summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/cs.po')
-rw-r--r--po/cs.po186
1 files changed, 121 insertions, 65 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 114b96f4..4dcb7f24 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,12 +3,11 @@
# Copyright (C) YEAR Linux-PAM Project.
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2005.
# fixes by Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>, 2005
-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-18 14:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-26 15:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-24 13:58+0200\n"
"Last-Translator: Tomas Mraz <t8m@centrum.cz>\n"
"Language-Team: cs_CZ <cs@li.org>\n"
@@ -24,25 +23,25 @@ msgstr "Chyba autentizace"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:731
msgid "Service error"
-msgstr "Chyba služby"
+msgstr "Chyba slu\305\276by"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:732
msgid "Unknown user"
-msgstr "Neznámý uživatel"
+msgstr "Nezn\303\241m\303\275 u\305\276ivatel"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:733
msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
+msgstr "Nezn\303\241m\303\241 chyba"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Zadána špatná hodnota --reset=\n"
+msgstr "%s: Zad\303\241na \305\241patn\303\241 hodnota --reset=\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Neznámá volba %s\n"
+msgstr "%s: Nezn\303\241m\303\241 volba %s\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:763
#, c-format
@@ -55,24 +54,24 @@ msgstr ""
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:836
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nelze resetovat všechny uživatele nenulově\n"
+msgstr "%s: Nelze resetovat v\305\241echny u\305\276ivatele nenulov\304\233\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:129
#, c-format
msgid "Your default context is %s. \n"
-msgstr "Váš výchozí kontext je %s. \n"
+msgstr "V\303\241\305\241 v\303\275choz\303\255 kontext je %s. \n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:132
msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
-msgstr "Chcete zvolit jiný? [n]"
+msgstr "Chcete zvolit jin\303\275? [n]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:139
msgid "Enter number of choice: "
-msgstr "Zadejte číslo volby: "
+msgstr "Zadejte \304\215\303\255slo volby: "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191
msgid "Would you like to enter a security context? [y] "
-msgstr "Chcete zadat bezpečnostní kontext? [y]"
+msgstr "Chcete zadat bezpe\304\215nostn\303\255 kontext? [y]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:208
msgid "role: "
@@ -84,21 +83,21 @@ msgstr "typ: "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:226
msgid "level: "
-msgstr "úroveň: "
+msgstr "\303\272rove\305\210: "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:240
msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Neplatný bezpečnostní kontext"
+msgstr "Neplatn\303\275 bezpe\304\215nostn\303\255 kontext"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:475
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
-msgstr "Bezpečnostní kontext %s přidělen"
+msgstr "Bezpe\304\215nostn\303\255 kontext %s p\305\231id\304\233len"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:595
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "chyba při inicializaci PAM\n"
+msgstr "chyba p\305\231i inicializaci PAM\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:601
#, c-format
@@ -112,52 +111,80 @@ msgstr "login: chyba forku: %s"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "Váš účet vypršel; kontaktujte prosím svého správce systému"
+msgstr ""
+"V\303\241\305\241 \303\272\304\215et vypr\305\241el; kontaktujte pros\303"
+"\255m sv\303\251ho spr\303\241vce syst\303\251mu"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Musíte okamžitě změnit své heslo (vynuceno rootem)"
+msgstr ""
+"Mus\303\255te okam\305\276it\304\233 zm\304\233nit sv\303\251 heslo "
+"(vynuceno rootem)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:304
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Musíte okamžitě změnit své heslo (heslo vypršelo)"
+msgstr ""
+"Mus\303\255te okam\305\276it\304\233 zm\304\233nit sv\303\251 heslo (heslo "
+"vypr\305\241elo)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:314
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day%.2s"
-msgstr "Varování: Počet dní do vypršení hesla: %d %.0s"
+msgstr ""
+"Varov\303\241n\303\255: Po\304\215et dn\303\255 do vypr\305\241en\303\255 "
+"hesla: %d %.0s"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Password: "
+msgstr "Heslo nebylo zm\304\233n\304\233no"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:818
msgid "NIS password could not be changed."
-msgstr "NIS heslo se nepodařilo změnit."
+msgstr "NIS heslo se nepoda\305\231ilo zm\304\233nit."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:962
msgid "No password supplied"
-msgstr "Nezadáno heslo"
+msgstr "Nezad\303\241no heslo"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:962
msgid "Password unchanged"
-msgstr "Heslo nebylo změněno"
+msgstr "Heslo nebylo zm\304\233n\304\233no"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:983
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Musíte zvolit delší heslo"
+msgstr "Mus\303\255te zvolit del\305\241\303\255 heslo"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:988
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Heslo již bylo použito. Zvolte jiné."
