summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po99
1 files changed, 53 insertions, 46 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index a3c9e11f..39458d9f 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-20 15:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-21 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-24 22:24+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <fedora-trans-sk@redhat.com>\n"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "Opakujte %s"
msgid "Password change aborted."
msgstr "Zmena hesla zrušená."
-#: libpam/pam_item.c:310
+#: libpam/pam_item.c:311
msgid "login:"
msgstr "login:"
@@ -193,54 +193,61 @@ msgstr "Aplikácia musí znovu zavolať libpam"
msgid "Unknown PAM error"
msgstr "Neznáme chyba PAM"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:490
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:493
msgid "is the same as the old one"
msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:504
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:499
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:503
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#, fuzzy
+msgid "memory allocation error"
+msgstr "Chyba konverzácie"
+
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:518
msgid "is a palindrome"
msgstr "je palindróm"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:507
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:521
msgid "case changes only"
msgstr "len zmena veľkosti"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:510
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:524
msgid "is too similar to the old one"
msgstr "je príliš podobné predchádzajúcemu"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:513
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:527
msgid "is too simple"
msgstr "je príliš jednoduché"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:516
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:530
msgid "is rotated"
msgstr "je otočené"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:519
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:533
msgid "not enough character classes"
msgstr "nedostatok rôznych druhov znakov"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:522
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:536
msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:525
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:539
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:555
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:476
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:573
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:488
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebolo zmenené"
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:575
-#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:658
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:593
+#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:676
#, c-format
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"
@@ -261,18 +268,18 @@ msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s zlyhalo: neznámy stav 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:429
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:201 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:433
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:438
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:210 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:442
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:450
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:222 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:454
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"
@@ -288,12 +295,12 @@ msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Vitajte vo vašom novom účte!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:460
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:464
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Posledné neúspešné prihlásenie:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:469 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:476
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:473 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:480
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -309,14 +316,14 @@ msgstr[2] ""
"prihlásenie."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:481
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:485
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
"prihlásenie."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:786
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."
@@ -367,8 +374,8 @@ msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nedá sa vytvoriť a inicializovať priečinok '%s'."
-#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:218
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:497
+#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:215
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:509
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
@@ -376,43 +383,43 @@ msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
msgstr "Želáte si zadať kontext zabezpečenia? [N] "
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:191 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:299
msgid "role:"
msgstr "rola:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:204 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:316
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:205 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:334
msgid "level:"
msgstr "úroveň:"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:219 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:349
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:220 modules/pam_selinux/pam_selinux.c:367
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:265
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:282
#, c-format
msgid "Default Security Context %s\n"
msgstr "Predvolený kontext zabezpečenia %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:269
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:286
msgid "Would you like to enter a different role or level?"
msgstr "Želáte si zadať inú rolu alebo úroveň?"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:285
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:302
#, c-format
msgid "No default type for role %s\n"
msgstr "Chýba predvolený typ pre rolu %s\n"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:667
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:688
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nepodarilo sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:718
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:742
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:739
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:763
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"
@@ -432,20 +439,20 @@ msgstr "chyba pri pam_set_item()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: chyba forku: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:475
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmena STRESS hesla pre %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:489
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Zadajte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:492
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:521
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"
@@ -546,32 +553,32 @@ msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:385
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:390
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:493
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:505
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte si zvoliť dlhšie heslo"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:600
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:612
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmena hesla pre %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:611
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:623
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:646
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:658
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:706
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:718
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:707
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:719
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "