summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po164
1 files changed, 78 insertions, 86 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 61cc6356..bf2f7841 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,24 +1,21 @@
-# translation of Linux-PAM.po to
-# translation of Linux-PAM.po to polski
-# Polish message file for YaST2 (@memory@).
-# Copyright (C) 2003, 2006 SuSE Linux AG.
+# translation of pl.po to Polish
# Stanisław Małolepszy <smalolepszy@aviary.pl>, 2006.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
+"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-04 16:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-03 21:58+0200\n"
-"Last-Translator: Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>\n"
-"Language-Team: <pl@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-02-19 23:10+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
+"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -31,7 +28,7 @@ msgstr "... czas minął.\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:342
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
-msgstr "błędna konwersacja (%d)\n"
+msgstr "błędna rozmowa (%d)\n"
#: libpam/pam_item.c:298
msgid "login:"
@@ -47,11 +44,11 @@ msgstr "Błąd krytyczny - natychmiastowe przerwanie"
#: libpam/pam_strerror.c:44
msgid "Failed to load module"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytanie modułu nie powiodło się"
#: libpam/pam_strerror.c:46
msgid "Symbol not found"
-msgstr "Symbol nie znaleziony"
+msgstr "Nie znaleziono symbolu"
#: libpam/pam_strerror.c:48
msgid "Error in service module"
@@ -59,7 +56,7 @@ msgstr "Błąd w module usługi"
#: libpam/pam_strerror.c:50
msgid "System error"
-msgstr "Błąd systemowy"
+msgstr "Błąd systemu"
#: libpam/pam_strerror.c:52
msgid "Memory buffer error"
@@ -71,15 +68,16 @@ msgstr "Brak dostępu"
#: libpam/pam_strerror.c:56
msgid "Authentication failure"
-msgstr "Nieudana autoryzacja"
+msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
#: libpam/pam_strerror.c:58
msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
-msgstr "Niedostateczne uwierzytelnienie do dostępu do danych autoryzacyjnych"
+msgstr ""
+"Niewystarczające uwierzytelnienie do dostępu do danych uwierzytelniających"
#: libpam/pam_strerror.c:60
msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
-msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać danych uwierzytelniających"
+msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać informacji o uwierzytelnianiu"
#: libpam/pam_strerror.c:62
msgid "User not known to the underlying authentication module"
@@ -87,11 +85,11 @@ msgstr "Użytkownik nieznany w module uwierzytelniania niższego poziomu"
#: libpam/pam_strerror.c:64
msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
-msgstr "Wykorzystana maksymalna liczba prób dla usługi"
+msgstr "Wykorzystano maksymalną liczbę prób dla usługi"
#: libpam/pam_strerror.c:66
msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
-msgstr "Bilet uwierzytelniania jest już nieważny; konieczny nowy"
+msgstr "Token uwierzytelniania nie jest już prawidłowy; wymagany jest nowy"
#: libpam/pam_strerror.c:68
msgid "User account has expired"
@@ -99,7 +97,7 @@ msgstr "Konto użytkownika wygasło"
#: libpam/pam_strerror.c:70
msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
-msgstr "Nie można utworzyć/usunąć pozycji dla podanej sesji"
+msgstr "Nie można utworzyć/usunąć wpisu dla podanej sesji"
#: libpam/pam_strerror.c:72
msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
@@ -107,11 +105,11 @@ msgstr "Usługa uwierzytelniania nie może uzyskać uwierzytelnienia użytkownik
#: libpam/pam_strerror.c:74
msgid "User credentials expired"
-msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika przeterminowało się"
+msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika wygasło"
#: libpam/pam_strerror.c:76
msgid "Failure setting user credentials"
-msgstr "Niemożna uwierzytelnić użytkownika"
+msgstr "Ustawienie uwierzytelniania użytkownika nie powiodło się"
#: libpam/pam_strerror.c:78
msgid "No module specific data is present"
@@ -119,15 +117,15 @@ msgstr "Brak danych specyficznych dla modułu"
#: libpam/pam_strerror.c:80
msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
-msgstr "Zły element przekazany do pam_*_item()"
+msgstr "Błędny element przekazany do pam_*_item()"
#: libpam/pam_strerror.c:82
msgid "Conversation error"
-msgstr "Błąd konwersjacji"
+msgstr "Błąd rozmowy"
#: libpam/pam_strerror.c:84
msgid "Authentication token manipulation error"
-msgstr "Błąd obsługi biletu uwierzytelniania"
+msgstr "Błąd podczas modyfikowania tokenu uwierzytelniania"
