summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hu.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hu.po')
-rw-r--r--po/hu.po193
1 files changed, 127 insertions, 66 deletions
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index 0938b257..4e35bf58 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM 0.80\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-18 14:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-26 15:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-07 02:59+0100\n"
"Last-Translator: Szabolcs Varga <shirokuma@shirokuma.hu>\n"
"Language-Team: hu\n"
@@ -17,15 +17,15 @@ msgstr ""
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:730
msgid "Authentication error"
-msgstr "Hitelesítési hiba"
+msgstr "Hiteles\303\255t\303\251si hiba"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:731
msgid "Service error"
-msgstr "Szolgáltatási hiba"
+msgstr "Szolg\303\241ltat\303\241si hiba"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:732
msgid "Unknown user"
-msgstr "Ismeretlen felhasználó"
+msgstr "Ismeretlen felhaszn\303\241l\303\263"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:733
msgid "Unknown error"
@@ -34,41 +34,45 @@ msgstr "Ismeretlen hiba"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:747
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Rossz szám lett megadva: --reset=\n"
+msgstr "%s: Rossz sz\303\241m lett megadva: --reset=\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Fel nem ismert paraméter (%s)\n"
+msgstr "%s: Fel nem ismert param\303\251ter (%s)\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:763
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
-"%s: [--file rooted-fájlnév] [--user felhasználónév] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+"%s: [--file rooted-f\303\241jln\303\251v] [--user felhaszn\303\241l\303\263n"
+"\303\251v] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:836
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nem állítható vissza minden felhasználó nem nullára\n"
+msgstr ""
+"%s: Nem \303\241ll\303\255that\303\263 vissza minden felhaszn\303\241l\303"
+"\263 nem null\303\241ra\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:129
#, c-format
msgid "Your default context is %s. \n"
-msgstr "Az Ön alapértelmezett kontextusa: %s. \n"
+msgstr "Az \303\226n alap\303\251rtelmezett kontextusa: %s. \n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:132
msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
-msgstr "Kíván másikat választani? [n]"
+msgstr "K\303\255v\303\241n m\303\241sikat v\303\241lasztani? [n]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:139
msgid "Enter number of choice: "
-msgstr "Adja meg a kívánt lehetőség számát:"
+msgstr ""
+"Adja meg a k\303\255v\303\241nt lehet\305\221s\303\251g sz\303\241m\303\241t:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191
msgid "Would you like to enter a security context? [y] "
-msgstr "Kíván megadni egy biztonsági kontextust? [y] "
+msgstr "K\303\255v\303\241n megadni egy biztons\303\241gi kontextust? [y] "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:208
msgid "role: "
@@ -76,7 +80,7 @@ msgstr "szerep:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:216
msgid "type: "
-msgstr "típus:"
+msgstr "t\303\255pus:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:226
msgid "level: "
@@ -84,92 +88,127 @@ msgstr "szint:"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:240
msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Nem érvényes biztonsági kontextus"
+msgstr "Nem \303\251rv\303\251nyes biztons\303\241gi kontextus"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:475
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
-msgstr "%s biztonsági kontextus hozzárendelve"
+msgstr "%s biztons\303\241gi kontextus hozz\303\241rendelve"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:595
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "PAM inicializálása sikertelen\n"
+msgstr "PAM inicializ\303\241l\303\241sa sikertelen\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:601
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
-msgstr "pam_set_item() meghiúsult\n"
+msgstr "pam_set_item() meghi\303\272sult\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:626
#, c-format
msgid "login: failure forking: %s"
-msgstr "bejelentkezés: hiba az elágazás közben: %s"
+msgstr "bejelentkez\303\251s: hiba az el\303\241gaz\303\241s k\303\266zben: %s"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "A fiók érvényessége lejárt; keresse meg a rendszergazdát"
+msgstr ""
+"A fi\303\263k \303\251rv\303\251nyess\303\251ge lej\303\241rt; keresse meg a "
+"rendszergazd\303\241t"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Azonnal meg kell változtatnia a jelszavát (a root írta elő)"
+msgstr ""
+"Azonnal meg kell v\303\241ltoztatnia a jelszav\303\241t (a root \303\255rta "
+"el\305\221)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:304
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Azonnal meg kell változtatnia a jelszavát (a jelszó elévült)"
+msgstr ""
+"Azonnal meg kell v\303\241ltoztatnia a jelszav\303\241t (a jelsz\303\263 el"
+"\303\251v\303\274lt)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:314
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day%.2s"
-msgstr "Figyelmeztetés: a jelszava lejár %d nap múlva%.2s"
+msgstr "Figyelmeztet\303\251s: a jelszava lej\303\241r %d nap m\303\272lva%.2s"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Password: "
+msgstr "A jelsz\303\263 nem v\303\241ltozott"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:818
msgid "NIS password could not be changed."
-msgstr "A NIS-jelszó nem módosítható."
