summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/debian
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2009-03-05 12:19:37 -0800
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-08 19:41:18 -0800
commit9592c8c0662c5df856b6038a0ccc47f8d52467f2 (patch)
treedcd61eb84fa4e7ac3988e590c8603261e3d95a54 /debian
parentfe064e9800ef46019f832941d523d34fc5194806 (diff)
Slovak, thanks to Ivan Masár <helix84@centrum.sk> (closes: #518341)
Diffstat (limited to 'debian')
-rw-r--r--debian/changelog1
-rw-r--r--debian/po/sk.po24
2 files changed, 18 insertions, 7 deletions
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index c4c0f7aa..16b1464f 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -8,6 +8,7 @@ pam (1.0.1-8) UNRELEASED; urgency=low
- Vietnamese, thanks to Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
(closes: #518329)
- Japanese, thanks to Kenshi Muto <kmuto@debian.org> (closes: #518335)
+ - Slovak, thanks to Ivan Masár <helix84@centrum.sk> (closes: #518341)
-- Steve Langasek <vorlon@debian.org> Wed, 04 Mar 2009 11:37:27 -0800
diff --git a/debian/po/sk.po b/debian/po/sk.po
index 36c72035..3fe97547 100644
--- a/debian/po/sk.po
+++ b/debian/po/sk.po
@@ -1,7 +1,6 @@
-# Slovak translation of pam
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pam package.
-# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
+# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
@@ -82,7 +81,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnúř nasledovné profily PAM:"
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -93,6 +92,9 @@ msgid ""
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
+"Zásuvné autentifikačné moduly (PAM) určujú ako systém pracuje s "
+"autentifikáciou, autorizáciou, zmenou hesiel a umožňuje tiež nastavenie "
+"ďalších operácií, ktoré sa majú vykonať pri prihlásení používateľa."
#. Type: multiselect
#. Description
@@ -102,12 +104,15 @@ msgid ""
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
+"Niektoré balíky modulov PAM poskytujú profily, ktorými možno automaticky "
+"prisôpsobiť správanie všetkých aplikácií v systéme, ktoré používajú PAM. "
+"Prosím označte tie z nich, ktoré chcete zapnúť."
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
-msgstr ""
+msgstr "Boli vybrané nekompatibilné profily PAM."
#. Type: error
#. Description
@@ -115,19 +120,19 @@ msgstr ""
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
-msgstr ""
+msgstr "Nasledovné profily PAM nemožno použiť súčasne:"
#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
-msgstr ""
+msgstr "Prosím, zmeňte množinu modulov, ktoré sa majú zapnúť."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
-msgstr ""
+msgstr "Prepísať lokálne zmeny v /etc/pam.d/common-*?"
#. Type: boolean
#. Description
@@ -139,6 +144,11 @@ msgid ""
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
+"Jeden alebo viac zo súborov /etc/pam.d/common-{auth,account,password,"
+"session} bolo na lokálnom systéme zmenených. Uveďte prosím, či sa majú tieto "
+"lokálne zmeny prepísať štandardnými konfiguračnými voľbami. Ak túto možnosť "
+"zamietnete, budete musieť spravovať nastavenia autentifikácie tohto systému "
+"ručne."
#. Type: error
#. Description