summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--ChangeLog6
-rw-r--r--po/sv.po373
2 files changed, 183 insertions, 196 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index ee3ba8ec..fc3ed661 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,6 +1,10 @@
+2009-02-11 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
+
+ * po/sv.po: Updated translations.
+
2009-01-29 Thorsten Kukuk <kukuk@thkukuk.de>
- * doc/man/pam_sm_setcred.3.xml: Document PAM_ESTABLISHED_CRED.
+ * doc/man/pam_sm_setcred.3.xml: Document PAM_ESTABLISH_CRED.
2009-01-19 Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c501b8ab..f65b1ac7 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,64 +1,36 @@
# Swedish translation of Linux-PAM messages.
-# Copyright (C) 2007 Linux-PAM Project
+# Copyright (C) 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
# Christer Andersson <klamm@comhem.se>, 2007.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-11 20:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-24 13:39+0100\n"
-"Last-Translator: Christer Andersson <klamm@comhem.se>\n"
-"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 21:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-11 12:22+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n==1 ? 0 : 1;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Tiden håller på att ta slut...\n"
+msgstr "...Tiden håller på att ta slut...\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:34
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Ledsen, din tid är ute!\n"
+msgstr "...Tyvärr, din tid är ute!\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "felaktig konversation (%d)\n"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
-msgid "Password: "
-msgstr "Lösenord: "
-
-#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
-#, c-format
-msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nytt %s%slösenord: "
-
-#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
-#, c-format
-msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Ange nytt %s%slösenord igen: "
-
-#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
-msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Ledsen, lösenorden stämmer inte överens."
-
-#: libpam/pam_get_authtok.c:127
-#, c-format
-msgid "Retype %s"
-msgstr ""
-
-#: libpam/pam_get_authtok.c:146
-#, fuzzy
-msgid "Password change aborted."
-msgstr "Oförändrat lösenord"
-
-#: libpam/pam_item.c:310
+#: libpam/pam_item.c:302
msgid "login:"
msgstr "inloggning:"
@@ -72,15 +44,15 @@ msgstr "Kritiskt fel - avbryter omedelbart"
#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
-msgstr "Misslyckades med att ladda modul"
+msgstr "Misslyckades med att läsa in modulen"
#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
-msgstr "Symbol hittades inte"
+msgstr "Symbolen hittades inte"
#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
-msgstr "Fel i tjänstmodul"
+msgstr "Fel i tjänstemodul"
#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
@@ -92,51 +64,51 @@ msgstr "Minnesbuffertfel"
#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
-msgstr "Åtkomst nekad"
+msgstr "Ã…tkomst nekad"
#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
-msgstr "Misslyckad autentisering"
+msgstr "Autentiseringsfel"
#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Otillräckliga referenser för åtkomst av autentiseringsdata"
+msgstr "Otillräckliga inloggingsuppgifter för åtkomst av autentiseringsdata"
#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Autentiseringstjänst kan inte hämta autentiseringsinformation"
+msgstr "Autentiseringstjänsten kan inte hämta autentiseringsinformation"
#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Användaren okänd för underliggande autentiseringsmodul"
+msgstr "Användaren är inte känd för underliggande autentiseringsmodul"
#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Maximalt antal försök har gjorts för denna tjänst"
+msgstr "Maximalt antal försök har gjorts för denna tjänst"
#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Autentiseringselement är inte längre giltigt. Ett nytt behövs"
+msgstr "Autentiseringselement är inte längre giltigt. Ett nytt behövs"
#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
-msgstr "Användarkonto har gått ut"
+msgstr "Användarkontot har gått ut"
#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Kan inte skapa/ta bort en post för angiven session"
+msgstr "Kan inte skapa/ta bort en post för angiven session"
#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Autentiseringstjänst kan inte hämta användarreferenser"
+msgstr "Autentiseringstjänst kan inte hämta användarreferenser"
#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
-msgstr "Användarreferenser har gått ut"
+msgstr "Användarreferenser har gått ut"
#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Misslyckades med att ange användarreferenser"
+msgstr "Misslyckades med att ange användarreferenser"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
@@ -152,99 +124,122 @@ msgstr "Konversationsfel"
#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Manipuleringsfel för autentiseringselement"
+msgstr "Manipuleringsfel för autentiseringselement"
#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Autentiseringsinformation kan inte återställas"
+msgstr "Autentiseringsinformation kan inte återställas"
#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Autentiseringselementlås upptaget"
+msgstr "Autentiseringselementlås upptaget"
#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Åldrande av autentiseringselement inaktiverat"
+msgstr "Ã…ldrande av autentiseringselement inaktiverat"
#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"
+msgstr "Lösenordstjänstens preliminära kontroll misslyckades"
#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Returvärdet borde ignoreras vid PAM-avsändande"
+msgstr "Returvärdet borde ignoreras vid PAM-avsändande"
#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
-msgstr "Modulen är okänd"
+msgstr "Modulen är okänd"
#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Autentiseringselement har gått ut"
+msgstr "Autentiseringselement har gått ut"
#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Konversation väntar på händelse"
+msgstr "Konversation väntar på händelse"
#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Programmet behöver anropa libpam igen"
+msgstr "Programmet behöver anropa libpam igen"
#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Okänt PAM-fel"
+msgstr "Okänt PAM-fel"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:61
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nytt %s%slösenord: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:62
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Ange nytt %s%slösenord igen: "
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:63
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Tyvärr, lösenorden stämmer inte överens."
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
msgid "is the same as the old one"
-msgstr "är samma som det gamla"
+msgstr "är samma som det gamla"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is a palindrome"
-msgstr "är ett palindrom"
+msgstr "är ett palindrom"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "case changes only"
-msgstr "endast ändringar i gemener och versaler"
+msgstr "endast ändringar i gemener och versaler"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "är för likt det gamla"
+msgstr "är för likt det gamla"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
msgid "is too simple"
-msgstr "är för enkelt"
+msgstr "är för enkelt"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
msgid "is rotated"
-msgstr "är roterat"
+msgstr "är roterat"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:528
msgid "not enough character classes"
-msgstr "för få teckenklasser"
+msgstr "för få teckenklasser"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:531
msgid "contains too many same characters consecutively"
-msgstr ""
+msgstr "innehåller för många tecken av samma sort i följd"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:534
msgid "contains the user name in some form"
-msgstr ""
+msgstr "innehåller användarnamnet i någon form"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:564
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
msgid "No password supplied"
-msgstr "Inget lösenord angivet"
+msgstr "Inget lösenord angivet"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:564
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
msgid "Password unchanged"
-msgstr "Oförändrat lösenord"
+msgstr "Oförändrat lösenord"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:584
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:709
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"
+msgstr "DÅLIGT LÖSENORD: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
+msgid "Password: "
+msgstr "Lösenord: "
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
@@ -254,29 +249,32 @@ msgstr "%s misslyckades: slutstatus %d"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr "%s misslyckades: fångade signalen %d%s"
+msgstr "%s misslyckades: fångade signalen %d%s"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr "%s misslyckades: okänd status 0x%x"
+msgstr "%s misslyckades: okänd status 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %e %b %Y %H.%M.%S %Z"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
-msgstr " från %.*s"
+msgstr " från %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
-msgstr " på %.*s"
+msgstr " på %.*s"
#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
@@ -286,32 +284,32 @@ msgstr "Senaste inloggning:%s%s%s"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
-msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"
+msgstr "Välkommen till ditt nya konto!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
-msgstr "Senaste inloggning:%s%s%s"
+msgstr "Senaste misslyckade inloggning:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
-msgid_plural ""
-"There were %d failed login attempts since the last successful login."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgid_plural "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] "Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta inloggning."
+msgstr[1] "Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta inloggning."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
-msgstr ""
+msgstr "Det har skett %d misslyckade inloggningsförsök sedan senaste korrekta inloggning."
#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
-msgstr "För många inloggningar för \"%s\"."
+msgstr "För många inloggningar för \"%s\"."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
@@ -359,50 +357,59 @@ msgstr "Skapar katalogen \"%s\"."
msgid "Unable to create directory %s: %m"
msgstr "Kan inte skapa katalogen %s: %m"
-#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:220
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:258
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "Ändring av lösenordet avbröts."
+
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:235
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:295
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."
+msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [N]"
+msgstr "Vill du ange en säkerhetskontext? [N]"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
msgstr "roll:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
-msgstr "nivå:"
+msgstr "nivå:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Inte en giltig säkerhetskontext"
+msgstr "Inte en giltig säkerhetskontext"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
-msgstr "Standardsäkerhetskontext %s\n"
+msgstr "Standardsäkerhetskontext %s\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
-msgstr "Vill du ange en annan roll eller nivå?"
+msgstr "Vill du ange en annan roll eller nivå?"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
-msgstr "Ingen standardttyp för %s-roll\n"
+msgstr "Ingen standardttyp för %s-roll\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:661
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
-msgstr "Kan inte hämta giltig kontext för %s"
+msgstr "Kan inte hämta giltig kontext för %s"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:712
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
-msgstr "Säkerhetskontext %s tilldelad"
+msgstr "Säkerhetskontext %s tilldelad"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:733
#, c-format
@@ -424,165 +431,141 @@ msgstr "pam_set_item() misslyckades\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "inloggning: fel vid grening: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
-msgstr "Ändrar STRESS-lösenord för %s."
+msgstr "Ändrar STRESS-lösenord för %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord: "
+msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord igen: "
+msgstr "Ange nytt STRESS-lösenord igen: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Felskriven verifikation, lösenord oförändrat"
+msgstr "Felskriven verifikation, lösenord oförändrat"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:541
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
-msgstr ""
+msgstr "Kontot är temporärt låst (%ld sekunder kvar)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:520
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
-msgstr ""
+msgstr "Kontot är låst på grund av %u misslyckade inloggningar"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:812
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777
msgid "Authentication error"
msgstr "Autentiseringsfel"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:813
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778
msgid "Service error"
-msgstr "Servicefel"
+msgstr "Tjänstefel"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:814
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779
msgid "Unknown user"
-msgstr "Okänd användare"
+msgstr "Okänd användare"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:815
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780
msgid "Unknown error"
-msgstr "Okänt fel"
+msgstr "Okänt fel"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:834
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Felaktigt nummer till --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:838
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Okänd flagga %s\n"
+msgstr "%s: Okänd flagga %s\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
-msgid ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-msgstr ""
-"%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgid "%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr "%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:964
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Kan inte ställa om alla användare till nollskilt värde\n"
+msgstr "%s: Kan inte ställa om alla användare till nollskilt värde\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
-#, c-format
-msgid "Login Failures Latest failure From\n"
-msgstr ""
-
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:881
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
-" [-u username] [--user username]\n"
-" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-msgstr ""
-"%s: [--file absolut-filnamn] [--user användarnamn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-
-#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
-#, c-format
-msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
-msgstr ""
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:228 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:228
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "Ditt konto har gått ut. Kontakta din systemadministratör"
+msgstr "Ditt konto har gått ut. Kontakta din systemadministratör"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (påtvingat av root)"
+msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (påtvingat av root)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:242
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (lösenord för gammalt)"
+msgstr "Du måste ändra ditt lösenord omedelbart (lösenord för gammalt)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:260 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:260
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr[0] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dag"
-msgstr[1] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"
+msgstr[0] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dag"
+msgstr[1] "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:272
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"
+msgstr "Varning: ditt lösenord går ut om %d dagar"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:359
msgid "NIS password could not be changed."
-msgstr "NIS-lösenord kunde inte ändras."
+msgstr "NIS-lösenord kunde inte ändras."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:466
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Du måste välja ett längre lösenord"
+msgstr "Du måste välja ett längre lösenord"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:571
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
-msgstr "Ändrar lösenord för %s."
+msgstr "Ändrar lösenord för %s."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:582
msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "(nuvarande) UNIX-lösenord: "
+msgstr "(nuvarande) UNIX-lösenord: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Du måste vänta längre innan du kan ändra lösenord"
+msgstr "Du måste vänta längre innan du kan ändra lösenord"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord: "
+msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:678
msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord igen: "
+msgstr "Ange nytt UNIX-lösenord igen: "
#~ msgid "has been already used"
-#~ msgstr "har redan använts"
+#~ msgstr "har redan använts"
#, fuzzy
#~ msgid "Password has been used already. Choose another."
-#~ msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."
-
+#~ msgstr "Lösenordet har redan används. Välj ett annat."
#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
-#~ msgstr "Begärd MLS-nivå utanför giltigt intervall"
-
+#~ msgstr "Begärd MLS-nivå utanför giltigt intervall"
#~ msgid "Error connecting to audit system."
#~ msgstr "Fel vid anslutning till granskningssystem."
-
#~ msgid "Error translating default context."
-#~ msgstr "Fel vid översättning av standardkontext."
-
+#~ msgstr "Fel vid översättning av standardkontext."
#~ msgid "Error translating selected context."
-#~ msgstr "Fel vid översättning av kontext."
-
+#~ msgstr "Fel vid översättning av kontext."
#~ msgid "Error sending audit message."
-#~ msgstr "Fel vid sändande av granskningsmeddelande"
-
+#~ msgstr "Fel vid sändande av granskningsmeddelande"
#~ msgid "Out of memory"
-#~ msgstr "Slut på minne"
+#~ msgstr "Slut på minne"
+