summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/cs.po')
-rw-r--r--po/cs.po594
1 files changed, 302 insertions, 292 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ca569435..ff1b6c65 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-31 16:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-06 14:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-04 08:44+0200\n"
"Last-Translator: Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>\n"
"Language-Team: cs_CZ <cs@li.org>\n"
@@ -17,44 +17,227 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Chyba autentizace"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "..Odpočet byl spuštěn...\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
-msgid "Service error"
-msgstr "Chyba služby"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Čas vypršel!\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
-msgid "Unknown user"
-msgstr "Neznámý uživatel"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:343
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "nesprávná konverzace (%d)\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
+#: libpam/pam_item.c:271
+msgid "login:"
+msgstr "login:"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Úspěch"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Kritická chyba - okamžité ukončení"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr ""
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Symbol nenalezen"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Chyba v modulu služby"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Chyba systému"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Chyba alokace paměti"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Přístup zamítnut"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Selhání autentizace"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Nedostatečná oprávnění pro přístup k autentizačním datům"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Autentizační služba nemůže získat informace pro autentizaci"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Uživatel není znám použitému autentizačnímu modulu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Vyčerpán maximální počet pokusů pro službu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Autentizační token již není platný; vyžadován nový"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Uživatelský účet vypršel"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Pro zadané sezení nelze vytvořit/odstranit záznam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Autentizační služba nemůže získat údaje o oprávněních uživatele"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Údaje o oprávněních uživatele vypršely"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Chyba při nastavení údajů o oprávněních uživatele"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Nelze najít data potřebná pro modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Funkci pam_*_item() byla předána špatná položka"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Chyba konverzace"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Chyba manipulace s autentizačním tokenem"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Autentizační informace nelze získat"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Autentizační token je uzamčen"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Stárnutí autentizačního tokenu zakázáno"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Selhání předběžné kontroly ve službě hesla"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Návratová hodnota by měla být ignorována rozhodovacím mechanismem PAM"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Neznámý modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Autentizační token vypršel"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Konverzace čeká na událost"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Aplikace musí znovu zavolat libpam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Neznámá chyba PAM"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
#, c-format
-msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Zadána špatná hodnota --reset=\n"
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nové %s%sheslo: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
#, c-format
-msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Neznámá volba %s\n"
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Hesla se neshodují."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "je stejné jako předcházející"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "je palindrom"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
+msgid "case changes only"
+msgstr "pouze mění velikost"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "je příliš podobné předcházejícímu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
+msgid "is too simple"
+msgstr "je příliš jednoduché"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
+msgid "is rotated"
+msgstr "je posunuté"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
+msgid "has been already used"
+msgstr "již bylo použito"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Nezadáno heslo"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Heslo nebylo změněno"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
#, c-format
-msgid ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "ŠPATNÉ HESLO: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr ""
-"%s: [--file jmeno_souboru] [--user uzivatelske_jmeno] [--reset[=n]] [--"
-"quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
#, c-format
-msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nelze resetovat všechny uživatele nenulově\n"
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr ""
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
@@ -88,20 +271,51 @@ msgstr "Vítejte na vašem novém účtu!"
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Příliš mnoho přihlášení pro '%s'."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+msgid "No mail."
+msgstr "Žádná pošta."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Máte novou poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Máte starou poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+msgid "You have mail."
+msgstr "Máte poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
-msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "chyba při inicializaci PAM\n"
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Nemáte žádnou poštu ve složce %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
-msgid "failed to pam_set_item()\n"
-msgstr "chyba pam_set_item()\n"
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Máte novou poštu ve složce %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
-msgid "login: failure forking: %m"
-msgstr "login: chyba forku: %m"
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Máte starou poštu ve složce %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Máte poštu ve složce %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:140
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:145
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %s: %m"
+msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
#, c-format
@@ -141,56 +355,75 @@ msgstr "Neplatný bezpečnostní kontext"
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Bezpečnostní kontext %s přidělen"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
-msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "chyba při inicializaci PAM\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
-msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "chyba pam_set_item()\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
-msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: chyba forku: %m"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
-msgid "No mail."
-msgstr "Žádná pošta."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
+msgid "Changing STRESS password for "
+msgstr "Změna STRESS hesla pro "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
-msgid "You have new mail."
-msgstr "Máte novou poštu."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Zadejte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
-msgid "You have old mail."
-msgstr "Máte starou poštu."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Opakujte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
-msgid "You have mail."
-msgstr "Máte poštu."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Chybné potvrzení. Heslo nezměněno"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Chyba autentizace"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
+msgid "Service error"
+msgstr "Chyba služby"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Neznámý uživatel"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznámá chyba"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
#, c-format
-msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Nemáte žádnou poštu ve složce %s."
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Zadána špatná hodnota --reset=\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
#, c-format
-msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Máte novou poštu ve složce %s."
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Neznámá volba %s\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
#, c-format
-msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Máte starou poštu ve složce %s."
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file jmeno_souboru] [--user uzivatelske_jmeno] [--reset[=n]] [--"
+"quiet]\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
#, c-format
-msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Máte poštu ve složce %s."
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Nelze resetovat všechny uživatele nenulově\n"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
@@ -227,16 +460,6 @@ msgstr "Heslo: "
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS heslo se nepodařilo změnit."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "No password supplied"
-msgstr "Nezadáno heslo"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "Password unchanged"
-msgstr "Heslo nebylo změněno"
-
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:996
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte zvolit delší heslo"
@@ -261,219 +484,6 @@ msgstr "Zadejte nové UNIX heslo: "
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
-msgid "Changing STRESS password for "
-msgstr "Změna STRESS hesla pro "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
-msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Zadejte nové STRESS heslo: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
-msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Opakujte nové STRESS heslo: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
-msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Chybné potvrzení. Heslo nezměněno"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
-#, c-format
-msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nové %s%sheslo: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
-#, c-format
-msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
-msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Hesla se neshodují."
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
-msgid "is the same as the old one"
-msgstr "je stejné jako předcházející"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
-msgid "is a palindrome"
-msgstr "je palindrom"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
-msgid "case changes only"
-msgstr "pouze mění velikost"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
-msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "je příliš podobné předcházejícímu"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
-msgid "is too simple"
-msgstr "je příliš jednoduché"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
-msgid "is rotated"
-msgstr "je posunuté"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
-msgid "has been already used"
-msgstr "již bylo použito"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
-#, c-format
-msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "ŠPATNÉ HESLO: %s"
-
-#: libpam/pam_item.c:271
-msgid "login:"
-msgstr "login:"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:40
-msgid "Success"
-msgstr "Úspěch"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:42
-msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Kritická chyba - okamžité ukončení"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:44
-msgid "Failed to load module"
-msgstr ""
-
-#: libpam/pam_strerror.c:46
-msgid "Symbol not found"
-msgstr "Symbol nenalezen"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:48
-msgid "Error in service module"
-msgstr "Chyba v modulu služby"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:50
-msgid "System error"
-msgstr "Chyba systému"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:52
-msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Chyba alokace paměti"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:54
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Přístup zamítnut"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:56
-msgid "Authentication failure"
-msgstr "Selhání autentizace"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:58
-msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Nedostatečná oprávnění pro přístup k autentizačním datům"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:60
-msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Autentizační služba nemůže získat informace pro autentizaci"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:62
-msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Uživatel není znám použitému autentizačnímu modulu"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:64
-msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Vyčerpán maximální počet pokusů pro službu"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:66
-msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Autentizační token již není platný; vyžadován nový"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:68
-msgid "User account has expired"
-msgstr "Uživatelský účet vypršel"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:70
-msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Pro zadané sezení nelze vytvořit/odstranit záznam"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:72
-msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Autentizační služba nemůže získat údaje o oprávněních uživatele"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:74
-msgid "User credentials expired"
-msgstr "Údaje o oprávněních uživatele vypršely"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:76
-msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Chyba při nastavení údajů o oprávněních uživatele"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:78
-msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Nelze najít data potřebná pro modul"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:80
-msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Funkci pam_*_item() byla předána špatná položka"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:82
-msgid "Conversation error"
-msgstr "Chyba konverzace"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:84
-msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Chyba manipulace s autentizačním tokenem"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:86
-msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Autentizační informace nelze získat"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:88
-msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Autentizační token je uzamčen"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:90
-msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Stárnutí autentizačního tokenu zakázáno"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:92
-msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Selhání předběžné kontroly ve službě hesla"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:94
-msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Návratová hodnota by měla být ignorována rozhodovacím mechanismem PAM"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:96
-msgid "Module is unknown"
-msgstr "Neznámý modul"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:98
-msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Autentizační token vypršel"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:100
-msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Konverzace čeká na událost"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:102
-msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Aplikace musí znovu zavolat libpam"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:105
-msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Neznámá chyba PAM"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:33
-msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "..Odpočet byl spuštěn...\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:34
-msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Čas vypršel!\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:343
-#, c-format
-msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "nesprávná konverzace (%d)\n"
-
#~ msgid "Warning: your password will expire in one day"
#~ msgstr "Varování: Počet dní do vypršení hesla: 1"