summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2014-08-02 18:34:00 -0600
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 22:11:53 -0800
commitb9756d14d387a1673c1935c42710fa1537e2fb4d (patch)
tree6d13c3a0e11346e344c04852bfb346f9b53424fe /debian
parent73487e834845c473c5037c698e62b5d4d27ea707 (diff)
Updated Turkish translation, thanks to Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>.
(closes: #756756)
Diffstat (limited to 'debian')
-rw-r--r--debian/changelog2
-rw-r--r--debian/po/tr.po57
2 files changed, 43 insertions, 16 deletions
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index d8bb6333..c298df0a 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -2,6 +2,8 @@ pam (1.1.8-4) UNRELEASED; urgency=medium
* Updated Swedish translation to correct a typo, thanks to Anders Jonsson
and Martin Bagge. Closes: #743875
+ * Updated Turkish translation, thanks to Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>.
+ (closes: #756756)
-- Steve Langasek <vorlon@debian.org> Wed, 09 Apr 2014 14:04:10 -0700
diff --git a/debian/po/tr.po b/debian/po/tr.po
index ef0563e4..960ce5e8 100644
--- a/debian/po/tr.po
+++ b/debian/po/tr.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:05-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-01 19:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-01 14:42+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#. Type: string
#. Description
@@ -48,7 +48,6 @@ msgstr "Görüntü yöneticisinin elle yeniden başlatılması gerekli"
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
-#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new "
#| "version of libpam, but there are X login sessions active on your system "
@@ -60,11 +59,11 @@ msgid ""
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
-"kdm, wdm ve xdm görüntü yöneticileri, libpam'ın yeni sürümünden "
-"yararlanabilmek için yeniden başlatılmalı; fakat sisteminizde etkin X "
-"oturumları var. Görüntü yöneticisi yeniden başlatılırsa bu oturumlar da "
-"kapatılır. Bu yüzden ileride yeni X oturumları açabilmek için bu hizmetleri "
-"elle yeniden başlatmanız gerekecek. "
+"wdm ve xdm görüntü yöneticileri, libpam'ın yeni sürümünden yararlanabilmek "
+"için yeniden başlatılmalı; fakat sisteminizde etkin X oturumları var. "
+"Görüntü yöneticisi yeniden başlatılırsa bu oturumlar da kapatılır. Bu "
+"yüzden ileride yeni X oturumları açabilmek için bu hizmetleri elle yeniden "
+"başlatmanız gerekecek. "
#. Type: error
#. Description
@@ -94,7 +93,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
-msgstr ""
+msgstr "Paket yükseltme esnasında hizmetler sorulmadan yeniden başlatılsın mı?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -108,18 +107,26 @@ msgid ""
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
+"Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
+"yeniden başlatılması gereken bazı hizmetler kurulu. Yeniden başlatma "
+"işlemleri sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden "
+"dolayı her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz "
+"hizmetler size sorulacaktır. Eğer bu sorunun sorulmasını istemiyorsanız bu "
+"seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildiği takdirde bir kitaplık "
+"yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
+"sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."
#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
-msgstr ""
+msgstr "PAM yapılandırması"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
-msgstr ""
+msgstr "Etkinleştirilecek PAM profilleri:"
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -130,6 +137,10 @@ msgid ""
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
+"Takılabilir Doğrulama Modülleri (PAM), sistemdeki kimlik doğrulama, izin "
+"verme ve parola değiştirme işlemlerinin ne şekilde idare edileceğine karar "
+"veren ve ayrıca kullanıcı oturumları başlatılırken atılması gereken adımları "
+"yapılandırmaya yarayan bir sistemdir."
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -139,12 +150,16 @@ msgid ""
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
+"Bazı PAM modül paketleri, sistemde mevcut olan ve PAM kullanan tüm "
+"uygulamaların davranışlarını otomatik olarak ayarlamaya yarayan profiller "
+"sağlar. Lütfen bu davranışlardan hangisini etkinleştirmek istediğinizi "
+"belirtin."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
-msgstr ""
+msgstr "Uyumsuz PAM profilleri seçildi"
#. Type: error
#. Description
@@ -152,19 +167,20 @@ msgstr ""
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
-msgstr ""
+msgstr "Şu PAM profilleri birarada kullanılamaz:"
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen farklı bir modül kümesi seçin."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr ""
+"/etc/pam.d/common-* konumundaki yerel değişiklikler görmezden gelinsin mi?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -176,12 +192,17 @@ msgid ""
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
+"/etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} dosyalarından bir ya da "
+"daha fazlası yerel olarak değiştirilmiş. Lütfen bu yerel değişikliklerin "
+"sistem tarafından sağlanan yapılandırma ile değiştirilmesine izin verip "
+"vermediğinizi belirtin. Bu seçeneği kabul etmediğiniz takdirde sistemin "
+"kimlik doğrulama yapılandırmasını elinizle ayarlamanız gerekecektir."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
-msgstr ""
+msgstr "Hiçbir PAM profili seçilmedi."
#. Type: error
#. Description
@@ -191,6 +212,10 @@ msgid ""
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
+"Sistemde kullanılmak üzere hiçbir PAM modülü seçilmedi. Bu durum tüm "
+"kullanıcılara hiçbir kimlik doğrulamaya maruz kalmaksızın erişim izni "
+"verilmesi anlamına gelir ve bu duruma izin verilmemektedir. Lütfen mevcut "
+"profiller listesinden en az bir PAM profili seçin."
#. Type: error
#. Description