summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po54
1 files changed, 27 insertions, 27 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 7bccb9c2..4002c27f 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,15 +9,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-12 18:31+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-11 16:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-30 12:01+0000\n"
"Last-Translator: Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/language/"
"sk/)\n"
-"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "chybná konverzácia (%d)\n"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:142
+#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "
@@ -245,12 +245,12 @@ msgid "contains the user name in some form"
msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:495
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebolo zmenené"
@@ -260,34 +260,34 @@ msgstr "Heslo nebolo zmenené"
msgid "BAD PASSWORD: %s"
msgstr "NESPRÁVNE HESLO: %s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:215
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:273
#, c-format
msgid "%s failed: exit code %d"
msgstr "%s zlyhalo: výstupný kód %d"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:224
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:282
#, c-format
msgid "%s failed: caught signal %d%s"
msgstr "%s zlyhalo: dostal signál %d%s"
-#: modules/pam_exec/pam_exec.c:233
+#: modules/pam_exec/pam_exec.c:291
#, c-format
msgid "%s failed: unknown status 0x%x"
msgstr "%s zlyhalo: neznámy stav 0x%x"
#. TRANSLATORS: "strftime options for date of last login"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:492
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:282 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:496
msgid " %a %b %e %H:%M:%S %Z %Y"
msgstr " %a %d.%m.%Y %H:%M:%S %Z"
#. TRANSLATORS: " from <host>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:501
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:291 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:505
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " z %.*s"
#. TRANSLATORS: " on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:513
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:303 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:517
#, c-format
msgid " on %.*s"
msgstr " na %.*s"
@@ -303,12 +303,12 @@ msgid "Welcome to your new account!"
msgstr "Vitajte vo vašom novom účte!"
#. TRANSLATORS: "Last failed login: <date> from <host> on <terminal>"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:523
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:527
#, c-format
msgid "Last failed login:%s%s%s"
msgstr "Posledné neúspešné prihlásenie:%s%s%s"
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:532 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:539
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:536 modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:543
#, c-format
msgid "There was %d failed login attempt since the last successful login."
msgid_plural ""
@@ -324,7 +324,7 @@ msgstr[2] ""
"prihlásenie."
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:544
+#: modules/pam_lastlog/pam_lastlog.c:548
#, c-format
msgid "There were %d failed login attempts since the last successful login."
msgstr ""
@@ -383,7 +383,7 @@ msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nedá sa vytvoriť a inicializovať priečinok '%s'."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:516
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
@@ -535,20 +535,20 @@ msgstr ""
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Prístup povolený (ostatný prístup pred %ld sekundami)."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:241 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:263
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:242 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:264
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:249
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:250
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené správcom)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:256
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:276 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:283
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:277 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:284
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
@@ -557,37 +557,37 @@ msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:397
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:512
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte si zvoliť dlhšie heslo"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:618
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmena hesla pre %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:629
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
msgid "(current) UNIX password: "
msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:664
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:724
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
msgid "Enter new UNIX password: "
msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
msgid "Retype new UNIX password: "
msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "