summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po381
1 files changed, 232 insertions, 149 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 7fea4bb4..cd1382bd 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,17 +1,30 @@
-# @TITLE@
-# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Catalan translations for Linux-PAM package.
+# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
#
-# This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
+# This file is translated according to the glossary and style guide of
+# Softcatalà. If you plan to modify this file, please read first the page
+# of the Catalan translation team for the Fedora project at:
+# http://www.softcatala.org/projectes/fedora/
+# and contact the previous translator
+#
+# Aquest fitxer s'ha de traduir d'acord amb el recull de termes i la guia
+# d'estil de Softcatalà. Si voleu modificar aquest fitxer, llegiu si
+# us plau la pàgina de catalanització del projecte Fedora a:
+# http://www.softcatala.org/projectes/fedora/
+# i contacteu l'anterior traductor/a.
+#
+# TRADUCTORS
+# Xavier Queralt Mateu <xqueralt@gmail.com>, 2008
+# Albert Carabasa Giribet <albertc@asic.udl.cat>, 2009
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
+"Project-Id-Version: linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-16 11:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-22 20:57+0100\n"
-"Last-Translator: Anna <blabla@blabla.es>\n"
-"Language-Team: Catalan\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-16 10:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-18 16:10+0200\n"
+"Last-Translator: Albert Carabasa Giribet <albertc@asic.udl.cat>\n"
+"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -30,7 +43,35 @@ msgstr "...S'ha acabat el temps.\n"
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "conversa errònia (%d)\n"
-#: libpam/pam_item.c:302
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
+msgid "Password: "
+msgstr "Contrasenya: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nova contrasenya de %s%s: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya de %s%s: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Les contrasenyes no coincideixen."
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:127
+#, c-format
+msgid "Retype %s"
+msgstr "Torneu a escriure %s"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:146
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "No s'ha canviat la contrasenya."
+
+#: libpam/pam_item.c:310
msgid "login:"
msgstr "entrada:"
@@ -44,7 +85,7 @@ msgstr "Error greu - s'avortarà l'operació immediatament"
#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
-msgstr ""
+msgstr "Ha fallat en carregar el mòdul"
#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
@@ -52,7 +93,7 @@ msgstr "No es troba el símbol"
#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
-msgstr "Error en el mòdul del servei"
+msgstr "Error en el mòdul de servei"
#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
@@ -93,7 +134,7 @@ msgstr "El testimoni d'autenticació ja no és vàlid; se'n necessita un de nou"
#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
-msgstr "El compte d'usuari ha caducat"
+msgstr "El compte d'usuari ha vençut"
#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
@@ -113,7 +154,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en definir les credencials d'usuari"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
-msgstr "No hi ha cap dada específica del mòdul"
+msgstr "No hi han dades específiques del mòdul"
#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
@@ -167,213 +208,221 @@ msgstr "L'aplicació necessita cridar novament libpam"
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Error de PAM desconegut"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
-#, c-format
-msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nova contrasenya de %s%s: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
-#, c-format
-msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya de %s%s: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
-msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Les contrasenyes no coincideixen."
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:432
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
msgid "is the same as the old one"
msgstr "és la mateixa que l'antiga"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:445
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
msgid "is a palindrome"
msgstr "és un palíndrom"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:448
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
msgid "case changes only"
msgstr "només canvien les majúscules i minúscules"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "és massa semblant a l'antiga"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
msgid "is too simple"
msgstr "és massa senzilla"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
msgid "is rotated"
msgstr "està girada"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:460
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
msgid "not enough character classes"
-msgstr ""
+msgstr "no hi ha suficients classes de caràcters"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+msgid "contains too many same characters consecutively"
+msgstr "conté massa caràcters idèntics consecutius"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:498
-msgid "has been already used"
-msgstr "ja s'ha fet servir"
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+msgid "contains the user name in some form"
+msgstr "conté el nom d'usuari d'alguna forma"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:448
msgid "No password supplied"
msgstr "No s'ha proporcionat cap contrasenya"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:449
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:448
msgid "Password unchanged"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:672
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "CONTRASENYA INCORRECTA: %s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s ha fallat: codi de sortida %d"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:143
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ha fallat: s'ha atrapat el senyal %d%s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:152
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgstr "%s ha fallat: estat 0x%x desconegut"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:199
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
#, c-format
msgid " from %.*s"
-msgstr " de %.*s"
+msgstr " des de %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:211
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " a %.*s"
#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:220
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
#, c-format
msgid "Last login:%s%s%s"
-msgstr "Darrera entrada:%s%s%s"
+msgstr "Darrera entrada:%s des de %s a %s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:226
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
msgid "Welcome to your new account!"
-msgstr "Benvingut al vostre nou compte."
+msgstr "Benvingut al vostre nou compte!"
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
+#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#, c-format
+msgid "Last failed login:%s%s%s"
+msgstr "Darrera entrada fallida:%s des de %s a %s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#, c-format
+msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
+msgid_plural ""
+"There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] "S'ha intentat entrar %d cop des de l'última entrada correcta."
+msgstr[1] "S'ha intentat entrar %d cops des de l'última entrada correcta."
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#, c-format
+msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr "S'ha intentat entrar %d cops des de l'última entrada correcta."
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Massa entrades per a '%s'."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
msgid "No mail."
msgstr "Sense correu."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
msgid "You have new mail."
msgstr "Teniu correu nou."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
msgid "You have old mail."
msgstr "Teniu correu antic."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
msgid "You have mail."
msgstr "Teniu correu."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
msgstr "No teniu cap correu a la carpeta %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
msgstr "Teniu nou correu a la carpeta %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
msgstr "Teniu correu antic a la carpeta %s."
