summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po141
1 files changed, 68 insertions, 73 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 03f6d458..6a9a95aa 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3,22 +3,26 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Ondrej Šulek <feonsu@gmail.com>, 2008.
-# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009.
+# feonsu <feonsu@gmail.com>, 2008
+# feonsu <feonsu@gmail.com>, 2014
+# feonsu <feonsu@gmail.com>, 2008
+# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2009
+# Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Linux-PAM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/projects/pam\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-19 10:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-30 12:01+0000\n"
-"Last-Translator: Tomáš Mráz <tmraz@fedoraproject.org>\n"
-"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/language/"
-"sk/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 04:54-0400\n"
+"Last-Translator: feonsu <feonsu@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/linux-pam/"
+"language/sk/)\n"
+"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Zanata 3.8.3\n"
#: libpam_misc/misc_conv.c:33
msgid "...Time is running out...\n"
@@ -28,36 +32,41 @@ msgstr "...Odpočet bol spustený...\n"
msgid "...Sorry, your time is up!\n"
msgstr "...Prepáčte, váš čas vypršal!\n"
-#: libpam_misc/misc_conv.c:342
+#: libpam_misc/misc_conv.c:346
#, c-format
msgid "erroneous conversation (%d)\n"
msgstr "chybná konverzácia (%d)\n"
#: libpam/pam_get_authtok.c:39 modules/pam_exec/pam_exec.c:170
-#: modules/pam_unix/pam_unix_auth.c:160 modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
+#: modules/pam_userdb/pam_userdb.c:64
msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:41 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
+#: libpam/pam_get_authtok.c:41
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Current %s%spassword: "
+msgstr "Nové %s%sheslo: "
+
+#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:68
#, c-format
msgid "New %s%spassword: "
msgstr "Nové %s%sheslo: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:43 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
+#: libpam/pam_get_authtok.c:45 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:70
#, c-format
msgid "Retype new %s%spassword: "
msgstr "Opakujte nové %s%sheslo: "
-#: libpam/pam_get_authtok.c:44 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
+#: libpam/pam_get_authtok.c:46 modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:71
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Prepáčte, heslá sa nezhodujú."
-#: libpam/pam_get_authtok.c:135 libpam/pam_get_authtok.c:211
+#: libpam/pam_get_authtok.c:139 libpam/pam_get_authtok.c:220
#, c-format
msgid "Retype %s"
msgstr "Opakujte %s"
-#: libpam/pam_get_authtok.c:155 libpam/pam_get_authtok.c:227
+#: libpam/pam_get_authtok.c:164 libpam/pam_get_authtok.c:236
msgid "Password change aborted."
msgstr "Zmena hesla zrušená."
@@ -205,7 +214,7 @@ msgstr "je rovnaké ako predchádzajúce"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:628
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:638
msgid "memory allocation error"
-msgstr ""
+msgstr "chyba pridelenia pamäte"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:643
msgid "is a palindrome"
@@ -236,21 +245,20 @@ msgid "contains too many same characters consecutively"
msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:664
-#, fuzzy
msgid "contains too long of a monotonic character sequence"
-msgstr "obsahuje príliš veľa rovnakých znakov za sebou"
+msgstr "obsahuje príliš jednotvárnu postupnosť znakov"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:667
msgid "contains the user name in some form"
msgstr "obsahuje v nejakej forme používateľské meno"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "No password supplied"
msgstr "Heslo nezadané"
#: modules/pam_cracklib/pam_cracklib.c:701
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:496
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:568
msgid "Password unchanged"
msgstr "Heslo nebolo zmenené"
@@ -331,7 +339,7 @@ msgstr ""
"Od posledného úspešného prihlásenia došlo k %d neúspešným pokusom o "
"prihlásenie."
-#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1079
+#: modules/pam_limits/pam_limits.c:1091
#, c-format
msgid "Too many logins for '%s'."
msgstr "Príliš veľa prihlásení pre '%s'."
@@ -372,25 +380,24 @@ msgstr "Máte starú poštu v priečinku %s."
msgid "You have mail in folder %s."
msgstr "Máte poštu v priečinku %s."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:113
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:111
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'."
msgstr "Vytváranie priečinka '%s'."
-#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:183
+#: modules/pam_mkhomedir/pam_mkhomedir.c:176
#, c-format
msgid "Unable to create and initialize directory '%s'."
msgstr "Nedá sa vytvoriť a inicializovať priečinok '%s'."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:217
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:517
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:589
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
#: modules/pam_pwhistory/pam_pwhistory.c:224
-#, fuzzy
msgid "Password has been already used."
-msgstr "Heslo už bolo použité. Zvoľte si iné."
+msgstr "Heslo už bolo použité."
#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:210
#, c-format
@@ -418,17 +425,17 @@ msgstr "úroveň:"
msgid "Not a valid security context"
msgstr "Neplatný kontext zabezpečenia"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:539
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:544
#, c-format
msgid "Unable to get valid context for %s"
msgstr "Nepodarilo sa získať platný kontext zabezpečenia pre %s"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:658
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:663
#, c-format
msgid "Security Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia %s pridelený"
-#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:674
+#: modules/pam_selinux/pam_selinux.c:679
#, c-format
msgid "Key Creation Context %s Assigned"
msgstr "Kontext zabezpečenia pre vytváranie kľúčov %s pridelený"
@@ -448,60 +455,60 @@ msgstr "chyba pri pam_set_item()\n"
msgid "login: failure forking: %m"
msgstr "login: chyba forku: %m"
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:476
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:470
#, c-format
msgid "Changing STRESS password for %s."
msgstr "Zmena STRESS hesla pre %s."
