summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
authorSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-22 14:54:11 -0800
committerSteve Langasek <vorlon@debian.org>2019-01-22 14:54:11 -0800
commitf00afb1ef201b2eef7f9ddbe5a0c6ca802cf49bb (patch)
tree402838c53047b0e21466a653ae88d86a8e4b7b65 /po/nb.po
parent795badba7f95e737f979917859cd32c9bd47bcad (diff)
parent1cad9fb2a0d729c5b5e5aa7297c521df7d5a2d33 (diff)
New upstream version 1.3.0
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po116
1 files changed, 57 insertions, 59 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 7224d2b0..a8b68841 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -5,19 +5,21 @@
# Translators:
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2008,2012-2013
# Olav Pettershagen <olav.pet@online.no>, 2005-2006
+# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-19 10:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-08 13:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-08 08:18-0500\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: nb\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.3\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -27,36 +29,41 @@ msgstr "...Tiden er i ferd med utløpe..\n"
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Beklager, tiden er utløpt!\n"
-#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "mislykket dialog (%d)\n"
#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Passord: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Current %s%spassword: "
+msgstr "Nytt %s%spassord: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nytt %s%spassord: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
+#: libpam/pam_get_authtok.c:45 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Bekreft nytt %s%s-passord: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
+#: libpam/pam_get_authtok.c:46 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Beklager, ikke samsvar mellom passord."
-#: libpam/pam_get_authtok.c:135 libpam/pam_get_authtok.c:211
+#: libpam/pam_get_authtok.c:139 libpam/pam_get_authtok.c:220
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Skriv %s på nytt"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:155 libpam/pam_get_authtok.c:227
+#: libpam/pam_get_authtok.c:164 libpam/pam_get_authtok.c:236
msgid "Password change aborted."
msgstr "Bytte av passord avbrutt."
@@ -243,12 +250,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "inneholder brukernavnet i en eller annen form"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "No password supplied"
msgstr "Passord ikke angitt"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "Password unchanged"
msgstr "Passord uendret"
@@ -323,7 +330,7 @@ msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Det har vært %d feilede innloggingsforsøk siden siste innlogging uten feil."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "For mange innlogginger for '%s'."
@@ -364,18 +371,18 @@ msgstr "Du har ulest e-post i mappen %s."
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Du har e-post i mappen %s."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Oppretter katalog «%s»."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Kan ikke lage og initiere katalog «%s»."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:589
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Passordet er allerede benyttet. Velg et annet."
@@ -409,17 +416,17 @@ msgstr "nivå:"
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Ikke en gyldig sikkerhetskontekst"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:544
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Kan ikke finne gyldig kontekst for %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:663
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Sikkerhetskontekst %s tilordnet"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:679
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst %s for oppretting av nøkkel tilordnet"
@@ -439,77 +446,77 @@ msgstr "kunne ikke pam_set_item()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: feil under forgrening: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:470
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Endrer STRESS-passord for %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:484
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Angi nytt STRESS-passord: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:487
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Bekreft nytt STRESS-passord: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:516
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Bekreftelse feil skrevet; passord uendret"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:597
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Konto midlertidig låst (%ld sekunder igjen)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:580
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Konto låst på grunn av %u feilede innlogginger"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfeil"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Service error"
msgstr "Tjenestefeil"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
msgid "Unknown user"
msgstr "Ukjent bruker"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:866
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjent feil"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Ugyldig tall angitt for --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:773 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Ukjent valg %s\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:785
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file rooted-filnavn] [--user brukernavn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:859 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1016
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Kan ikke tilbakestille alle brukere til non-zero\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:917
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Brukernavn Feil Siste feil Fra\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:933
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -520,24 +527,27 @@ msgstr ""
"[-u brukernavn] [--user brukernavn]\n"
"[-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:345
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Tilgang gitt (siste tilgang var for %ld sekunder siden)."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:247 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:269
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:253 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Din konto er utløpt; kontakt systemadministratoren"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
-msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are required to change your password immediately (administrator enforced)"
msgstr "Du må straks endre passordet ditt (ordre fra rot)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
-msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
+#, fuzzy
+msgid "You are required to change your password immediately (password expired)"
msgstr "Du må straks endre passordet ditt (passord for gammelt)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
@@ -545,36 +555,24 @@ msgstr[0] "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dag"
msgstr[1] "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dager"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:294
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:300
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dager"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS-passord kunne ikke endres."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:585
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Du må velge et lengre passord"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:692
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Endrer passord for %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
-msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "(gjeldende) UNIX-passord: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:722
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Du må vente lenger før du kan endre passordet"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
-msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Angi nytt UNIX-passord: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
-msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Bekreft nytt UNIX-passord: "