+msgstr "A NIS-jelsz\303\263 nem m\303\263dos\303\255that\303\263."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:962
msgid "No password supplied"
-msgstr "Nem lett megadva jelszó"
+msgstr "Nem lett megadva jelsz\303\263"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:962
msgid "Password unchanged"
-msgstr "A jelszó nem változott"
+msgstr "A jelsz\303\263 nem v\303\241ltozott"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:983
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Hosszabb jelszót kell választania"
+msgstr "Hosszabb jelsz\303\263t kell v\303\241lasztania"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:988
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "A jelszót már használta. Válasszon egy másikat."
+msgstr ""
+"A jelsz\303\263t m\303\241r haszn\303\241lta. V\303\241lasszon egy m\303"
+"\241sikat."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1112
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr ""
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1147
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Tovább kell várnia a jelszó módosítására"
+msgstr ""
+"Tov\303\241bb kell v\303\241rnia a jelsz\303\263 m\303\263dos\303\255t\303"
+"\241s\303\241ra"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "\303\232j STRESS jelsz\303\263: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:1208
+#, fuzzy
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "\303\215rja be m\303\251gegyszer az \303\272j STRESS jelsz\303\263t:"
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:481
msgid "Changing STRESS password for "
-msgstr "STRESS jelszó megváltoztatása - "
+msgstr "STRESS jelsz\303\263 megv\303\241ltoztat\303\241sa - "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:495
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Új STRESS jelszó: "
+msgstr "\303\232j STRESS jelsz\303\263: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:498
msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Írja be mégegyszer az új STRESS jelszót:"
+msgstr "\303\215rja be m\303\251gegyszer az \303\272j STRESS jelsz\303\263t:"
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:526
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Az ellenőrző jelszó nem egyezik; a jelszó nem került módosításra"
+msgstr ""
+"Az ellen\305\221rz\305\221 jelsz\303\263 nem egyezik; a jelsz\303\263 nem ker"
+"\303\274lt m\303\263dos\303\255t\303\241sra"
+
+#: libpam/pam_item.c:268
+msgid "login:"
+msgstr ""
#: libpam/pam_strerror.c:13
msgid "Success"
-msgstr "Sikerült"
+msgstr "Siker\303\274lt"
#: libpam/pam_strerror.c:15
msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Kritikus hiba - azonnali leállás"
+msgstr "Kritikus hiba - azonnali le\303\241ll\303\241s"
#: libpam/pam_strerror.c:17
msgid "dlopen() failure"
@@ -177,7 +216,7 @@ msgstr "dlopen() hiba"
#: libpam/pam_strerror.c:19
msgid "Symbol not found"
-msgstr "A szimbólum nem található"
+msgstr "A szimb\303\263lum nem tal\303\241lhat\303\263"
#: libpam/pam_strerror.c:21
msgid "Error in service module"
@@ -189,94 +228,115 @@ msgstr "Rendszerhiba"
#: libpam/pam_strerror.c:25
msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Memóriapuffer-hiba"
+msgstr "Mem\303\263riapuffer-hiba"
#: libpam/pam_strerror.c:27
msgid "Permission denied"
-msgstr "Engedély megtagadva"
+msgstr "Enged\303\251ly megtagadva"
#: libpam/pam_strerror.c:29
msgid "Authentication failure"
-msgstr "Hitelesítési hiba"
+msgstr "Hiteles\303\255t\303\251si hiba"
#: libpam/pam_strerror.c:31
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Nem elegendő azonosítási adat a hitelesítési adatok eléréséhez"
+msgstr ""
+"Nem elegend\305\221 azonos\303\255t\303\241si adat a hiteles\303\255t\303"
+"\251si adatok el\303\251r\303\251s\303\251hez"
#: libpam/pam_strerror.c:33
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info."
-msgstr "A hitelesítési szolgáltatás nem tudja lekérni a hitelesítési adatokat."
+msgstr ""
+"A hiteles\303\255t\303\251si szolg\303\241ltat\303\241s nem tudja lek\303"
+"\251rni a hiteles\303\255t\303\251si adatokat."
#: libpam/pam_strerror.c:35
msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Az alsóbb szintű hitelesítési modul nem ismeri a felhasználót"
+msgstr ""
+"Az als\303\263bb szint\305\261 hiteles\303\255t\303\251si modul nem ismeri a "
+"felhaszn\303\241l\303\263t"
#: libpam/pam_strerror.c:37
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service."
msgstr ""
-"Elérte a szolgáltatás által engedélyezett újrapróbálkozások maximális számát."
+"El\303\251rte a szolg\303\241ltat\303\241s \303\241ltal enged\303\251lyezett "
+"\303\272jrapr\303\263b\303\241lkoz\303\241sok maxim\303\241lis sz\303\241m"
+"\303\241t."
#: libpam/pam_strerror.c:39
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required."
-msgstr "A hitelesítési token már nem érvényes; újra van szükség."
