summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po592
1 files changed, 301 insertions, 291 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ec130227..6fd7d925 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-31 16:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-12-06 14:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-03 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>\n"
"Language-Team: <pl@li.org>\n"
@@ -20,43 +20,227 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Błąd uwierzytelniania"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...czas mija...\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
-msgid "Service error"
-msgstr "Błąd usługi"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "... czas minął.\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
-msgid "Unknown user"
-msgstr "Nieznany użytkownik"
+#: libpam_misc/misc_conv.c:343
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "błędna konwersacja (%d)\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany błąd"
+#: libpam/pam_item.c:271
+msgid "login:"
+msgstr "login:"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Powiodło się"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr ""
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Symbol nie znaleziony"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Błąd w module usługi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Błąd systemowy"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Błąd buforowania pamięci"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Brak dostępu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Nieudana autoryzacja"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać danych uwierzytelniających"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Bilet uwierzytelniania jest już nieważny; konieczny nowy"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Konto użytkownika wygasło"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika przeterminowało się"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Niemożna uwierzytelnić użytkownika"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Zły element przekazany do pam_*_item()"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Błąd konwersjacji"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Błąd obsługi biletu uwierzytelniania"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Zajęta blokada biletu uwierzytelniania"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Przeterminowanie biletu uwierzytelniania wyłączone"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Nieudane początkowe sprawdzenie hasła przez usługę"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Zwrócona wartość powinna być zignorowana przez PAM"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Moduł jest nieznany"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Bilet uwierzytelniania przeterminował się"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Oczekiwanie na zdarzenie konwersjacji"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Nieznany błąd PAM"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
#, c-format
-msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Błędny numer podany w opcji --reset=\n"
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nowe hasło %s%s: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
#, c-format
-msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Nierozpoznana opcja %s\n"
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Powtórzenie nowego hasła %s%s: "
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Podane hasła nie są zgodne."
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "jest identyczne ze starym"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "jest palindromem"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
+msgid "case changes only"
+msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "jest zbyt podobne do poprzedniego"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
+msgid "is too simple"
+msgstr "jest zbyt proste"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
+msgid "is rotated"
+msgstr "jest obrócone"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
+msgid "has been already used"
+msgstr "było już używane"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Nie podano hasła"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Hasło nie zmienione"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
#, c-format
-msgid ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "ZŁE HASŁO: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
#, c-format
-msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr ""
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
@@ -90,20 +274,51 @@ msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Zbyt wiele prób zalogowania na '%s'."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
+msgid "No mail."
+msgstr "Brak wiadomości."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Odebrano nowe wiadomości."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
+msgid "You have mail."
+msgstr "Odebrano wiadomości."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
-msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "Nie można zainicjować PAM\n"
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
-msgid "failed to pam_set_item()\n"
-msgstr "nieudane pam_set_item()\n"
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
-msgid "login: failure forking: %m"
-msgstr "login: nieudany fork: %m"
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Stare wiadomości katalogu %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Wiadomości w katalogu %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:140
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr ""
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:145
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %s: %m"
+msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
#, c-format
@@ -143,56 +358,74 @@ msgstr "Nieważny kontekst bezpieczeństwa"
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:118
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
-msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "Nie można zainicjować PAM\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:126
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
-msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "nieudane pam_set_item()\n"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
-msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: nieudany fork: %m"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
-msgid "No mail."
-msgstr "Brak wiadomości."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
+msgid "Changing STRESS password for "
+msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:316
-msgid "You have new mail."
-msgstr "Odebrano nowe wiadomości."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Nowe hasło STRESS: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:319
-msgid "You have old mail."
-msgstr "Skrzynka zawiera stare wiadomości."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Powtórzenie hasła STRESS: "
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:323
-msgid "You have mail."
-msgstr "Odebrano wiadomości."
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Błędna weryfikacja; hasło niezmienione"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:741
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Błąd uwierzytelniania"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:742
+msgid "Service error"
+msgstr "Błąd usługi"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:743
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Nieznany użytkownik"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:744
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany błąd"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:760
#, c-format
-msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Błędny numer podany w opcji --reset=\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:764
#, c-format
-msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Nierozpoznana opcja %s\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:776
#, c-format
-msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Stare wiadomości katalogu %s."
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:850
#, c-format
-msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Wiadomości w katalogu %s."
