summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po590
1 files changed, 300 insertions, 290 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 74c1078b..b5aeba47 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-31 16:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-06 14:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-03 22:04+0200\n"
"Last-Translator: Olav Pettershagen <olav.pet@online.no>\n"
"Language-Team: <nb@li.org>\n"
@@ -15,43 +15,227 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
-msgid "Authentication error"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Tiden er i ferd med utløpe..\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Beklager, tiden er utløpt!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:343
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "mislykket dialog (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_item.c:271
+msgid "login:"
+msgstr "logg inn:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Utført"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Kritisk feil - avbryter straks"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr ""
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Symbol ikke funnet"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Feil i tjenestemodul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Systemfeil"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Minnebufferfeil"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Tillatelse avvist"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
msgstr "Autentiseringsfeil"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
-msgid "Service error"
-msgstr "Tjenestefeil"
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Utilstrekkelige rettigheter for tilgang til autentiseringsinformasjon"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
-msgid "Unknown user"
-msgstr "Ukjent bruker"
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente autentiseringsinformasjon"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Ukjent feil"
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Bruker ukjent for autentiseringsmodul"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Maksimalt antall forsøk er overskredet for tjenesten"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Autentiseringsjide ikke lenger gyldig; ny kode kreves"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Brukerkonto er utløpt"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Kan ikke opprette/fjerne en oppføring for den valgte økten"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente brukerrettigheter"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Brukerrettigheter utløpt"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Feil under definisjon av brukerrettigheter"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Nei modulspesifikk informasjon finnes"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Ugyldig oppføring angitt for pam_*_item()"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Dialogfeil"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Manipulasjonsfeil for autentiseringskode"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Autentiseringsinformasjon kan ikke gjenopprettes"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Låsing av autentiseringskode opptatt"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Tidsbegrensning av autentiseringskode deaktivert"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Passordtjenestens innledende kontroll mislyktes"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Resultatverdien bør ignoreres av PAM"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Modulen er ukjent"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Autentiseringskode utløpt"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Dialogen venter på hendelse"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Programmet må spørre libpam på nytt"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Ukjent PAM-feil"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
#, c-format
-msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Ugyldig tall angitt for --reset=\n"
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nytt %s%spassord: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
#, c-format
-msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Ukjent valg %s\n"
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Bekreft nytt %s%s-passord: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Beklager, ikke samsvar mellom passord."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "er det samme som det gamle"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "er et palindrom"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
+msgid "case changes only"
+msgstr "kun endring av små/store bokstaver"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "er for likt det gamle"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
+msgid "is too simple"
+msgstr "er for enkelt"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
+msgid "is rotated"
+msgstr "er rotert"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
+msgid "has been already used"
+msgstr "er allerede benyttet"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Passord ikke angitt"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Passord uendret"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
#, c-format
-msgid ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "SVAKT PASSORD: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr ""
-"%s: [--file rooted-filnavn] [--user brukernavn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
#, c-format
-msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Kan ikke tilbakestille alle brukere til non-zero\n"
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr ""
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
@@ -85,20 +269,51 @@ msgstr "Velkommen til din nye konto!"
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "For mange innlogginger for '%s'."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+msgid "No mail."
+msgstr "Ingen e-post."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Du har fått ny e-post."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Du har ulest e-post."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+msgid "You have mail."
+msgstr "Du har fått e-post."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
-msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "kunne ikke initialisere PAM\n"
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Du har ingen e-post i mappen %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
-msgid "failed to pam_set_item()\n"
-msgstr "kunne ikke pam_set_item()\n"
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Du har ny e-post i mappen %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
-msgid "login: failure forking: %m"
-msgstr "login: feil under forgrening: %m"
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Du har ulest e-post i mappen %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Du har e-post i mappen %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:140
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:145
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %s: %m"
+msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
#, c-format
@@ -138,56 +353,74 @@ msgstr "Ikke en gyldig sikkerhetskontekst"
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Sikkerhetskontekst %s tilordnet"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
-msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "kunne ikke initialisere PAM\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
-msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "kunne ikke pam_set_item()\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
-msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: feil under forgrening: %m"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
-msgid "No mail."
-msgstr "Ingen e-post."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
+msgid "Changing STRESS password for "
+msgstr "Endrer STRESS-passord for "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
-msgid "You have new mail."
-msgstr "Du har fått ny e-post."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Angi nytt STRESS-passord: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
-msgid "You have old mail."
-msgstr "Du har ulest e-post."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Bekreft nytt STRESS-passord: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
-msgid "You have mail."
-msgstr "Du har fått e-post."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Bekreftelse feil skrevet; passord uendret"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Autentiseringsfeil"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
+msgid "Service error"
+msgstr "Tjenestefeil"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Ukjent bruker"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Ukjent feil"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
#, c-format
-msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Du har ingen e-post i mappen %s."