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Teniu correu a la carpeta %s."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Creant el directori '%s'."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:147
+# c-format
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
#, c-format
-msgid "Unable to create directory %s: %m"
-msgstr ""
+msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
+msgstr "No s'ha pogut crear i inicialitzar el directori '%s'."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
-#, fuzzy
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:469
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Aquesta contrasenya ja s'ha fet servir. Trieu-ne una altra."
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Voleu introduir un context de seguretat? [y] "
+msgstr "Voleu introduïr un context de seguretat? [N] "
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
-#, fuzzy
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
msgid "role:"
-msgstr "rol: "
+msgstr "rol:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:193 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
-#, fuzzy
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
msgid "level:"
-msgstr "nivell: "
+msgstr "nivell:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
msgid "Not a valid security context"
msgstr "No és un context de seguretat vàlid"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
-msgstr "Context de seguretat %s assignat"
+msgstr "Context de seguretat per defecte %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
-#, fuzzy
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
-msgstr "Voleu introduir un context de seguretat? [y] "
+msgstr "Voleu introduir un rol o nivell diferent?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "El rol %s no disposa de cap tipus per defecte\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:522
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
-msgstr ""
-
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:578
-msgid "Requested MLS level not in permitted range"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut obtenir el context vàlid per a %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Context de seguretat %s assignat"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
+#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
-msgstr "Context de seguretat %s assignat"
+msgstr "Context de creació de claus %s assignat"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
@@ -390,128 +439,165 @@ msgstr "s'ha produït un error en pam_set_item()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "entrada: ha fallat la bifurcació: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
-msgstr "S'està canviant la contrasenya d'STRESS per a "
+msgstr "S'està canviant la contrasenya d'STRESS per a %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Introduïu la nova contrasenya d'STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya d'STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Error d'escriptura a la verificació; no s'ha canviat la contrasenya"
+msgstr ""
+"Error d'escriptura durant la verificació; no s'ha canviat la contrasenya"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#, c-format
+msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
+msgstr "Compte bloquejat temporalment (queden %ld segons)"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#, c-format
+msgid "Account locked due to %u failed logins"
+msgstr ""
+"El compte ha estat bloquejat ja que s'ha intentat entrar %u cops sense èxit"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
msgid "Authentication error"
msgstr "Error d'autenticació"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
msgid "Service error"
msgstr "Error del servei"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:748
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
msgid "Unknown user"
msgstr "Usuari desconegut"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:749
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
msgid "Unknown error"
msgstr "Error desconegut"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: número incorrecte assignat a --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: opció %s no reconeguda\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
"%s: [--file nom_fitxer_arrel] [--user nom_usuari] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr ""
"%s: no es poden restablir tots els usuaris a un valor diferent de zero\n"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:229 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:251
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#, c-format
+msgid "Login Failures Latest failure From\n"
+msgstr "Entrada Fallades Última fallada Des de\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
+" [-u username] [--user username]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [-f nom_fitxer_arrel] [--file nom_fitxer_arrel]\n"
+" [-u nom_usuari] [--user nom_usuari]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
+#, c-format
+msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
+msgstr "Accés permès (l'últim accés va ser fa %ld segons)."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "El vostre compte ha caducat. Contacteu amb l'administrador del sistema"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:237
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr ""
-"Heu de canviar la contrasenya immediatament (us hi obliga l'usuari primari)"
+"Heu de canviar la contrasenya immediatament (us hi obliga l'administrador)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Heu de canviar la contrasenya immediatament (la contrasenya és antiga)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr[0] "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dia%.2s"
-msgstr[1] "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dia%.2s"
+msgstr[0] "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dia"
+msgstr[1] "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dies"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dia%.2s"
+msgstr "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dies"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
-msgid "Password: "
-msgstr "Contrasenya: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:359
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:358
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "No s'ha pogut canviar la contrasenya NIS."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:466
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:465
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Heu de triar una contrasenya més llarga"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
-msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Aquesta contrasenya ja s'ha fet servir. Trieu-ne una altra."
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:571
-#, fuzzy, c-format
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:570
+#, c-format
msgid "Changing password for %s."
-msgstr "S'està canviant la contrasenya d'STRESS per a "
+msgstr "S'està canviant la contrasenya de %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:582
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:581
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "contrasenya (actual) d'UNIX: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:617
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:616
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Heu d'esperar més temps abans de canviar la contrasenya"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:676
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Introduïu la nova contrasenya d'UNIX: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:678
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX: "
#, fuzzy
-#~ msgid "Error translating default context."
-#~ msgstr "El context per defecte és %s. \n"
+#~ msgid "Account locked due to %hu failed logins"
+#~ msgstr ""
+#~ "El compte ha estat bloquejat ja que s'ha intentat entrar %u cops sense "
+#~ "èxit"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There was %d failed login attempt since the last successful login.There "
+#~ "were %d failed login attempts since the last successful login."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha intentat entrar %d cop des de l'última entrada correcta.S'ha "
+#~ "intentat entrar %d cops des de l'última entrada correcta."
+
+#~ msgid "has been already used"
+#~ msgstr "ja s'ha fet servir"
#~ msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
#~ msgstr "Voleu triar-ne un altre? [n]"
@@ -519,8 +605,5 @@ msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX: "
#~ msgid "Enter number of choice: "
#~ msgstr "Introduïu el número que vulgueu: "
-#~ msgid "type: "
-#~ msgstr "tipus: "
-
#~ msgid "dlopen() failure"
#~ msgstr "error de dlopen()"