+msgstr "Heslo ji\305\276 bylo pou\305\276ito. Zvolte jin\303\251."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1112
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr ""
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1147
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Na změnu svého hesla musíte počkat déle"
+msgstr ""
+"Na zm\304\233nu sv\303\251ho hesla mus\303\255te po\304\215kat d\303\251le"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Zadejte nov\303\251 STRESS heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1208
+#, fuzzy
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Opakujte STRESS heslo: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:481
msgid "Changing STRESS password for "
-msgstr "Změna STRESS hesla pro"
+msgstr "Zm\304\233na STRESS hesla pro"
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:495
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Zadejte nové STRESS heslo: "
+msgstr "Zadejte nov\303\251 STRESS heslo: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:498
msgid "Retype new STRESS password: "
@@ -165,19 +192,23 @@ msgstr "Opakujte STRESS heslo: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:526
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Chybné potvrzení. Heslo nezměněno"
+msgstr "Chybn\303\251 potvrzen\303\255. Heslo nezm\304\233n\304\233no"
+
+#: libpam/pam_item.c:268
+msgid "login:"
+msgstr ""
#: libpam/pam_strerror.c:13
msgid "Success"
-msgstr "Úspěch"
+msgstr "\303\232sp\304\233ch"
#: libpam/pam_strerror.c:15
msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Kritická chyba - okamžité ukončení"
+msgstr "Kritick\303\241 chyba - okam\305\276it\303\251 ukon\304\215en\303\255"
#: libpam/pam_strerror.c:17
msgid "dlopen() failure"
-msgstr "Selhání dlopen()"
+msgstr "Selh\303\241n\303\255 dlopen()"
#: libpam/pam_strerror.c:19
msgid "Symbol not found"
@@ -185,71 +216,90 @@ msgstr "Symbol nenalezen"
#: libpam/pam_strerror.c:21
msgid "Error in service module"
-msgstr "Chyba v modulu služby"
+msgstr "Chyba v modulu slu\305\276by"
#: libpam/pam_strerror.c:23
msgid "System error"
-msgstr "Chyba systému"
+msgstr "Chyba syst\303\251mu"
#: libpam/pam_strerror.c:25
msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Chyba alokace paměti"
+msgstr "Chyba alokace pam\304\233ti"
#: libpam/pam_strerror.c:27
msgid "Permission denied"
-msgstr "Přístup zamítnut"
+msgstr "P\305\231\303\255stup zam\303\255tnut"
#: libpam/pam_strerror.c:29
msgid "Authentication failure"
-msgstr "Selhání autentizace"
+msgstr "Selh\303\241n\303\255 autentizace"
#: libpam/pam_strerror.c:31
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Nedostatečná oprávnění pro přístup k autentizačním datům"
+msgstr ""
+"Nedostate\304\215n\303\241 opr\303\241vn\304\233n\303\255 pro p\305\231\303"
+"\255stup k autentiza\304\215n\303\255m dat\305\257m"
#: libpam/pam_strerror.c:33
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info."
-msgstr "Autentizační služba nemůže získat informace pro autentizaci."
+msgstr ""
+"Autentiza\304\215n\303\255 slu\305\276ba nem\305\257\305\276e z\303\255skat "
+"informace pro autentizaci."
#: libpam/pam_strerror.c:35
msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Uživatel není znám použitému autentizačnímu modulu"
+msgstr ""
+"U\305\276ivatel nen\303\255 zn\303\241m pou\305\276it\303\251mu autentiza\304"
+"\215n\303\255mu modulu"
#: libpam/pam_strerror.c:37
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service."
-msgstr "Vyčerpán maximální počet pokusů pro službu."
+msgstr ""
+"Vy\304\215erp\303\241n maxim\303\241ln\303\255 po\304\215et pokus\305\257 "
+"pro slu\305\276bu."
#: libpam/pam_strerror.c:39
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required."
-msgstr "Autentizační token již není platný; vyžadován nový."
+msgstr ""
+"Autentiza\304\215n\303\255 token ji\305\276 nen\303\255 platn\303\275; vy\305"
+"\276adov\303\241n nov\303\275."
