summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po586
1 files changed, 586 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 00000000..4e742dc8
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,586 @@
+# Slovak translation for Linux-PAM package
+# This file is distributed under the same license as the Linux-PAM package.
+#
+# Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008.
+# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-16 10:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-24 22:24+0100\n"
+"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:33
+msgid "...Time is running out...\n"
+msgstr "...Odpočet bol spustený...\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:34
+msgid "...Sorry, your time is up!\n"
+msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"
+
+#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#, c-format
+msgid "erroneous conversation (%d)\n"
+msgstr "chybná konverzácia (%d)\n"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:159 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:63
+msgid "Password: "
+msgstr "Heslo: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:66
+#, c-format
+msgid "New %s%spassword: "
+msgstr "Nové %s%sheslo: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#, c-format
+msgid "Retype new %s%spassword: "
+msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:69
+msgid "Sorry, passwords do not match."
+msgstr "Prepáčte, heslá sa nezhodujú."
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:127
+#, c-format
+msgid "Retype %s"
+msgstr "Opakujte %s"
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:146
+msgid "Password change aborted."
+msgstr "Zmena hesla zrušená."
+
+#: libpam/pam_item.c:310
+msgid "login:"
+msgstr "login:"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:40
+msgid "Success"
+msgstr "Úspech"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:42
+msgid "Critical error - immediate abort"
+msgstr "Kritická chyba - okamžité zrušenie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:44
+msgid "Failed to load module"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:46
+msgid "Symbol not found"
+msgstr "Symbol nenájdený"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:48
+msgid "Error in service module"
+msgstr "Chyba v module služby"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:50
+msgid "System error"
+msgstr "Chyba systému"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:52
+msgid "Memory buffer error"
+msgstr "Chyba vyrovnávacej pamäte"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:54
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Prístup odmietnutý"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:56
+msgid "Authentication failure"
+msgstr "Zlyhanie overenia"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:58
+msgid "Insufficient credentials to access authentication data"
+msgstr "Nedostatočné oprávnenia pre prístup k údajom overenia"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:60
+msgid "Authentication service cannot retrieve authentication info"
+msgstr "Overovacia služba nemôže získať informácie pre overenie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:62
+msgid "User not known to the underlying authentication module"
+msgstr "Používateľ nie je známy pre podriadený overovací modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:64
+msgid "Have exhausted maximum number of retries for service"
+msgstr "Vyčerpaný maximálny počet pokusov pre službu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:66
+msgid "Authentication token is no longer valid; new one required"
+msgstr "Overovací token už nie je platný; požadovaný je nový"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:68
+msgid "User account has expired"
+msgstr "Platnosť používateľského účtu vypršala"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:70
+msgid "Cannot make/remove an entry for the specified session"
+msgstr "Pre zadanú reláciu nie je možné vytvoriť/odstrániť záznam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:72
+msgid "Authentication service cannot retrieve user credentials"
+msgstr "Overovacia služba nemôže získať oprávnenia používateľa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:74
+msgid "User credentials expired"
+msgstr "Vypršala platnosť používateľského oprávnenia"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:76
+msgid "Failure setting user credentials"
+msgstr "Chyba pri nastavení oprávnení používateľa"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:78
+msgid "No module specific data is present"
+msgstr "Nie je možné nájsť dáta pre modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:80
+msgid "Bad item passed to pam_*_item()"
+msgstr "Funkcii pam_*_item() bola poslaná zlá položka"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:82
+msgid "Conversation error"
+msgstr "Chyba konverzácie"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:84
+msgid "Authentication token manipulation error"
+msgstr "Chyba pri manipulácii s overovacím tokenom"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:86
+msgid "Authentication information cannot be recovered"
+msgstr "Overovaciu informáciu nie je možné obnoviť"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:88
+msgid "Authentication token lock busy"
+msgstr "Overovací token je uzamknutý"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:90
+msgid "Authentication token aging disabled"
