summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTomas Mraz <tm@t8m.info>2008-10-21 11:50:19 +0000
committerTomas Mraz <tm@t8m.info>2008-10-21 11:50:19 +0000
commit56ad422a3ccda84efc5ab108195cf966efa9d4c9 (patch)
tree481e75615225bca4f224c342da2d1160cfd6f140 /po/sk.po
parenta7054e5f8998e0a598eea9f7a5f09c17b093e53c (diff)
Relevant BUGIDs:
Purpose of commit: translations Commit summary: --------------- 2008-10-21 Amitakhya Phukan <aphukan@redhat.com> * po/as.po: Updated translations. 2008-10-21 Ondrej Sulek <feonsu@gmail.com> * po/sk.po: Updated translations. 2008-10-21 Terry Chuang <tchuang@redhat.com> * po/zh_TW.po: Updated translations. 2008-10-21 Kiyoto Hashida <khashida@redhat.com> * po/ja.po: Updated translations. 2008-10-21 Francesco Valente <fvalen@redhat.com> * po/it.po: Updated translations. 2008-10-21 Peter van Egdom <p.van.egdom@gmail.com> * po/nl.po: Updated translations.
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po198
1 files changed, 127 insertions, 71 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index e7508ee8..616b58bb 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-03 14:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-20 01:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 21:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-21 09:13+0200\n"
"Last-Translator: Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "nesprávna konverzácia (%d)\n"
-#: libpam/pam_item.c:294
+#: libpam/pam_item.c:302
msgid "login:"
msgstr "login:"
@@ -166,146 +166,187 @@ msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Neznáme chyba PAM"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:61
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:62
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:63
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Heslá sa nezhodujú."
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
msgid "is the same as the old one"
msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is a palindrome"
msgstr "je palindróm"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "case changes only"
msgstr "len zmena veľkosti"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "je príliš podobné predchádzajúcemu"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "is too simple"
msgstr "je príliš jednoduché"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "is rotated"
msgstr "je otočené"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:528
msgid "not enough character classes"
-msgstr "nemá dostatok rôznych druhov znakov"
+msgstr "dostatok rôznych druhov znakov"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
-msgid "has been already used"
-msgstr "už bolo použité"
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:531
+msgid "contains too many same characters consecutively"
+msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:534
+msgid "contains the user name in some form"
+msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:564
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:564
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebolo zmenené"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:672
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:584
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:709
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:142 modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
+msgid "Password: "
+msgstr "Heslo: "
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s zlyhal: výstupný kód %d"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:143
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s zlyhal: dostal signál %d%s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:152
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s zlyhal: neznámy stav 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"
#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
msgstr "Posledné prihlásenie:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Vítajte vo vašom novom účte!"
+#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#, c-format
+msgid "Last failed login:%s%s%s"
+msgstr "Posledné neúspešné prihlásenie:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#, c-format
+msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
+msgid_plural ""
+"There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešnému pokusu o "
+"prihlásenie."
+msgstr[1] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+msgstr[2] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#, c-format
+msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+
#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Žiadna pošta."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Máte novú poštu."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Máte starú poštu."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Máte poštu."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "Nemáte žiadnu poštu v priečinku %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Máte novú poštu v priečinku %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Máte starú poštu v priečinku %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Máte poštu v priečinku %s."
@@ -320,51 +361,58 @@ msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."
msgid "Unable to create directory %s: %m"
msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok %s: %m"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:258
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "Zmena hesla prerušená."
+
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:235
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:295
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Heslo už bolo použité. Vyberte iné."
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Chcete zadať kontext zabezpečenia? [N] "
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "rola:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
msgstr "úroveň:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Predvolený kontext zabezpečenia %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Chcete zadať inú rolu alebo úroveň?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Chýba predvolený typ pre rolu %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:661
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nepodaril sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
-msgid "Requested MLS level not in permitted range"
-msgstr "Požadovaná úroveň MLS nie je v povolenom rozsahu"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:712
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:733
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"
@@ -401,59 +449,69 @@ msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541
+#, c-format
+msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
+msgstr "Účet dočasne uzamknutý (zostáva %ld sekúnd)"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566
+#, c-format
+msgid "Account locked due to %u failed logins"
+msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777
msgid "Authentication error"
msgstr "Chyba autentifikácie"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778
msgid "Service error"
msgstr "Chyba služby"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:748
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779
msgid "Unknown user"
msgstr "Neznámy používateľ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:749
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Zadaná zlá hodnota --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Neznáma možnosť %s\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
-"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] "
-"[--quiet]\n"
+"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] [--"
+"quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Nedá sa resetovať všetkých používateľov nenulovo\n"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:229 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:251
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:228 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:237
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené rootom)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:242
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:260 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
@@ -462,15 +520,11 @@ msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:273
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:272
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
-msgid "Password: "
-msgstr "Heslo: "
-
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:359
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
@@ -479,10 +533,6 @@ msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte vybrať dlhšie heslo"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
-msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Heslo už bolo použité. Vyberte iné."
-
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:571
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
@@ -504,3 +554,9 @@ msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "
+#~ msgid "has been already used"
+#~ msgstr "už bolo použité"
+
+#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
+#~ msgstr "Požadovaná úroveň MLS nie je v povolenom rozsahu"
+