summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po99
1 files changed, 53 insertions, 46 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index bc163905..c612b543 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-20 15:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-21 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-27 13:48+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Proszę ponownie podać %s"
msgid "Password change aborted."
msgstr "Przerwano zmianę hasła."
-#: libpam/pam_item.c:310
+#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "login:"
@@ -195,54 +195,61 @@ msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Nieznany błąd PAM"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:493
msgid "is the same as the old one"
msgstr "jest identyczne ze starym"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:503
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation error"
+msgstr "Błąd rozmowy"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:518
msgid "is a palindrome"
msgstr "jest palindromem"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:521
msgid "case changes only"
msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:524
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "jest za bardzo podobne do poprzedniego"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:527
msgid "is too simple"
msgstr "jest za proste"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:530
msgid "is rotated"
msgstr "jest obrócone"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:533
msgid "not enough character classes"
msgstr "za mało klas znaków"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:536
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "zawiera za dużo takich samych znaków po sobie"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:539
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "zawiera nazwę użytkownika w pewnej formie"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "Password unchanged"
msgstr "Hasło nie zostało zmienione"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:593
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "BŁĘDNE HASŁO: %s"
@@ -263,18 +270,18 @@ msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s nie powiodło się: nieznany stan 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:433
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:442
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:454
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"
@@ -290,12 +297,12 @@ msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:464
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Ostatnie nieudane logowanie:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:473 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:480
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -308,13 +315,13 @@ msgstr[2] ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:485
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Nastąpiło %d nieudanych prób zalogowania od ostatniego udanego logowania."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Za dużo prób zalogowania na \"%s\"."
@@ -365,8 +372,8 @@ msgstr "Tworzenie katalogu \"%s\"."
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nie można utworzyć i zainicjować katalogu \"%s\"."
-#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:497
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:215
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:509
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Hasło było już używane. Proszę wybrać inne."
@@ -374,43 +381,43 @@ msgstr "Hasło było już używane. Proszę wybrać inne."
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Podać kontekst bezpieczeństwa? [N]"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
msgid "role:"
msgstr "rola:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
msgid "level:"
msgstr "poziom:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Nieprawidłowy kontekst bezpieczeństwa"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Domyślny kontekst bezpieczeństwa %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Podać inną rolę lub poziom?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Brak domyślnego typu dla roli %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:667
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:688
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nie można uzyskać prawidłowego kontekstu dla %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:718
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:742
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s został przypisany"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:739
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:763
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst tworzenia klucza %s został przypisany"
@@ -430,20 +437,20 @@ msgstr "pam_set_item() nie powiodło się\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: rozdzielenie nie powiodło się: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła STRESS dla %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Proszę podać nowe hasło STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Proszę ponownie podać hasło STRESS: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Sprawdzenie nie powiodło się; hasło nie zostało zmienione"
@@ -543,31 +550,31 @@ msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:385
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:390
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:493
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:505
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Należy wybrać dłuższe hasło"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:600
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:612
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmienianie hasła dla %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:611
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:623
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(obecne) hasło UNIX:"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:646
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:658
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Należy poczekać dłużej, aby zmienić hasło"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:706
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:718
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Proszę podać nowe hasło UNIX: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:707
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:719
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Proszę ponownie podać hasło UNIX: "