summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
authorThorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>2006-03-27 13:14:00 +0000
committerThorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>2006-03-27 13:14:00 +0000
commitef8dc651d62feee88dd2f2a37a2a8cd262394770 (patch)
tree336a4a0fb43a2bb943a71dc509c739ebc85573f5 /po/pl.po
parentb7ae9ba4eb0f52f16bd29e9a27046d3e2cc85f05 (diff)
Relevant BUGIDs:
Purpose of commit: new translations Commit summary: --------------- 2006-03-27 Thorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de> * po/LINGUAS: Add uk. * po/uk.po: New. * po/cs.po: Updated. * po/po/es.po: Updated. * po/fi.po: Updated. * po/fr.po: Updated. * po/hu.po: Updated. * po/it.po: Updated. * po/ja.po: Updated. * po/nb.po: Updated. * po/pl.po: Updated. * po/pt.po: Updated. * po/pt_BR.po: Updated. * po/zh_CN.po: Updated. * po/zh_TW.po: Updated.
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po104
1 files changed, 53 insertions, 51 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c55516f4..fb39a580 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,22 +1,24 @@
-# translation of Linux-PAM.pl.po to
+# translation of Linux-PAM.po to
+# translation of Linux-PAM.po to polski
# Polish message file for YaST2 (@memory@).
# Copyright (C) 2003 SuSE Linux AG.
-# Antje Faber, 2006.
+# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006.
+# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: Linux-PAM.pl\n"
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-13 11:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-02-14 12:26+0000\n"
-"Last-Translator: Antje Faber\n"
-"Language-Team: <en@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-03-23 19:43+0100\n"
+"Last-Translator: Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>\n"
+"Language-Team: <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
#, c-format
@@ -35,7 +37,7 @@ msgstr ""
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:738
msgid "Authentication error"
-msgstr "Błąd autoryzacji"
+msgstr "Błąd uwierzytelniania"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:739
msgid "Service error"
@@ -69,12 +71,12 @@ msgstr ""
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:846
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nie można zresetować wszystkich użytkowników\n"
+msgstr "%s: Nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:187
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
-msgstr ""
+msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:196
@@ -121,19 +123,19 @@ msgstr "login: nieudany fork: %m"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
#, c-format
msgid "Your default context is %s. \n"
-msgstr "Twój domyślny kontekst to %s. \n"
+msgstr "Domyślny kontekst: %s. \n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:105
msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
-msgstr "Czy chcesz wybrać jakieś inne? [n]"
+msgstr "Czy powtórzyć wybieranie? [n]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:112
msgid "Enter number of choice: "
-msgstr "Podaj liczbę: "
+msgstr "Wybrana liczba: "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:152
msgid "Would you like to enter a security context? [y] "
-msgstr "Czy chcesz wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"
+msgstr "Czy wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:169
msgid "role: "
@@ -158,56 +160,56 @@ msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:307
msgid "No mail."
-msgstr "Brak poczty."
+msgstr "Brak wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:310
msgid "You have new mail."
-msgstr "Masz nową pocztę."
+msgstr "Odebrano nowe wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
msgid "You have old mail."
-msgstr "Masz starą pocztę."
+msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:317
msgid "You have mail."
-msgstr "Masz pocztę."
+msgstr "Odebrano wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Nie masz żadnej poczty w katalogu %s."
+msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Masz nową pocztę w katalogu %s."
+msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:332
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Masz starą pocztę w katalogu %s."
+msgstr "Stare wiadomości katalogu %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:337
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Masz pocztę w katalogu %s."
+msgstr "Wiadomości w katalogu %s."
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "Twoje konto się unieważniło; skontaktuj się z administratorem"
+msgstr "Konto użytkownika wygasło ; proszę skontaktować się z administratorem"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Musisz natychmiast zmienić hasło (wymuszone przez root-a)"
+msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (wymuszone przez administratora)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:310
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Musisz natychmiast zmienić hasło (hasło wygasło)"
+msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (hasło wygasło)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:320
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day%.2s"
-msgstr "Ostrzeżenie: twoje hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
+msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
msgid "Password: "
@@ -215,7 +217,7 @@ msgstr "Hasło: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:820
msgid "NIS password could not be changed."
-msgstr "Nie można zmieniać hasła NIS."
+msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:976
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
@@ -229,27 +231,27 @@ msgstr "Hasło nie zmienione"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:997
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Musisz podać dłuższe hasło"
+msgstr "Proszę podać dłuższe hasło"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1002
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Hasło było już używane. Podaj inne."
+msgstr "Hasło było już używane. Proszę wybrać inne."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1126
msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "(aktualne) Hasło UNIX:"
+msgstr "Bieżące hasło UNIX:"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1161
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Musisz poczekać dłużej żeby zmienić hasło"
+msgstr "Proszę poczekać dłużej aby zmienić hasło"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1221
msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Podaj nowe hasło UNIX: "
+msgstr "Nowe hasło UNIX: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1222
msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Wpisz ponownie hasło UNIX: "
+msgstr "Powtórzenie hasła UNIX: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
msgid "Changing STRESS password for "
@@ -257,11 +259,11 @@ msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Poda nowe hasło STRESS: "
+msgstr "Nowe hasło STRESS: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Wpisz ponownie hasło STRESS: "
+msgstr "Powtórzenie hasła STRESS: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
@@ -275,11 +277,11 @@ msgstr "Nowe hasło %s%s: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Wpisz ponownie nowe hasło %s%s: "
+msgstr "Powtórzenie nowego hasła %s%s: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Niestety, hasła nie są zgodne."
+msgstr "Podane hasła nie są zgodne."
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
msgid "is the same as the old one"
@@ -291,7 +293,7 @@ msgstr "jest palindromem"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
msgid "case changes only"
-msgstr "zmienia tylko wielkość znaków"
+msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
msgid "is too similar to the old one"
@@ -361,11 +363,11 @@ msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"
#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info."
-msgstr "Usługa autoryzacji nie może uzyskać danych autoryzacyjnych."
+msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać danych uwierzytelniających."
#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Użytkownik nieznany w module autoryzacji niższego poziomu"
+msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"
#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service."
@@ -373,7 +375,7 @@ msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi."
#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required."
-msgstr "Bilety autoryzacyjny jest już nieważny; konieczny nowy."
+msgstr "Bilet uwierzytelniania jest już nieważny; konieczny nowy."
#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
@@ -385,7 +387,7 @@ msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"
#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Usługa autoryzacyjna nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"
+msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"
#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
@@ -409,19 +411,19 @@ msgstr "Błąd konwersjacji"
#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Błąd obsługi biletu autoryzacji"
+msgstr "Błąd obsługi biletu uwierzytelniania"
#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Nie można odzyskać informacji autoryzacyjnych"
+msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"
#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Zajęta blokada biletu autoryzacji"
+msgstr "Zajęta blokada biletu uwierzytelniania"
#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Przeterminowanie biletu autoryzacyjnego wyłączone"
+msgstr "Przeterminowanie biletu uwierzytelniania wyłączone"
#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
@@ -437,7 +439,7 @@ msgstr "Moduł jest nieznany"
#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Bilet autoryzacyjny przeterminował się"
+msgstr "Bilet uwierzytelniania przeterminował się"
#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
@@ -453,11 +455,11 @@ msgstr "Nieznany błąd PAM"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Czas ucieka...\n"
+msgstr "...czas mija...\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Przykro mi, twój czas się skończył!\n"
+msgstr "... czas minął.\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:343
#, c-format