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Ugyldig tall angitt for --reset=\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
#, c-format
-msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Du har ny e-post i mappen %s."
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Ukjent valg %s\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
#, c-format
-msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Du har ulest e-post i mappen %s."
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file rooted-filnavn] [--user brukernavn] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
#, c-format
-msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Du har e-post i mappen %s."
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Kan ikke tilbakestille alle brukere til non-zero\n"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
@@ -223,16 +456,6 @@ msgstr "Passord: "
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "NIS-passord kunne ikke endres."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "No password supplied"
-msgstr "Passord ikke angitt"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "Password unchanged"
-msgstr "Passord uendret"
-
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:996
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Du må velge et lengre passord"
@@ -257,219 +480,6 @@ msgstr "Angi nytt UNIX-passord: "
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Bekreft nytt UNIX-passord: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
-msgid "Changing STRESS password for "
-msgstr "Endrer STRESS-passord for "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
-msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Angi nytt STRESS-passord: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
-msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Bekreft nytt STRESS-passord: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
-msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Bekreftelse feil skrevet; passord uendret"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
-#, c-format
-msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nytt %s%spassord: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
-#, c-format
-msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Bekreft nytt %s%s-passord: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
-msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Beklager, ikke samsvar mellom passord."
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
-msgid "is the same as the old one"
-msgstr "er det samme som det gamle"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
-msgid "is a palindrome"
-msgstr "er et palindrom"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
-msgid "case changes only"
-msgstr "kun endring av små/store bokstaver"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
-msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "er for likt det gamle"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
-msgid "is too simple"
-msgstr "er for enkelt"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
-msgid "is rotated"
-msgstr "er rotert"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
-msgid "has been already used"
-msgstr "er allerede benyttet"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
-#, c-format
-msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "SVAKT PASSORD: %s"
-
-#: libpam/pam_item.c:271
-msgid "login:"
-msgstr "logg inn:"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:40
-msgid "Success"
-msgstr "Utført"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:42
-msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Kritisk feil - avbryter straks"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:44
-msgid "Failed to load module"
-msgstr ""
-
-#: libpam/pam_strerror.c:46
-msgid "Symbol not found"
-msgstr "Symbol ikke funnet"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:48
-msgid "Error in service module"
-msgstr "Feil i tjenestemodul"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:50
-msgid "System error"
-msgstr "Systemfeil"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:52
-msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Minnebufferfeil"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:54
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Tillatelse avvist"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:56
-msgid "Authentication failure"
-msgstr "Autentiseringsfeil"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:58
-msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Utilstrekkelige rettigheter for tilgang til autentiseringsinformasjon"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:60
-msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente autentiseringsinformasjon"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:62
-msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Bruker ukjent for autentiseringsmodul"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:64
-msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Maksimalt antall forsøk er overskredet for tjenesten"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:66
-msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Autentiseringsjide ikke lenger gyldig; ny kode kreves"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:68
-msgid "User account has expired"
-msgstr "Brukerkonto er utløpt"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:70
-msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Kan ikke opprette/fjerne en oppføring for den valgte økten"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:72
-msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Autentiseringstjenesten kan ikke hente brukerrettigheter"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:74
-msgid "User credentials expired"
-msgstr "Brukerrettigheter utløpt"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:76
-msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Feil under definisjon av brukerrettigheter"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:78
-msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Nei modulspesifikk informasjon finnes"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:80
-msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Ugyldig oppføring angitt for pam_*_item()"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:82
-msgid "Conversation error"
-msgstr "Dialogfeil"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:84
-msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Manipulasjonsfeil for autentiseringskode"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:86
-msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Autentiseringsinformasjon kan ikke gjenopprettes"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:88
-msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Låsing av autentiseringskode opptatt"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:90
-msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Tidsbegrensning av autentiseringskode deaktivert"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:92
-msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Passordtjenestens innledende kontroll mislyktes"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:94
-msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Resultatverdien bør ignoreres av PAM"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:96
-msgid "Module is unknown"
-msgstr "Modulen er ukjent"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:98
-msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Autentiseringskode utløpt"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:100
-msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Dialogen venter på hendelse"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:102
-msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Programmet må spørre libpam på nytt"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:105
-msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Ukjent PAM-feil"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:33
-msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...Tiden er i ferd med utløpe..\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:34
-msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "...Beklager, tiden er utløpt!\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:343
-#, c-format
-msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "mislykket dialog (%d)\n"
-
#, fuzzy
#~ msgid "Warning: your password will expire in one day"
#~ msgstr "Advarsel: passordet ditt vil utløpe om %d dager%.2s"