+msgstr ""
+"A hiteles\303\255t\303\251si token m\303\241r nem \303\251rv\303\251nyes; "
+"\303\272jra van sz\303\274ks\303\251g."
#: libpam/pam_strerror.c:41
msgid "User account has expired"
-msgstr "A felhasználói fiók lejárt"
+msgstr "A felhaszn\303\241l\303\263i fi\303\263k lej\303\241rt"
#: libpam/pam_strerror.c:43
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Nem készíthető/törölhető bejegyzés az adott munkamenethez"
+msgstr ""
+"Nem k\303\251sz\303\255thet\305\221/t\303\266r\303\266lhet\305\221 bejegyz"
+"\303\251s az adott munkamenethez"
#: libpam/pam_strerror.c:45
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr ""
-"A hitelesítési szolgáltatás nem tudja lekérni a felhasználó hitelesítési "
-"adatait"
+"A hiteles\303\255t\303\251si szolg\303\241ltat\303\241s nem tudja lek\303"
+"\251rni a felhaszn\303\241l\303\263 hiteles\303\255t\303\251si adatait"
#: libpam/pam_strerror.c:47
msgid "User credentials expired"
-msgstr "A felhasználó hitelesítési adatai lejártak"
+msgstr ""
+"A felhaszn\303\241l\303\263 hiteles\303\255t\303\251si adatai lej\303\241rtak"
#: libpam/pam_strerror.c:49
msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Hiba a felhasználó hitelesítési adatainak beállítása közben"
+msgstr ""
+"Hiba a felhaszn\303\241l\303\263 hiteles\303\255t\303\251si adatainak be\303"
+"\241ll\303\255t\303\241sa k\303\266zben"
#: libpam/pam_strerror.c:51
msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Nem található modulspecifikus adat"
+msgstr "Nem tal\303\241lhat\303\263 modulspecifikus adat"
#: libpam/pam_strerror.c:53
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Rossz elem lett átadva a pam_*_item() számára"
+msgstr "Rossz elem lett \303\241tadva a pam_*_item() sz\303\241m\303\241ra"
#: libpam/pam_strerror.c:55
msgid "Conversation error"
-msgstr "Beszélgetési hiba"
+msgstr "Besz\303\251lget\303\251si hiba"
#: libpam/pam_strerror.c:57
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Hitelesítésitoken-kezelési hiba"
+msgstr "Hiteles\303\255t\303\251sitoken-kezel\303\251si hiba"
#: libpam/pam_strerror.c:59
msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "A hitelesítési adatok nem állíthatók helyre"
+msgstr ""
+"A hiteles\303\255t\303\251si adatok nem \303\241ll\303\255that\303\263k "
+"helyre"
#: libpam/pam_strerror.c:61
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Hitelesítési token zár foglalt"
+msgstr "Hiteles\303\255t\303\251si token z\303\241r foglalt"
#: libpam/pam_strerror.c:63
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Hitelesítési token lejárat kikapcsolva"
+msgstr "Hiteles\303\255t\303\251si token lej\303\241rat kikapcsolva"
#: libpam/pam_strerror.c:65
msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "A jelszószolgáltatás előzetes ellenőrzésén megbukott"
+msgstr ""
+"A jelsz\303\263szolg\303\241ltat\303\241s el\305\221zetes ellen\305\221rz\303"
+"\251s\303\251n megbukott"
#: libpam/pam_strerror.c:67
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "A PAM elosztónak a visszatérési értéket figyelmen kívül kell hagynia"
+msgstr ""
+"A PAM eloszt\303\263nak a visszat\303\251r\303\251si \303\251rt\303\251ket "
+"figyelmen k\303\255v\303\274l kell hagynia"
#: libpam/pam_strerror.c:69
msgid "Module is unknown"
@@ -284,29 +344,30 @@ msgstr "A modul ismeretlen"
#: libpam/pam_strerror.c:71
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "A hitelesítési token lejárt"
+msgstr "A hiteles\303\255t\303\251si token lej\303\241rt"
#: libpam/pam_strerror.c:73
msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "A beszélgetés egy eseményre várakozik"
+msgstr "A besz\303\251lget\303\251s egy esem\303\251nyre v\303\241rakozik"
#: libpam/pam_strerror.c:75
msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Az alkalmazásnak újra meg kell hívnia a libpam modult"
+msgstr ""
+"Az alkalmaz\303\241snak \303\272jra meg kell h\303\255vnia a libpam modult"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Ismeretlen PAM-hiba"
#: libpam_misc/misc_conv.c:35
-msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Kifut az időből...\n"
+msgid "..\007.Time is running out...\n"
+msgstr "..\007.Kifut az id\305\221b\305\221l...\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:36
-msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Elnézést, de az idő lejárt!\n"
+msgid "..\007.Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "..\007.Eln\303\251z\303\251st, de az id\305\221 lej\303\241rt!\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:334
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "hibás beszélgetés (%d)\n"
+msgstr "hib\303\241s besz\303\251lget\303\251s (%d)\n"