreferenser"
#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
-msgstr "Användaruppgifterna har upphört att gälla"
+msgstr "Anvndarreferenser har gtt ut"
#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Det gick inte att ange användaruppgifter"
+msgstr "Misslyckades med att ange anvndarreferenser"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Det finns inga modulspecifika data"
+msgstr "Ingen modulspecifik data finns"
#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Ett ogiltigt objekt har skickats till pam_*_item() "
+msgstr "Ogiltigt objekt skickat till pam_*_item()"
#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
-msgstr "Samtalsfel"
+msgstr "Konversationsfel"
#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Fel på ändring av autentiseringstoken"
+msgstr "Manipuleringsfel fr autentiseringselement"
#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Det går inte att återställa autentiseringsinformationen"
+msgstr "Autentiseringsinformation kan inte terstllas"
#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Autentiseringstokens lås är upptaget"
+msgstr "Autentiseringselementls upptaget"
#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Åldrande av autentiseringstoken har inaktiverats"
+msgstr "ldrande av autentiseringselement inaktiverat"
#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"
+msgstr "Lsenordstjnstens preliminra kontroll misslyckades"
#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Returvärdet ska ignoreras av PAM-sändningen"
+msgstr "Returvrdet borde ignoreras vid PAM-avsndande"
#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
-msgstr "Modulen är okänd"
+msgstr "Modulen r oknd"
#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Autentiseringstoken har upphört att gälla"
+msgstr "Autentiseringselement har gtt ut"
#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Samtalet väntar för händelsen"
+msgstr "Konversation vntar p hndelse"
#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Programmet måste anropa libpam på nytt"
+msgstr "Programmet behver anropa libpam igen"
#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Okänt PAM-fel"
+msgstr "Oknt PAM-fel"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nytt lösenord för %s%s: "
+msgstr "Nytt %s%slsenord: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Ange det nya %s%s-lösenordet igen: "
+msgstr "Ange nytt %s%slsenord igen: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."
+msgstr "Ledsen, lsenorden stmmer inte verens."
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
msgid "is the same as the old one"
-msgstr "är identiskt med det gamla"
+msgstr "r samma som det gamla"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
msgid "is a palindrome"
-msgstr "är en palindrom"
+msgstr "r ett palindrom"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
msgid "case changes only"
-msgstr "endast ändringar i skiftläget"
+msgstr "endast ndringar i gemener och versaler"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "är för likt det gamla"
+msgstr "r fr likt det gamla"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
msgid "is too simple"
-msgstr "är för enkelt"
+msgstr "r fr enkelt"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
msgid "is rotated"
-msgstr "är roterat"
+msgstr "r roterat"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
msgid "not enough character classes"
-msgstr ""
+msgstr "fr f teckenklasser"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
msgid "has been already used"
-msgstr "har redan använts"
+msgstr "har redan anvnts"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:978
msgid "No password supplied"
-msgstr "Inget lösenord har angetts"
+msgstr "Inget lsenord angivet"
-# password dialog title
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:978
msgid "Password unchanged"
-msgstr "Lösenordet har inte ändrats"
+msgstr "Ofrndrat lsenord"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"
+msgstr "DLIGT LSENORD: %s"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s misslyckades: slutstatus %d"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s misslyckades: fngade signalen %d%s"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgstr "%s misslyckades: oknd status 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
-msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr " %a %e %b %Y %H.%M.%S %Z"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
#, c-format
msgid " from %.*s"
-msgstr "från %.*s"
+msgstr " frn %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
#, c-format
msgid " on %.*s"
-msgstr "på %.*s"
+msgstr " p %.*s"
#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
-msgstr "Senaste inloggningen:%s%s%s"
+msgstr "Senaste inloggning:%s%s%s"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
msgid "Welcome to your new account!"
-msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"
+msgstr "Vlkommen till ditt nya konto!"
#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
-msgstr "För många inloggningar för %s."
+msgstr "Fr mnga inloggningar fr \"%s\"."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
msgid "No mail."
-msgstr "Inga e-postmeddelanden."
+msgstr "Inga brev."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
msgid "You have new mail."
-msgstr "Du har nya e-postmeddelanden."
+msgstr "Du har nya brev."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
msgid "You have old mail."
-msgstr "Du har gamla e-postmeddelanden."
+msgstr "Du har gamla brev."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
msgid "You have mail."
-msgstr "Du har e-postmeddelanden."
+msgstr "Du har brev."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Du har inga e-postmeddelanden i mappen %s."
+msgstr "Du har inga brev i katalogen %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Du har nya e-postmeddelanden i mappen %s."
+msgstr "Du har nya brev i katalogen %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Du har gamla e-postmeddelanden i mappen %s."
+msgstr "Du har gamla brev i katalogen %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Du har e-postmeddelanden i mappen %s."
+msgstr "Du har brev i katalogen %s."
#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Skapar katalogen \"%s\"."
#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:147
#, c-format
msgid "Unable to create directory %s: %m"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte skapa katalogen %s: %m"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:94
msgid "Error connecting to audit system."
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid anslutning till granskningssystem."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:98
-#, fuzzy
msgid "Error translating default context."
-msgstr "Standardkontexten är %s. \n"
+msgstr "Fel vid versttning av standardkontext."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
msgid "Error translating selected context."
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid versttning av kontext."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:113
msgid "Error sending audit message."