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:274 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:301
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
@@ -229,16 +462,6 @@ msgstr "Hasło: "
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "No password supplied"
-msgstr "Nie podano hasła"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:975
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:464
-msgid "Password unchanged"
-msgstr "Hasło nie zmienione"
-
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:996
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Proszę podać dłuższe hasło"
@@ -263,219 +486,6 @@ msgstr "Nowe hasło UNIX: "
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Powtórzenie hasła UNIX: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:477
-msgid "Changing STRESS password for "
-msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:491
-msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Nowe hasło STRESS: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:494
-msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Powtórzenie hasła STRESS: "
-
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:523
-msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Błędna weryfikacja; hasło niezmienione"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:60
-#, c-format
-msgid "New %s%spassword: "
-msgstr "Nowe hasło %s%s: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:62
-#, c-format
-msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Powtórzenie nowego hasła %s%s: "
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:63
-msgid "Sorry, passwords do not match."
-msgstr "Podane hasła nie są zgodne."
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:378
-msgid "is the same as the old one"
-msgstr "jest identyczne ze starym"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:389
-msgid "is a palindrome"
-msgstr "jest palindromem"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:392
-msgid "case changes only"
-msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:395
-msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "jest zbyt podobne do poprzedniego"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:398
-msgid "is too simple"
-msgstr "jest zbyt proste"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:401
-msgid "is rotated"
-msgstr "jest obrócone"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:436
-msgid "has been already used"
-msgstr "było już używane"
-
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:487
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:615
-#, c-format
-msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "ZŁE HASŁO: %s"
-
-#: libpam/pam_item.c:271
-msgid "login:"
-msgstr "login:"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:40
-msgid "Success"
-msgstr "Powiodło się"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:42
-msgid "Critical error - immediate abort"
-msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:44
-msgid "Failed to load module"
-msgstr ""
-
-#: libpam/pam_strerror.c:46
-msgid "Symbol not found"
-msgstr "Symbol nie znaleziony"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:48
-msgid "Error in service module"
-msgstr "Błąd w module usługi"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:50
-msgid "System error"
-msgstr "Błąd systemowy"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:52
-msgid "Memory buffer error"
-msgstr "Błąd buforowania pamięci"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:54
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Brak dostępu"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:56
-msgid "Authentication failure"
-msgstr "Nieudana autoryzacja"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:58
-msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:60
-msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać danych uwierzytelniających"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:62
-msgid "User not known to the underlying authentication module"
-msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:64
-msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:66
-msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Bilet uwierzytelniania jest już nieważny; konieczny nowy"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:68
-msgid "User account has expired"
-msgstr "Konto użytkownika wygasło"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:70
-msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:72
-msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
-msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownika"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:74
-msgid "User credentials expired"
-msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika przeterminowało się"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:76
-msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Niemożna uwierzytelnić użytkownika"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:78
-msgid "No module specific data is present"
-msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:80
-msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Zły element przekazany do pam_*_item()"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:82
-msgid "Conversation error"
-msgstr "Błąd konwersjacji"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:84
-msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Błąd obsługi biletu uwierzytelniania"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:86
-msgid "Authentication information cannot be recovered"
-msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:88
-msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Zajęta blokada biletu uwierzytelniania"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:90
-msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Przeterminowanie biletu uwierzytelniania wyłączone"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:92
-msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Nieudane początkowe sprawdzenie hasła przez usługę"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:94
-msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Zwrócona wartość powinna być zignorowana przez PAM"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:96
-msgid "Module is unknown"
-msgstr "Moduł jest nieznany"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:98
-msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Bilet uwierzytelniania przeterminował się"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:100
-msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Oczekiwanie na zdarzenie konwersjacji"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:102
-msgid "Application needs to call libpam again"
-msgstr "Aplikacja musi jeszcze raz wywołać libpam"
-
-#: libpam/pam_strerror.c:105
-msgid "Unknown PAM error"
-msgstr "Nieznany błąd PAM"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:33
-msgid "...Time is running out...\n"
-msgstr "...czas mija...\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:34
-msgid "...Sorry, your time is up!\n"
-msgstr "... czas minął.\n"
-
-#: libpam_misc/misc_conv.c:343
-#, c-format
-msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "błędna konwersacja (%d)\n"
-
#, fuzzy
#~ msgid "Warning: your password will expire in one day"
#~ msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"