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:490
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:484
msgid "Enter new STRESS password: "
msgstr "Zadajte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:493
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:487
msgid "Retype new STRESS password: "
msgstr "Znovu zadajte nové STRESS heslo: "
-#: modules/pam_stress/pam_stress.c:522
+#: modules/pam_stress/pam_stress.c:516
msgid "Verification mis-typed; password unchanged"
msgstr "Chybné potvrdenie; heslo nezmenené"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:599
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:541 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:597
#, c-format
msgid "Account temporary locked (%ld seconds left)"
msgstr "Účet dočasne uzamknutý (zostáva %ld sekúnd)"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:578
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:566 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:580
#, c-format
msgid "Account locked due to %u failed logins"
msgstr "Účet uzamknutý z dôvodu %u neúspešných prihlásení"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:777 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:887
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:750 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:863
msgid "Authentication error"
msgstr "Chyba overenia"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:778 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:888
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:751 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:864
msgid "Service error"
msgstr "Chyba služby"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:779 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:752 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:865
msgid "Unknown user"
msgstr "Neznámy používateľ"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:780 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:890
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:753 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:866
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:796 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:909
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:769 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:885
#, c-format
msgid "%s: Bad number given to --reset=\n"
msgstr "%s: Zadané zlé číslo pre --reset=\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:800 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:913
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:773 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:889
#, c-format
msgid "%s: Unrecognised option %s\n"
msgstr "%s: Neznáma voľba %s\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:812
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:785
#, c-format
msgid ""
"%s: [--file rooted-filename] [--user username] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
@@ -509,17 +516,17 @@ msgstr ""
"%s: [--file meno_suboru] [--user pouzivatelske_meno] [--reset[=n]] [--"
"quiet]\n"
-#: modules/pam_tally/pam_tally.c:886 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1039
+#: modules/pam_tally/pam_tally.c:859 modules/pam_tally2/pam_tally2.c:1016
#, c-format
msgid "%s: Can't reset all users to non-zero\n"
msgstr "%s: Nedá sa resetovať všetkých používateľov nenulovo\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:940
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:917
#, c-format
msgid "Login Failures Latest failure From\n"
msgstr "Login Zlyhaní Ostatné zlyhanie Z\n"
-#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:956
+#: modules/pam_tally2/pam_tally2.c:933
#, c-format
msgid ""
"%s: [-f rooted-filename] [--file rooted-filename]\n"
@@ -530,25 +537,28 @@ msgstr ""
" [-u pouzivatelske_meno] [--user pouzivatelske_meno]\n"
" [-r] [--reset[=n]] [--quiet]\n"
-#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:345
+#: modules/pam_timestamp/pam_timestamp.c:357
#, c-format
msgid "Access granted (last access was %ld seconds ago)."
msgstr "Prístup povolený (ostatný prístup pred %ld sekundami)."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:247 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:269
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:253 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:275
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
"Platnosť vášho účtu vypršala; kontaktujte prosím svojho správcu systému"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:255
-msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are required to change your password immediately (administrator enforced)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (vynútené správcom)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:261
-msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:267
+#, fuzzy
+msgid "You are required to change your password immediately (password expired)"
msgstr "Je vyžadovaná okamžitá zmena vašeho hesla (heslo vypršalo)"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:282 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:289
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:288 modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:295
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d day"
msgid_plural "Warning: your password will expire in %d days"
@@ -557,39 +567,24 @@ msgstr[1] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dni"
msgstr[2] "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
#. TRANSLATORS: only used if dngettext is not supported
-#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:294
+#: modules/pam_unix/pam_unix_acct.c:300
#, c-format
msgid "Warning: your password will expire in %d days"
msgstr "Upozornenie: vaše heslo vyprší za %d dní"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:398
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:470
msgid "NIS password could not be changed."
msgstr "Nie je možné zmeniť NIS heslo."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:513
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:585
msgid "You must choose a longer password"
msgstr "Musíte si zvoliť dlhšie heslo"
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:619
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:692
#, c-format
msgid "Changing password for %s."
msgstr "Zmena hesla pre %s."
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:630
-msgid "(current) UNIX password: "
-msgstr "(aktuálne) UNIX heslo: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:665
+#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:722
msgid "You must wait longer to change your password"
msgstr "Na zmenu svojho hesla musíte počkať dlhšie"
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:725
-msgid "Enter new UNIX password: "
-msgstr "Zadajte nové UNIX heslo: "
-
-#: modules/pam_unix/pam_unix_passwd.c:726
-msgid "Retype new UNIX password: "
-msgstr "Opakujte nové UNIX heslo: "
-
-#~ msgid "Would you like to enter a security context? [N] "
-#~ msgstr "Želáte si zadať kontext zabezpečenia? [N] "