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid sndande av granskningsmeddelande"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
-#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [j]"
+msgstr "Vill du ange en skerhetskontext? [N]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
-#, fuzzy
msgid "role:"
-msgstr "roll: "
+msgstr "roll:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
-#, fuzzy
msgid "level:"
-msgstr "nivå: "
+msgstr "niv:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Säkerhetskontexten är ogiltig"
+msgstr "Inte en giltig skerhetskontext"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
-msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"
+msgstr "Standardskerhetskontext %s\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
-#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
-msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [j]"
+msgstr "Vill du ange en annan roll eller niv?"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen standardttyp fr %s-roll\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:512
msgid "Out of memory"
-msgstr ""
+msgstr "Slut p minne"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:520 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte hmta giltig kontext fr %s"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
msgid "Requested MLS level not in permitted range"
-msgstr ""
+msgstr "Begrd MLS-niv utanfr giltigt intervall"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
-msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"
+msgstr "Skerhetskontext %s tilldelad"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
-msgstr "Säkerhetskontexten %s har tilldelats"
+msgstr "Nyckelskapandekontext %s tilldelad"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "Det gick inte att initiera PAM\n"
+msgstr "misslyckades med att initiera PAM\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
@@ -412,24 +402,24 @@ msgstr "pam_set_item() misslyckades\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
-msgstr "inloggning: forking misslyckades: %m"
+msgstr "inloggning: fel vid grening: %m"
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
-msgstr "STRESS-lösenordet ändras för"
+msgstr "ndrar STRESS-lsenord fr %s."
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Ange ett nytt STRESS-lösenord: "
+msgstr "Ange nytt STRESS-lsenord: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Ange det nya STRESS-lösenordet igen: "
+msgstr "Ange nytt STRESS-lsenord igen: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Verifieringen misslyckades. Lösenordet har inte ändrats"
+msgstr "Felskriven verifikation, lsenord ofrndrat"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
msgid "Authentication error"
@@ -437,111 +427,97 @@ msgstr "Autentiseringsfel"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
msgid "Service error"
-msgstr "Fel på tjänst"
+msgstr "Servicefel"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:748
msgid "Unknown user"
-msgstr "Okänd användare"
+msgstr "Oknd anvndare"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:749
msgid "Unknown error"
-msgstr "Okänt fel"
+msgstr "Oknt fel"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Ett ogiltigt nummer skickades till --reset=\n"
+msgstr "%s: Felaktigt nummer till --reset=\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Alternativet %s är okänt\n"
+msgstr "%s: Oknd flagga %s\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
-"%s: [--file filnamn-med-rot] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+"%s: [--file absolut-filnamn] [--user anvndarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr ""
-"%s: Det går inte att återställa alla användare till något annat än noll\n"
+msgstr "%s: Kan inte stlla om alla anvndare till nollskilt vrde\n"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:302
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "Ditt konto har upphört att gälla. Kontakta systemadministratören."
+msgstr "Ditt konto har gtt ut. Kontakta din systemadministratr"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:284
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Du måste ändra lösenord omedelbart (tvingad av root)"
+msgstr "Du mste ndra ditt lsenord omedelbart (ptvingat av root)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:311
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Du måste ändra lösenord omedelbart (lösenordet är för gammalt)"
+msgstr "Du mste ndra ditt lsenord omedelbart (lsenord fr gammalt)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:324 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:331
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr[0] "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"
-msgstr[1] "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"
+msgstr[0] "Varning: ditt lsenord gr ut om %d dag"
+msgstr[1] "Varning: ditt lsenord gr ut om %d dagar"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not support
#. ed
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:337
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr "Varning: lösenordet upphör att gälla om %d dag%.2ar"
+msgstr "Varning: ditt lsenord gr ut om %d dagar"
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
msgid "Password: "
-msgstr "Lösenord: "
+msgstr "Lsenord: "
-# password dialog title
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:822
msgid "NIS password could not be changed."
-msgstr "Det gick inte att ändra NIS-lösenordet"
+msgstr "NIS-lsenord kunde inte ndras."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:999
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Du måste välja ett längre lösenord"
+msgstr "Du mste vlja ett lngre lsenord"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1004
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Lösenordet har redan använts. Välj ett annat."
+msgstr "Lsenordet har redan anvnds. Vlj ett annat."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1104
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Changing password for %s."
-msgstr "STRESS-lösenordet ändras för"
+msgstr "ndrar lsenord fr %s."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1115
msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "(aktuellt) UNIX-lösenord: "
+msgstr "(nuvarande) UNIX-lsenord: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1150
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Du måste vänta längre innan du ändrar ditt lösenord"
+msgstr "Du mste vnta lngre innan du kan ndra lsenord"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1210
msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Ange ett nytt UNIX-lösenord: "
+msgstr "Ange nytt UNIX-lsenord: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1211
msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Ange det nya UNIX-lösenordet igen: "
-
-#~ msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
-#~ msgstr "Vill du välja en annan? [n]"
-
-#~ msgid "Enter number of choice: "
-#~ msgstr "Ange önskat nummer: "
-
-#~ msgid "type: "
-#~ msgstr "typ: "
-
-#~ msgid "dlopen() failure"
-#~ msgstr "dlopen() misslyckades"
+msgstr "Ange nytt UNIX-lsenord igen: "