+msgstr "Starnutie overovacieho tokenu zakázané"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:92
+msgid "Failed preliminary check by password service"
+msgstr "Zlyhanie predbežnej kontroly v službe hesla"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:94
+msgid "The return value should be ignored by PAM dispatch"
+msgstr "Návratová hodnota by mala byť ignorovaná mechanizmom PAM"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:96
+msgid "Module is unknown"
+msgstr "Neznámy modul"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:98
+msgid "Authentication token expired"
+msgstr "Vypršala platnosť overovacieho tokenu"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:100
+msgid "Conversation is waiting for event"
+msgstr "Konverzácia čaká na udalosť"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:102
+msgid "Application needs to call libpam again"
+msgstr "Aplikácia musí znovu zavolať libpam"
+
+#: libpam/pam_strerror.c:105
+msgid "Unknown PAM error"
+msgstr "Neznáme chyba PAM"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+msgid "is the same as the old one"
+msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+msgid "is a palindrome"
+msgstr "je palindróm"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+msgid "case changes only"
+msgstr "len zmena veľkosti"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+msgid "is too similar to the old one"
+msgstr "je príliš podobné predchádzajúcemu"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+msgid "is too simple"
+msgstr "je príliš jednoduché"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+msgid "is rotated"
+msgstr "je otočené"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+msgid "not enough character classes"
+msgstr "nedostatok rôznych druhov znakov"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+msgid "contains too many same characters consecutively"
+msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+msgid "contains the user name in some form"
+msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:448
+msgid "No password supplied"
+msgstr "Heslo nezadané"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:448
+msgid "Password unchanged"
+msgstr "Heslo nebolo zmenené"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#, c-format
+msgid "BAD PASSWORD: %s"
+msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#, c-format
+msgid "%s failed: exit code %d"
+msgstr "%s zlyhalo: výstupný kód %d"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#, c-format
+msgid "%s failed: caught signal %d%s"
+msgstr "%s zlyhalo: dostal signál %d%s"
+
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#, c-format
+msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
+msgstr "%s zlyhalo: neznámy stav 0x%x"
+
+#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
+msgstr " %a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"
+
+#. TRANSLATORS: " from <host>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#, c-format
+msgid " from %.*s"
+msgstr " z %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#, c-format
+msgid " on %.*s"
+msgstr " na %.*s"
+
+#. TRANSLATORS: "Last login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:232
+#, c-format
+msgid "Last login:%s%s%s"
+msgstr "Posledné prihlásenie:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:238
+msgid "Welcome to your new account!"
+msgstr "Vitajte vo vašom novom účte!"
+
+#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#, c-format
+msgid "Last failed login:%s%s%s"
+msgstr "Posledné neúspešné prihlásenie:%s%s%s"
+
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#, c-format
+msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
+msgid_plural ""
+"There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr[0] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešnému pokusu o "
+"prihlásenie."
+msgstr[1] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+msgstr[2] ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#, c-format
+msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
+msgstr ""
+"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
+"prihlásenie."
+
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#, c-format
+msgid "Too many logins for '%s'."
+msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:318
+msgid "No mail."
+msgstr "Žiadna pošta."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:321
+msgid "You have new mail."
+msgstr "Máte novú poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:324
+msgid "You have old mail."
+msgstr "Máte starú poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:328
+msgid "You have mail."
+msgstr "Máte poštu."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:335
+#, c-format
+msgid "You have no mail in folder %s."
+msgstr "Nemáte žiadnu poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:339
+#, c-format
+msgid "You have new mail in folder %s."
+msgstr "Máte novú poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:343
+#, c-format
+msgid "You have old mail in folder %s."
+msgstr "Máte starú poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mail/pam_mail.c:348
+#, c-format
+msgid "You have mail in folder %s."
+msgstr "Máte poštu v priečinku %s."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
+#, c-format
+msgid "Creating directory '%s'."
+msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."
+
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
+#, c-format
+msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
+msgstr "Nedá sa vytvoriť a inicializovať priečinok '%s'."