#: libpam/pam_strerror.c:86
msgid "Authentication information cannot be recovered"
@@ -135,19 +133,19 @@ msgstr "Nie można odzyskać informacji uwierzytelniających"
#: libpam/pam_strerror.c:88
msgid "Authentication token lock busy"
-msgstr "Zajęta blokada biletu uwierzytelniania"
+msgstr "Blokada tokenu uwierzytelniania jest zajęta"
#: libpam/pam_strerror.c:90
msgid "Authentication token aging disabled"
-msgstr "Przeterminowanie biletu uwierzytelniania wyłączone"
+msgstr "Wygasanie tokenu uwierzytelniania jest wyłączone"
#: libpam/pam_strerror.c:92
msgid "Failed preliminary check by password service"
-msgstr "Nieudane początkowe sprawdzenie hasła przez usługę"
+msgstr "Wstępne sprawdzenie hasła przez usługę nie powiodło się"
#: libpam/pam_strerror.c:94
msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
-msgstr "Zwrócona wartość powinna być zignorowana przez PAM"
+msgstr "Zwrócona wartość powinna zostać zignorowana przez PAM"
#: libpam/pam_strerror.c:96
msgid "Module is unknown"
@@ -155,11 +153,11 @@ msgstr "Moduł jest nieznany"
#: libpam/pam_strerror.c:98
msgid "Authentication token expired"
-msgstr "Bilet uwierzytelniania przeterminował się"
+msgstr "Token uwierzytelniania wygasł"
#: libpam/pam_strerror.c:100
msgid "Conversation is waiting for event"
-msgstr "Oczekiwanie na zdarzenie konwersjacji"
+msgstr "Rozmowa oczekuje na zdarzenie"
#: libpam/pam_strerror.c:102
msgid "Application needs to call libpam again"
@@ -177,7 +175,7 @@ msgstr "Nowe hasło %s%s: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
-msgstr "Powtórzenie nowego hasła %s%s: "
+msgstr "Ponownie podaj nowe hasło %s%s: "
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:67
msgid "Sorry, passwords do not match."
@@ -197,11 +195,11 @@ msgstr "ma zmienioną tylko wielkość znaków"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:451
msgid "is too similar to the old one"
-msgstr "jest zbyt podobne do poprzedniego"
+msgstr "jest za bardzo podobne do poprzedniego"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:454
msgid "is too simple"
-msgstr "jest zbyt proste"
+msgstr "jest za proste"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:457
msgid "is rotated"
@@ -223,28 +221,28 @@ msgstr "Nie podano hasła"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:526
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:456
msgid "Password unchanged"
-msgstr "Hasło nie zmienione"
+msgstr "Hasło nie zostało zmienione"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:549
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
-msgstr "ZŁE HASŁO: %s"
+msgstr "BŁĘDNE HASŁO: %s"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:134
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
-msgstr ""
+msgstr "%s nie powiodło się: kod wyjścia %d"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:143
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s nie powiodło się: otrzymano sygnał %d%s"
#: modules/pam_exec/pam_exec.c:152
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
-msgstr ""
+msgstr "%s nie powiodło się: nieznany stan 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:190
@@ -276,7 +274,7 @@ msgstr "Witaj na swoim nowym koncie!"
#: modules/pam_limits/pam_limits.c:712
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
-msgstr "Zbyt wiele prób zalogowania na '%s'."
+msgstr "Za dużo prób zalogowania na \"%s\"."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:313
msgid "No mail."
@@ -297,22 +295,22 @@ msgstr "Odebrano wiadomości."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:330
#, c-format
msgid "You have no mail in folder %s."
-msgstr "Brak wiadomości w katalogu %s."
+msgstr "Brak wiadomości w folderze %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:334
#, c-format
msgid "You have new mail in folder %s."
-msgstr "Nowe wiadomości w katalogu %s."
+msgstr "Nowe wiadomości w folderze %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:338
#, c-format
msgid "You have old mail in folder %s."
-msgstr "Stare wiadomości katalogu %s."
+msgstr "Stare wiadomości w folderze %s."
#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
#, c-format
msgid "You have mail in folder %s."
-msgstr "Wiadomości w katalogu %s."
+msgstr "Wiadomości w folderze %s."
#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:142
#, c-format
@@ -331,7 +329,7 @@ msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:98
#, fuzzy
msgid "Error translating default context."
-msgstr "Domyślny kontekst: %s. \n"
+msgstr "Domyślny kontekst to %s. \n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:102
msgid "Error translating selected context."
