summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorTomas Mraz <tm@t8m.info>2008-10-20 06:56:01 +0000
committerTomas Mraz <tm@t8m.info>2008-10-20 06:56:01 +0000
commit5591c5ee4071ee6a47e3d98965c19b77d6f34ef0 (patch)
tree2475bc8d21285569bcb93c3655a75d9c9418f315
parent114ed318bea9b5859ab89144261946716776e2ed (diff)
Relevant BUGIDs:
Purpose of commit: translations Commit summary: --------------- 2008-10-20 Ondrej Sulek <feonsu@gmail.com> * po/LINGUAS: New language. * po/sk.po: New translation to Slovak.
-rw-r--r--ChangeLog5
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/sk.po506
3 files changed, 512 insertions, 0 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index dff2085a..1763464c 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2008-10-20 Ondrej Sulek <feonsu@gmail.com>
+
+ * po/LINGUAS: New language.
+ * po/sk.po: New translation to Slovak.
+
2008-10-17 Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>
* configure.in: Add modules/pam_tally2/Makefile.
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 4db30258..be664659 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -28,6 +28,7 @@ pt
pt_BR
ru
si
+sk
sr
sr@latin
sv
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 00000000..e7508ee8
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,506 @@
+# Slovak translation for Linux-PAM package
+# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
+#
+# Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-03 14:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-20 01:11+0200\n"
+"Last-Translator: Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.2\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Odpočet bol spustený...\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "nesprávna konverzácia (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_item.c:294
+msgid "login:"
+msgstr "login:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Úspech"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Kritická chyba - okamžité prerušenie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Symbol nenájdený"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Chyba v module služby"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Chyba systému"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Chyba vyrovnávacej pamäte"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Prístup odmietnutý"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Zlyhanie autentifikácie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Nedostatočné oprávnenia pre prístup k autentifikačným dátam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Autentifikačná služba nemôže získať informácie pre autentifikáciu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Používateľ nie je známy pre podriadený autentifikačný modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Vyčerpaný maximálny počet pokusov pre službu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Autentifikačný token už nie je platný; požadovaný nový"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Platnosť používateľského účtu vypršala"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Pre zadané sedenie nie je možné vytvoriť/odstrániť záznam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Autentifikačná služba nemôže získať oprávnenia používateľa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Vypršala platnosť používateľského oprávnenia"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Chyba pri nastavení oprávnení používateľa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Nie je možné nájsť dáta pre modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Funkcii pam_*_item() bola poslaná zlá položka"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Chyba konverzácie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Chyba pri manipulácii s autentifikačným tokenom"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Autentifikačnú informáciu nie je možné obnoviť"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Autentifikačný token je uzamknutý"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Starnutie autentifikačného tokenu zakázané"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Zlyhanie predbežnej kontroly v službe hesla"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Návratová hodnota by mala byť ignorovaná mechanizmom PAM"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Neznámy modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Vypršala platnosť autentifikačného tokenu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Konverzácia čaká na udalosť"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Aplikácia musí znovu zavolať libpam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Neznáme chyba PAM"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nové %s%sheslo: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Heslá sa nezhodujú."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "je palindróm"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
+msgid "case changes only"
+msgstr "len zmena veľkosti"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "je príliš podobné predchádzajúcemu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
+msgid "is too simple"
+msgstr "je príliš jednoduché"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
+msgid "is rotated"
+msgstr "je otočené"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
+msgid "not enough character classes"
+msgstr "nemá dostatok rôznych druhov znakov"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
+msgid "has been already used"
+msgstr "už bolo použité"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Heslo nezadané"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Heslo nebolo zmenené"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:672
+#, c-format
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
+msgstr "%s zlyhal: výstupný kód %d"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:143
+#, c-format
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr "%s zlyhal: dostal signál %d%s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:152
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr "%s zlyhal: neznámy stav 0x%x"
+
+#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
+msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"
+
+#. TRANSLATORS: " from <host>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
+#, c-format
+msgid " from %.*s"
+msgstr " z %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
+#, c-format
+msgid " on %.*s"
+msgstr " na %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
+#, c-format
+msgid "Last login:%s%s%s"
+msgstr "Posledné prihlásenie:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
+msgid "Welcome to your new account!"
+msgstr "Vítajte vo vašom novom účte!"
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
+#, c-format
+msgid "Too many logins for '%s'."
+msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+msgid "No mail."
+msgstr "Žiadna pošta."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Máte novú poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Máte starú poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+msgid "You have mail."
+msgstr "Máte poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#, c-format
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Nemáte žiadnu poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#, c-format
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Máte novú poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#, c-format
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Máte starú poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Máte poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:147
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %s: %m"
+msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok %s: %m"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
+msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+msgstr "Chcete zadať kontext zabezpečenia? [N] "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+msgid "role:"
+msgstr "rola:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+msgid "level:"
+msgstr "úroveň:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
+#, c-format
+msgid "Default Security Context %s\n"
+msgstr "Predvolený kontext zabezpečenia %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
+msgid "Would you like to enter a different role or level?"
+msgstr "Chcete zadať inú rolu alebo úroveň?"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#, c-format
+msgid "No default type for role %s\n"
+msgstr "Chýba predvolený typ pre rolu %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
+#, c-format
+msgid "Unable to get valid context for %s"
+msgstr "Nepodaril sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
+msgid "Requested MLS level not in permitted range"
+msgstr "Požadovaná úroveň MLS nie je v povolenom rozsahu"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
+#, c-format
+msgid "Security Context %s Assigned"
+msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
+#, c-format
+msgid "Key Creation Context %s Assigned"
+msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#, c-format
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "chyba pri inicializácii PAM\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#, c-format
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "chyba pam_set_item()\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#, c-format
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: chyba forku: %m"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
+#, c-format
+msgid "Changing STRESS password for %s."
+msgstr "Zmena STRESS hesla pre %s."
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Zadajte nové STRESS heslo: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Chyba autentifikácie"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
+msgid "Service error"
+msgstr "Chyba služby"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:748
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Neznámy používateľ"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:749
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
+#, c-format
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Zadaná zlá hodnota --reset=\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
+#, c-format
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Neznáma možnosť %s\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] "
+"[--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
+#, c-format
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Nedá sa resetovať všetkých používateľov nenulovo\n"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:229 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:251
+msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
+msgstr ""
+"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:237
+msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené rootom)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
+msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d day"
+msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr[0] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d deň"
+msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
+msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:273
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
+msgid "Password: "
+msgstr "Heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:359
+msgid "NIS password could not be changed."
+msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:466
+msgid "You must choose a longer password"
+msgstr "Musíte vybrať dlhšie heslo"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Heslo už bolo použité. Vyberte iné."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:571
+#, c-format
+msgid "Changing password for %s."
+msgstr "Zmena hesla pre %s."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:582
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
+msgid "You must wait longer to change your password"
+msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:678
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "
+