+
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:469
+msgid "Password has been already used. Choose another."
+msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:172
+msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
+msgstr "Želáte si zadať kontext zabezpečenia? [N] "
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+msgid "role:"
+msgstr "rola:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+msgid "level:"
+msgstr "úroveň:"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+msgid "Not a valid security context"
+msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#, c-format
+msgid "Default Security Context %s\n"
+msgstr "Predvolený kontext zabezpečenia %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+msgid "Would you like to enter a different role or level?"
+msgstr "Želáte si zadať inú rolu alebo úroveň?"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#, c-format
+msgid "No default type for role %s\n"
+msgstr "Chýba predvolený typ pre rolu %s\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:677
+#, c-format
+msgid "Unable to get valid context for %s"
+msgstr "Nepodarilo sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:728
+#, c-format
+msgid "Security Context %s Assigned"
+msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:749
+#, c-format
+msgid "Key Creation Context %s Assigned"
+msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:99
+#, c-format
+msgid "failed to initialize PAM\n"
+msgstr "chyba pri inicializácii PAM\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:105
+#, c-format
+msgid "failed to pam_set_item()\n"
+msgstr "chyba pri pam_set_item()\n"
+
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux_check.c:133
+#, c-format
+msgid "login: failure forking: %m"
+msgstr "login: chyba forku: %m"
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#, c-format
+msgid "Changing STRESS password for %s."
+msgstr "Zmena STRESS hesla pre %s."
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+msgid "Enter new STRESS password: "
+msgstr "Zadajte nové STRESS heslo: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+msgid "Retype new STRESS password: "
+msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "
+
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
+msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:596
+#, c-format
+msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
+msgstr "Účet dočasne uzamknutý (zostáva %ld sekúnd)"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:575
+#, c-format
+msgid "Account locked due to %u failed logins"
+msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:884
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Chyba overenia"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
+msgid "Service error"
+msgstr "Chyba služby"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:886
+msgid "Unknown user"
+msgstr "Neznámy používateľ"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:906
+#, c-format
+msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
+msgstr "%s: Zadané zlé číslo pre --reset=\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:910
+#, c-format
+msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
+msgstr "%s: Neznáma voľba %s\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] [--"
+"quiet]\n"
+
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1036
+#, c-format
+msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
+msgstr "%s: Nedá sa resetovať všetkých používateľov nenulovo\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:937
+#, c-format
+msgid "Login Failures Latest failure From\n"
+msgstr "Login Zlyhaní Ostatné zlyhanie Z\n"
+
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:953
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
+" [-u username] [--user username]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+msgstr ""
+"%s: [-f meno_suboru] [--file meno_suboru]\n"
+" [-u pouzivatelske_meno] [--user pouzivatelske_meno]\n"
+" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
+
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:339
+#, c-format
+msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
+msgstr "Prístup povolený (ostatný prístup pred %ld sekundami)."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:236 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:258
+msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
+msgstr ""
+"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:244
+msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené správcom)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
+msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:271 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:278
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d day"
+msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr[0] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d deň"
+msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
+msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
+
+#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#, c-format
+msgid "Warning: your password will expire in %d days"
+msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:358
+msgid "NIS password could not be changed."
+msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:465
+msgid "You must choose a longer password"
+msgstr "Musíte si zvoliť dlhšie heslo"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:570
+#, c-format
+msgid "Changing password for %s."
+msgstr "Zmena hesla pre %s."
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:581
+msgid "(current) UNIX password: "
+msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:616
+msgid "You must wait longer to change your password"
+msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:676
+msgid "Enter new UNIX password: "
+msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
+
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:677
+msgid "Retype new UNIX password: "
+msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Account locked due to %hu failed logins"
+#~ msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"
+
+#~ msgid "has been already used"
+#~ msgstr "už bolo použité"
+
+#~ msgid "Requested MLS level not in permitted range"
+#~ msgstr "Požadovaná úroveň MLS nie je v povolenom rozsahu"