summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po98
1 files changed, 49 insertions, 49 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 443aa9d5..07612538 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM TBD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-20 22:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-09 18:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-23 15:22+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Bolek <pb@7bulls.com>\n"
"Language-Team: Polish <i18n@suse.de>\n"
@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr "Musisz natychmiast zmienić hasło (hasło wygasło)"
msgid "Warning: your password will expire in %d day%.2s"
msgstr "Ostrzeżenie: twoje hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:62
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
#, fuzzy
msgid "Password: "
msgstr "Hasło nie zmienione"
@@ -196,12 +196,12 @@ msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmieniać hasła NIS."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:976
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:465
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
msgid "No password supplied"
msgstr "Nie podano hasła"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:976
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:465
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
msgid "Password unchanged"
msgstr "Hasło nie zmienione"
@@ -247,52 +247,52 @@ msgstr "Wpisz ponownie hasło STRESS: "
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Błędna weryfikacja; hasło niezmienione"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:61
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
#, fuzzy, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Hasło nie zmienione"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
#, fuzzy, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Wpisz ponownie hasło STRESS: "
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:64
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
#, fuzzy
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Nie można zmieniać hasła NIS."
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:379
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
msgid "is the same as the old one"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:390
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
msgid "is a palindrome"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:393
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
msgid "case changes only"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:396
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
msgid "is too similar to the old one"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:399
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
msgid "is too simple"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:402
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
msgid "is rotated"
msgstr ""
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:437
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
#, fuzzy
msgid "has been already used"
msgstr "Hasło było już używane. Podaj inne."
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:489
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:617
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:488
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:616
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr ""
@@ -301,135 +301,135 @@ msgstr ""
msgid "login:"
msgstr ""
-#: libpam/pam_strerror.c:13
+#: libpam/pam_strerror.c:40
msgid "Success"
msgstr "Powiodło się"
-#: libpam/pam_strerror.c:15
+#: libpam/pam_strerror.c:42
msgid "Critical error - immediate abort"
msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"
-#: libpam/pam_strerror.c:17
+#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "dlopen() failure"
msgstr "nieudane dlopen()"
-#: libpam/pam_strerror.c:19
+#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
msgstr "Symbol nie znaleziony"
-#: libpam/pam_strerror.c:21
+#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
msgstr "Błąd w module usługi"
-#: libpam/pam_strerror.c:23
+#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
msgstr "Błąd systemowy"
-#: libpam/pam_strerror.c:25
+#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
msgstr "Błąd buforowania pamięci"
-#: libpam/pam_strerror.c:27
+#: libpam/pam_strerror.c:54
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"
-#: libpam/pam_strerror.c:29
+#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
msgstr "Nieudana autoryzacja"
-#: libpam/pam_strerror.c:31
+#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"
-#: libpam/pam_strerror.c:33
+#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info."
msgstr "Usługa autoryzacji nie może uzyskać danych autoryzacyjnych."
-#: libpam/pam_strerror.c:35
+#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
msgstr "Użytkownik nieznany w module autoryzacji niższego poziomu"
-#: libpam/pam_strerror.c:37
+#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service."
msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi."
-#: libpam/pam_strerror.c:39
+#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required."
msgstr "Bilety autoryzacyjny jest już nieważny; konieczny nowy."
-#: libpam/pam_strerror.c:41
+#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
msgstr "Konto użytkownika wygasło"
-#: libpam/pam_strerror.c:43
+#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"
-#: libpam/pam_strerror.c:45
+#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
msgstr "Usługa autoryzacyjna nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"
-#: libpam/pam_strerror.c:47
+#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika przeterminowało się"
-#: libpam/pam_strerror.c:49
+#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
msgstr "Niemożna uwierzytelnić użytkownika"
-#: libpam/pam_strerror.c:51
+#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"
-#: libpam/pam_strerror.c:53
+#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
msgstr "Zły element przekazany do pam_*_item()"
-#: libpam/pam_strerror.c:55
+#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
msgstr "Błąd konwersjacji"
-#: libpam/pam_strerror.c:57
+#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
msgstr "Błąd obsługi biletu autoryzacji"
-#: libpam/pam_strerror.c:59
+#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
msgstr "Nie można odzyskać informacji autoryzacyjnych"
-#: libpam/pam_strerror.c:61
+#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
msgstr "Zajęta blokada biletu autoryzacji"
-#: libpam/pam_strerror.c:63
+#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
msgstr "Przeterminowanie biletu autoryzacyjnego wyłączone"
-#: libpam/pam_strerror.c:65
+#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
msgstr "Nieudane początkowe sprawdzenie hasła przez usługę"
-#: libpam/pam_strerror.c:67
+#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
msgstr "Zwrócona wartość powinna być zignorowana przez PAM"
-#: libpam/pam_strerror.c:69
+#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
msgstr "Moduł jest nieznany"
-#: libpam/pam_strerror.c:71
+#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
msgstr "Bilet autoryzacyjny przeterminował się"
-#: libpam/pam_strerror.c:73
+#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
msgstr "Oczekiwanie na zdarzenie konwersjacji"
-#: libpam/pam_strerror.c:75
+#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"
-#: libpam/pam_strerror.c:78
+#: libpam/pam_strerror.c:105
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Nieznany błąd PAM"