summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian/po
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2012-01-26 07:10:27 -0800
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 22:11:48 -0800
commitc378362bee63daef416e30a7b9ddc916acd22716 (patch)
tree345e9816ce02255074c48be9fd5bd48611047cad /debian/po
parentb9d17026aa1e178cbb4c4d3b67457b35091af980 (diff)
Polish, thanks to Michał Kułach <michalkulach@gmail.com>
(closes: #657476)
Diffstat (limited to 'debian/po')
-rw-r--r--debian/po/pl.po231
1 files changed, 231 insertions, 0 deletions
diff --git a/debian/po/pl.po b/debian/po/pl.po
new file mode 100644
index 00000000..00cbdae5
--- /dev/null
+++ b/debian/po/pl.po
@@ -0,0 +1,231 @@
+# Copyright (C) 2011
+# This file is distributed under the same license as the pam package.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-26 12:07+0100\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:1001
+msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
+msgstr ""
+"Usługi które mają być zrestartowane, w związku z aktualizacją biblioteki PAM:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:1001
+msgid ""
+"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
+"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
+"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
+"needed."
+msgstr ""
+"Większość usług używających PAM musi być zrestartowana, aby używać modułów "
+"zbudowanych do tej nowej wersji libpam. Proszę przeglądnąć poniższą listę "
+"skryptów init.d (oddzieloną spacjami), pod kątem usług które mają być teraz "
+"zrestartowane, i poprawić ją jeśli zachodzi taka potrzeba."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:2001
+msgid "Display manager must be restarted manually"
+msgstr "Menedżer logowania musi być zrestartowany ręcznie"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:2001
+msgid ""
+"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
+"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
+"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
+"services by hand before further X logins will be possible."
+msgstr ""
+"Menedżery logowania wdm i xdm wymagają restartu z powodu nowej wersji "
+"libpam, ale występują aktywne sesje logowania X, które mogą być przerwane "
+"przez ten restart. Będzie istniała potrzeba ręcznego restartu tych usług, "
+"aby kolejne logowania X stały się możliwe."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
+msgstr "Nie udało się zrestartować niektórych usług w celu aktualizacji PAM"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid ""
+"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
+msgstr ""
+"Następujące usługi nie mogły zostać zrestartowane z celu aktualizacji PAM:"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:3001
+msgid ""
+"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
+"start'."
+msgstr ""
+"Należy zrestartować te usługi ręcznie, przez wykonanie \"/etc/init.d/"
+"<usługa> start\""
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:4001
+msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
+msgstr "Zrestartować usługi podczas aktualizacji pakietu bez pytania?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam0g.templates:4001
+msgid ""
+"There are services installed on your system which need to be restarted when "
+"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
+"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
+"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
+"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
+"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
+"asked questions on each library upgrade."
+msgstr ""
+"Niektóre z zainstalowanych usług wymagają restartu, gdy są aktualizowane "
+"określone biblioteki (np. libpam, libc i libss1). Ponieważ restarty mogą "
+"spowodować przerwanie tych usług, użytkownik jest zwykle pytany podczas "
+"każdej aktualizacji o listę usług, które chce zrestartować. Można wybrać tę "
+"opcję, aby zapobiec takim pytaniom; wtedy wszystkie potrzebne restarty "
+"odbędą się automatycznie, a użytkownik uniknie pytania przy każdej "
+"aktualizacji biblioteki."
+
+#. Type: title
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:1001
+msgid "PAM configuration"
+msgstr "Konfiguracja PAM"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid "PAM profiles to enable:"
+msgstr "Profile PAM do włączenia:"
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid ""
+"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
+"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
+"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
+"sessions."
+msgstr ""
+"Pluggable Authentication Modules (PAM) określa, jak obsługiwane jest przez "
+"system uwierzytelnienie, autoryzacja i zmiana hasła, jak również pozwala na "
+"konfigurację dodatkowych akcji do podjęcia podczas uruchamiania sesji "
+"użytkownika."
+
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:2001
+msgid ""
+"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
+"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
+"indicate which of these behaviors you wish to enable."
+msgstr ""
+"Niektóre moduły PAM dostarczają profile, które mogą być użyte do "
+"automatycznego dostosowania zachowania wszystkich aplikacji używających PAM "
+"w systemie. Proszę określić, które z tych zachowań mają być włączone."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:3001
+msgid "Incompatible PAM profiles selected."
+msgstr "Wybrano niezgodne profile PAM."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
+#. PAM profile names.
+#: ../libpam-runtime.templates:3001
+msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
+msgstr "Następujące profile PAM nie mogą być używane razem:"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:3001
+msgid "Please select a different set of modules to enable."
+msgstr "Proszę wybrać inny zestaw modułów do włączenia."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:4001
+msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
+msgstr "Nadpisać lokalne zmiany w /etc/pam.d/common-*?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:4001
+msgid ""
+"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
+"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
+"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
+"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
+"configuration by hand."
+msgstr ""
+"Jeden lub więcej plików /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session}, "
+"zostało lokalnie zmodyfikowanych. Proszę określić, czy zmiany te powinny "
+"zostać nadpisane przez konfigurację dostarczaną z systemem. W przypadku "
+"braku zgody użytkownika, konieczne będzie ręczne zarządzanie systemową "
+"konfiguracją uwierzytelniania."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:5001
+msgid "No PAM profiles have been selected."
+msgstr "Nie wybrano żadnych profili PAM."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-runtime.templates:5001
+msgid ""
+"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
+"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
+"at least one PAM profile from the available list."
+msgstr ""
+"Nie wybrano żadnych profili PAM, które mają być używane przez system. Dałoby "
+"to dostęp wszystkim użytkownikom bez uwierzytelniania, co nie jest "
+"dozwolone. Proszę wybrać przynajmniej jeden profil PAM z dostępnej listy."
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-modules.templates:1001
+msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
+msgstr "xscreensaver i xlockmore muszą zostać zrestartowane przed aktualizacją"
+
+#. Type: error
+#. Description
+#: ../libpam-modules.templates:1001
+msgid ""
+"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
+"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
+"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
+"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
+"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
+"their current sessions."
+msgstr ""
+"Wykryto jedną lub więcej działających kopii programu xscreensaver lub "
+"xlockmore. Z powodu niekompatybilnych zmian biblioteki, aktualizacja pakietu "
+"libpam-modules uniemożliwiła by autoryzację użytkownika do tych programów. "
+"Należy zrestartować lub zatrzymać te programy przed aktualizacją, aby "
+"zapobiec utknięciu użytkowników poza ich aktualnymi sesjami."