summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2010-09-05 23:36:06 -0700
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 21:26:07 -0800
commit06ecc9d2b1262d77040c2ec30566a4caaaf54b9f (patch)
tree0f6deb78bc576d21a622299b65a51c50592e217a /debian/po
parentfa97c43f8df277128935b4539e5f0265ea2d67de (diff)
* Updated debconf translations:
- Swedish, thanks to Martin Bagge <brother@bsnet.se> (closes: #575875)
Diffstat (limited to 'debian/po')
-rw-r--r--debian/po/sv.po36
1 files changed, 19 insertions, 17 deletions
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index 37e0c070..a1d8b7c0 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -1,17 +1,18 @@
-# Debconf questions for the Linux-PAM package translated to Swedish.
+# Debconf questions for the pam package translated to Swedish.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
-# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009
+# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009, 2010
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-18 18:30-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-13 23:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-30 02:31+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -22,7 +23,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
-msgstr "Tjänster att starta om för PAM-biblioteksuppgradering:"
+msgstr "Tjänster att starta om efter uppgradering av PAM-biblioteket:"
#. Type: string
#. Description
@@ -70,7 +71,8 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om vissa tjänster för PAM-uppgradering"
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
-"Följande tjänster kunde inte startas om efter PAM-biblioteksuppgradering:"
+"Följande tjänster kunde inte startas om efter uppgraderingen av PAM-"
+"biblioteket:"
#. Type: error
#. Description
@@ -112,13 +114,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vissa paket med PAM-moduler tillhandahåller profiler som kan användas för "
"att automatiskt justera hur applikationer som använder PAM fungerar på "
-"systemet. Ange vilka av dessa funkitoner du önskar aktivera."
+"systemet. Ange vilka av dessa funktioner du önskar aktivera."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
-msgstr "Inkompatibla PAM-profiler har valdes."
+msgstr "Inkompatibla PAM-profiler valdes."
#. Type: error
#. Description
@@ -138,7 +140,7 @@ msgstr "Ange en annan uppsättning med moduler som ska aktiveras."
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
-msgstr "Skriva över lokala förändringar i /etc/pam.d/common-*?"
+msgstr "Skriv över lokala förändringar i /etc/pam.d/common-*?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -159,7 +161,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "No PAM profiles have been selected."
-msgstr "Ingaa PAM-profiler valdes."
+msgstr "Inga PAM-profiler valdes."
#. Type: error
#. Description
@@ -193,14 +195,14 @@ msgid ""
"this system from scratch or obtain the services of a skilled system "
"administrator. For more information, see:"
msgstr ""
-"Ett fel i en tidigare version av libpam-runtime innebar att inga valet av "
-"PAM-profiler att använda på systemet inte utfördes. Detta betyder i sin tur "
-"att alla konton på systemet kunde använda skal, med eller utan ett korrekt "
-"lösenord. Om detta system är åtkomligt via nätet är det mycket troligt att "
-"det kan ha infiltrerats. Om du inte är säker på hur du ska återställa "
-"eventuella fel på grund av intrång, virus eller skadlig programvara bör du "
-"installera om systemet från grunden eller inhämta hjälp av en erfaren "
-"systemadministratör. Läs mer om detta på:"
+"Ett fel i en tidigare version av libpam-runtime innebar att inga PAM-"
+"profiler användes på systemet. Detta betydde i sin tur att alla konton på "
+"systemet kunde använda skal, med eller utan ett korrekt lösenord. Om detta "
+"system är åtkomligt via nätet är det mycket troligt att det kan ha "
+"infiltrerats. Om du inte är säker på hur du ska återställa eventuella fel på "
+"grund av intrång, virus eller skadlig programvara bör du installera om "
+"systemet från grunden eller inhämta hjälp av en erfaren systemadministratör. "
+"Läs mer om detta på:"
#. Type: error
#. Description