summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sr.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTomas Mraz <tmraz@fedoraproject.org>2012-12-12 18:38:48 +0100
committerTomas Mraz <tmraz@fedoraproject.org>2012-12-12 18:38:48 +0100
commit1180d0bfa1b4a4fc149e8f31d38b648dfc5b1e51 (patch)
tree1d6db1e14fdc5b04ce3beb23f2ed0830c31a1122 /po/sr.po
parentb2d771f1d3689fd165fe5bd1e0a6d81b31424688 (diff)
Updated translations from Transifex, added new languages.
po/LINGUAS: Added new languages. po/*.po: Updated translations from Transifex including new languages.
Diffstat (limited to 'po/sr.po')
-rw-r--r--po/sr.po93
1 files changed, 46 insertions, 47 deletions
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index ffed04ea..d602b604 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -11,16 +11,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-17 11:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-12 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-30 12:00+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Serbian <trans-sr@lists.fedoraproject.org>\n"
+"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sr\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -247,12 +247,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "садржи корисничко име у неком облику"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
msgid "No password supplied"
msgstr "Није понуђена лозинка"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:494
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
msgid "Password unchanged"
msgstr "Лозинка није промењена"
@@ -377,7 +377,7 @@ msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Не могу да направим директоријум „%s“."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:515
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:516
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Лозинка је већ у употреби. Изаберите другу."
@@ -386,47 +386,43 @@ msgstr "Лозинка је већ у употреби. Изаберите др
msgid "Password has been already used."
msgstr "Лозинка је већ у употреби. Изаберите другу."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
-msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Да ли желите да унесете безбедносни контекст? [N]"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
-msgid "role:"
-msgstr "улога:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
-msgid "level:"
-msgstr "ниво:"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
-msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Неисправан безбедносни контекст"
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Подразумевани безбедносни контекст %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:214
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Да ли желите да унесете другу улогу или ниво?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:227
+msgid "role:"
+msgstr "улога:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:230
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Нема подразумеване врсте за улогу %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:616
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:262
+msgid "level:"
+msgstr "ниво:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:295
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Неисправан безбедносни контекст"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Не могу да прибавим исправан контекст за %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:735
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Безбедносни контекст %s је додељен"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:751
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Контекст прављења кључа %s је додељен"
@@ -463,38 +459,38 @@ msgstr "Поново унесите нову STRESS лозинку: "
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Потврда је погрешно укуцана; лозинка није промењена"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Налог је привремено закључан (остало је %ld секунди)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Налог је закључан због %u неуспелих пријава"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Authentication error"
msgstr "Грешка при аутентификацији"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
msgid "Service error"
msgstr "Грешка услуге"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
msgid "Unknown user"
msgstr "Непознат корисник"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
msgid "Unknown error"
msgstr "Непозната грешка"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: задат је лош број за --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: није препозната опција %s\n"
@@ -507,17 +503,17 @@ msgstr ""
"%s: [--file коренски-називдатотеке] [--user корисничкоиме] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: не могу да повратим све кориснике на број различит од нуле\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Пријава Неуспеси Последњи неуспех Са\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -559,31 +555,34 @@ msgstr[2] "Упозорење: ваша лозинка ће истећи кро
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Упозорење: ваша лозинка ће истећи кроз %d дана"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:396
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:397
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS лозинка не може бити промењена."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:511
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:512
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Морате изабрати дужу лозинку"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:618
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Мењам лозинку за %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:628
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(тренутна) UNIX лозинка: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:663
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:664
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Морате дуже сачекати на промену лозинке"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:723
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Унесите нову UNIX лозинку: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Поново унесите нову UNIX лозинку: "
+
+#~ msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+#~ msgstr "Да ли желите да унесете безбедносни контекст? [N]"