summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po99
1 files changed, 53 insertions, 46 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index ef3a89a5..112130fa 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -21,7 +21,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-20 15:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-21 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-18 16:10+0200\n"
"Last-Translator: Albert Carabasa Giribet <albertc@asic.udl.cat>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "Torneu a escriure %s"
msgid "Password change aborted."
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya."
-#: libpam/pam_item.c:310
+#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "entrada:"
@@ -208,54 +208,61 @@ msgstr "L'aplicació necessita cridar novament libpam"
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Error de PAM desconegut"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:493
msgid "is the same as the old one"
msgstr "és la mateixa que l'antiga"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:503
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation error"
+msgstr "Error de conversa"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:518
msgid "is a palindrome"
msgstr "és un palíndrom"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:521
msgid "case changes only"
msgstr "només canvien les majúscules i minúscules"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:524
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "és massa semblant a l'antiga"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:527
msgid "is too simple"
msgstr "és massa senzilla"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:530
msgid "is rotated"
msgstr "està girada"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:533
msgid "not enough character classes"
msgstr "no hi ha suficients classes de caràcters"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:536
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "conté massa caràcters idèntics consecutius"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:539
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "conté el nom d'usuari d'alguna forma"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "No password supplied"
msgstr "No s'ha proporcionat cap contrasenya"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "Password unchanged"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:593
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "CONTRASENYA INCORRECTA: %s"
@@ -276,18 +283,18 @@ msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s ha fallat: estat 0x%x desconegut"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:433
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:442
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " des de %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:454
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " a %.*s"
@@ -303,12 +310,12 @@ msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Benvingut al vostre nou compte!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:464
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Darrera entrada fallida:%s des de %s a %s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:473 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:480
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -317,12 +324,12 @@ msgstr[0] "S'ha intentat entrar %d cop des de l'última entrada correcta."
msgstr[1] "S'ha intentat entrar %d cops des de l'última entrada correcta."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:485
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr "S'ha intentat entrar %d cops des de l'última entrada correcta."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Massa entrades per a '%s'."
@@ -374,8 +381,8 @@ msgstr "Creant el directori '%s'."
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "No s'ha pogut crear i inicialitzar el directori '%s'."
-#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:497
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:215
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:509
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Aquesta contrasenya ja s'ha fet servir. Trieu-ne una altra."
@@ -383,43 +390,43 @@ msgstr "Aquesta contrasenya ja s'ha fet servir. Trieu-ne una altra."
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Voleu introduïr un context de seguretat? [N] "
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
msgid "role:"
msgstr "rol:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
msgid "level:"
msgstr "nivell:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
msgid "Not a valid security context"
msgstr "No és un context de seguretat vàlid"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Context de seguretat per defecte %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Voleu introduir un rol o nivell diferent?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "El rol %s no disposa de cap tipus per defecte\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:667
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:688
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el context vàlid per a %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:718
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:742
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Context de seguretat %s assignat"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:739
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:763
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Context de creació de claus %s assignat"
@@ -439,20 +446,20 @@ msgstr "s'ha produït un error en pam_set_item()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "entrada: ha fallat la bifurcació: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "S'està canviant la contrasenya d'STRESS per a %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Introduïu la nova contrasenya d'STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya d'STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr ""
"Error d'escriptura durant la verificació; no s'ha canviat la contrasenya"
@@ -554,32 +561,32 @@ msgstr[1] "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dies"
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Atenció: la contrasenya venç d'aquí a %d dies"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:385
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:390
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "No s'ha pogut canviar la contrasenya NIS."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:493
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:505
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Heu de triar una contrasenya més llarga"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:600
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:612
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "S'està canviant la contrasenya de %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:611
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:623
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "contrasenya (actual) d'UNIX: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:646
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:658
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Heu d'esperar més temps abans de canviar la contrasenya"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:706
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:718
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Introduïu la nova contrasenya d'UNIX: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:707
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:719
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX: "