summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2011-04-30 23:33:16 -0700
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 21:51:16 -0800
commit804bc677d0434bf22544991ee737a88016a5929e (patch)
treeb83a8c9bb9938784181d70130237a2584aab4490 /debian/po
parent866e6650ad7779c242304841a736fa714f40d015 (diff)
Danish, thanks to Joe Dalton <joedalton2@yahoo.dk> (closes: #606739)
Diffstat (limited to 'debian/po')
-rw-r--r--debian/po/da.po197
1 files changed, 197 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/da.po b/debian/po/da.po
new file mode 100644
index 00000000..cb05a588
--- /dev/null
+++ b/debian/po/da.po
@@ -0,0 +1,197 @@
+# Danish translation pam.
+# Copyright (C) 2010 pam & nedenstående oversættere.
+# This file is distributed under the same license as the pam package.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pam\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-05 23:50-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-19 19:21+0100\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:1001
+msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
+msgstr "Tjenester at genstarte for PAM-biblioteksopgradering:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:1001
+msgid ""
+"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
+"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
+"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
+"needed."
+msgstr ""
+"De fleste tjenester, som bruger PAM, har brug for at blive genstartet for at "
+"kunne bruge moduler bygget til denne nye version af libpam. Gennemgå "
+"venligst den følgende mellemrumsadskilte liste af init.d-skripter for "
+"tjenester som genstartes nu, og ret den hvis behovet er der."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:2001
+msgid "Display manager must be restarted manually"
+msgstr "Visningshåndtering skal genstartes manuelt"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:2001
+msgid ""
+"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
+"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
+"be terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
+"services by hand before further X logins will be possible."
+msgstr ""
+"kdm-, wdm-, og xdm-visningshåndteringerne kræver en genstart for den nye "
+"version af libpam, men der er X-logindsessioner, som er aktive på dit system "
+"og som vil blive afsluttet af denne genstart. Du skal derfor manuelt "
+"genstarte disse tjenester, før yderligere X-logind'er vil være mulige."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
+msgstr ""
+"Der opstod en fejl under genstart af nogle tjenester til PAM-opgradering"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid ""
+"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
+msgstr ""
+"De følgende tjenester kunne ikke genstartes for PAM-biblioteksopgraderingen:"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid ""
+"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
+"start'."
+msgstr ""
+"Du skal starte disse manuelt ved at køre '/etc/init.d/<tjeneste> start'"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:1001
+msgid "PAM profiles to enable:"
+msgstr "PAM-profiler at aktivere:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:1001
+msgid ""
+"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
+"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
+"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
+"sessions."
+msgstr ""
+"Pluggable Authentication Modules (PAM) afgør hvordan ændring af godkendelse, "
+"autorisation og adgangskode håndteres på systemet, samt tillader "
+"konfiguration af yderligere handlinger, der skal igangsættes ved opstart af "
+"brugersessioner."
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:1001
+msgid ""
+"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
+"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
+"indicate which of these behaviors you wish to enable."
+msgstr ""
+"Nogle PAM-modulpakker tilbyder profiler som automatisk kan justere "
+"opførelsen af alle PAM-brugende programmer på systemet. Indiker venligst "
+"hvilke af disse profiler du ønsker at aktivere."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid "Incompatible PAM profiles selected."
+msgstr "Inkompatible PAM-profiler valgt."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
+#. PAM profile names.
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
+msgstr "De følgende PAM-profiler kan ikke bruges sammen:"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid "Please select a different set of modules to enable."
+msgstr "Vælg venligst et andet sæt af moduler at aktivere."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:3001
+msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
+msgstr "Overskriv lokale ændringer til /etc/pam.d/common-*?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:3001
+msgid ""
+"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
+"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
+"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
+"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
+"configuration by hand."
+msgstr ""
+"En eller flere af filerne /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
+"er blevet overskrevet lokalt. Indiker venligst hvorvidt disse lokale "
+"ændringer skal overskrives med den systemtilbudte konfiguration. Hvis du "
+"afslår denne indstilling, skal du på egen hånd håndtere systemets "
+"godkendelseskonfiguration."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:4001
+msgid "No PAM profiles have been selected."
+msgstr "Ingen PAM-profiler er blevet valgt."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:4001
+msgid ""
+"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
+"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
+"at least one PAM profile from the available list."
+msgstr ""
+"Ingen PAM-profiler er blevet valgt til brug på dette system. Dette vil "
+"tildele alle brugere adgang uden godkendelse, og er ikke tilladt. Vælg "
+"venligst mindst en PAM-profil fra den tilgængelige liste."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-modules.templates:1001
+msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
+msgstr "xscreensaver og xlockmore skal genstartes før opgradering"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-modules.templates:1001
+msgid ""
+"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
+"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
+"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
+"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
+"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
+"their current sessions."
+msgstr ""
+"En eller flere kørende instanser af xscreensaver eller xlockmore er blevet "
+"fundet på dette system. På grund af inkompatible biblioteksændringer vil "
+"opgradering af pakken libpam-modules gøre, at du ikke kan bekræfte ægtheden "
+"af disse programmer. Du skal sørge for at disse programmer bliver genstartet "
+"eller stoppet, før du fortsætter med opgraderingen, for at undgå låsning af "
+"dine brugere i deres aktuelle sessioner."