#: libpam/pam_strerror.c:41
msgid "User account has expired"
-msgstr "Uživatelský účet vypršel"
+msgstr "U\305\276ivatelsk\303\275 \303\272\304\215et vypr\305\241el"
#: libpam/pam_strerror.c:43
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Pro zadané sezení nelze vytvořit/odstranit záznam"
+msgstr ""
+"Pro zadan\303\251 sezen\303\255 nelze vytvo\305\231it/odstranit z\303\241znam"
#: libpam/pam_strerror.c:45
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Autentizační služba nemůže získat údaje o oprávněních uživatele"
+msgstr ""
+"Autentiza\304\215n\303\255 slu\305\276ba nem\305\257\305\276e z\303\255skat "
+"\303\272daje o opr\303\241vn\304\233n\303\255ch u\305\276ivatele"
#: libpam/pam_strerror.c:47
msgid "User credentials expired"
-msgstr "Údaje o oprávněních uživatele vypršely"
+msgstr ""
+"\303\232daje o opr\303\241vn\304\233n\303\255ch u\305\276ivatele vypr\305"
+"\241ely"
#: libpam/pam_strerror.c:49
msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Chyba při nastavení údajů o oprávněních uživatele"
+msgstr ""
+"Chyba p\305\231i nastaven\303\255 \303\272daj\305\257 o opr\303\241vn\304"
+"\233n\303\255ch u\305\276ivatele"
#: libpam/pam_strerror.c:51
msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Nelze najít data potřebná pro modul"
+msgstr "Nelze naj\303\255t data pot\305\231ebn\303\241 pro modul"
#: libpam/pam_strerror.c:53
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Funkci pam_*_item() byla předána špatná položka"
+msgstr ""
+"Funkci pam_*_item() byla p\305\231ed\303\241na \305\241patn\303\241 polo\305"
+"\276ka"
#: libpam/pam_strerror.c:55
msgid "Conversation error"
@@ -257,57 +307,63 @@ msgstr "Chyba konverzace"
#: libpam/pam_strerror.c:57
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Chyba manipulace s autentizačním tokenem"
+msgstr "Chyba manipulace s autentiza\304\215n\303\255m tokenem"
#: libpam/pam_strerror.c:59
msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Autentizační informace nelze získat"
+msgstr "Autentiza\304\215n\303\255 informace nelze z\303\255skat"
#: libpam/pam_strerror.c:61
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Autentizační token je uzamčen"
+msgstr "Autentiza\304\215n\303\255 token je uzam\304\215en"
#: libpam/pam_strerror.c:63
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Stárnutí autentizačního tokenu zakázáno"
+msgstr ""
+"St\303\241rnut\303\255 autentiza\304\215n\303\255ho tokenu zak\303\241z\303"
+"\241no"
#: libpam/pam_strerror.c:65
msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Selhání předběžné kontroly ve službě hesla"
+msgstr ""
+"Selh\303\241n\303\255 p\305\231edb\304\233\305\276n\303\251 kontroly ve slu"
+"\305\276b\304\233 hesla"
#: libpam/pam_strerror.c:67
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Návratová hodnota by měla být ignorována rozhodovacím mechanismem PAM"
+msgstr ""
+"N\303\241vratov\303\241 hodnota by m\304\233la b\303\275t ignorov\303\241na "
+"rozhodovac\303\255m mechanismem PAM"
#: libpam/pam_strerror.c:69
msgid "Module is unknown"
-msgstr "Neznámý modul"
+msgstr "Nezn\303\241m\303\275 modul"
#: libpam/pam_strerror.c:71
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Autentizační token vypršel"
+msgstr "Autentiza\304\215n\303\255 token vypr\305\241el"
#: libpam/pam_strerror.c:73
msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Konverzace čeká na událost"
+msgstr "Konverzace \304\215ek\303\241 na ud\303\241lost"
#: libpam/pam_strerror.c:75
msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Aplikace musí znovu zavolat libpam"
+msgstr "Aplikace mus\303\255 znovu zavolat libpam"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Neznámá chyba PAM"
+msgstr "Nezn\303\241m\303\241 chyba PAM"
#: libpam_misc/misc_conv.c:35
-msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Odpočet byl spuštěn...\n"
+msgid "..\007.Time is running out...\n"
+msgstr "..\007.Odpo\304\215et byl spu\305\241t\304\233n...\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:36
-msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Čas vypršel!\n"
+msgid "..\007.Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "..\007.\304\214as vypr\305\241el!\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:334
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "nesprávná konverzace (%d)\n"
+msgstr "nespr\303\241vn\303\241 konverzace (%d)\n"