@@ -344,7 +342,7 @@ msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:164
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-msgstr "Czy wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"
+msgstr "Czy chcesz podać kontekst bezpieczeństwa? [y]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:181 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
#, fuzzy
@@ -358,17 +356,17 @@ msgstr "poziom: "
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:206 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:313
msgid "Not a valid security context"
-msgstr "Nieważny kontekst bezpieczeństwa"
+msgstr "Nieprawidłowy kontekst bezpieczeństwa"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
-msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"
+msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s został przypisany"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:255
#, fuzzy
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
-msgstr "Czy wejść w kontekst bezpieczeństwa? [y]"
+msgstr "Czy chcesz podać kontekst bezpieczeństwa? [y]"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
#, c-format
@@ -391,44 +389,44 @@ msgstr ""
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:628
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
-msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"
+msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s został przypisany"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:649
#, fuzzy, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
-msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s przypisany"
+msgstr "Kontekst bezpieczeństwa %s został przypisany"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
#, c-format
msgid "failed to initialize PAM\n"
-msgstr "Nie można zainicjować PAM\n"
+msgstr "zainicjowanie PAM nie powiodło się\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
#, c-format
msgid "failed to pam_set_item()\n"
-msgstr "nieudane pam_set_item()\n"
+msgstr "pam_set_item() nie powiodło się\n"
#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
#, c-format
msgid "login: failure forking: %m"
-msgstr "login: nieudany fork: %m"
+msgstr "login: rozdzielenie nie powiodło się: %m"
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
-msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "
+msgstr "Zmienianie hasła STRESS dla "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
-msgstr "Nowe hasło STRESS: "
+msgstr "Podaj nowe hasło STRESS: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
-msgstr "Powtórzenie hasła STRESS: "
+msgstr "Ponownie podaj hasła STRESS: "
#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
-msgstr "Błędna weryfikacja; hasło niezmienione"
+msgstr "Sprawdzenie nie powiodło się; hasło nie zostało zmienione"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:746
msgid "Authentication error"
@@ -449,50 +447,51 @@ msgstr "Nieznany błąd"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:765
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
-msgstr "%s: Błędny numer podany w opcji --reset=\n"
+msgstr "%s: błędny numer podany dla --reset=\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
-msgstr "%s: Nierozpoznana opcja %s\n"
+msgstr "%s: nierozpoznana opcja %s\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:781
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
msgstr ""
-"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+"%s: [--file nazwa-pliku-root] [--user nazwa-użytkownika] [--reset[=n]] [--"
+"quiet]\n"
#: modules/pam_tally/pam_tally.c:855
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
-msgstr "%s: Nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"
+msgstr "%s: nie można przywrócić wszystkich użytkowników\n"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:229 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:251
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
-msgstr "Konto użytkownika wygasło ; proszę skontaktować się z administratorem"
+msgstr "Konto wygasło; skontaktuj się z administratorem systemu"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:237
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
-msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (wymuszone przez administratora)"
+msgstr "Wymagana jest zmiana hasła (wymuszone przez administratora)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:243
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
-msgstr "Należy natychmiast zmienić hasło (hasło wygasło)"
+msgstr "Wymagana jest natychmiastowa zmiana hasła (hasło wygasło)"
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:268
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
-msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
-msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
+msgstr[0] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dzień"
+msgstr[1] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
+msgstr[2] "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
-msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
+msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni"
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:61
msgid "Password: "
@@ -504,16 +503,16 @@ msgstr "Nie można zmienić hasła NIS."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:477
msgid "You must choose a longer password"
-msgstr "Proszę podać dłuższe hasło"
+msgstr "Wybierz dłuższe hasło"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:482
msgid "Password has been already used. Choose another."
-msgstr "Hasło było już używane. Proszę wybrać inne."
+msgstr "Hasło było już używane. Wybierz inne."
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "Changing password for %s."
-msgstr "Zmiana hasła STRESS dla "
+msgstr "Zmienianie hasła STRESS dla "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:594
msgid "(current) UNIX password: "
@@ -521,28 +520,21 @@ msgstr "Bieżące hasło UNIX:"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
msgid "You must wait longer to change your password"
-msgstr "Proszę poczekać dłużej aby zmienić hasło"
+msgstr "Poczekaj dłużej, aby zmienić hasło"
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:689
msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Nowe hasło UNIX: "
+msgstr "Podaj nowe hasło UNIX: "
#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:690
msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Powtórzenie hasła UNIX: "
+msgstr "Ponownie podaj hasło UNIX: "
#~ msgid "Do you want to choose a different one? [n]"
-#~ msgstr "Czy powtórzyć wybieranie? [n]"
+#~ msgstr "Czy chcesz wybrać inny? [n]"
#~ msgid "Enter number of choice: "
#~ msgstr "Wybrana liczba: "
#~ msgid "type: "
#~ msgstr "typ:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Warning: your password will expire in one day"
-#~ msgstr "Ostrzeżenie: hasło wygaśnie za %d dni%.2s"
-
-#~ msgid "dlopen() failure"
-#~ msgstr "nieudane dlopen()"